Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muc luc-guong- kien- nhan

guong- kien- nhan

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Muc luc-guong- kien- nhan

  1. 1. MỤC LỤC 8 HELEN KELLER Những người đã tạo ra ánh sáng và âm thanh cho những kẻ đui và điếc 44 ALEXANDER FLEMING 1881–1955 Thiên tài hay chỉ là vận may 79 HAI ANH EM WRIGHT VÀ SANTOS DUMONT Những người đã chinh phục không trung 116 GAMAL ABDEL NASSER Và những bí mật về vụ kênh Suez 214 JEAN HENRY FABRE (1823–1915) Chết không phải là hết, chết chỉ là bước qua một cuộc đời cao cả hơn 244 CHAMPOLLION Một người làm cho đá biết nói 270 FLORENCE NIGHTINGALE (1820–1910) Người mở đường cho sự thành lập hội Hồng Thập tự Quốc tế

×