Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Collector Wellingstraat
Rose Leirens
Tom Deweirdt
Davy Willaert
Marc Baele
Ine De Bock
Dirk De Pauw
Verwelkoming door schepen Leirens
Schepen van Openbare Werken
Waarom zijn we hier samen?
• Doelstelling werken
• svz faillissement
• vervolg faillissement en
resterende werken
• toelic...
Doelstelling van de werken
- Waterhuishouding
Door Tom Deweirdt
Projectmanager Aquafin
- Aanleg van de weg zelf
Waarom deze werken?
Doel project:
• Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater
• afvalwater naar waterzuiveringsstation
• Proper re...
Situering
• Wellingstraat
• Kalverbosstraat
• Zevengemede
• Oude Pontweg
• D’Haenestraat
Rioleringswerken
Aansluiting riolering
op collector Veerdreef
oppompen afvalwater
boring van persleiding onder R4
Rioleringswerken
oppompen afvalwater
via persleiding door
Kalverbosstraat
onderdoor R4 naar
eerste deel
boring van perslei...
Rioleringswerken
oppompen afvalwater
via persleiding door
Zevengemede
naar Wellingstraat
oppompen afvalwater
door D’Haenestraat
naar Zeveng...
Doelstelling van de werken
- Waterhuishouding
- Aanleg van de weg zelf
Door Davy Willaert
Mobiliteitsambtenaar Destelbergen
WEGPROFIEL
•Overwegingen
1. Mobiliteitsplan (in herziening)
- Wegcategorie: lokale type III
= ‘woonstraat’
- Functionele e...
Stand van zaken faillissement
Door Marc Baele (Farys)
gebiedsmanager Projectgebied Centraal TMVW
Stand van zaken faillissement aannemer (1)
 faillissement : uitspraak op 11 juni 2015
 communicatie door de gemeente Des...
Stand van zaken faillissement aannemer (2)
 30 september : resultaten van de bijkomende cijfers wordt met de curator
besp...
Vervolg Faillissement en
Resterende zaken
Door Tom Deweirdt
Projectmanager Aquafin
Verdere aanpak project
 nemen van ambtshalve maatregelen door de opdrachtgevers
o nieuwe marktbevraging : aanstellen van ...
Toelichting historiek ontwerp
Door Ine De Bock
Studiegroep Irtas
Historiek weginrichting
• Infovergadering 1: inspraakvergadering: op 27-05-2010
Diverse mogelijke profielen worden voorges...
Bespreking Knelpunten
- Kasseien
- Geluidsoverlast
- Snelheid
- Doorgaand verkeer
- Zwaar vervoer
Profiel met kasseien
Ine De Bock
Studiegroep IRTAS
Profiel met kasseien
• Kasseien aangelegd op een steenslagfundering, een legbed van fijne
steenslag en een voegvulling van...
Geluidoverlast
door Dirk De Pauw
afdelingshoofd Leefmilieu Destelbergen
Meten = Weten  Geluidsmetingen
Datum: dinsdag 13 oktober 2015
Meetplaatsen:
1. thv woning Wellingstraat nr. 73 (op ca. 5 ...
Wettelijk kader – normen?
Geluidshinder door verkeerslawaai
=
één van de belangrijkste hindervormen in Vlaanderen
MAAR
gee...
In de praktijk
(MER-studies , rapport Vlaamse ombudsman (april 2015)…)
Blijkt dat
er maar weinig mensen gehinderd worden ...
Op basis van:
- De praktijkervaringen
- Richtwaarden en normen opgenomen in ontwerpbesluiten
en richtlijnen (o.m. ontwerp ...
LAeq
= het A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau dat over een
bepaalde periode gemeten wordt, m.a.w.
het energetisch gemi...
Meetresultaten
Wellingstraat 73
dB(A)
Wellingstraat 32
dB(A)
PT Kouter 18
dB(A)
LAeq,45 min
61,9 61,9 50,5
LAFmax
83,7 87,...
Wellingstraat 73
Wellingstraat 32
Park ter Kouter 18
Relatie snelheid – verkeerslawaai
Aanvullende meting woensdag 14/10
 Zelfde voertuig passeert 4 x voorbij hetzelfde meetp...
Meetwaarden aan woningen aftoetsen aan meetwaarden bij
verschillende snelheid
 Voorzichtige conclusie = snelheid van de m...
