Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat

109,805 views

Published on

3 Comments
25 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
109,805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39,756
Actions
Shares
0
Downloads
1,492
Comments
3
Likes
25
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Al mathurat sughra - ringkas - m-mathurat

  1. 1.              http://www.m-mathurat.com/  Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah Al-Ma’thurat Sughro – dengan Terjemahanditurunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu sertamereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat Surah al-Fatihah (1-7) ‫من َّيطَان الرجْيم‬‫أ ُوذُبِالُّله السمْيع الْعلِْيم‬ ِ ِ َّ ِ ْ‫َع ِ َّ ِ ِ َ ِ ِ الش‬          Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya َmereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha  Mengetahui daripada gangguan syaitan terkutuk. (1-5 : ‫)البقرة‬      Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha al-Baqarah (255) - ayat kursi Pengasih.                      Dialah Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah Segala puji bagi Allah (SWT), Tuhan Semesta Alam.melainkan Dia yang sentiasa hidup lagi sentiasa mengurushamba-Nya sendirian, tidak dipengaruhi oleh mengantuk dan tidur. Dialah yang mempunyai segala di                  Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.langit dan segala di bumi, siapakah gerangan yang memberikansyafaat di sisi-Nya dengan hak tidak dengan keizinan-Nya?    Tuhan mengetahui Yang menguasai hari pembalasan (kiamat).                apa yang di hadapan mereka dan mereka tidak meliputi(mengetahui) sesuatu dari ilmunya melainkan barang yang                Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Engkaulah sahaja kami mohon pertolongan.dikehendaki-Nya. Maha Luas Kursi (kerajaan)-Nya meliputisekalian langit dan bumi. Dan tiada berat bagi-Nya memelihara    keduanya dan dialah Tunjukkanlah kami jalan yang lurus,             Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. (iaitu) jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan mereka yang dimurkai) dan bukan )522 : ‫(البقرة‬ pula jalan orang yang sesat. al-Baqarah (1-5) al-Baqarah (256-257)                    Tiada paksaan dalam agama (Islam), kerana telah nyatakebenaran (Islam) daripada kesesatan (kufur). Oleh itu orang Alif, Laam, Miim.yang tidak mempercayai taghut                       Kitab (Al-Quran) ini tidak ada sebarang keraguan padanya;dan beriman kepada Allah, dia berpegang kepada simpulan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.(ajaran agama) yang teguh serta tidak akan putus. Dan ingatlah,         Allah Maha mendengar, Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan   solat dan menafkahkan sebahagian rezeki mereka yang Kami lagi Maha mengetahui. anugerahkan kepada mereka )522 : ‫(البقرة‬http://m-mathurat.com 1
