Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tekstnet 2.0 | Verhalen Verbinden Beter Dan Visitekaartjes

1,014 views

Published on

Tekstnet 2.0 | Verhalen Verbinden Beter Dan Visitekaartjes - Seats2meet.com Utrecht op 19 maart 2010

Published in: Business
 • Be the first to comment

Tekstnet 2.0 | Verhalen Verbinden Beter Dan Visitekaartjes

 1. 1. TEKSTNET 2.0 #A20dag ‘verhalen verbinden beter dan visitekaartjes’ 24 februari 2010 1
 2. 2. Cada dia es una Fiesta ! “Visionair netwerken” Jeroen van der Schenk 2
 3. 3. Cada dia es una Fiesta ! “Visionair netwerken” Jeroen van der Schenk 2
 4. 4. Wat je DOET zegt meer over jou dan wat je ZEGT dat je doet! 3
 5. 5. WARNING... NEWMEDIA !"#$%&'()*+%&$+$&,$-%./%% 0$&"$1%,21%-$&%!3)$14% FAN Free Agent Network
 6. 6. Verhalen verbinden beter dan visitekaartjes! ‣ Trends (recap @rvandenhoff) ‣ De wereld is ons speelveld ‣ Het einde van de tekstschrijver... of niet? ‣ Een verhaal hebben is niet genoeg!
 7. 7. Trends #A20dag 24 februari 2010 6
 8. 8. ✓ Web 1.0 ✓ Web 2.0 ✓ Web 3.0 ✓ Web 4.0 Social Media 7
 9. 9. People Technology Economics Groundswell * !"#"$%&'($)'&&*+#*&$,*+*"&-.$/*-.0'1&"2.3-+4$+5&6*7+8$9::; 8
 10. 10. People A social trend in which people use technologies to get the things they need from each other, rather than from traditional institutions like corporations and/or government… Technology Economics Groundswell * !"#"$%&'($)'&&*+#*&$,*+*"&-.$/*-.0'1&"2.3-+4$+5&6*7+8$9::; 8
 11. 11. cooperation personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 12. 12. cooperation personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 13. 13. cooperation sharing personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 14. 14. cooperation conversation sharing personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 15. 15. cooperation collaborative production conversation sharing personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 16. 16. collective cooperation (inter)action collaborative production conversation sharing personal currency ( = intangibles) create identity Organizing without organizations “Here comes everybody”, Clay Shirky, 2008 9
 17. 17. En dit is nu! #A20dag 24 februari 2010 10
 18. 18. Co-creation 99designs.com 11
 19. 19. Buzzuka.com 12
 20. 20. Pressreleasegrader.com 13
 21. 21. Tynt.com 14
 22. 22. En dus... #A20dag 24 februari 2010 15
 23. 23. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de toekomst van ‘de tekstschrijver’? 16
 24. 24. Aanbeveling = het nieuwe zoeken Waar voeg jij waarde toe? 17
 25. 25. Hoe? #A20dag 24 februari 2010 18
 26. 26. Geef mij vuur, dan krijg je hout? ✓ Luisteren ✓ Verbinden ✓ Helpen (kennis delen) ✓ Vragen 19
 27. 27. Luisteren 20
 28. 28. Verbinden; waar en hoe? 21
 29. 29. Digital DNA MINDZ.com Verbinden met je digitale DNA 22
 30. 30. Verbinden; waar en hoe? !"#$%&##'()**+,'--%./$0(*,(#$1*2( )#'#$("-$(3*$%#$%("/-(-$)#+#(.*3/-'#( $#%4#+5#$(6"#+0+*%#$(7#+#/58( ✓ Wat wil je waar delen? !!!"#$%&$'()'*$%+,-$'."'/0 ✓ Met wie wil je waar ;4/<#+2##)( D#7'*0( E/-'**0( ((((9::( verbinden? F#%4*+5( !"#$%.( ✓ Fysiek versus virtueel =#-&%*>-?.##+)()**+,'--%.#$("-$( "/)#*@.A(2*%*B7#.%-$)#$A(,+#.#$%-?#.( #$(>##+($--+()#(,'-C-( 23
 31. 31. Jeroen van der Schenk E-mail : jeroen@garageselect.nl Mindz : jeroenvanderschenk Twitter : @jvdschenk 24

×