Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perkembangan Ekonomi zaman Abbasiyah

21,389 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Perkembangan Ekonomi zaman Abbasiyah

 1. 1. PERKEMBANGAN EKONOMI PADA ZAMAN KERAJAAN ABBASIYAH KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR – MEMINDAHKAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI DAMSYIK KE BAGHDAD <ul><li>Pembina kota Baghdad - Khalifah Abu Jaafar al-Mansur </li></ul><ul><li>Terletak di Sungai Dajlah (Tigris) </li></ul><ul><li>Terbina dalam bentuk bulatan dan mempunyai 4 pintu </li></ul><ul><li>Di kelilingi benteng kukuh </li></ul><ul><li>Di tengahnya dibina istana serta Masjid Jamik Al-Mansur </li></ul>
 2. 2. KEISTIMEWAAN BAGHDAD DARI SEGI EKONOMI <ul><li>Kedudukan Baghdad yang strategik menjadikan laluan perdagangan timur dan barat </li></ul><ul><li>Di Baghdad terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai “suk Baghdad yang menjadi tumpuan pedagang Farsi. </li></ul><ul><li>Di Baghdad juga terdapat ladang-ladang pertanian dan ternakan serta sebuah pasar yang di kenali sebagai “suk Al-Baqar. </li></ul>
 3. 3. SUMBER UTAMA KEWANGAN perdagangan pertanian perindustrian LAIN-LAIN SUMBER KEWANGAN ZAKAT GHANIMAH FIK JIZYAH KHARAJ
 4. 4. USAHA KERAJAAN ABBASIYAH UNTUK MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN Membina saliran Melebarkan sungai dan terusan Membina empangan Membuat penyelidikan dalam bidang pertanian Membuka tanah pertanian
 5. 5. DIWAN AL-MAK adalah jabatan yang mengendalikan urusan pengairan dan saliran
 6. 6. FAKTOR YANG MENYEBABKAN AKTIVITI PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN MENJADI PESAT Pembukaan wilayah-wilayah baru yang banyak memberi ruang pasaran perniagaan Perkembangan industri perkapalan memudahkan pergerakan para pedagang Sarjana-sarjana Islam menjelaskan hukum-hakam perniagaan Kemahiran Orang Arab dalam bidang perniagaan sejak zaman Jahiliah Langkah positif yang diambil kerajaan Abbasiyah untuk menggiatkan aktiviti perdagangan
 7. 7. LANGKAH POSITF YANG DIAMBIL KERAJAAN ABBASIYAH UNTUK MENGGIATKAN AKTIVITI PERDAGANGAN Pembinaan pusat-pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama Mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelakkan daripada perompak dan lanun Membina rumah-rumah api untuk panduan kapal-kapal perdagangan
 8. 8. NAMA PELABUHAN YANG MENJADI TUMPUAN AHLI PERNIAGAAN ISKANDARIAH KAHIRAH AMMAN INTHOKIAH BASRAH BAGHDAD
 9. 9. LALUAN SUTERA SAFTAJAH Ialah laluan para peniaga muslim pergi ke Canton China melalui Samarkand dan Turkistan untuk mendapatkan barangan sutera Ialah cek kembara yang digunakan oleh pedagang untuk memudahkan urusan kewangan pada zaman Abbasiyah
 10. 10. SUMBANGAN PARA SARJANA DALAM MENGGIATKAN AKTIVITI PERDAGANGAN Imam Bukhari - Karang bab khusus berniaga – Bab al-Buyuk al-Kasani – membincangkan tentang syarikat dan hukum hakam nya dalam kitabnya Badau al-Sanaik Mohammad bin Hasan Al-Shaibani- membincangkan secara mendalam tentang perniagaan serta pandangan syarak terhadapnya dalam kitab – Al-Makasib
 11. 11. SUMBER KEWANGAN KERAJAAN ABASIYAH ZAKAT GHANIMAH FIK JIZYAH KHARAJ USYUR - Kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu yang mencukupi nisab. - Cukai tanah milik orang bukan Islam atau cukai ke atas tanah milik orang Islam yang diperolehi melalui peperangan. - Harta rampasan perang 4/5 (80%) daripadanya diberi kepada para pejuang Islam. - Bayaran yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang mendiami negara Islam. - Harta yang diperolehi melalui jalan perdamaian daripada pihak musuh setelah pihak musuh menyerah kalah. - 1/10 kadar bayaran tetap yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang telah singgah di pelabuhan Islam untuk tujuan perniagaan
 12. 12. Ialah institusi kewangan pada masa kerajaan Abbasiyah BAITUL MAL
 13. 13. SOHIBUL BAITUL MAL Ketua Baitul Mal <ul><li>PERANAN </li></ul><ul><li>Mengurus pendapatan negara </li></ul><ul><li>Mengurus belanjawan negara </li></ul>DIWAN AL-KHARAJ DIWAN AL-NAFAKAH TUGAS DIJALANKAN OLEH
 14. 14. AKAUN BAITUL MAL DIWAN AL-AZIMAH (JABATAN AUDIT NEGARA) DIWAN AL USUL (JABATAN DALAM NEGERI) DIURUS OLEH
 15. 15. PERANAN BAITUL MAL Mengurus sumber-sumber pendapatan negara Mengawal belanjawan negara
 16. 16. KESAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP RAKYAT PADA ZAMAN KERAJAAN ABASIYAH <ul><li>Umat Islam menikmati taraf hidup yang tinggi </li></ul><ul><li>Pendapatan negara yang tinggi telah disalurkan untuk menyediakan prasarana seperti tali air, jalan, masjid, sekolah. </li></ul><ul><li>Memberi banyak peluang pekerjaan kepada rakyat </li></ul><ul><li>Rakyat Abbasiyah dipandang tinggi dan dihormati oleh umat luar </li></ul>

×