Gevolg logaritmische omrekening:
Per 3 dB die erbij komt of er af gaat, krijg je een verdubbeling
of halvering van de gelu...
Snelheid
Doorgaand verkeer
Zwaar verkeer
Davy Willaert
Mobiliteitsambtenaar Destelbergen
SNELHEID
• Huidige situatie
- Aangepast wegprofiel
- Vereiste signalisatie (waar nodig recent
aangepast)
- Eerste evaluati...
Resultaten snelheidsmetingen – NA (juli ‘15)
12
Richting
Veerdreef
Richting Ch.
Lebonstraat
V85
(snelheid niet overschrede...
Resultaten snelheidsmetingen – NA (oktober ‘15)
Richting
Veerdreef
Richting Ch.
Lebonstraat
V85
(snelheid niet overschrede...
Resultaten snelheidsmetingen – VOOR (juni ‘10)
1
Richting
Veerdreef
V85
(snelheid niet overschreden door
85% van voertuige...
SNELHEID
• Toekomstige aanpak
1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan)
a. Consequent snelheidsregime
b. Consequente handhavin...
DOORGAAND VERKEER
• Huidige situatie
- Eerste evaluatie via metingen (vóór- vs. nasituatie)
- Voorlopige (werf)situatie
Resultaten metingen – NA (juli ‘15)
12
Verkeersintensiteiten
Richting
Veerdreef
Richting Ch.
Lebonstraat
Aantal voertuigen...
Resultaten metingen – NA (oktober ‘15)
1
2
12
Verkeersintensiteiten
Richting
Veerdreef
Richting Ch.
Lebonstraat
Aantal voe...
Resultaten metingen – VOOR (juni ‘10)
1
Verkeersintensiteiten
Richting
Veerdreef
Aantal voertuigen op een
gemiddelde weekd...
DOORGAAND VERKEER
• Toekomstige aanpak
1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan) :
wegencategorisering nastreven
2. Bijkomende...
ZWAAR VERKEER
• Huidige situatie
- Geen strikte beperkingen van toepassing in
Wellingstraat
- Wél tonnagebeperking (3,5 to...
ZWAAR VERKEER
• Toekomstige aanpak
1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan)
a. Lokale vrachtroutes + zonale beperkingen
b. Ov...
PAUZE
mogelijkheid tot indienen
van schriftelijke vragen
en het nuttigen van een drankje
Bespreking van de gestelde vragen
Bedankt voor uw aanwezigheid !
Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015
Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015
Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015
Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015

2,095 views

Published on

Stand van zaken collectorwerken Wellingstraat na faillisement aannemer.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie bewoners Wellingstraat 15/10/2015

 1. 1. Collector Wellingstraat Rose Leirens Tom Deweirdt Davy Willaert Marc Baele Ine De Bock Dirk De Pauw
 2. 2. Verwelkoming door schepen Leirens Schepen van Openbare Werken
 3. 3. Waarom zijn we hier samen? • Doelstelling werken • svz faillissement • vervolg faillissement en resterende werken • toelichting historiek ontwerp • Bespreking knelpunten • Pauze (indienen vragen schriftelijk) • bespreking vragen
 4. 4. Doelstelling van de werken - Waterhuishouding Door Tom Deweirdt Projectmanager Aquafin - Aanleg van de weg zelf
 5. 5. Waarom deze werken?