  2. 2.                           kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, Allah Pelindung(Yang mengawal dan menolong) orangjanganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (Kufur)sanggup kami memikulnya. kepada cahaya(Iman). Dan orang                   kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang  mengeluarkan mereka daripada cahaya (Iman)kepada kegelapanBerikanlah maaf kepada kami. Engkaulah penolong kami, maka (Kufur).tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."         (286 :‫)البقرة‬ Mereka itulah ahli neraka. Mereka Kekal di dalamnya. )522 : ‫(البقرة‬ Surah al-Ikhlas     Surah al-Baqarah (284 - 285)Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.                     Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi.Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah Yang Dan jika kamu melahirkan apa yang di dalam hatimu atau kamuMaha Esa",                  menyembunyikannya, nescaya Allah (SWT) akan membuatAllah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu itu. Maka,sebarang hajat. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas      )582(   Ia tidak mempunyai anak dan Ia jugak tidak diperanakkan. segala sesuatu.                   Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkanDan tidak ada sesiapa pun yang setara denganNya. kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah,            Surah al-Falaq Malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya.( Mereka mengatakan): " Kami tidak membezakan antara     seseorang pun (dengan yang lain) dari Rasul-rasulNya", dan mereka mengatakan :Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.              " Kami dengar dan kami taat", (Mereka berdoa): " AmpunilahKatakanlah (Wahai Muhammad): "Katakanlah: Aku berlindung kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kamikepada (Allah) Tuhan yang mencipta sekalian Makhluk, kembali”.      )582( (284-285 :‫)البقرة‬daripada bencana para makhluk ciptaan-Nya       Surah al-Baqarah (286)dan daripada bahaya gelap apabila ia (merangkak) masuk,                       Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengandan daripada bencana kejahatan makhluk - makhluk yang kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yangmenghembus - hembus pada pelbagai simpulan sihir diusahakannya dan ia mendapat siksaan (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) : "Ya Tuhan kami, janganlah                   dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukandengkinya". Engkau hukum kami jika lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan Kami janganlah Engkau bebankan kami beban yang berat Surah al-Nas sebagaimana Engkau bebankanhttp://m-mathurat.com 2
  3. 3. Doa 02 –Petang     ‫أَمسْي نَا علَى فِطْرةِ السالَِم، َكلِمة الخالَص، وعلَى ديِن نَبِيِّ نَا ُمَمد‬ َّ ُ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ‫َ ِ ْ و‬ َ َْ Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.(Petang) "Kami hayati suasana petang ini atas landasan fitrahdan perwatakan islam. Berpegang kepada kalimah Ikhlas (dan     prinsip) keikhlasan. Berpegang kepada agama Nabi-Mu Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku berlindung kepadaMuhammad (Allah) Pemelihara sekalian manusia", ِ ِ ‫صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم، وعلَى ملَّة أَبِْي نَا إِبْراهْيم حنِْي فا وما كان من‬ ِِ ِ َ َ َ ََ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ َ   (SAW), yang juga agama bapa kami (Nabi) Ibrahim dengansetulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekali bukan Yang menguasai sekalian manusia. .