Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sum.be
Destelbergen
11 januari 2016 - bewonersvergadering
i.s.m.
HISTORIEK
GEWESTPLAN
STRUCTUURPLAN DESTELBERGEN
AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT
SITUERING
SITUERING PROJECTGEBIED
GR...
HISTORIEK
Sum.be
4Destelbergen6197
Gewestplan -> woonuitbreidingsgebiedenHistoriek
Sum.be
5Destelbergen6197
R4
E17
- Concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden.
- Streven naar gedif...
Sum.be
6Destelbergen6197
R4
Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan DestelbergenHistoriek
woongebieden als
inbreiding randst...
7Destelbergen6197
Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
STAP 1: opmaak globale inrichtingsschets van het projectgebied
=...
SITUERING
Sum.be
9Destelbergen6197
0 500m
Scheldevallei
Buitengebied
R4
E17
Dendermonde-
steenweg
ScheldevalleiScheldevalleiScheldev...
Sum.be
10Destelbergen6197
Groene woonomgevingSituering
BUFFERZONE LANGS R4
BOSRIJK GEBIED
OVERSTROOMBAAR WEILAND
SITE KAST...
Sum.be
11Destelbergen6197
Scheldevallei
Buitengebied
R4
E17
N445
Kasteelsites
?
centrum
Destelbergen
Gent
Gent
Scheldevall...
BASISPRINCIPES INRICHTING
1. DE GROENE DESSEL
2. FIETS- EN WANDELNETWERK ALS BINDMIDDEL
3. DRIE DEELGEBIEDEN MET EIGEN IDE...
Sum.be
13Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 1 - de Groene Dessel
Groene verbinding tussen open ruimte en recreatiege...
Sum.be
14Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 2 - Fiets- en wandelnetwerk
als bindend middel tussen de deelgebieden
ce...
Sum.be
15Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 3 - Drie deelgebieden met eigen identiteit
Openbare ruimte - identiteit ...
Sum.be
16Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 4 - Bebouwing
ZACHTE OVERGANG:
AANSLUITING MET
BESTAANDE BEBOUWING
COLLE...
Sum.be
17Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 4 - Bebouwing
Densiteit (wooneenheden per hectare)
> Hogere dichtheden r...
Sum.be
18Destelbergen6197
Basisprincipes
Principe 5 - Ontsluiten via lussysteem
Lussen verspreiden gelijkmatig bijkomend v...
Sum.be
19Destelbergen6197
Basisprincipes
centrum
Destelbergen
Principe 4 - Ontsluiten via lussysteem
Fiets- en wandelnetwe...
Sum.be
20Destelbergen6197
Basisprincipes
Conceptschets
1 2
3
BINNENGEBIED:
BOUWBLOK AFWERKEN
CENTRAAL EEN GROENE LONG
BOSR...
Sum.be
21Destelbergen6197
DRIE DEELGEBIEDEN
DEELGEBIED 1 - BINNENGEBIED
Sum.be
23Destelbergen6197
1
ConceptschetsDeelgebied 1
Sum.be
24Destelbergen6197
Deelgebied 1
Natuurlijke structuur
Opnemen en versterken bestaande groen- en waterstructuur
Kout...
Sum.be
25Destelbergen6197
Deelgebied 1
Bebouwing
Kouterstraat
Kleingentstraat
Stationsstraat
Kerkstraat
AFWERKEN
BOUWBLOK
...
Sum.be
26Destelbergen6197
Deelgebied 1
Fiets- en wandelnetwerk
Aansluiting op bestaand netwerk
Kouterstraat
Kleingentstraa...
Sum.be
27Destelbergen6197
Deelgebied 1
Ontsluiting
Lussysteem hoofdontsluiting via Kleingentstraat
Kouterstraat
Kleingents...
Sum.be
28Destelbergen6197
Deelgebied 1
Kouterstraat
Kleingentstraat
Stationsstraat
Kerkstraat
Ontsluiting
Ontsluiting voor...
