SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Затверджено рішенням
педагогічної ради школи 30.08.2021р.
Вимоги і рекомендації до учасників освітнього процесу під час
організації навчання з використанням технологій дистанційного
навчання
До вчителів:
1.Постійно підвищуйте свій професійний рівень шляхом самоосвіти.
2.Обов’язковими для проведення навчання учнів є платформи google
classroom і google мeet. За потреби використовувати формат відео
конференцій.
3.Розробіть спільно з батьками і учнями правила співпраці.
4.За можливості давайте диференційовані домашні завдання.
5.Чітко встановлюйте дедлайни для виконання завдань.
6.За можливості коментуйте оцінки, які виставляєте учням у
дистанційному режимі.
7.Дотримуйтеся:
 Розкладу уроків. Інструкції і завдання для учнів мають з’являтися
з 8.00 до 16.00 годин (за винятком завдань, які виконуються в
режимі реального часу);
 Педагогічної етики, правил і норм спілкування в режимі онлайн;
 Санітарних правил і норм;
 Академічної доброчесності.
8.Класні керівники мають володіти інформацією щодо технічних
можливостей учнів свого класу і разом із вчителями-предметниками та
батьками шукати альтернативні способи для організації освітнього
процесу школярів.
Особливості організації виховної роботи під час дистанційного
навчання.
1. Класним керівникам проводити через google мeet батьківські збори,
класні години в т.ч. із залученням педагога-організатора.
2. Проводити екскурсії на природу або містом з використанням
карантинних обмежень.
3. Використовувати онлайн формат і різні інтернет-джерела для
віртуальних подорожей, проведення презентацій, інструктажів,
бесід, тестів з охорони безпеки життєдіяльності.
4. Проводити віртуальні змагання, вікторини, конкурси, челенджі.
Використовувати віртуальні дошки для "мозкового штурму".
5.Всім учителям-предметникам включати виховну складову в кожний
урок дистанційного формату.
До учнів:
1.Обов’язково відвідувати онлайн-уроки і виконувати завдання на
платформі гул-клас. У випадку технічних негараздів повідомляти
учителів.
2.Використовувати власне ім’я та прізвище для облікового запису в
гул і на онлайн-конференціях. Включати веб-камеру під час онлайн-
уроків.
3.Відправляти виконані завдання окремим файлом з чіткими і
правильно зорієнтованими світлинами.
4.Підтримувати тісний контакт з класними керівником і, за
необхідності, з учителями-предметниками.
5.З повагою ставитися до робочого часу учителя. Виходити на зв'язок
телефоном і в соціальних месенджерах з 8.00 до 18.00. Не турбувати у
вихідні дні.
6.Дотримуватися:
 дедлайнів виконання завдань,
 етичних правил і норм щодо спілкування в режимі онлайн,
 академічної доброчесності.
До батьків:
1.Забезпечити здоровий режим дня, створити комфортні умови
навчання, в тому числі подбати про навчальні і технічні засоби та
доступ до мережі Інтернет.
2.У випадку виникнення технічних проблем повідомляти класного
керівника/вчителів і, за домовленістю, шукати альтернативні способи
зв’язку.
3.Не намагатися підмінити учителя в рекомендаціях дитині щодо
оформлення роботи, пояснення матеріалу, оцінювання.
4.Спонукати дітей до самостійної роботи і дотримання академічної
доброчесності під час виконання завдань.
5.Заохочувати до своєчасного виконання завдань.
6.Тримати на контролі успішність дитини.
7.Підтримувати активний зв'язок із класним керівником і, за
необхідності, з вчителями-предметниками.
8.З повагою ставитися до робочого часу учителя. Виходити на зв'язок
телефоном і в соціальних месенджерах з 8.00 до 18.00. Не турбувати у
вихідні дні.
9.У спілкуванні з дітьми, а також у соціальних мережах не робити
оціночних суджень щодо професійних якостей учителів, які навчають
вашу дитину. Не розповсюджувати неперевірену інформацію.
10.У випадку виникнення конфліктних ситуацій звертатися до
адміністрації школи.
Витяг із Санітарного регламенту
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №
1111/35394
САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
для закладів загальної середньої освіти
Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання
8. При використаннітехнічних засобів навчання (далі − ТЗН)під час проведення
навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності.
Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального
заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4
класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для
учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять
до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних
заняттях для учнів 10-11(12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому
навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другомунавчальномузанятті.
9. Після занять із застосуванням ТЗНпроводяться вправи з рухової активностіта
вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3
до цього Санітарного регламенту.
Додаток 3
до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти
(пункт 22 розділу III)
Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей
I. Комплекс вправ гімнастики для очей
1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до
5. Повторити 4 - 5 разів.
2. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), розплющити очі та подивитися вдалечінь,
рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів.
3. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними
рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4 - 5 разів.
4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 - 4, потім перенести
погляд вдалечінь на рахунок 1 - 6. Повторити 4 - 5 разів.
У середньому темпі проробити 3 - 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само у
лівий бік. Розслабивши очні м'язи, подивитися вдалечінь - на рахунок 1 - 6. Повторити 1 - 2
рази.
II. Примірний комплекс вправ з рухової активності (РА)
РА для покращення мозкового кровообігу
1. Вихідне положення (в. п.) - сидячи на стільці, 1 - 2 - відвести голову назад і плавно
нахилити назад, 3 - 4 - голову нахилити вперед, плечі не піднімати. Повторити 4 - 6 разів. Темп
повільний.
2. В. п. - сидячи, руки на поясі, 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови
наліво, 4 - в. п. Повторити 6 - 8 разів. Темп повільний.
3. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - махом ліву руку занести через праве плече,
голову повернути наліво, 2 - в. п., 3 - 4 - теж правою рукою. Повторити 4 - 6 разів. Темп
повільний.
РА для зняття стомлення з плечового поясу та рук
1. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку вперед, ліву вгору, 2 -
перемінити положення рук. Повторити 3 - 4 рази, потім розслаблено опустити вниз і потрясти
кистями, голову нахилити вперед. Темп середній.
2. В. п. - стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1 - 2 - звести лікті вперед,
голову нахилити вперед, 3 - 4 - лікті назад, прогнутися. Повторити 6 - 8 разів, потім руки вниз
і потрясти розслаблено. Темп повільний.
3. В. п. - сидячи, руки вгору, 1 зжати кисті в кулак, 2 - розжати кисті. Повторити 6 - 8
разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.
РА для зняття стомлення з тулуба
1. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз направо, 2 - різко
повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 6 - 8
разів. Темп середній.
2. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - 3 - кругові рухи тазом в один бік, 4 - 6 -
теж у інший бік, 7 - 8 - руки вниз і розслаблено потрясти кистями. Повторити 4 - 6 разів. Темп
середній.
3. В. п. - стійка ноги нарізно, 1 - 2 - нахил вперед, права рука сковзає вздовж ноги вниз,
ліва, згинаючись, вздовж тіла вгору, 3 - 4 - в. п., 5 - 8 - теж в інший бік. Повторити 6 - 8 разів.
Темп середній.
РА загального впливу комплектуються з вправ для різних груп м'язів з урахуванням їх
напруження в процесі діяльності.
Комплекс вправ РА для молодших школярів на навчальних заняттях з елементами
письма
1. Вправа для покращення мозкового кровообігу. В. п. - сидячи, руки на поясі. 1 - поворот
голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п., 5 - плавно нахилити голову назад,
6 - в. п., 7 - голову нахилити вперед. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний.
2. Вправа для зняття стомлення з мілких м'язів кисті. В. п. - сидячи, руки підняти вгору,
1 - стиснути кисті в кулак, 2 - розтиснути кисті. Повторити 6 - 8 разів, потім руки розслаблено
опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.
3. Вправа для зняття стомлення з м'язів тулуба. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову,
1 - різко повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий
пояс оставити нерухомим. Повторити 4 - 6 разів. Темп середній.
4. Вправа для мобілізації уваги. В. п. - стоячи, руки вздовж тулуба, 1 - правуруку на пояс,
2 - ліву руку на пояс, 3 - праву руку на плече, 4 - ліву руку на плече, 5 - праву руку вгору, 6 -
ліву руку вгору, 7 - 8 - хлопки руками над головою, 9 - опустити ліву руку на плече, 10 - праву
руку на плече, 11 - ліву руку на пояс, 12 - праву руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по
стегнах. Повторити 4 - 6 разів. Темп - 1 раз повільний, 2 - 3 рази - середній, 4 - 5 - швидкий, 6
- повільний.