‫الْمشكِي‬ ِ َْ ‫ُ ْر‬   seorang yang musyrikin." Tuhan yang layak disembah oleh sekalian makhluk      Doa 03 -Pagi ِ ‫اَللَّهم إِِّن أَصبَحت مْنك ِف نِعمة، وعافِيَة وست, فَأَِتَّ علَى نِعمتَك‬ ْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ُ ْ ْ ِّْ َّ ُ Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, َ َ ْ َّ َ      (Pagi) "Ya Allah, pagi ini kami kecapi nikmat pemberian-Mu,kesihatan dan perlindungan-Mu, maka sempurnakan nikmat, yang melemparkan bisikan dan hasutan ke dalam hati manusia, .ِ‫وعافِيَتَك وسْت رك ِف ُّنْيَا واآلخرة‬ ِ ِ ِ َ َ ‫َ َ َ َ َ َ الد‬    afiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat." (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia." Doa 03 -Petang ِ ‫اَللَّهم إِِّن أَمسْيت مْنك ِف نِعمة، وعافِيَة وست, فَأَِتَّ علَى نِعمتَك‬ Doa 01 -Pagi َ َ ْ َّ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ ِّْ َّ ُ ,ُ‫أَصبَحنَا وأَصبَح الْم ْلك لِلَّه واْلَمد لِلَّه الَشريْك لَه‬ َ َِ ِ ُ ْ ْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ(Petang) "Ya Allah, petang ini kami kecapi nikmat pemberian- (Pagi)" Kami hayati pagi ini ya Allah di mana pada pagi iniMu, kesihatan dan perlindungan-Mu, maka sempurnakan kerajaan alam ini di tanganMu. Puji untuk Allah, tidak adanikmat, .‫وعافِيَتَك وسْت رك ِف ُّنْيَاَ واآلخرة‬ ِِ ِ ِ sekutu bagi-Nya. َ َ ‫َ َ َ َ َ َ الد‬ .‫الَ إِلهَ إِالَّ هو إِلِْيه النُّشور‬ ُْ ُ ِ َُafiat dan perlindungan-Mu terhadap kami di dunia dan akhirat." Tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Dia. KepadaNya kami bakal dihimpunkan." Doa 04 -Pagi ِ ‫اَللَّهم ما أَصبَح ِب من نِعمة أَو بِأَحد من خ ْلقك فَمْنك وحدك الَشريْك‬ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َّ ُ Doa 01 -Petang(Pagi) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapati pagi ini darimana-mana makhlukMu maka sebenarnya dari Engkau jua. ,ُ‫أَمسْي نَا وأَمس الْم ْلك لِلَّه واْلَمد لِلَّه الَشريْك لَه‬ َ َِ ِ ُ ْ ْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ْTidak ada sekutu (Petang) " Kami hayati petang ini ya Allah di mana pada pagi . ‫لَك، فَلَك اْلَمد ولَك الش ْر‬ ُ‫َ َ ْ ْ ُ َ َ ُّ ك‬ ini kerajaan alam ini di tangan-Mu. Puji untuk Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya.bagiMu. Puji dan kesyukuran (kami) untukMu." .‫الَ إِلهَ إِالَّ هو إِلِْيه املصْي ر‬ ُ َ ِ ِ َُ Tidak ada Tuhan sebenarnya melainkan Dia. Kepada-Nya kami Doa 04 -Petang ِ ‫اَللَّهم ما أَمسى ِب من نِعمة أَو بِأَحدمن خلْقك فَمْنك وحدك الَشريْك‬ َ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َّ ُ bakal dihimpunkan."(Petang) "Ya Allah, apa saja nikmat yang kami dapati petang ini Doa 02 -Pagi ‫أَصبَحنَا علَى فِطْرةِ السالَِم، َكلِمة الخالَص، وعلَى ديِن نَبِيِّ نَا ُمَمد‬ ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ‫َ ِ ْ و‬dari mana-mana makhluk-Mu maka sebenarnya dari Engkaujua. Tidak ada sekutu َّ ُ َ ْ ْ . ‫لَك، فَلَك اْلَمد ولَك الش ْر‬ ُ‫َ َ ْ ْ ُ َ َ ُّ ك‬ (Pagi) "Kami hayati suasana pagi ini atas landasan fitrah dan perwatakan Islam. Berpegang kepada kalimah Ikhlas (danbagi-Mu. Puji dan kesyukuran (kami) untuk-Mu." prinsip) keikhlasan. Berpegang kepada agama Nabi-Mu Muhammad ِ ِ ‫صلَّى اللَّهُ علَْيه وسلَّم، وعلَى ملَّة أَبِْي نَا إِبْراهْيم حنِْي فا وما كان من‬ ِِ ِ Doa 05 Zikir Puji Allah َ َ َ ََ ً َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ‫يَارِب لَك اْلَمد كما يَْنبَغِى‬ ْ َ ُ ْ ْ َ ِّ َ (SAW), yang juga agama bapa kami (Nabi) Ibrahim dengan setulus hati. Dan (Nabi) Ibrahim sama sekali bukan .