Sum.be
29Destelbergen6197
Deelgebied 1
REF. GROENE PARK - STIEMERBEEK STAD GENK
REF. GROEN PARK - LOUSBERGPARK, GENT
REF. ...
Sum.be
30Destelbergen6197
Deelgebied 1
Referenties deelgebied 1
Woonomgeving
REF. WOONOMGEVING - SUM, BARCO SITE KORTRIJK
...
DEELGEBIED 2 - BOSRIJK GEBIED
Sum.be
32Destelbergen6197
2
ConceptschetsDeelgebied 2
Sum.be
33Destelbergen6197
Deelgebied 2
Natuurlijke structuur
Bosrijke kasteelsite en groene bufferzone R4
Sum.be
34Destelbergen6197
Deelgebied 2
de Groene Dessel
Groene bufferzone versterken en naar binnen trekken
VERBINDING TUS...
Sum.be
35Destelbergen6197
Deelgebied 2
Fiets- en wandelnetwerk
Sum.be
36Destelbergen6197
Deelgebied 2
Bebouwing
TWEE
LOBBEN
BEBOUWING LATEN
UITDEINEN IN
KASTEELSITE
MET COLLECTIEVE
WOON...
Sum.be
37Destelbergen6197
Deelgebied 2
Ontsluiting Verharde ontsluitingsweg
Onverharde onsluitingsweg
Sum.be
38Destelbergen6197
Deelgebied 2
Referenties deelgebied 2
Woonomgeving
CIE-ARCHITECTEN, BOSRIJK EINDHOVEN
DMOA, OVER...
Sum.be
39Destelbergen6197
REF. BUFFERZONE R4
BOURGOYEN EN WOONWIJK MARIAKERKE
2 KM LANGE GRONDDAM MET GELUIDSWERENDE FUNCT...
DEELGEBIED 3 - WEILAND
Sum.be
41Destelbergen6197
3
ConceptschetsDeelgebied 3
Sum.be
42Destelbergen6197
Deelgebied 3
Natuurlijke structuur
Van nature overstroombare kern
R4
Gent
Dendermonde-
steenweg
...
Sum.be
43Destelbergen6197
Deelgebied 3
Groene long
Groene Dessel richting recreatiegebied Damvallei en Scheldevallei
R4
Ge...
Sum.be
44Destelbergen6197
Deelgebied 3
Vier clusters
Groene long deelt gebied op in vier clusters
R4
Gent
Dendermonde-
ste...
Sum.be
45Destelbergen6197
Deelgebied 3
Fiets- en wandelnetwerk
Centraal de hoofdstructuur
R4
Gent
Dendermonde-
steenweg
Ko...
Sum.be
46Destelbergen6197
Deelgebied 3
Fiets- en wandelnetwerk
Dwarse verbindingen tussen clusters
R4
Gent
Dendermonde-
st...
Sum.be
47Destelbergen6197
Deelgebied 3
Ontsluiting
Afzonderlijk lussensysteem
Sum.be
48Destelbergen6197
Deelgebied 3
Ontsluiting
Ontsluiting wagen afzonderlijk van het fiets- en wandelnetwerk
Sum.be
49Destelbergen6197
Deelgebied 3
Bebouwing - collectief wonen
Appartementen gericht naar groene Dessel
Sum.be
50Destelbergen6197
Deelgebied 3
REF. GROENE LONG - BUUR, OOSTAKKER
REF. GROENE LONG - PICCARDTHOFPLAS PALMBOUT, GRO...
Sum.be
51Destelbergen6197
Deelgebied 3
Referenties deelgebied 3
Referenties woonomgeving
REF. WOONOMGEVING - HOUTWERF, SIN...
Sum.be
52Destelbergen6197
REF. WANDELPAADJES - WIJK MALPERTUUS DESTELBERGEN
REF. WOONOMGEVING - DUURZAME WIJK PAPENHOF MEC...