 6. 6. Doel project: • Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater • afvalwater naar waterzuiveringsstation • Proper regenwater naar grachten en waterlopen → geen vuil water naar grachten en waterlopen → propere grachten en waterlopen → geen regenwater naar waterzuiveringsstation → betere zuivering van het afvalwater
 7. 7. Situering • Wellingstraat • Kalverbosstraat • Zevengemede • Oude Pontweg • D’Haenestraat
 8. 8. Rioleringswerken Aansluiting riolering op collector Veerdreef oppompen afvalwater boring van persleiding onder R4
 9. 9. Rioleringswerken oppompen afvalwater via persleiding door Kalverbosstraat onderdoor R4 naar eerste deel boring van persleiding onder R4
 10. 10. Rioleringswerken
 11. 11. oppompen afvalwater via persleiding door Zevengemede naar Wellingstraat oppompen afvalwater door D’Haenestraat naar Zevengemede
 12. 12. Doelstelling van de werken - Waterhuishouding - Aanleg van de weg zelf Door Davy Willaert Mobiliteitsambtenaar Destelbergen
 13. 13. WEGPROFIEL •Overwegingen 1. Mobiliteitsplan (in herziening) - Wegcategorie: lokale type III = ‘woonstraat’ - Functionele en recreatieve fietsroute 2. Doelstellingen - Rijsnelheden reduceren - Comfort en veiligheid fietsers verhogen - Doorgaand (zwaar) verkeer ontraden - Landelijk karakter vrijwaren
 14. 14. Stand van zaken faillissement Door Marc Baele (Farys) gebiedsmanager Projectgebied Centraal TMVW
 15. 15. Stand van zaken faillissement aannemer (1)  faillissement : uitspraak op 11 juni 2015  communicatie door de gemeente Destelbergen o persbericht op 14 juni o website , nieuwsbrief en postbedeling  ( diverse momenten van juni tot en met september)  Begin juli: de piste van overname vaste activa aannemer De Waele door aannemer Verhelst wordt onderzocht – resultaat : gaat niet door  curator maakt ½ juli bekend : mogelijke kandidaat tot verderzetting van de werken onder voorwaarden van bereiken akkoord en mits berekening van de eventuele herstelkosten  augustus : inventarisatie en opmeting van de uitgevoerde werken door studiebureau – vertaalt in een “as-built” toestand  8 september : overleg met de curator op basis van de opmeting curator vraagt bijkomend data noodzakelijk in kader van de afhandeling van het faillissement
 16. 16. Stand van zaken faillissement aannemer (2)  30 september : resultaten van de bijkomende cijfers wordt met de curator besproken o er blijven echter nog een aantal onbekenden factoren (niet te reproduceren uit de gegevens van de aannemer) o de 3 opdrachtgevers vragen ook verduidelijking hieromtrent  5 en 7 oktober : bijkomend onderzoek op de werf  9 oktober : analyse van het bijkomend onderzoek door de 3 opdrachtgevers  14 oktober : bespreking van de analyse in aanwezigheid van de curator verwacht de curator geeft de werf vrij, zodat de opdrachtgevers hun opdrachtstellingen kunnen continueren onafhankelijk van het verder verloop in het faillissement in parallel loopt de eindafrekening met de curator rond het faillissement
 17. 17. Vervolg Faillissement en Resterende zaken Door Tom Deweirdt Projectmanager Aquafin
 18. 18. Verdere aanpak project  nemen van ambtshalve maatregelen door de opdrachtgevers o nieuwe marktbevraging : aanstellen van een uitvoerder voor  de nog niet uitgevoerde werken  de nog te uit te voeren herstelwerken o regels vastgelegd binnen de wetgeving overheidsopdrachten o doorlooptermijn : 4 tot 5 maand  tijdelijke bewarende maatregelen in kader van de veiligheid en bewaren van de toegankelijkheid voor de aangelanden door de gemeente o binnen de maand
 19. 19. Toelichting historiek ontwerp Door Ine De Bock Studiegroep Irtas
 20. 20. Historiek weginrichting • Infovergadering 1: inspraakvergadering: op 27-05-2010 Diverse mogelijke profielen worden voorgesteld: • asverschuivingen, vernauwingen,… zijn niet mogelijk door ruimtegebrek • verkeersremming met drempels: vraag bewoners geen drempels toe te passen (in geen geval profiel Eenbeekstraat) • Vraag naar fietspaden / fietssuggestiestroken • profiel met kasseien weerhouden • Infovergadering 2: op 17-10-2012 • Voorstelling gekozen profielen • Infovergadering 3: op 10-06-2013 • Met aannemer • Infovergadering 4: op 19-11-2014 • Nav afwerking van eerste gedeelte tussen Veerdreef en R4
