Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

נספח אחד מה אפשר לעשות באמצעות

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

נספח אחד מה אפשר לעשות באמצעות

  1. 1. ‫נספח‬1 ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬‫באמצעות‬ ‫מעבד‬?‫תמלילים‬ ‫דוגמאות‬:‫למסמכים‬ 1.‫מכתבים‬ 2.‫קורות‬‫חיים‬ 3.‫טבלאות‬ 4.‫מתכונים‬ 5.‫הזמנה‬‫לאירוע‬ 6.‫מודעות‬ ‫מכתבים‬ 198
  2. 2. 4,‫בנובמבר‬2003 318720 ‫מגדל‬,‫יקר‬ :‫הנדון‬1.‫תעריפי‬‫חשמל‬ 2.‫משכורות‬‫לעובדים‬‫זרים‬ 1.‫בישיבה‬‫שהתקיימה‬‫עם‬"‫ר‬ ‫יו‬‫הרשות‬‫לחשמל‬‫ב‬-13‫בינואר‬2003‫סוכם‬ ‫שמגדלים‬‫שברשותם‬‫שעון‬"‫ז‬ ‫תעו‬‫על‬‫פי‬‫ההסכם‬‫בין‬‫איגוד‬‫מגדלי‬‫הפרחים‬‫לחברת‬ ‫החשמל‬‫בטל‬.‫ומבוטל‬ ‫מגדלים‬‫יוכלו‬‫לבחור‬‫בשעון‬"‫ז‬ ‫תעו‬‫וולנטרי‬‫שהיתרון‬‫בבחירתו‬‫הוא‬‫שבמקום‬‫עלות‬ ‫קבועה‬‫של‬198"‫ח‬ ‫ש‬‫לחודש‬‫ישלם‬‫המגדל‬‫רק‬22.80"‫ח‬ ‫ש‬.‫כל‬ ‫לחודש‬‫מה‬‫שעליהם‬ ‫לעשות‬‫זה‬‫לפנות‬‫לחברת‬‫החשמל‬‫באזור‬‫מגוריהם‬-‫לבקש‬‫שעון‬"‫ז‬ ‫תעו‬‫וולנטרי‬ ‫ולשלם‬‫את‬‫עלות‬.‫השעון‬ ‫חברת‬‫החשמל‬‫תהיה‬‫מחויבת‬‫להתקין‬‫את‬‫השעון‬‫תוך‬‫שנה‬.‫מקסימום‬ ‫במידה‬‫והנך‬‫נתקל‬‫בבעיות‬‫בעניין‬,‫אנא‬ ‫לעיל‬‫פנה‬. "‫מ‬ ‫לח‬ 2, .‫באיגוד‬ ‫להזכירכם‬‫קיימת‬‫מספר‬‫שנים‬‫מערכת‬‫ייחודית‬‫יעילה‬‫ואמינה‬‫המטפלת‬ ‫בהעברת‬‫משכורות‬‫העובדים‬‫הזרים‬.‫חקלאים‬ ‫לתאילנד‬‫המעוניינים‬‫להעביר‬‫את‬ ‫שכר‬‫עובדיהם‬‫באמצעותנו‬‫מוזמנים‬‫לפנות‬‫ליעל‬‫באיגוד‬:‫בטלפון‬5629685–03, 281678–051. ,‫בברכה‬ ‫אברהם‬,‫דניאל‬ ‫מזכיר‬‫איגוד‬‫מגדלי‬‫הפרחים‬ 199
  3. 3. ‫קורות‬‫חיים‬ ‫פרטים‬:‫אישיים‬ -:‫שם‬‫פלונית‬.‫אלמונית‬ -‫עיר‬:‫מגורים‬. -‫אביב‬ ‫תל‬ -‫מען‬:‫למכתבים‬‫השבלול‬989"‫א‬ ‫ת‬98989. -:‫טלפון‬03-0000000,050-000000. -: -‫מייל‬ ‫אי‬ploni@walla.co.il :‫השכלה‬ -88-90:‫אוניברסיטת‬"‫א‬ ‫ת‬‫הפקולטה‬,‫החוג‬ ‫לרפואה‬‫לריפוי‬‫בעיסוק‬-‫תואר‬ .‫ראשון‬ -83-86:‫תיכון‬‫דויד‬‫רמז‬. -‫אשדוד‬ ‫קורסים‬:‫והשתלמויות‬ -00-01:‫שימושי‬‫מחשב‬.‫ואינטרנט‬ -99:‫טיפול‬.‫במגע‬ ‫שרות‬:‫צבאי‬ -:‫תקופה‬1986-1988. -:‫דרגה‬.‫סמל‬ -:‫קורסים‬‫קורס‬‫השתבללויות‬‫והסתננויות‬‫בחיל‬.‫הסנונית‬ ‫משרות‬:‫קודמות‬ -94-01:‫מרפאה‬‫בעיסוק‬–"‫ח‬ ‫בי‬‫תל‬‫הזומר‬ ‫טיפול‬‫בילדים‬‫אחרי‬‫תאונות‬.‫פגיעות‬ ‫קשות‬‫בגפיים‬‫ועמוד‬.‫השדרה‬ -86-93:‫מוקדנית‬‫חברת‬‫ביפר‬ :‫שונות‬ -‫שליטה‬‫באנגלית‬‫ברמת‬.‫גבוהה‬ -‫שליטה‬‫מלאה‬‫בסביבה‬.‫ממוחשבת‬ 200