‫الْمشكِي‬ ِ"Wahai Tuhan, untukMu pujian yang setanding .‫لَالَ ِ وجهك وعيْيم س ْلطَانِك‬ َْ ‫ُ ْر‬ َ ُ ِ ََِ َ ِْ َ ِ seorang yang musyrikin."dengan kebesaran serta kemuliaan wajahMu dan keagungankekuasaanMu."http://m-mathurat.com 3
  4. 4. Doa 13 –Mohon Elak Fakir Doa 06 Reda Islam َّ َ َ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ ِ َ .ً‫رضْيت بِاللَّه ربًّا وبِالسالَِم ديْنًا وِبُحمد نَبِيًّا ورسوال‬ ْ ُ ََ ِْ َ ِ َ َ ْ ِ َ ِ َ‫اَللَّهم إِِّن أَعوذُبِك من الْكفر والْفقر، وأَعُوذُبِك من عذاب الْقب الَ إِله‬ ْ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ِّْ َّ ُ "Redhalah aku berTuhankan Allah, beragamakan Islam dan"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kufur dan kefakiran. bernabi serta ber-Rasulkan Muhammad."Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. (Ikrarkami) Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) Doa 07 Zikir Puji Seberat Arasy .‫إِالَّ أَنْت‬ َ .‫سْبحان اللَّه وِبَمدهِ عدد خلْقه ورضا نَفسه وزنَةَ عرشه ومداد كلِماتِه‬ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِِ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُkecuali Engkau." "(Kami ucapkan) Maha Suci Allah dengan segala tahmidNya, sebanyak makhluk ciptaanNya, serela hatiNya, seberat Doa 14 –Mohon Elak Kejahatan Diri Sendiri timbangan ArasyNya dan sebanyak tinta kalimahNya." َ ِ َْ َ َ َ ُ َ َ ِْ ْ َ َ ‫اَللَّهم أَنْت رِب، الَ إِلهَ إِالَّ أَنْت خلَقتَِن، وأَنَا عْبدك وأَنَا علَى عهدك‬ ِّ َ َ َّ ُ"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan kecuali Engkau.Engkaulah yang menciptakan diriku. Aku (hanyalah) hambaMu. Doa 08 –Mohon Elak BahayaAku berusaha sedaya upaya untuk setia memegang janjiMu. ِ ِ ِ ْ ِ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ‫بِسم اللَّه الَّذى الَ يَضر مع اْسه شىء ِف اْألَرض والَ ِف السماء وهو‬ ِ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ‫ووعدك مااستَطَعت، أَعوذُ بِك من شرما صنَ عت، أَبُوءُلَك بِنِعمتِك علَى‬ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ ُّ ُ ْ Dengan nama Allah yang dengan namaNya terpeliharalahAku berlindung kepadaMu ya Allah akibat dari kejahatan yang segalanya sesuatu yang di bumi dan juga di langit daripadaterlanjur telah aku lakukan. sebarang bahaya. Sesungguhnya Dialah .‫السمْيع الْعلِْيم‬ ِYa Allah, aku mengaku sekian banyak nikmatMu kepada aku ِ ِِ .‫وأَبُوءُ بِذنْب فَاغفرِل فَإِنَّهُ الَيَغفر الذنُوب إِالَّ أَنْت‬ َ َ ْ ُّ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ ُ َّ yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahuidan aku mengakui juga akan sekian banyak dosaku, makaampunkanlah dosaku. Tiada yang dapat mengampunkan dosakecuali Engkau." Doa 09 –Mohon Elak Syirik ِ ُ‫اَللَّهم إِنَّا نَعوذُبِك من أَن نُشرك بِك شْيئًا نَعلَمه‬ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ْ ْ َ ْ ُ َّ ُ Doa 15 Istighfar Taubat "Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindunganMu ِ ِ ِ ِ .