 21. 21. Bespreking Knelpunten - Kasseien - Geluidsoverlast - Snelheid - Doorgaand verkeer - Zwaar vervoer
 22. 22. Profiel met kasseien Ine De Bock Studiegroep IRTAS
 23. 23. Profiel met kasseien • Kasseien aangelegd op een steenslagfundering, een legbed van fijne steenslag en een voegvulling van fijne steenslag • Procedé van voegvullen dient meermaals herhaald • Dit is niet gebeurd in het 2de deel tussen Kalverbosstr en Charles Lebonstr. • door verkeersafwikkeling tijdens werken • door faillissement aannemer • Dringende maatregelen op korte termijn: opvoegen ifv veiligheid • Herstel van zones die niet voldoen gebeurt na aanstelling van een nieuwe aannemer
 24. 24. Geluidoverlast door Dirk De Pauw afdelingshoofd Leefmilieu Destelbergen
 25. 25. Meten = Weten  Geluidsmetingen Datum: dinsdag 13 oktober 2015 Meetplaatsen: 1. thv woning Wellingstraat nr. 73 (op ca. 5 m van de rand van de rijweg) 2. thv woning Wellingstraat nr. 32 (idem) 3. op terras achteraan woning Park Ter Kouter 18 (gericht naar Wellingstraat) Geluidsmeter Cirrus Research 193BE (type 1) Meetduur: Telkens 45 min per meetpunt, tussen 13u30 en 16u30
 26. 26. Wettelijk kader – normen? Geluidshinder door verkeerslawaai = één van de belangrijkste hindervormen in Vlaanderen MAAR geen duidelijk regelgevend kader geen wettelijk afdwingbare normen
 27. 27. In de praktijk (MER-studies , rapport Vlaamse ombudsman (april 2015)…) Blijkt dat er maar weinig mensen gehinderd worden door verkeerslawaai zolang het gemiddelde jaarlijkse geluidsniveau op de buitengevel onder de 50 dB(LAeq)blijft het aantal gehinderde omwonenden significant toeneemt naarmate het geluidsniveau stijgt naar 60 db (LAeq) toe en hoger bij niveaus boven de 65 à 70 dB neemt niet alleen de hinder ernstig toe maar ook het risico op gezondheidseffecten
 28. 28. Op basis van: - De praktijkervaringen - Richtwaarden en normen opgenomen in ontwerpbesluiten en richtlijnen (o.m. ontwerp KB 1991, ontwerptekst verkeersgeluid 1997, milieubeleidsplan Vlaanderen 2002, Europese richtlijn omgevingslawaai 2002) Wanneer gemiddeld jaarlijks geluidsniveau op de buitengevel ≥ 60 dB (LAeq) (overdag)  milderende maatregelen te overwegen, aangewezen of noodzakelijk
 29. 29. LAeq = het A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau dat over een bepaalde periode gemeten wordt, m.a.w. het energetisch gemiddelde van een wisselend geluidsdrukniveau dat tijdens een bepaalde meetduur gemeten wordt. Meetduur Wellingstraat = 45 min Richtlijnen en normen = vaak 24 u of het jaargemiddelde of “Lden” (day-evening-night), “Lnight”…
 30. 30. Meetresultaten Wellingstraat 73 dB(A) Wellingstraat 32 dB(A) PT Kouter 18 dB(A) LAeq,45 min 61,9 61,9 50,5 LAFmax 83,7 87,3 67,3 LA95 41,5 43,3 45,5
 31. 31. Wellingstraat 73
 32. 32. Wellingstraat 32
 33. 33. Park ter Kouter 18
 34. 34. Relatie snelheid – verkeerslawaai Aanvullende meting woensdag 14/10  Zelfde voertuig passeert 4 x voorbij hetzelfde meetpunt (Wellingstraat tussen nr. 69 en 73, op ca. 4 m van de rand van de rijweg) Meetperiode: 10 tot 13 sec Km/u LAFmax dB(A) 30 72,7 50 79,3 70 83,3 80 86,7
 35. 35. Meetwaarden aan woningen aftoetsen aan meetwaarden bij verschillende snelheid  Voorzichtige conclusie = snelheid van de meeste voertuigen tijdens de metingen van dinsdag lag tussen 50 en 60 à 70 km/u Geluidsreductie: door aanpassing max. snelheid tot 50 km/u of minder Opgelet: dB is geen eenheid maar een verhouding op een logaritmische schaal (logaritmische omrekening van de geluidsdruk in Pascal naar dB)
 36. 36. Gevolg logaritmische omrekening: Per 3 dB die erbij komt of er af gaat, krijg je een verdubbeling of halvering van de geluidsdruk op je trommelvlies. Vb: 63 dB(A) is een dubbel zo hoge geluidsdruk als 60 dB(A) 50 dB(A) is een half zo hoge geluidsdruk als 53 dB(A) Wanneer men dus de niveaus met 2 of 3 dB naar beneden krijgt, is dit al een behoorlijk resultaat!
