2% Z DANE SSMP SSIL 2011

555 views

Published on

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov môžete poskytnúť 2% z Vašej dane vybranej neziskovej organizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedie Vami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovaných oprávnených prijímateľov 2% je aj Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV (www.ssmp-ssil.org), občianske združenie, ktoré združuje vedcov, akademikov, profesionálov a študentov medzinárodného práva a príbuzných odborov, ako aj ďalších nadšencov medzinárodného práva na Slovensku.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2% Z DANE SSMP SSIL 2011

 1. 1.      SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MEDZINÁRODNÉ PRÁVO ____________________________________________ SLOVAK SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW   VENUJTE NÁM 2 % Z DANE S
 2. 2. SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE MEDZINÁRODNÉ PRÁVOSlovenská spoločnosť pre medzinárodné právo je občianske združenie, ktoré združuje vedcov,akademikov, profesinonálov a študentov medzinárodného práva a príbuzný odborov, ako ajďalších nadšencov medzinárodného práva na Slovensku. Medzi členmi spoločnosti súvýznamní predstavitelia SR v medzinárodných orgánoch a organizáciách (Tomka, Klučka),profesori medzinárodného práva a ďalších príbuzných odborov (Azud, Strážnická, Mráz, Šmid),praktici pôsobiaci v rámci zahraničnej služby SR (Kollár, Varšo, Vršanský, Grexa, Kandráčová,Špaček, Illková, Štefánek, Šurková), predstavitelia SAV (Colotka, Švidroň, Magurová),predstavitelia advokátskej obce (Barica, Strážnický, a ďalší).SSMP má status vedeckej organizácie SAV. Spoločnosť má v súčasnosti viac ako stodvadsaťčlenov, pričom výrazný záujem o členstvo zaznamenala najmä po Valnom zhromaždení v roku2003.Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá každé tri roky.Bežnúčinnosť spoločnosť riadi deväťčlenný Výbor volený Valným zhromaždením na trojročné funčnéobdobie. Výbor sa skladá z predsedu SSMP, dvoch podredsedov, vedeckého tajomníka,hospodára a členov.
 3. 3. Výbor SSMPVýbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo je zvolený na funkčnéobdobie 2011 - 2014. Jeho zloženie je nasledovné: Prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., predseda SSMPJUDr. Igor Bartho, podpredseda SSMPJUDr. Dagmar Lantajová, PhD., podpredsedníčka SSMPJUDr. Martin Strážnický, podpredseda SSMPJUDr. Peter Lysina, PhD., vedecký tajomník SSMPJUDr. Zuzana Magurová, členJUDr. Katarína Šmigová, PhD., LL.M.,členJUDr. Metod Špaček, členJUDr. Drahoslav Štefánek, člen 
 4. 4. Čestní predsedovia SSMP•  Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. •  Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. •  Prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc.•  JUDr. Peter Tomka, CSc.
 5. 5. Peter Tomka predsedom MSD (ICJ)JUDr. Peter Tomka, CSc., čestný predseda Slovenskej spoločnosti pre medzinárodnéprávo, bol 6. februára 2012 zvolený za nového predsedu Medzinárodného súdneho dvora(International Court of Justice- ICJ) so sídlom v Haagu. Medzinárodný súdny dvor je hlavnýsúdny orgán OSN, ktorý bol zriadený Chartou OSN. Svoju činnosť začal v roku 1946, keďnahradil Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti.
 6. 6. Publikačná činnosť SSMPVýznamnou činnosťou SSMP je edičná a publikačná činnosť v oblastimedzinárodného práva a európskeho práva. SSMP je jediný slovenskývydavateľ, ktorý pravidelne vydáva odborné publikácie so zameranímna medzinárodné právo.Významný nárast v publikačnej činnosti zaznamenala SSMP najmä poroku 2002, keď vtedajšia vedecká tajomníčka JUDr. CecíliaKandráčová, CSc. spustila úspešnú edíciu Štúdie a materiály, do roku2005 známu pod názvom "Modré zošity".Po zintenzívnení spolupráce s MZV SR v roku 2006 sa podarilo v rámcipokračovania edície Štúdie a materiály vydať viaceré kvalitnérecenzované poblikácie a zborníky z vedeckých konferencií, sympóziía odborných podujatí. Ústrednou publikáciou SSMP je Slovenská ročenka medzinárodnéhopráva, ktorá vychádza od roku 2008 raz ročne a je zborníkompublikácií na aktuálne otázky medzinárodného práva aleboeurópskeho práva od slovenských a zahraničných autorov.
 7. 7. Slovenská ročenka medzinárodného práva (Slovak Yearbook of International Law)Je ústredná publikácia SSMP, ktorá má za sebou úspešný nultý ročník(2007) a dva regulárne ročníky (2008 a 2009). Druhý ročník (2009)vyšiel v novembri 2011 a v sučasnosti prebieha príprava tretiehoročníka (2010-2011).Slovenská ročenka medzinárodné práva je prvá slovenská odbornávedecká ročenka zameraná výlučne na aktuálne otázkymedzinárodného a   európskeho práva. Hlavným cieľom ročenky jevytvoriť odbornú platformu na výmenu aktuálnych odborných pohľadovv oblasti a poskyntúť priestor na publikáciu krátkych článkov v oblastimedzinárodného a európskeho práva.Ročenka prispieva k   prehĺbeniu poznania v   oblasti medzinárodnéhopráva a medzinárodných vzťahov a   súčasne slúži ako zdrojkvalifikovaných informácií pre odbornú aj laickú verejnosť. Jejpredmetom sú odborné príspevky akademikov a   praktikov v   oblastimedzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromnéhoa európskeho práva. V rámci Slovenskej republiky neexistuje žiadny inývydavateľ, ktorý by v odbore medzinárodného práva aktívne pôsobil ajz hľadiska publikačnej činnosti.
 8. 8. PODPORTE NÁS 2% Z DANEÚdaje o prijímateĺovi:Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAVPrávna forma: občianske združenieSídlo: Klemensova 19, 813 64 BratislavaIČO: 00178969Viac informácií o postupe pri poukázaní 2% z dane nájdete nawww.rozhodni.sk.
 9. 9. Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo(Slovak Society of International Law)Klemensova 19 813 64 Bratislavawww.ssmp-ssil.org office@ssmp-ssil.org
 10. 10.   ĎAKUJEME  www.ssmp-ssil.org

×