‫أَستَغفر اللَّهَ الْعييم، الَّذى الَ إِلهَ إِالَّ هو اْلَى الْقيُّوم و أَتُوب إِلَْيه‬ daripada mensyirikkanMu dengan sesuatu yang kami ketahui ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ ُ ْ َ َ ُْ ْ ِ ِ"Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada tuhan kecuali Dia, ُ‫وَ نَستَ غفرك لما الَ نَعلَمه‬ ُْ َ َُ ْ ْ َTuhan yang sentiasa hidup dan berkekalan (mentadbir alam ini) dan kami mohon ampun kepadaMu daripada apa jua perkaradan aku bertaubat kepadaNya (akan segala dosaku)." yang tidak kami ketahui." . Doa 16 Tasbih Taubat Doa 10 –Mohon Elak Jahat Makhluk ِ ْ ُ َ ْ َ ِ ْ َِ َّ ُ َ َ ُ ‫سْبحانَك اللَّهم وِبَمدك أَشهد أَن الَ إِلهَ إِالَّ أَنْت أَستَغْفرك وأَتُوب‬ .‫أَعوذُ بِكلِمات اللَّه التَّامات من شر ما خلَق‬ ِ ِ َّ ِ ِ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ُْ"Maha Suci Engkau ya Allah dengan segala kebesaran dan "(Kami ucapkan) Dengan nama Allah yang segala sesuatu ditahmid. Aku jadi saksi dan mengaku bahawa tiada Tuhan lain langit mahupun di bumi tidak akan memberikan apa-apakecuali Engkau. Aku pohon ampun dan bertaubat mudharat selama bersama dengan namaNya. Dan Allah Maha .‫إِلَْيك‬ َ Mendengar dan Maha Mengetahui."padaMu. Doa 11 -Mohon Elak Sikap Buruk ِ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِّ ْ َ ِ َ ْ ُ ِّْ َّ ُ ،‫اَللَّهم إِِّن أَعوذُ بِك من اْلَم واْلَزن، وأَعُوذُ بِك من الْعجز والْكسل‬ Doa 17 Salawat Kalam "Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rundungan sedih dan ،‫اَللَّهم صلِّى علَى سيِّدنَا ُمَمد عْبدك ونَبِيِّك ورسولِك النَّب اْ ألُمى‬ ِ ِّ ِّ ِّ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ِ duka. Aku berlindung kepadaMu dari sifat lemah dan malas. ِ ِ ِ . ِ ‫وأَعُوذُ بِك من الُْب والْبُخل، وأَعُوذُ بِك من غلَبَة َّيْن وقَهر الرجا‬Ya Allah, restuilah dan berkatkanlah junjungan kami َ ِّ ِ ْ َ ِ ‫ْ َ َ ْ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ الد‬Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan RasulMu yang Ummi. Aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut dan kedekut. Aku ‫وعلَى آلِه وصحبِه وسلِّم تَسلِْيما عدد ما أَحاط بِه عِ ْلمك وخط بِه‬ ِ َّ َ ََ ُ ِ َ َ َ َ ََ ً ْ ْ َ َ ْ َ َ ِ ِ ََ berlindung kepadaMu dari beban hutang dan penindasan orang."Berkatilah keluarga dan sahabat Baginda. SejahterakanlahBaginda selama-lamanya. Kami pohon sebanyak bilangan apasaja yang di ketahui oleh-Mu atau sebanyak perkara yang ditulis Doa 12 -Mohon Sihat Badan .‫قَلَمك وأَحصاهُ كِتَابُك‬ َ َ ْ َ َ ُ .‫اَللَّهم عافِِن ِف بَدِّن، اَللَّهم عافِِن ِف َْعِى، اَللَّهم عافِِن ِف بَصرى‬ ْ َِ ِ ِ َ َّ ُ ْ ‫ُ َّ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ َّ َ ِ ْ ِ ْس‬oleh kalamMu dan sebanyak yang dirangkum oleh kitabMu. "Ya Allah, sejahterakanlah tubuh badanku. Ya Allah, sejahterakanlah pendengaranku dan Ya Allah sejahterakanlah penglihatanku."http://m-mathurat.com 4