INRICHTINGSSCHETS
Sum.be
54Destelbergen6197
Concept inrichtingsschetsOntwerp
Colofon
SumResearch i.s.m. Atelier Romain
Boris Huyghebaert
Sally Lierman
Atelier Romain bvba
Dendermondsesteenweg 50
9000...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Woonuitbreidingsgebied (WUG) Dendermondesteenweg, Kouterstraat, Kleingentstraat, Dorekenswegel, R4

928 views

Published on

Presentatie van het woonuitbreidingsgebied (WUG) tussen de Dendermondesteenweg, Kouterstraat, Kleingentstraat, Dorekenswegel en de R4 in Destelbergen. Getoond op de bewonersvergadering op 11 januari 2016.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Woonuitbreidingsgebied (WUG) Dendermondesteenweg, Kouterstraat, Kleingentstraat, Dorekenswegel, R4

 1. 1. Sum.be Destelbergen 11 januari 2016 - bewonersvergadering i.s.m.
 2. 2. HISTORIEK GEWESTPLAN STRUCTUURPLAN DESTELBERGEN AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT SITUERING SITUERING PROJECTGEBIED GROENE WOONOMGEVING GROENE VERBINDING BASISPRINCIPES INRICHTING 1. DE GROENE DESSEL 2. FIETS- EN WANDELNETWERK ALS BINDMIDDEL 3. DRIE DEELGEBIEDEN MET EIGEN IDENTITEIT 4. ONTSLUITING VIA LUSSYSTEEM DRIE DEELGEBIEDEN DEELGEBIED 1 - BINNENGEBIED DEELGEBIED 2 - BOSRIJK GEBIED DEELGEBIED 3 - WEILAND INRICHTINGSSCHETS FASERING Inhoud
 3. 3. HISTORIEK
 4. 4. Sum.be 4Destelbergen6197 Gewestplan -> woonuitbreidingsgebiedenHistoriek
 5. 5. Sum.be 5Destelbergen6197 R4 E17 - Concentreren van het wonen en het werken in de stedelijke gebieden. - Streven naar gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad - Voor stedelijke gebieden wordt gestreefd naar een minimale woningdichtheid van 25 woningen per hectare. > Destelbergen 20 woningen per hectare Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied GentHistoriek
 6. 6. Sum.be 6Destelbergen6197 R4 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan DestelbergenHistoriek woongebieden als inbreiding randstedelijk woongebied
 7. 7. 7Destelbergen6197 Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) STAP 1: opmaak globale inrichtingsschets van het projectgebied = ter voorbereiding van het RUP > verkennen inrichtingsprincipes > draagt bij tot ruimtelijke kwaliteit van het projectgebied > houdt geen rekening met eigendomsstructuur: ruimtelijke kwaliteit + vertaling van visie ruimtelijk structuurplan Destelbergen staat voorop STAP 2: opmaak RUP > percelen herbestemmen naar woongebied > inrichtingsprincipes doorvertalen naar verordenende voorschriften in het RUP > RUP is voldoende robuust en behoud nodige ontwerpvrijheid STAP 3: opmaak verkavelingsplan i.s.m. Sum.be
 8. 8. SITUERING
