Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Surah al waqiah

2,735 views

Published on

 • Be the first to comment

Surah al waqiah

 1. 1. Surah Al-WaaqiahDengar bacaan Surah Al-WaaqiahApabila berlaku hari kiamat itu, (Al-Waaqiah 56:1) | <Embed> |English TranslationTiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya. (Al-Waaqiah56:2) |Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), danmeninggikan (golongan yang taat). (Al-Waaqiah 56:3)(Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.(Al-Waaqiah 56:4)Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya, (Al-Waaqiah 56:5
 2. 2. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran, (Al-Waaqiah 56:6) |Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya); (Al-Waaqiah 56:7Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kananitu? (Al-Waaqiah 56:8)Dan puak pihak kiri; - alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?(Al-Waaqiah 56:9)Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului(dalam mengerjakan kebaikan di dunia), - yang akan mendahului(mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak); (Al-Waaqiah56:10)Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah), (Al-Waaqiah 56:11) | <Embed> | English Translation
 3. 3. (Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat. (Al-Waaqiah 56:12)(Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yangterdahulu; (Al-Waaqiah 56:13Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. (Al-Waaqiah 56:14)(Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaranyang bertatahkan permata; (Al-Waaqiah 56:15)Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan. (Al-Waaqiah56:16)
 4. 4. Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalamkeadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka, - (Al-Waaqiah 56:17)Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala ataugelas yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir. (Al-Waaqiah 56:18)Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebabmenikmatinya. (Al-Waaqiah 56:19)Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis yangmereka pilih, (Al-Waaqiah 56:20)Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. (Al-Waaqiah56:21)Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya, (Al-Waaqiah 56:22
 5. 5. Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. (Al-Waaqiah56:23)(Semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) yang merekatelah kerjakan. (Al-Waaqiah 56:24)Mereka tidak akan mendengar dalam Syurga itu perkataan yang sia-siadan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa; - (Al-Waaqiah 56:25) |Mereka hanya mendengar ucapan: " Selamat! Selamat! " (dari satukepada yang lain). (Al-Waaqiah 56:26)Dan puak kanan, - alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu? (Al-Waaqiah 56:27)Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidakberduri. (Al-Waaqiah 56:28
 6. 6. Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya, (Al-Waaqiah56:29)Dan naungan yang tetap terbentang, (Al-Waaqiah 56:30)Dan air yang sentiasa mengalir, (Al-Waaqiah 56:31)Serta buah-buahan yang banyak, (Al-Waaqiah 56:32)Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya, (Al-Waaqiah 56:33)Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. (Al-Waaqiah 56:34Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka denganciptaan istimewa, (Al-Waaqiah 56:35)
 7. 7. Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh),(Al-Waaqiah 56:36)Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya. (Al-Waaqiah 56:37)(Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan; (Al-Waaqiah 56:38) |Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu, (Al-Waaqiah56:39)Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian. (Al-Waaqiah 56:40Dan puak kiri, - alangkah seksanya keadaan puak kiri itu? (Al-Waaqiah56:41)
 8. 8. Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak(Al-Waaqiah 56:42)Serta naungan dari asap hitam, (Al-Waaqiah 56:43Yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan. (Al-Waaqiah56:44)Sesungguhnya mereka sebelum itu dilalaikan oleh kemewahan (dunia,dari mengingati hukum Tuhan). (Al-Waaqiah 56:45)Dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar, (Al-Waaqiah56:46)Dan juga mereka selalu berkata: "Adakah sesudah kita mati sertamenjadi tanah dan tulang, betulkah kita akan dibangkitkan hidupsemula? (Al-Waaqiah 56:47)
 9. 9. "Dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu, (akan dibangkitkanhidup semula)? " (Al-Waaqiah 56:48)Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang yang telahlalu dan orang-orang yang terkemudian, (Al-Waaqiah 56:49)"Tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan - pada hari kiamatyang termaklum. (Al-Waaqiah 56:50)"Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yangmendustakan (kedatangan hari kiamat), (Al-Waaqiah 56:51)Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, iaitu pokokzaqqum, (Al-Waaqiah 56:52)"Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahitbuahnya) itu, (Al-Waaqiah 56:53)