More Related Content

Similar to Вимоги та рекомендації

15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
iruska_38
 
вправи для зняття зорової втоми
вправи для зняття зорової втомивправи для зняття зорової втоми
вправи для зняття зорової втоми
solom_nmc
 
Що таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docxЩо таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docx
gorobchenko
 

Similar to Вимоги та рекомендації (20)

українська мова
українська моваукраїнська мова
українська мова
 
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметнийнетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
 
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметнийнетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
нетрадиційний урок інтегрований міжпредметний
 
69
6969
69
 
План-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібникПлан-щоденник вихователя методичний посібник
План-щоденник вихователя методичний посібник
 
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
 
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
15716 фізкультхвилинки на уроках у початкових класах
 
конспект уроку
конспект уроку конспект уроку
конспект уроку
 
Hplhp
HplhpHplhp
Hplhp
 
вправи для зняття зорової втоми
вправи для зняття зорової втомивправи для зняття зорової втоми
вправи для зняття зорової втоми
 
Fizkyltyra (1).pdfпiдготовкадозно
Fizkyltyra (1).pdfпiдготовкадозноFizkyltyra (1).pdfпiдготовкадозно
Fizkyltyra (1).pdfпiдготовкадозно
 
Здоров'язберігаючі технології на уроках історії
Здоров'язберігаючі технології на уроках історіїЗдоров'язберігаючі технології на уроках історії
Здоров'язберігаючі технології на уроках історії
 
Урок 8.1 Гімнастика. Комплексні вправи
Урок 8.1 Гімнастика. Комплексні вправиУрок 8.1 Гімнастика. Комплексні вправи
Урок 8.1 Гімнастика. Комплексні вправи
 
Зір- важлива складова
Зір- важлива складоваЗір- важлива складова
Зір- важлива складова
 
Фроликова
ФроликоваФроликова
Фроликова
 
здоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технологіїздоровязберігаючі технології
здоровязберігаючі технології
 
501,23.docx
501,23.docx501,23.docx
501,23.docx
 
Що таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docxЩо таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docx
 
Фізкультхвилинки для учнів початкових класів (посібник)
Фізкультхвилинки для учнів початкових класів (посібник) Фізкультхвилинки для учнів початкових класів (посібник)
Фізкультхвилинки для учнів початкових класів (посібник)
 
розв крит мисл гкк режим дня
розв крит мисл гкк режим дня розв крит мисл гкк режим дня
розв крит мисл гкк режим дня
 

More from Inna Gornikova

Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Inna Gornikova
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Inna Gornikova
 

More from Inna Gornikova (20)

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
 
Протидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильствуПротидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильству
 
8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту  прав людини10 грудня - День захисту  прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу  Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу  Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
 
Шлях України до Конституції
Шлях України  до КонституціїШлях України  до Конституції
Шлях України до Конституції
 

