Perkembangan sosio emosi

11,187 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
460
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Keupayaan kendiri merupakan komponen yang penting dalam perkembangan sosiol-emosi. Berdasarkan ahli psikologi Albert Bandura (1986), menyatakan bahawa keupayaan kendiri merupakan keyakinan individu dalam melakukan sesuatu tugasan.
 • Perkembangan sosio emosi

  1. 1. •NUR AMIRA ISMAIL •SUHAIZA SHUIB
  2. 2. Perkataan sosio-emosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. SOSIAL : - Kamus Pelajar Edisi Pertama : segala hal yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Kamus Dewan Edisi Ketiga : segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan.
  3. 3. Perkembangan sosial adalah satu prosesapabila kanak-kanak belajar berhubungdengan orang lain mengikut cara yang dapatditerima oleh masyarakat dan budayanya.Proses ini melibatkan cara berfikir tentangkendiri, orang lain dan perhubungan sosial.Perkembangan sosial kanak-kanak terdiridaripada kemahiran berinteraksi denganorang lain, pembentukankendiri, penghargaan kendiri dan kawalankendiri.Identiti sosial dan kefahaman kendiri kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat, iaitukewujudan kendiri dan kategori kendiri(Lewis, 1995; Lewis & Books-Gunn, 1979).
  4. 4. Perkataan emosi berasal daripada perkataanGreek iaitu “emovere” yang membawamaksud “untuk keluar”.Emosi adalah satu perasaan afektif yangdialami oleh seseorang individu dalamsesuatu keadaan yang memberi maknakepada dirinya.Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindakbalas yang ditonjol keluar sebagairangsangan kepada perasaan emosi.
  5. 5. Kamus Advanced Learner’s English-MalayDictionary (2001) : perasaan apa sahajayang meluap-luap, seperti kasih, gembira,benci, takut, dan sebagainya.Daniel Goleman : sesuatu perasaan danpemikiran tersendiri di bawah keadaanpsikologikal dan biologikal, serta adakecenderungan yang berbeza-beza untukbertindak.
  6. 6. Perkembangan emosi merangkumikemampuan individu untukmengenali, mengekspresikan danmenguruskan perasaan serta mempunyaiperasaan empati terhadap orang lain.Justeru, sosio-emosi dalam kalangankanak-kanak ditakrifkan sebagai satuproses berinteraksi dan mengadaptasi diridalam masyarakat.
  7. 7. Perkembangan Sosio-emosi merupakanperkembangan penguasaan emosi dankemahiran sosial yang matang.Penguasaan kemahiran ini membolehkanmurid belajar mengawal emosi, pemikirandan tindakan supaya dapat menyesuaikandiri dalam kehidupan bermasyarakat.
  8. 8. Erik Erikson menekankan kepentingan hubungansosial dengan individu-individu di persekitarankanak-kanak.Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembanganpsikososial ini.Erikson mencadangkan individu perlu berhadapandengan krisis perkembangan di dalam setiapperingkat yang mana pada setiap peringkatmempunyai matlamat untuk dicapai.Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamatatau menyelesaikan krisis perkembangan akanmembawa akibat kepada imej kendiri seseorangindividu.
  9. 9. Peringkat Konflik Ciri-Ciri Perkembangan Emosi0-1½ Rasa kepercayaan dibina dalam(Bayi) tahun pertamaKepercayaan Lawan Membina rasa kepercayaan secaraKetidakpercayaan peringkat Membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi Ketidakpercayaan akan membentuk tingkah laku negatif1½-3 Keinginan memiliki kuasa(Awal Kanak-Kanak) Keinginan membuat sesuatuAutonomi Lawan Malu/Ragu dengan daya usaha sendiri Merasa malu jika tidak diberi kuasa Merasa malu didepan orang Merasa takut melakukan kesalahan
  10. 10. Peringkat Konflik Ciri-Ciri Perkembangan Emosi3-6 Belajar cepat(Awal Kanak-Kanak Tadika) Bergerak cepatInisiatif Lawan Serba Salah Peka kepada yang betul dan salah Merasa serba salah jika diketawakan Membina sikap negatif jika merasa serba salah6-11 Keinginan menguasai sesuatu(Kanak-Kanak) Keinginan berjayaKerajinan Lawan Kompleks Rendah Menguasai kemahiran asas fizikalDiri. dan sosial Memerlukan peneguhan positif/ penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya Merasa kompleks rendah diri jika dikritik.
  11. 11. Peringkat Konflik Ciri-Ciri Perkembangan Emosi12-20 Cuba memahami diri(Remaja) Menghadapi krisis identitiIdentiti Lawan Keliruan Identiti Sensitif kepada perubahan badan dan imej diri Membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat –peringkat dahulu.21-25 Berusaha terus mencari identiti(Awal Dewasa) Berusaha membentuk ikatanKemesraan Lawan Keterasingan kemesraan Sesetengah individu yang gagal kerana pengalaman kecewaan, terus keterasingan
  12. 12. Peringkat Konflik Ciri-Ciri Perkembangan Emosi26-60 Generativiti bermaksud memberi(Dewasa) sumbangan kepada generasiGenerativiti Lawan Inaktiviti berikutnya atau melakukan aktiviti produktiviti Individu akan berasa kecewaan kerana gagal dalam pencapaian yang bermakna.61 Ke Atas Integriti adalah hasil kebangaan(Masa Tua) terhadap kehidupan yang berhargaIntegriti Lawan Putus Asa Orang tua yang kurang puas hati dengan kehidupannya akan takut akan kematian.
  13. 13. Mok Soon Sang. (2009). Perkembangan Kanak-Kanak. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.Indah. (2010). Permainan yangMerangsang Perkembangan Sosioemosidan Kognitif Kanak-kanak. Diakses darihttp://impreschoolteacha.blogspot.com/2009/09/permainan-yang-merangsang-perkembangan.html

  ×