Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pukulan lop

4,837 views

Published on

  • Be the first to comment

Pukulan lop

  1. 1. Badminton- Kemahiran Pukulan Lob1.0 Pendahuluan “ Badminton ialah acara sukan Olimpik dengan lima disipin yang kompetitifperseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita, dan beregu campuran, yang manasetiap pasangannya ialah lelaki dan perempuan. Bagi tahap tinggi permainan, sukan inimemerlukan penjagaan kesihatan yang cemerlang: pemain memerlukan stamina aerobik,ketangkasan, kekuatan, kelajuan, dan ketelitian. Ia juga merupakan sebuah sukan teknikal, yangmemerlukan koordinasi badan yang baik, kemahiran teknikal, dan kecanggihan kemahiranpenggunaan raket.” Berdasarkan petikan diatas, kita ketahui bahawa permainan badminton merupakan sukanyang memerlukan kemahiran, daya tahan serta stamina yang tinggi kerana ia memerlukanketangkasan dan kecekapan yang tepat dan pantas semasa bermain. Seseorang pemain badmintonseharusnya cekap mengawal emosi dan minda bagi mengawal permainan yang bagus. Badmintonatau dahulunya dikenali sebagai merupakan satu permainan gelanggang yang menggunakan raketdan amat popular di Malaysia. Permainan harus dimainkan oleh dua orang bertentangan(perseorangan) ataupun dimainkan secara berpasangan (beregu). Seakan-akan permainan Tenis,badminton dimainkan dengan pemain disetiap belah dan cuba dan cuba memukul bola yangdipanggil bulu tangkis melepasi jaring agar jatuh di ruang lawan yang telah disediakan. Merekajuga harus mencuba untuk menghalang lawan mereka daripada jatuh ke kawasan mereka. Sukanyang memerlukan kepantasan yang cekap ini memerlukan latihan yang mantap setiap hari bagimenguasai kemahiran-kemahiran serta teknik-teknik asas. 1. Kemahiran
  2. 2. Seperti pengetahuan yang sedia ada, terdapat dua cara asas pegangan bagi penganganraket yang betul iaitu pegangan hadapan dan pegangan kilas. Pukulan servis merupakan pukulanyang perlu dibuat dan dikuasai oleh seseorang pemain badminton yang cemerlang. Terdapattujuh cara yang boleh digunakan didalam pukulan servis iaitu servis rendah, servis flik, servistinggi, pukulan hadapan, pukulan kilas, pukulan smesy dan juga pukulan lob. Servis Rendah adalah bermula dengan berdiri sisi, sebelah kaki di hadapan. Ayunan raketke belakang. Kemudian siku dibengkokkan hampir ke badan. Selepas itu, tangan kiri pegangbulu tangkis dan lepaskan bulu tangkis. Kemudian ayunkan raket pantas ke hadapan. Pukul bulutangkis di hadapan kaki kiri. Pandang tepat ke sasaran dan ikut lajak yang sesuai. Servis Flik, Flik bulu tangkis dengan pergelangan tangan di hadapan kaki kiri. Servis flikmerupakan penerbangan bulu tangkis tinggi melepasi pihak lawan. Servis Tinggi pula ialahberdiri sisi dengan sebelah kaki di hadapan kemudian raket diayunkan tinggi ke belakang.Pemain haruslah memegang bulu tangkis tinggi di paras hadapan muka kemudian dilepaskanbulu tangkis. Seterusnya, ayunkan raket ke hadapan dengan lengan diluruskan. Pandang tepatkearah bulu tangkis. Kemudain, pukul bulu tangkis di hadapan kaki kiri dengan ayunan pantas. Pukulan Hadapan; pandang tepat kearah bulu tangkis. Kemudian, ayunkan raket kebelakang. Sebelah tangan lagi diluruskan. Ayun raket dengan tangan lurus. Kemnudian, pukulbulu tangkis pada jangkauan yang tertinggi. Pukulan Kilas juga agak sama iaiut pemain haruslahmemandang tepat kearah bulu tangkis. Kaki kanan menyilang ke kiri dan kemudian kilas raketseparas bahu dan terus memukul bulu tangkis. Pukulan smesy pula boleh digunakan ketika bulu tangkis berada tinggi di udara. Iadigunakan untuk menamatkan rally atau mencipta ruang. Sasarannya ialah ke ruang kosong