Recently uploaded

exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (12)

exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 

Вимоги та рекомендації

  • 1. Затверджено рішенням педагогічної ради школи 30.08.2021р. Вимоги і рекомендації до учасників освітнього процесу під час організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання До вчителів: 1.Постійно підвищуйте свій професійний рівень шляхом самоосвіти. 2.Обов’язковими для проведення навчання учнів є платформи google classroom і google мeet. За потреби використовувати формат відео конференцій. 3.Розробіть спільно з батьками і учнями правила співпраці. 4.За можливості давайте диференційовані домашні завдання. 5.Чітко встановлюйте дедлайни для виконання завдань. 6.За можливості коментуйте оцінки, які виставляєте учням у дистанційному режимі. 7.Дотримуйтеся:  Розкладу уроків. Інструкції і завдання для учнів мають з’являтися з 8.00 до 16.00 годин (за винятком завдань, які виконуються в режимі реального часу);  Педагогічної етики, правил і норм спілкування в режимі онлайн;  Санітарних правил і норм;  Академічної доброчесності. 8.Класні керівники мають володіти інформацією щодо технічних можливостей учнів свого класу і разом із вчителями-предметниками та батьками шукати альтернативні способи для організації освітнього процесу школярів. Особливості організації виховної роботи під час дистанційного навчання. 1. Класним керівникам проводити через google мeet батьківські збори, класні години в т.ч. із залученням педагога-організатора. 2. Проводити екскурсії на природу або містом з використанням карантинних обмежень. 3. Використовувати онлайн формат і різні інтернет-джерела для віртуальних подорожей, проведення презентацій, інструктажів, бесід, тестів з охорони безпеки життєдіяльності. 4. Проводити віртуальні змагання, вікторини, конкурси, челенджі. Використовувати віртуальні дошки для "мозкового штурму". 5.Всім учителям-предметникам включати виховну складову в кожний урок дистанційного формату.
  • 2. До учнів: 1.Обов’язково відвідувати онлайн-уроки і виконувати завдання на платформі гул-клас. У випадку технічних негараздів повідомляти учителів. 2.Використовувати власне ім’я та прізвище для облікового запису в гул і на онлайн-конференціях. Включати веб-камеру під час онлайн- уроків. 3.Відправляти виконані завдання окремим файлом з чіткими і правильно зорієнтованими світлинами. 4.Підтримувати тісний контакт з класними керівником і, за необхідності, з учителями-предметниками. 5.З повагою ставитися до робочого часу учителя. Виходити на зв'язок телефоном і в соціальних месенджерах з 8.00 до 18.00. Не турбувати у вихідні дні. 6.Дотримуватися:  дедлайнів виконання завдань,  етичних правил і норм щодо спілкування в режимі онлайн,  академічної доброчесності. До батьків: 1.Забезпечити здоровий режим дня, створити комфортні умови навчання, в тому числі подбати про навчальні і технічні засоби та доступ до мережі Інтернет. 2.У випадку виникнення технічних проблем повідомляти класного керівника/вчителів і, за домовленістю, шукати альтернативні способи зв’язку. 3.Не намагатися підмінити учителя в рекомендаціях дитині щодо оформлення роботи, пояснення матеріалу, оцінювання. 4.Спонукати дітей до самостійної роботи і дотримання академічної доброчесності під час виконання завдань. 5.Заохочувати до своєчасного виконання завдань. 6.Тримати на контролі успішність дитини. 7.Підтримувати активний зв'язок із класним керівником і, за необхідності, з вчителями-предметниками. 8.З повагою ставитися до робочого часу учителя. Виходити на зв'язок телефоном і в соціальних месенджерах з 8.00 до 18.00. Не турбувати у вихідні дні. 9.У спілкуванні з дітьми, а також у соціальних мережах не робити оціночних суджень щодо професійних якостей учителів, які навчають вашу дитину. Не розповсюджувати неперевірену інформацію. 10.У випадку виникнення конфліктних ситуацій звертатися до адміністрації школи.