  5. 5. dan unggul selamat dari segala mara bahaya dan petaka. Kami Doa 18 Doa untuk Sahabat Nabi ‫وارض اللَّهم عن ساداتِنَا أَِب بَ ْر و عمر و عثْمان و علِى و عن‬ ِ َ َ ٍّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ‫َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ِ ك‬mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidak sampai terpaksameminta jasa orang lain. Berikanlah kami (Ya Allah) ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ِ ِ َ َ ‫حقْي قةَ ال ْْيَان بِك، حَّت الَ َنَاف والَ نَْرجو غَْي رك والَ نَعبُد شْيئًا‬ "Terima dan redhailah ya Allah akan penghulu-penghulu kami, Sayidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para ،‫الصحابَة أَْجَعِي، و عن التَّابِعِي و تَابِعِْيهم بِِإحسان إِِل يَوِم ِّيْن‬ ِ ‫ْ َ َ ِ ْ ْ َ َ ْ الد‬ ِ َ َ َ ْ ْ ِ َ َّiman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi gentar ataumengharapkan orang lain selain dari ‫سواك واجعل يَدك مْبسوطَةً علَْي نَا، وعلَى أَهلِْي نَا وأَوالَدنَا ومن معنَا‬ ِ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ sahabat Baginda semuanya, juga para tabiin dan orang yang mengikut jejak langkah mereka sehinggalah ke hariEngkau sendiri. Kembangkanlah lembayung rahmatMu kepada pembalasan. Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-kami, keluarga dan anak-anak kami serta sesiapa sahaja baiknya". ‫سْبحان ربِّك رب الْعِزةِ عما يَصفون، وسالَم علَى الْم ْرسلِي واْلَمدللَّه‬ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ َّ ِّ َ َ َ َ َ ُ ‫بِرْحَتِك، والَ تَكلْنَا إِِل أَنْفسنَا طَْرفَةَ عي, والَ أَقَل من ذَالِك, يَا نِعم‬ َْ َ ْ ِ َّ َ ْ َ ُِ َ ِ َ َ َْ “Maha suci Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaanyang bersama-sama kami. Janganlah (Ya Allah) Engkau biarkan daripada segala sifat tercela yang cuba diletakkan ke atas-Mu.nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar Salam sejahtera untuk para rasul utusan. Dan segala puji hanyasekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dari itu. Wahai layak untuk Allah, ِ .‫رب الْعالَمي‬Tuhan yang mudah ِ َ ْ َ ِّ َ .‫الْمجْيب‬ ُ ُ Tuhan sekalian alam.”dan cepat memperkenankan permintaan (perkenankanlah)." ِ ِ ِ ِ َّ ُ ِ ‫وصلَّى اللَّهُ علَى سيِّدنَا ُمَمدن النَّب الْكرْي وعلَى آله وصحبِه‬ ََْ َ َ ِِْ َ ِّ ِ َ َ ََ Surah al-Imran (26 - 27)“Selawat dan restu-Mu untuk junjungan kami Muhammad            SAW, Nabi yang mulia dan kepada keluarga Baginda sertasahabat Baginda Katakanlah: "Ya Allah, pemilik kekuasaan (kerajaan) alam buana, Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang .‫أَْجَعي‬ ََْ ْ Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa sahajaseluruhnya.” yang Engkau mahu.                Doa 20 Doa Rabitah .‫أَللَّهم إِن هذا إِقْ بَا ُ لَْيلِك وإِدبَار نَهارك وأَصوات دعاتِك فَاغف ْرِل‬ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ َِ َ ْ َ Engkau berkuasa memuliakan dan menghina siapa yang Engkau َ َ ُ َ َ َّ َّ ُ mahu. Di tanganMu (wahai Allah) segala kebaikan danYa Allah, menjelanglah kini malam (ciptaan)-Mu, beredarlah kekayaan. Sesungguhnya, Engkau berkuasa untuk berbuat apasudah siang-Mu, inilah keluhan suara dan pinta para duat-Mu. sahaja. "Maka oleh itu ampunkanlah dosaku.              ِ ِ ‫أَللَّهم إِنَّك تَعلَم أَن هذهِ الْقلُوب، قَد اجتَمعت علَى ُمَبَّتِك، والْتَ قت‬ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ Engkau mengganti siang dengan malam dan menggantikanYa Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini malam dengan siang. Engkau menerbitkan sesuatu yang hidup....