  3. 3. gelanggang lawan.Pandang bulu tangkis. Berdiri sisi, sebelah kaki di hadapan. Ayun raket kebelakang dengan siku bengkok. Sebelah tangan lagi lurus ke atas. Ayun raket ke hadapan denganlengan lurus. Pukul bulu tangkis pantas. Pukulan lob merupakan kemahiran pukulan hadapan boleh digunakan untuk melakukanpukulan lob. Pukulan ini digunakan untuk memaksa pihak lawan bergerak jauh ke belakanggelanggang. 2. Latihan ansurmaju a. Aksi pukulan lob tanpa bulu tangkis -pemain tersebut harus belajar memegang raket dengan betul -kedudukan sedia untuk menerima bola lob -kedudukan kaki di buka seluas bahu -jika tangan kanan yang memegang raket, kaki kanan hendaklah berada di kedudukan belakang -ayunkan raket kebawah dan kebelakang -lengan dibengkokkan supaya kepala raket dibawa kebahagian antara tulang belikat -pada kedudukan ini, siku haruslah berada diatas, lengan dibengkokkan serta pergelangan tangan diketatkan. b. Aksi pukulan lob dengan bulu tangkis yang digantung -pemain tersebut harus belajar memegang raket dengan betul
  4. 4. -kedudukan sedia untuk menerima bola lob yang digantung-kedudukan kaki di buka seluas bahu bagi bersedia untuk menerima bola lob yang digantung-jika tangan kanan yang memegang raket, kaki kanan hendaklah berada di kedudukanbelakang-ayunkan raket kebawah dan kebelakang bagi memukul bulu tangkis hantaran lobc. Aksi pukulan bola lob yang tidak digantung-pemain tersebut harus belajar memegang raket dengan betul-kedudukan sedia untuk menerima bola lob yang digantung-kedudukan kaki di buka seluas bahu bagi bersedia untuk menerima bola lob yang digantung-jika tangan kanan yang memegang raket, kaki kanan hendaklah berada di kedudukanbelakang-ayunkan raket kebawah dan kebelakang bagi memukul bulu tangkis hantaran lobd. Aksi pukulan lob pada jarak yang dekat -pemain melakukan pukulan lob yang dilakukan didalam gelanggang secara pukulan depan atau kilas pada jarak yang agak dekat dengan jaring.-lob dilakukan seperti aksi membaling dengan bulu tangkis dipukul agak tinggi arah belakanggelanggang pada jarak yang tidak jauh.-tangan dibengkokkan kebelakang
  5. 5. -tangan ditolak ke hadapan keatas serta tangan lurus-titik sentuhan pada ketinggian sederhana dan mengikut lajak yang sesuaie. Aksi pukulan lob dengan jarak yang jauh-pemain melakukan pukulan lob yang dilakukan dibelakang gelanggang secara pukulandepan atau kilas-lob dilakukan seperti aksi membaling dengan bulu tangkis dipukul tinggi arah belakanggelanggang-tangan dibengkokkan kebelakang-tangan ditolak ke hadapan keatas serta tangan lurus-titik sentuhan pada ketinggian maksimum dan mengikut lajak yang sesuai3. Permainan kecil Permainan kecil seperti Clock Game iaitu konsep throw and hit; Murid dibahagikan kepada 3 orang sekumpulan. Murid dibahagikan dalam dua bahagian sebagai contoh ada 3 orang murid didalam kumpulan A dan juga 3 orang murid didalam kumpulan B.Permainan