 9. 9. Sum.be 9Destelbergen6197 0 500m Scheldevallei Buitengebied R4 E17 Dendermonde- steenweg ScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevallei Dendermonde-Dendermonde- BuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebiedBuitengebied E17E17 centrum Destelbergen Gent Gent Projectgebied Groenpool GentBrugse Meersen - Damvallei Situering projectgebiedSituering - Centrum Gent gelegen op ± 5 km - Groen karakter woonomgeving - Open ruimte nabij - Recreatie in groenpool
 10. 10. Sum.be 10Destelbergen6197 Groene woonomgevingSituering BUFFERZONE LANGS R4 BOSRIJK GEBIED OVERSTROOMBAAR WEILAND SITE KASTEEL DAMVALLEIMEER
 11. 11. Sum.be 11Destelbergen6197 Scheldevallei Buitengebied R4 E17 N445 Kasteelsites ? centrum Destelbergen Gent Gent ScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevalleiScheldevallei Destelbergen E17E17 Groenpool GentBrugse Meersen - Damvallei Projectgebied Groene verbinding? Missing link in knooppuntennetwerk Situering KNOOPPUNTENNETWERK - FIETSNET
 12. 12. BASISPRINCIPES INRICHTING 1. DE GROENE DESSEL 2. FIETS- EN WANDELNETWERK ALS BINDMIDDEL 3. DRIE DEELGEBIEDEN MET EIGEN IDENTITEIT 4. BEBOUWING 5. ONTSLUITING VIA LUSSYSTEEM
 13. 13. Sum.be 13Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 1 - de Groene Dessel Groene verbinding tussen open ruimte en recreatiegebied Groenpool Gentbrugse Meersen-Damvallei fietsknooppunten- netwerk
 14. 14. Sum.be 14Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 2 - Fiets- en wandelnetwerk als bindend middel tussen de deelgebieden centrum Destelbergen Lochristi Kastelensites Recreatiegebied Damvallei
 15. 15. Sum.be 15Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 3 - Drie deelgebieden met eigen identiteit Openbare ruimte - identiteit ontlenen aan de specifieke context BINNENGEBIED: BOUWBLOKKEN AFWERKEN CENTRAAL EEN GROENE LONG BOSRIJK GEBIED: UITEENRAFELEN TOT SOLITAIRE BLOKKEN IN HET BOS WEILAND: CLUSTERS RONDOM EEN VAN NATURE OVERSTROOMBAAR GEBIED
 16. 16. Sum.be 16Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 4 - Bebouwing ZACHTE OVERGANG: AANSLUITING MET BESTAANDE BEBOUWING COLLECTIEVE WONINGBOUW ORIËNTEREN NAAR GROENE RUIMTE
 17. 17. Sum.be 17Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 4 - Bebouwing Densiteit (wooneenheden per hectare) > Hogere dichtheden richting centrum Destelbergen
 18. 18. Sum.be 18Destelbergen6197 Basisprincipes Principe 5 - Ontsluiten via lussysteem Lussen verspreiden gelijkmatig bijkomend verkeer centrum Destelbergen
 19. 19. Sum.be 19Destelbergen6197 Basisprincipes centrum Destelbergen Principe 4 - Ontsluiten via lussysteem Fiets- en wandelnetwerk gescheiden van gemotoriseerd verkeer
 20. 20. Sum.be 20Destelbergen6197 Basisprincipes Conceptschets 1 2 3 BINNENGEBIED: BOUWBLOK AFWERKEN CENTRAAL EEN GROENE LONG BOSRIJK GEBIED: UITEENRAFELEN TOT SOLITAIRE BLOKKEN IN HET BOS WEILAND: CLUSTERS RONDOM EEN VAN NATURE OVERSTROOMBAAR GEBIED
 21. 21. Sum.be 21Destelbergen6197 DRIE DEELGEBIEDEN
