Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muc luc-guong- danh- nhan

45 views

Published on

guong- danh- nhan

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Muc luc-guong- danh- nhan

  1. 1. MỤC LỤC 17 HEINRINCH SCHLIEMANN Một người trong 40 năm Chỉ ước ao được đào đất 41 QUẢN TRỌNG Một chính trị gia biết bỏ tiểu tiết để mưu đại sự 65 BENJAMIN FRANKLIN Một ấn công tự học mà thành một nhà khoa học, một nhà lập pháp và một vị thủ lĩnh 89 MAHATMA GANDHI Lương tâm của nhân loại 123 LÉON TOLSTOI Một vị á thánh 157 VƯƠNG DƯƠNG MINH Một người rất đa tài đã đạt được mục đích là học để làm thánh 189 ABRAHAM LINCOLN Một người quân tử phương tây, đã lấy đức để trị dân.

×