 10. 10. "Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yangmenggelegak, (Al-Waaqiah 56:54)"Iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahagadan tidak puas-puas". (Al-Waaqiah 56:55)Inilah (jenis-jenis azab) yang disediakan untuk menyambut mereka padahari Pembalasan itu. (Al-Waaqiah 56:56)Kamilah yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada - wahaigolongan yang ingkar), maka ada baiknya kalau kamu percaya (akankebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat). (Al-Waaqiah 56:57)(Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaanair mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)? (Al-Waaqiah 56:58) |Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya?(Al-Waaqiah 56:59)
 11. 11. Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiapseorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkanatau dilemahkan; (Al-Waaqiah 56:60)(Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orangyang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu), dan berkuasamenciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidakmengetahuinya. (Al-Waaqiah 56:61)Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaandiri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambilingatan (bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepadaada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhiratkelak). (Al-Waaqiah 56:62Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apayang kamu tanam? (Al-Waaqiah 56:63)
 12. 12. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?(Al-Waaqiah 56:64)Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itukering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggalah kamudalam keadaan hairan dan menyesal, (Al-Waaqiah 56:65)(Sambil berkata): "Sesungguhnya kami menanggung kerugian. (Al-Waaqiah 56:66)"Bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) " (Al-Waaqiah56:67)Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum? (Al-Waaqiah 56:68)
 13. 13. Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kamiyang menurunkannya? (Al-Waaqiah 56:69Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknyakalau kamu bersyukur. (Al-Waaqiah 56:70)Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan caradigesek)? (Al-Waaqiah 56:71)Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau Kami yangmenumbuhkannya? (Al-Waaqiah 56:72)Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan(bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagaibenda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. (Al-Waaqiah 56:73)
 14. 14. Oleh yang demikian - (wahai orang yang lalai) - bertasbihlah denganmemuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar (sebagai bersyukur akannikmat-nikmatNya itu). (Al-Waaqiah 56:74)Maka Aku bersumpah: Demi tempat-tempat dan masa-masa turunnyabahagian-bahagian Al-Quran, - (Al-Waaqiah 56:75)Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah kamumengetahuinya, - (Al-Waaqiah 56:76)Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan), (Al-Waaqiah 56:77)Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, (Al-Waaqiah56:78)
 15. 15. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakuibersih suci; (Al-Waaqiah 56:79)Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. (Al-Waaqiah56:80)Patutkah kamu (wahai golongan yang kufur ingkar) bersikap sambilewaterhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini? (Al-Waaqiah 56:81) |Dan kamu jadikan sikap kamu mendustakannya (sebagai ganti) bahagiandan nasib kamu (menerima dan bersyukur akan ajarannya)? (Al-Waaqiah 56:82)Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yanghampir mati) sampai ke kerongkongnya, - (Al-Waaqiah 56:83) |
 16. 16. Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikankeadaannya, - (Al-Waaqiah 56:84)Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidakmelihat, (Al-Waaqiah 56:85)Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dantidak tunduk kepada kekuasaan Kami), - (Al-Waaqiah 56:86) |Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamuorang-orang yang benar ? (Al-Waaqiah 56:87)Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang " Muqarrabiin ",(Al-Waaqiah 56:88)Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, sertaSyurga kenikmatan. (Al-Waaqiah 56:89)
 17. 17. Dan jika ia dari puak kanan, (Al-Waaqiah 56:90)Maka (akan dikatakan kepadanya):" Selamat sejahtera kepadamu,(kerana engkau) dari puak kanan". (Al-Waaqiah 56:91)Dan jika ia dari (puak kiri) yang mendustakan (Rasulnya), lagi sesat,(Al-Waaqiah 56:92)Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yangmenggelegak, (Al-Waaqiah 56:93Serta bakaran api neraka. (Al-Waaqiah 56:94Sesungguhnya (segala yang disebutkan) itu adalah kebenaran yangdiyakini. (Al-Waaqiah 56:95)Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang MahaBesar. (Al-Waaqiah 56:96)

×