 37. 37. Snelheid Doorgaand verkeer Zwaar verkeer Davy Willaert Mobiliteitsambtenaar Destelbergen
 38. 38. SNELHEID • Huidige situatie - Aangepast wegprofiel - Vereiste signalisatie (waar nodig recent aangepast) - Eerste evaluatie via snelheidsmetingen (vóór- vs. nasituatie)
 39. 39. Resultaten snelheidsmetingen – NA (juli ‘15) 12 Richting Veerdreef Richting Ch. Lebonstraat V85 (snelheid niet overschreden door 85% van voertuigen) 50,9 km/u 49,7 km/u 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u 1 0 10 20 30 40 50 60 70 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u 2
 40. 40. Resultaten snelheidsmetingen – NA (oktober ‘15) Richting Veerdreef Richting Ch. Lebonstraat V85 (snelheid niet overschreden door 85% van voertuigen) 46,7 km/u 47,5 km/u 1 2 1 2 12 0 10 20 30 40 50 60 70 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u 0 10 20 30 40 50 60 70 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u
 41. 41. Resultaten snelheidsmetingen – VOOR (juni ‘10) 1 Richting Veerdreef V85 (snelheid niet overschreden door 85% van voertuigen) 64,0 km/u 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80
 42. 42. SNELHEID • Toekomstige aanpak 1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan) a. Consequent snelheidsregime b. Consequente handhaving 2. Snelheidsmetingen a. Korte termijn: bijkomende metingen (evt. in samenspraak) b. Regelmatige opvolging
 43. 43. DOORGAAND VERKEER • Huidige situatie - Eerste evaluatie via metingen (vóór- vs. nasituatie) - Voorlopige (werf)situatie
 44. 44. Resultaten metingen – NA (juli ‘15) 12 Verkeersintensiteiten Richting Veerdreef Richting Ch. Lebonstraat Aantal voertuigen op een gemiddelde weekdag Ca. 400 Ca. 375 Aantal voertuigen op een gemiddeld avondspitsuur Ca. 45 Ca. 30 1 2 1 2 0 10 20 30 40 50 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u 0 10 20 30 40 50 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u
 45. 45. Resultaten metingen – NA (oktober ‘15) 1 2 12 Verkeersintensiteiten Richting Veerdreef Richting Ch. Lebonstraat Aantal voertuigen op een gemiddelde weekdag Ca. 750 Ca. 900 Aantal voertuigen op een gemiddeld avondspitsuur Ca. 90 Ca. 120 1 2 0 20 40 60 80 100 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u 0 20 40 60 80 100 120 140 0u 2u 4u 6u 8u 10u 12u 14u 16u 18u 20u 22u
 46. 46. Resultaten metingen – VOOR (juni ‘10) 1 Verkeersintensiteiten Richting Veerdreef Aantal voertuigen op een gemiddelde weekdag Ca. 850 Aantal voertuigen op een gemiddeld avondspitsuur Ca. 80 1 1 0 20 40 60 80 100 120 140
 47. 47. DOORGAAND VERKEER • Toekomstige aanpak 1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan) : wegencategorisering nastreven 2. Bijkomende telling(en) na beëindiging werken 3. Indien gewenst: bijkomende maatregelen overwegen
 48. 48. ZWAAR VERKEER • Huidige situatie - Geen strikte beperkingen van toepassing in Wellingstraat - Wél tonnagebeperking (3,5 ton) vanaf Charles Lebonstraat - Eerste metingen : geen inzicht in aandeel zwaar verkeer - Overleg buurgemeenten ikv. globale aanpak
 49. 49. ZWAAR VERKEER • Toekomstige aanpak 1. Beleidsmatig (cf. mobiliteitsplan) a. Lokale vrachtroutes + zonale beperkingen b. Overleg buurgemeenten Laarne, Wetteren en Melle c. GPS-beïnvloeding 2. Korte termijn: voorlopige beperking ism. Wetteren
 50. 50. PAUZE mogelijkheid tot indienen van schriftelijke vragen en het nuttigen van een drankje
 51. 51. Bespreking van de gestelde vragen
 52. 52. Bedankt voor uw aanwezigheid !

×