  • 3. Витяг із Санітарного регламенту Наказ Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 року № 2205 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394 САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для закладів загальної середньої освіти Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання 8. При використаннітехнічних засобів навчання (далі − ТЗН)під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів – 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другомунавчальномузанятті. 9. Після занять із застосуванням ТЗНпроводяться вправи з рухової активностіта вправи гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до цього Санітарного регламенту. Додаток 3 до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (пункт 22 розділу III) Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей I. Комплекс вправ гімнастики для очей 1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4 - 5 разів. 2. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), розплющити очі та подивитися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4 -5 разів. 3. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4 - 5 разів. 4. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1 - 4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1 - 6. Повторити 4 - 5 разів. У середньому темпі проробити 3 - 4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само у лівий бік. Розслабивши очні м'язи, подивитися вдалечінь - на рахунок 1 - 6. Повторити 1 - 2 рази. II. Примірний комплекс вправ з рухової активності (РА) РА для покращення мозкового кровообігу 1. Вихідне положення (в. п.) - сидячи на стільці, 1 - 2 - відвести голову назад і плавно нахилити назад, 3 - 4 - голову нахилити вперед, плечі не піднімати. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний. 2. В. п. - сидячи, руки на поясі, 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п. Повторити 6 - 8 разів. Темп повільний. 3. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - махом ліву руку занести через праве плече, голову повернути наліво, 2 - в. п., 3 - 4 - теж правою рукою. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний. РА для зняття стомлення з плечового поясу та рук 1. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку вперед, ліву вгору, 2 - перемінити положення рук. Повторити 3 - 4 рази, потім розслаблено опустити вниз і потрясти кистями, голову нахилити вперед. Темп середній.
  • 4. 2. В. п. - стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1 - 2 - звести лікті вперед, голову нахилити вперед, 3 - 4 - лікті назад, прогнутися. Повторити 6 - 8 разів, потім руки вниз і потрясти розслаблено. Темп повільний. 3. В. п. - сидячи, руки вгору, 1 зжати кисті в кулак, 2 - розжати кисті. Повторити 6 - 8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній. РА для зняття стомлення з тулуба 1. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. 2. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - 3 - кругові рухи тазом в один бік, 4 - 6 - теж у інший бік, 7 - 8 - руки вниз і розслаблено потрясти кистями. Повторити 4 - 6 разів. Темп середній. 3. В. п. - стійка ноги нарізно, 1 - 2 - нахил вперед, права рука сковзає вздовж ноги вниз, ліва, згинаючись, вздовж тіла вгору, 3 - 4 - в. п., 5 - 8 - теж в інший бік. Повторити 6 - 8 разів. Темп середній. РА загального впливу комплектуються з вправ для різних груп м'язів з урахуванням їх напруження в процесі діяльності. Комплекс вправ РА для молодших школярів на навчальних заняттях з елементами письма 1. Вправа для покращення мозкового кровообігу. В. п. - сидячи, руки на поясі. 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п., 5 - плавно нахилити голову назад, 6 - в. п., 7 - голову нахилити вперед. Повторити 4 - 6 разів. Темп повільний. 2. Вправа для зняття стомлення з мілких м'язів кисті. В. п. - сидячи, руки підняти вгору, 1 - стиснути кисті в кулак, 2 - розтиснути кисті. Повторити 6 - 8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній. 3. Вправа для зняття стомлення з м'язів тулуба. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 4 - 6 разів. Темп середній. 4. Вправа для мобілізації уваги. В. п. - стоячи, руки вздовж тулуба, 1 - правуруку на пояс, 2 - ліву руку на пояс, 3 - праву руку на плече, 4 - ліву руку на плече, 5 - праву руку вгору, 6 - ліву руку вгору, 7 - 8 - хлопки руками над головою, 9 - опустити ліву руку на плече, 10 - праву руку на плече, 11 - ліву руку на пояс, 12 - праву руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по стегнах. Повторити 4 - 6 разів. Темп - 1 раз повільний, 2 - 3 рази - середній, 4 - 5 - швидкий, 6 - повільний.