Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DSD-NL 2019 Calamiteiten-evaluaties kunnen niet meer zonder geografisch versiebeheer - de Crook

733 views

Published on

Presentatie door Roger de Crook, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), en Mattijn van Hoek, HKV Lijn in Water, op de Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019, tijdens de Deltares Software Dagen - Editie 2019. Dinsdag, 18 juni 2019, Delft.

Published in: Software
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

DSD-NL 2019 Calamiteiten-evaluaties kunnen niet meer zonder geografisch versiebeheer - de Crook

 1. 1. “Calamiteiten-evaluaties kunnen niet meer zonder geografisch versiebeheer” Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019 18 juni 2019 Geschiedenis schrijven door geschiedenis te herschrijven
 2. 2. Veranderingen in de tijd
 3. 3. Vraagstukken • Extreem weer vandaag voorspeld: Kunnen we op dezelfde wijze handelen als bij een voorgaande vergelijkbare calamiteit? • Update kennisregels BOS na calamiteiten-evaluatie: Hoe kunnen we zorgen dat de operationele sturing beter gaat bij een toekomstige vergelijkbare calamiteit? • Beleidsevaluatie: Zou een calamiteit van een paar jaren geleden nu (wederom) voor grote problemen kunnen zorgen?
 4. 4. Situatie tijdens calamiteiten • BOS geschikt voor regulier operationeel peilbeheer • Extreme situaties verlangen meer dan BOS alleen • Kennis van historische extreme gebeurtenissen moet in de juiste context geplaatst worden • De reactietijden van handelingen tijdens historische extreme gebeurtenissen moeten vertaald worden naar reactietijden in de actuele hydrologische context
 5. 5. Leerpunten voor calamiteiten • Van reageren naar anticiperen • Van sturen op peil naar sturen op debiet (en peil) • Beter plannen van de inzet van noodpompen • Frequent “tunen” van kennisregels in BOS op basis van actuele veranderingen in het watersysteem • Welke kennis van het watersysteem van vorige week is ook vandaag nog geldig en welke niet meer?
 6. 6. Situatie bij evaluatie achteraf • Evaluatie achteraf van operationele sturing in het watersysteem vaak met een hydrologisch model • Hydrologisch model actualiseren met gegevens die geldig waren ten tijde van de calamiteit • Het beheerregister (kunstwerken, watergangen en peilgebieden) blijkt regelmatig verouderd of voorbarig
 7. 7. Aanleiding • De wereld in het veld verandert continu. – Kunstwerken worden nieuw gebouwd, gerenoveerd en geautomatiseerd (op telemetrie aangesloten). – Watergangen worden gegraven, gedempt en verlegd. – Peilgebieden worden opgesplitst, samengevoegd, heringedeeld en aangepast door dit soort veranderingen. – Meetpunten worden geplaatst, verplaatst of verwijderd. • Relaties tussen meetpunten en peilgebieden blijken hierdoor tijdsafhankelijk geldig te zijn.
 8. 8. Voorbeeld: casus Kockengen Op 28 juli 2014 viel bij Kockengen 135 mm neerslag!
 9. 9. Meetpunten rondom Kockengen
 10. 10. Neerslag in het gebied van Kockengen
 11. 11. Reactie binnen het watersysteem
 12. 12. Leermoment casus Kockengen • In de evaluatie van de calamiteit met wateroverlast bij Kockengen is aanvankelijk (oeps) gerekend met: – kunstwerken die niet meer of nog niet operationeel waren – peilgebiedsgrenzen die niet bijgewerkt waren – gegevens waarvan niet bekend was of de praktijk in het veld of de theoretische/juridische werkelijkheid leidend was – noodpompen waarvan niet centraal werd vastgelegd hoeveel debiet die geleverd hebben gedurende de calamiteit
 13. 13. Context: Groei aantal meetpunten waterkwantiteit • Anno 2019: – 192 pompen/vijzels – 153 stuwen/overlaten – 87 schuiven/inlaten – 7 vispassages – 15 debietmeters – 122 krooshekmeters – 640 waterstandsmeters – 229 grondwaterpeilbuizen – 20 neerslagmeters – 1871 peilschalen 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Aantal nieuwe meetpunten per jaar Kunstwerken Oppervlaktewaterstanden Grondwaterstanden Neerslagmeters Debietmeters Totaal 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Groei aantal meetpunten door de tijd heen Kunstwerken Oppervlaktewaterstanden Grondwaterstanden Neerslagmeters Debietmeters Totaal
