Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Muc luc-dac-nhan-tam

Download to read offline

Đắc Nhân Tâm luôn nằm trong bảng các cuốn sách bán chạy nhất và thay đổi được nhiều cuộc đời

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Muc luc-dac-nhan-tam

  1. 1. 404 | DALLE CARNEGIE ∼ ĐẮC NHÂN TÂM ∼ Mục lục Lời nhà xuất bản������������������������������������������������������������������������������ 5 Tựa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 PHẦN THỨ NHẤT Những thuật ngữ căn bản để dẫn đạo người Chương I: Muốn lấy mật đừng phá tổ ong��������������������������������39 Chương II: Một bí quyết quan trọng trong phép xử thế����������49 Chương III: Hãy khêu gợi ở người cái ý tự muốn làm công việc mà chính ta đề Nghị với họ����������������������������������������������������������63 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Chương IV: Tám lời khuyên để giúp các bạn đọc sách này được nhiều lợi ích nhất���������������������������������������������������������������������������83 PHẦN THỨ HAI Sáu cách gây thiện cảm Chương I: Để cho tới đâu cũng được tiếp đón niềm nở����������92 Chương II: Một cách dễ dàng để gây mỹ cảm lúc sơ kiến�����108 Chương III: Không theo quy tắc sau này tức là tự rước lấy thất bại����������������������������������������������������������������������117 Chương IV: Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên không? Dễ lắm ���������������������������������������������127 Chương V: Làm sao gây được thiện cảm ��������������������������������142 Chương VI: Làm sao cho người ta ưa mình liền.....................148
  2. 2. DỊCH GIẢ: NGUYỄN HIẾN LÊ | 405 ∼ HOW TO WIN FRIENDS INFLUENCE PEOPLE ∼ PHẦN THỨ BA Mười hai cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình Chương I: Trong một cuộc tranh biện không có người thắng kẻ bại ����������������������������������������������������������������������168 Chương II: Một cách chắc chắn để gây oán thù tránh nó cách nào? ���������������������������������������������������������������������178 Chương III: Quá tắc quy cung...................................................192 Chương IV: Do trái tim sẽ thắng được lý trí ...........................202 Chương V: Bí quyết của socrate ................................................218 Chương VI: Xả hơi .....................................................................227 Chương VII: Thiện bất chuyên mỹ............................................237 Chương VIII: qui tắc này sẽ giúp bạn làm được những việc dị thường �����������������������������������������������������������������247 Chương IX: loài người muốn gì? ..............................................253 Chương X: gợi những tình cảm cao thượng ���������������������������261 Chương XI: khích thích thị giác và óc tưởng tượng của người �������������������������������������������������������������������������������������270 Chương XII: khi mọi cách điều vô hiệu bạn hãy thử cách này xem sao�������������������������������������������������������������������������275
  3. 3. 406 | DALLE CARNEGIE ∼ ĐẮC NHÂN TÂM ∼ PHẦN THỨ TƯ Chín cách sửa tính người mà không làm cho họ giận giữ, phật ý Chương I: Nếu bạn bắt buộc phải chỉ trích thì xin bạn bắt đầu như sau này����������������������������������������������������������������������������������282 Chương II: Chỉ trích cách nào mà khỏi gây thù oán?������������290 Chương III: Hãy tự cáo lỗi trước đã .........................................293 Chương IV: Đừng ra lệnh�����������������������������������������������������������299 Chương V: Giữ thể diện cho người�������������������������������������������301 Chương VI: Khích lệ người ta cách nào? .................................306 Chương VII: Vị trí kỷ giả dụng..................................................312 Chương VIII: nên khuyến khích người �����������������������������������318 Chương IX: làm sao cho người ta vui sướng làm công việc bạn nhờ cậy������������������������������������������������������������������������������������������322 PHẦN THỨ NĂM Những bức thư mầu nhiệm Chương độc nhất�������������������������������������������������������������������������329
  4. 4. DỊCH GIẢ: NGUYỄN HIẾN LÊ | 407 ∼ HOW TO WIN FRIENDS INFLUENCE PEOPLE ∼ PHẦN THỨ SÁU Bảy lời khuyên để tăng hạnh phúc trong gia đình Chương I: Chôn sống hạnh phúc gia đình cách nào lẹ nhất.��������������������������������������������������������������������������342 Chương II: tùy ngộ nhi an .........................................................352 Chương III: Thương nhau chín bỏ làm mười .........................356 Chương IV: Làm cho người ở chung quanh mình được sung sướng là điều dễ dàng����������������������������������������������361 Chương v: Cái gì làm cảm động một người đàn bà? �������������364 Chương VI: Phu phụ tương kính như tân................................369 Chương VII: Những kẻ thất học trong hôn nhân ......������������374 PHẦN THỨ BẢY Vài câu hỏi Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê�����������������������������������������������������382

Đắc Nhân Tâm luôn nằm trong bảng các cuốn sách bán chạy nhất và thay đổi được nhiều cuộc đời

Views

Total views

1,655

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×