 22. 22. DEELGEBIED 1 - BINNENGEBIED
 23. 23. Sum.be 23Destelbergen6197 1 ConceptschetsDeelgebied 1
 24. 24. Sum.be 24Destelbergen6197 Deelgebied 1 Natuurlijke structuur Opnemen en versterken bestaande groen- en waterstructuur Kouterstraat Kleingentstraat Stationsstraat Kerkstraat
 25. 25. Sum.be 25Destelbergen6197 Deelgebied 1 Bebouwing Kouterstraat Kleingentstraat Stationsstraat Kerkstraat AFWERKEN BOUWBLOK CENTRALE CLUSTER AFWERKEN BOUWBLOK
 26. 26. Sum.be 26Destelbergen6197 Deelgebied 1 Fiets- en wandelnetwerk Aansluiting op bestaand netwerk Kouterstraat Kleingentstraat Stationsstraat Kerkstraat RICHTING CENTRUM DESTELBERGEN RICHTING GROENE BUFFER
 27. 27. Sum.be 27Destelbergen6197 Deelgebied 1 Ontsluiting Lussysteem hoofdontsluiting via Kleingentstraat Kouterstraat Kleingentstraat Stationsstraat Kerkstraat
 28. 28. Sum.be 28Destelbergen6197 Deelgebied 1 Kouterstraat Kleingentstraat Stationsstraat Kerkstraat Ontsluiting Ontsluiting voor wagen gescheiden van fiets- en wandelnetwerk
 29. 29. Sum.be 29Destelbergen6197 Deelgebied 1 REF. GROENE PARK - STIEMERBEEK STAD GENK REF. GROEN PARK - LOUSBERGPARK, GENT REF. GROENE PARK - ABSCISARCHITECTEN, ACACIAPARK GENT (50M OP 90M) REF. GROENE PARK - ABSCISARCHITECTEN ACACIAPARK GENT Referenties deelgebied 1 Groen park (ong. 55m op 115m)
 30. 30. Sum.be 30Destelbergen6197 Deelgebied 1 Referenties deelgebied 1 Woonomgeving REF. WOONOMGEVING - SUM, BARCO SITE KORTRIJK REF. WOONOMGEVING - DEN DRAAD - BURO II & ARCH+I
 31. 31. DEELGEBIED 2 - BOSRIJK GEBIED
 32. 32. Sum.be 32Destelbergen6197 2 ConceptschetsDeelgebied 2
 33. 33. Sum.be 33Destelbergen6197 Deelgebied 2 Natuurlijke structuur Bosrijke kasteelsite en groene bufferzone R4
 34. 34. Sum.be 34Destelbergen6197 Deelgebied 2 de Groene Dessel Groene bufferzone versterken en naar binnen trekken VERBINDING TUSSEN GROENE DESSEL EN KASTEELSITE INRICHTEN GROENE DESSEL TOT RECREATIEF GROEN VOOR DESTELBERGEN
 35. 35. Sum.be 35Destelbergen6197 Deelgebied 2 Fiets- en wandelnetwerk
 36. 36. Sum.be 36Destelbergen6197 Deelgebied 2 Bebouwing TWEE LOBBEN BEBOUWING LATEN UITDEINEN IN KASTEELSITE MET COLLECTIEVE WOONCONCEPTEN AFWERKEN BOUWBLOK DREEF VERVOLLEDIGEN Grondgebonden woningen Collectief wonen Bestaande villa’s kasteelsite transformeren geleidelijk tot collectieve woonvormen
 37. 37. Sum.be 37Destelbergen6197 Deelgebied 2 Ontsluiting Verharde ontsluitingsweg Onverharde onsluitingsweg
 38. 38. Sum.be 38Destelbergen6197 Deelgebied 2 Referenties deelgebied 2 Woonomgeving CIE-ARCHITECTEN, BOSRIJK EINDHOVEN DMOA, OVERIJSE
 39. 39. Sum.be 39Destelbergen6197 REF. BUFFERZONE R4 BOURGOYEN EN WOONWIJK MARIAKERKE 2 KM LANGE GRONDDAM MET GELUIDSWERENDE FUNCTIE LANGS R4 4M HOOG AAN BINNENKANT VAN GRONDDAM EEN FIETS- EN WANDELPAD GRONDVERZET: AFGRAVEN VAN VOORMALIG OPGESPOTEN SCHAPENWEIDE REF. BUFFERZONE R4 - BEEKSTRAAT ONTWERP SNEDE GROENE DESSEL - BUFFER R4 - RECREATIEF GROEN Deelgebied 2 Referenties deelgebied 2 Voorstel opbouw Groene Dessel