(bayangkan wajah-wajah rakan persejuangan) telah dariberkumpul kerana mengasihiMu, bertemu ،‫علَى طَاعتِك، وتَوحدت علَى دعوتِك، وتَعاهدت علَى نَصرةِ شريْعتِك‬             َ َ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ sesuatu yang kaku (mati) dan Engkau menerbitkan sesuatu yanguntuk mematuhi (perintahMu), bersatu memikul beban mati dari sesuatu yang hidup. Engkau memberi rezeki tanpadakwahMu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia mendaulat berhitung kepada sesiapa sahaja yang Engkau mahu."dan menyokong syariatMu. ِ ِ ِ ‫فَوثِّق اللَّهم رابِطَتَ ها، واَدم ودها، واهدها سبُلَها، واملها بِنُورك الَّذى‬ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ِ َMaka eratkanlah ya Allah ikatannya. Doa 19 Syukur PanjangKekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati- ،‫اَللَّهم إِنَّا نَسأَلُك لِسانًا رطبًا بِذكرك، وقَ ْلبًا مفعما بِشكرك‬ َِ ْ ُ ً ُ ْ َ َ َِ ْ ِ ِ َ َ َ ْ َّ ُhati ini jalan sebenar, penuhkanlah hati-hati ini dengan cahayaRabbaniMu yang "Ya Allah kurniakanlah kami lisan yang lembut basah َ َ ِ ُّ‫َ ْ َ ْ ر ْ ُ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ َّو‬ ‫الََيْبُوا، و اشَح صدورها بِفْيض ال ْْيَان بِك، وْجيْل الت َكل علَْيك‬ mengingati dan menyebut (nama) Mu, ‫وبَدنًا هيِّنًا لَيِّ نًا بِطَاعتِك، اللَّهم إِنَّا نَسأَلُك إِْْيَانًا كامالً، ونَسأَلُك قَ ْلبًا‬ َ ْ َ َِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ََTidak kunjung padam. Tunjukkanlah kepada hati-hati inidengan limpahan iman/keyakinan dan keindahan tawakkal serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepadakepada-Mu. perintahMu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, ‫وأَحيِها ِبَعرفَتِك، وأَمْت ها علَى َّهادةِ ِف سبِْيلِك، إِنَّك نِعم الْموِل‬ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ ‫َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ َ الش‬ hati ،‫خاشعا، ونَسأَلُك عِ ْلما نَافِعا، ونَسأَلُك يَقْي نًا صادقًا، ونَسأَلُك ديْنًا قَيِّما‬ ً ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ً ً َ ْ َ ًِ َHidup suburkan hati-hati ini dengan pengetahuan sebenartentangMu Jika Engkau mentakdirkan mati maka matikanlah yang khusyuk, ilmu yang berguna keyakinan yang benar-benarpemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan mantap. (Ya Allah) kurniakanlah kami (ad-Deen) cara hidupagamaMu. Engkau lah sebaik-baik sandaran yang jitu ،ُ‫ونِعم النَّصي‬ ِ ‫ونَسأَلُك الْعافِيَةَ من كل بَلِيَّة، ونَسأَلُك ََام الْغِِن عن النَّاس، وهب لَنَا‬ ْ َ َ ِ ِ َ َ َ ‫َ ْ َ َت‬ ِّ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ْ َْ َdan sebaik-baik penolong.http://m-mathurat.com 5
  6. 6. .‫وصلِّى اللَّهم علَى سيِّدنَا ُمَمد، و علَى آلِه وصحبِه وسلِّم‬ ِ َ ََ َْ َ ِ ِ َ َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ Restuilah Nabi kami, Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarga Baginda serta sahabat-sahabat Baginda seluruhnya. Ya Allah, restuilah junjungan kami Nabi Muhammad s.a.w, ahli keluarga dan para sahabat Baginda semuanya. Juga berikanlah kesejahteraan kepada mereka sebanyaknya.  http://www.m-mathurat.com/  Ayat-ayat al-Quran dan Doa-doa yang terdapat di dalam helaian ini adalah seperti yang terdapat di dalam applikasi m-mathurat. Kami juga menyertakan suara bacaan al-Ma’thurat di dalam applikasi mobil tersebut. Sila muat-turun dari: http://bit.ly/m-mathurathttp://m-mathurat.com 6

×