dimulakan dengan hantaran lob dari pemain kumpulan A ke pemain kumpulan Bke sisi mengikut arah jam. Kemudian, seorang murid membaling bulu tangkis selepas satu pusingan permainan tangkis dan rakan memukul dan ditukar kearah lawan jam. Ia dilakukan dengan secara bergilir-gilir. Pemain akan melakukan pukulan dalam kumpulan masing-masing. Pukulan lob sisi mengikut arah jam danh juga membalasnya mengikut lawan jam. Lob Touch n Go;kumpulan X membuat pukulan lob yang boleh secara berterusan dan bergilir kemudian berlari untuk melakukan pukulan .
  6. 6. Pemain yang sudah membuat pukulan lob seterusnya dan menggunakan akan berpindah ke belakang seluruh kawasan. Lob Touch n Go paling banyak dikira belakang dalam masa 2 minit. Jarak permainan boleh dikurangkan mengikut kesesuaian. Sparring lob; pemain bermain secara berpasangan. Permainan hanya terhad kepada pukulan lob sahaja. Pemenang dikira bagi pemain yang berjaya melakukan lob tanpa henti dalalm masa 2 minit sahaja. 4. Langkah-langkah keselamatan Terdapat pelbagai langkah-langkah keselamatan yang perlu diamabil kira ketika melakukan pukulan lob. Sebagai contoh, dari segi pemakain; pakaian yang sesuai sangat perlu dipakai ketika bermain badminton, terutama sekali ketika melakukan pukulan lob, kasut sukan yang bersesuain perlu dilakukan bagi mengelakkan kecederaan yang di bahagian kaki. Ini adalah kerana lob memerlukan penggunaan tenaga kaki dan hayunan tangan yang kuat bagi memberi impak kepada bola lob yang tinggi. Selain itu, lantai court badminton juga haruslah diberi perhatian agar tidak licin. Ini kerana lantai yang basah dan licin boleh mengakibatkan kecederaan yang parah apabila pemain-pemain badminton ini tergelincir. Tambahan lagi, permainan badminton merupakan permainan yang boleh memberikan impak yang menyeluruh keseluruh badan. Oleh itu, sebelum bermain badminton, setiap pemain haruslah melakukan warming-up. 5. Rumusan Sebagai rumusan, untuk menguasai kemhiran lob, seorang pemain itu haruslah menguasaikemahiran-kemahiran asas yang lain lain seperti serivs flik, servis rendah, servis tinggi serta
  7. 7. pukulan hadapan. Ini adalah kerana setiap pukulan yang terkandung didalam asas permainanbadminton ini adalah berkait rapat antara satu sama lain. Hanya dengan menguasai kemahiranpukulan lob sahaja tidak boleh menjadikan seseroang itu permain badminton yang terbaik sepertiDatuk Lee Chong Wei serta Rashid Sidek. Pengorbanan serta latihan yang tidak pernah kenal ertiputus asa dapat membentuk seorang pemain badminton yang berjaya serta cemerlang. 6. Refleksi Kemahiran lob adalah kemahiran pukulan yang sangat penting untuk dikuasai oleh setiappemain. Ini adalah kerana kerana pukulan yang tinggi di belakang gelanggang ini selalunya tidakboleh ditangkis oleh pihak lawan. Sekiranya seseorang pemain Berjaya menguasai kemahiranini, ini memberikan satu kelebihan kepada pihak lawan. Namun, sekiranya kemahiran lob initidak dapat diadaptasikan atau tersalah teknik, bulu tangkis yang dibaling boleh off-side di manaia sebaliknya memberikan kelebihan kepada pihak lawan. Seperti yang kita ketahui, deganmelakukan latihan-latihan permainan kecil yang kerap serta mantap dapat melahirkan pemain-pemain badminton yang berkualiti di dalam pukulan lob yang mereka yang lakukan.

×