 14. 14. Context: Groei aantal peilgebieden • Anno 2019: – 2167 child-peilgebieden – 1403 parent-peilgebieden – 106 afvoergebieden 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2010-01 2013-07 2013-11 2014-03 2014-07 2014-11 2015-03 2015-07 2015-11 2016-03 2016-07 2016-11 2017-03 2017-07 2017-11 2018-03 2018-07 2018-11 2019-03 Aantal peilgebieden door de tijd heen Aantal nieuwe peilgebieden Aantal verdwenen peilgebieden Totaal aantal peilgebieden Maandelijks aantal peilgebieden
 15. 15. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (3) Nieuwe pomp op telemetrie sinds 22 september 2014
 16. 16. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (4) Extra: 6 neerslagmeters sinds 7 december 2017 Initieel: 4 neerslagmeters sinds 18 oktober 2011
 17. 17. Geografisch versiebeheer • Een gebied met een bepaald ID kan in de tijd geometrisch veranderen. → numerieke suffix • Een gebieds-ID kan in de tijd hergebruikt worden voor een ander gebied. → alfabetische suffix • Foutieve ID in het verleden en onjuiste geometrie overschrijven door recentere versie. • Gebieds-representatieve tijdreeks alleen opsplitsen als geometrische verandering significant is.
 18. 18. Toekenning tijdsafhankelijke gebied-ID’s • Vergelijking ID’s en gebiedsgrenzen van maand tot maand • Keuzeschema voor toekenning gebied-ID’s
 19. 19. Tijdsafhankelijke relaties • Relaties tussen waterstandlocaties en kunstwerken → debietformules* • Relaties tussen waterstandslocaties en gebieden → peilbesluit-evaluaties* • Relaties tussen kunstwerken en gebieden → waterbalans-analyses* * Voorzien van start- en einddatum !!!
 20. 20. • Tijdsafhankelijke peilgebieden
 21. 21. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (1)
 22. 22. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (1)
 23. 23. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (1)
 24. 24. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (1)
 25. 25. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (2)
 26. 26. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (2)
 27. 27. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (2)
 28. 28. Veranderingen sinds 28 juli 2014 (2)
 29. 29. Waarom alles tijdsafhankelijk • Voor goede interpretatie van het gevoerde peilbeheer in een bepaalde periode (zoals een calamiteit) is het vereist de begrenzing van elk peilgebied te kennen en te weten welke kunstwerken operationeel zijn. • De geldigheid van relaties tussen meetpunten en gebieden is van belang voor: – peilbesluitevaluaties (gebiedsgemiddelde waterstand) – herberekening van debieten bij kunstwerken – waterbalansanalyses (gebiedssom van neerslag, verdamping, aanvoer en afvoer)
 30. 30. Relatie gebieden en meetpunten in Delft-FEWS
 31. 31. Relatie gebieden en meetpunten in Delft-FEWS
 32. 32. Relatie gebieden en meetpunten in Delft-FEWS
 33. 33. Relatie gebieden en meetpunten in Delft-FEWS
 34. 34. Ken uw geschiedenis en leert ervan • Geldigheid – Afhandeling van schadeclaims vereist de geldende geografische gegevens tijdens het schademoment. • Beschikbaarheid – Analyse hoe er ooit tijdens een vergelijkbare situatie in het operationele waterbeheer gehandeld is, vereist dat historische data snel en makkelijk raadpleegbaar zijn. • Verantwoording – Inzicht in maatregelen na evaluatie van calamiteiten wordt mogelijk dankzij geografisch versiebeheer.
 35. 35. Aandachtspunten bij implementatie • “Versioning” in ArcGIS is niet toereikend • Check op consistentie in de tijd van gebieds-ID’s • Verbeteren van fouten in vorige versies • Wanneer is geometrische verandering significant genoeg voor aanpassing van gebieds-ID? • Hydrologisch of topologisch consistent?
 36. 36. Complex maar Toekomstbestendig • Benieuwd naar een demonstratie ervan in Delft-FEWS? • Hulp nodig bij implementatie van tijdsafhankelijke relaties en geografisch versiebeheer? • Behoefte aan een voorbeeld-configuratie? → Neem contact met ons op! Roger de Crook (HDSR) & Mattijn van Hoek (HKV)

×