 40. 40. DEELGEBIED 3 - WEILAND
 41. 41. Sum.be 41Destelbergen6197 3 ConceptschetsDeelgebied 3
 42. 42. Sum.be 42Destelbergen6197 Deelgebied 3 Natuurlijke structuur Van nature overstroombare kern R4 Gent Dendermonde- steenweg Kouterstraat
 43. 43. Sum.be 43Destelbergen6197 Deelgebied 3 Groene long Groene Dessel richting recreatiegebied Damvallei en Scheldevallei R4 Gent Dendermonde- steenweg Kouterstraat BELANGRIJKE LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN RECREATIE- PUNT
 44. 44. Sum.be 44Destelbergen6197 Deelgebied 3 Vier clusters Groene long deelt gebied op in vier clusters R4 Gent Dendermonde- steenweg Kouterstraat
 45. 45. Sum.be 45Destelbergen6197 Deelgebied 3 Fiets- en wandelnetwerk Centraal de hoofdstructuur R4 Gent Dendermonde- steenweg Kouterstraat Recreatie Damvallei
 46. 46. Sum.be 46Destelbergen6197 Deelgebied 3 Fiets- en wandelnetwerk Dwarse verbindingen tussen clusters R4 Gent Dendermonde- steenweg Kouterstraat Recreatie Damvallei LINKEN VAN CLUSTERS
 47. 47. Sum.be 47Destelbergen6197 Deelgebied 3 Ontsluiting Afzonderlijk lussensysteem
 48. 48. Sum.be 48Destelbergen6197 Deelgebied 3 Ontsluiting Ontsluiting wagen afzonderlijk van het fiets- en wandelnetwerk
 49. 49. Sum.be 49Destelbergen6197 Deelgebied 3 Bebouwing - collectief wonen Appartementen gericht naar groene Dessel
 50. 50. Sum.be 50Destelbergen6197 Deelgebied 3 REF. GROENE LONG - BUUR, OOSTAKKER REF. GROENE LONG - PICCARDTHOFPLAS PALMBOUT, GRONINGEN, 1996 REF. GROENE LONG - BUURTMOESTUIN KRALINGEN-WEST, ROTTERDAM REF. GROENE LONG - BREMWEIDE DEURNE Referenties deelgebied 3 Referenties groene long
 51. 51. Sum.be 51Destelbergen6197 Deelgebied 3 Referenties deelgebied 3 Referenties woonomgeving REF. WOONOMGEVING - HOUTWERF, SINT-NIKLAAS, NERO REF. WOONOMGEVING - GOOSSENS&BAUWENS I.S.M. NUVOLAB AA, MASTERPLAN BELLESTRAAT-ZONNEKE, SINT-NIKLAAS
 52. 52. Sum.be 52Destelbergen6197 REF. WANDELPAADJES - WIJK MALPERTUUS DESTELBERGEN REF. WOONOMGEVING - DUURZAME WIJK PAPENHOF MECHELEN Deelgebied 3 Referenties deelgebied 3 Referenties woonomgeving REF. WOONOMGEVING - DUURZAME WIJK PAPENHOF MECHELEN REF. WOONOMGEVING - DEN DRAAD, GENTBRUGGE
 53. 53. INRICHTINGSSCHETS
 54. 54. Sum.be 54Destelbergen6197 Concept inrichtingsschetsOntwerp
 55. 55. Colofon SumResearch i.s.m. Atelier Romain Boris Huyghebaert Sally Lierman Atelier Romain bvba Dendermondsesteenweg 50 9000 Gent +32 (0) 9 233 69 76 info@atelierromain.be www.atelierromain.be in opdracht van gemeente Destelbergen contact: Filip Keppens Dendermondesteenweg 430 9070 Destelbergen filip.keppens@destelbergen.be +32 (0) 9 228 33 09 i.s.m.

×