Advertisement
Muc luc-dac-nhan-tam
Muc luc-dac-nhan-tam
Muc luc-dac-nhan-tam
Muc luc-dac-nhan-tam
Upcoming SlideShare
Marketing căn bảnMarketing căn bản
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

Muc luc-dac-nhan-tam

  1. 404 | DALLE CARNEGIE ∼ ĐẮC NHÂN TÂM ∼ Mục lục Lời nhà xuất bản������������������������������������������������������������������������������ 5 Tựa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 PHẦN THỨ NHẤT Những thuật ngữ căn bản để dẫn đạo người Chương I: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong��������������������������������39 Chương II: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế����������49 Chương III: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề Nghị với họ����������������������������������������������������������63 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Chương IV: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất���������������������������������������������������������������������������83 PHẦN THỨ HAI Sáu cách gây thiện cảm Chương I: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở����������92 Chương II: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến�����108 Chương III: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại����������������������������������������������������������������������117 Chương IV: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm ���������������������������������������������127 Chương V: Làm sao gây được thiện cảm ��������������������������������142 Chương VI: Làm sao cho người ta ưa mình liền.....................148
  2. DỊCH GIẢ: NGUYỄN HIẾN LÊ | 405 ∼ HOW TO WIN FRIENDS INFLUENCE PEOPLE ∼ PHẦN THỨ BA Mười hai cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình Chương I: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại ����������������������������������������������������������������������168 Chương II: Một cách chắc chắn để gây oán thù tránh nó cách nào? ���������������������������������������������������������������������178 Chương III: Quá tắc quy cung...................................................192 Chương IV: Do trái tim sẽ thắng được lý trí ...........................202 Chương V: Bí quyết của socrate ................................................218 Chương VI: Xả hơi .....................................................................227 Chương VII: Thiện bất chuyên mỹ............................................237 Chương VIII: qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường �����������������������������������������������������������������247 Chương IX: loài người muốn gì? ..............................................253 Chương X: gợi những tình cảm cao thượng ���������������������������261 Chương XI: khích thích thị giác và óc tưởng tượng của người �������������������������������������������������������������������������������������270 Chương XII: khi mọi cách điều vô hiệu bạn hãy thử cách này xem sao�������������������������������������������������������������������������275
  3. 406 | DALLE CARNEGIE ∼ ĐẮC NHÂN TÂM ∼ PHẦN THỨ TƯ Chín cách sửa tính người mà không làm cho họ giận giữ, phật ý Chương I: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này����������������������������������������������������������������������������������282 Chương II: Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thù oán?������������290 Chương III: Hãy tự cáo lỗi trước đã .........................................293 Chương IV: Đừng ra lệnh�����������������������������������������������������������299 Chương V: Giữ thể diện cho người�������������������������������������������301 Chương VI: Khích lệ người ta cách nào? .................................306 Chương VII: Vị trí kỷ giả dụng..................................................312 Chương VIII: nên khuyến khích người �����������������������������������318 Chương IX: làm sao cho người ta vui sướng làm công việc bạn nhờ cậy������������������������������������������������������������������������������������������322 PHẦN THỨ NĂM Những bức thư mầu nhiệm Chương độc nhất�������������������������������������������������������������������������329
  4. DỊCH GIẢ: NGUYỄN HIẾN LÊ | 407 ∼ HOW TO WIN FRIENDS INFLUENCE PEOPLE ∼ PHẦN THỨ SÁU Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình Chương I: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất.��������������������������������������������������������������������������342 Chương II: tùy ngộ nhi an .........................................................352 Chương III: Thương nhau chín bỏ làm mười .........................356 Chương IV: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng����������������������������������������������361 Chương v: Cái gì làm cảm động một người đàn bà? �������������364 Chương VI: Phu phụ tương kính như tân................................369 Chương VII: Những kẻ thất học trong hôn nhân ......������������374 PHẦN THỨ BẢY Vài câu hỏi Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê�����������������������������������������������������382
Advertisement