  4. 4. ‫טבלאות‬ ‫בית‬‫אבא‬‫חושי‬‫מחירון‬ -‫לעונה‬2004/5 ‫שם‬‫המופע‬‫ג'אז‬‫חם‬ ‫שמיים‬ ‫עוד‬ ‫אודות‬ ‫הג'אז‬ ‫קרפל‬ .‫ד‬ ‫תרבויות‬ ‫בראי‬ ‫הקולנוע‬ ‫סלון‬ ‫ספרותי‬ ‫ערים‬ ‫מרתקות‬ ‫אמנות‬ ‫עכשווית‬ ‫רותי‬ ‫דירקטור‬ ‫אמנות‬‫לפני‬ ‫ואחורי‬ ‫הקלעים‬ ‫לוריא‬ '‫דר‬ ‫החלום‬‫ונפש‬ ‫האדם‬ ‫אליצור‬ .‫א‬ ‫מנוי‬450240280245420210210240 ‫מנוי‬‫משולב‬ ‫אודות‬+‫ג'אז‬ ‫ג'אז‬‫חם‬ 180 ‫כרטיס‬‫בודד‬ ‫רגיל‬ 11050502X60 1X50 4X45 70454550 ‫חברי‬‫אירגון‬100402X50 1X40 4X40 60404045 ‫הערות‬5‫קונצרטים‬6 ‫מפגשים‬ 7‫מפגשים‬ ‫קמפוס‬ ‫לגיאוגרפיה‬ 7‫מפגשים‬7‫מפגשים‬ ‫קמפוס‬ ‫לגיאוגרפיה‬ 6‫מפגשים‬6‫מפגשים‬6‫מפגשים‬ 201
  5. 5. ‫מתכונים‬ ‫כעכים‬‫מזרחיים‬ :‫חומרים‬ 4‫כוסות‬‫קמח‬ 1‫שקית‬‫אבקת‬‫אפיה‬ 250‫ג"ר‬‫מרגרינה‬‫רכה‬ 1‫כף‬‫סוכר‬ 1‫כף‬‫חומץ‬ 1‫כף‬‫שמן‬ ‫כפית‬‫כמון‬ ‫כפית‬‫מלח‬ 1-2‫כפיות‬‫תבלין‬‫מחלב‬ ‫כוס‬ ½‫מי‬‫סודה‬‫או‬‫מים‬‫)מי‬‫סודה‬‫ולא‬‫אבקת‬‫סודה‬(‫לשתיה‬ ‫ביצה‬‫טרופה‬ ‫קצח‬ ,‫שומשום‬ ‫אופן‬:‫ההכנה‬ ‫לערבב‬‫את‬‫כל‬‫החומרים‬‫מלבד‬‫הביצה‬‫ליצור‬ .‫והשומשום‬‫כעכים‬‫קטנים‬‫)כדורים‬ ‫קטנים‬‫מגולגלים‬‫לטבול‬ .(‫לנחש‬‫בביצה‬‫ולפזר‬‫לאפות‬ .‫שומשום‬‫בחום‬180 ‫מעלות‬30-40‫עד‬ ,‫דקות‬‫שמקבלים‬‫צבע‬!‫מצויין‬ .‫זהוב‬ 202
  6. 6. ‫הזמנה‬‫לאירוע‬ ‫גילי‬‫חוגג‬‫יום‬‫הולדת‬6 ‫אתם‬‫מוזמנים‬‫להשתתף‬‫בחגיגת‬‫יום‬‫ההולדת‬ .‫שלי‬ ‫החגיגה‬‫תתקיים‬‫ברחוב‬ ,‫בביתי‬‫כלנית‬‫בית‬ ‫מספר‬6‫דירה‬8‫)קומה‬2( ‫ביום‬,‫שישי‬18.12.2006‫בשעה‬ ,17:00. ‫בואו‬...‫ותהנו‬ ‫גילי‬ 203
  7. 7. ‫מודעות‬ ‫דירה‬‫להשכיר‬ ‫דירת‬ ,‫להשכרה‬3‫ברחוב‬ ,‫חדרים‬ ‫עמוס‬.‫בעפולה‬ ‫משופצת‬‫קומה‬ .‫ומרוהטת‬3‫מעלית‬ + .‫וחניה‬ :‫מחיר‬500$‫לחודש‬ ‫נעמי‬ :‫לפרטים‬050-5468872 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 050- 5468872 ‫נעמי‬‫דירה‬‫להשכרה‬ 204

×