DARUJTE 2% Z DANE 2011

1,515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DARUJTE 2% Z DANE 2011

 1. 1. 2% Z DANE 2011Nadácia +421 www.plus421.org
 2. 2. 2% Z DANEPodľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskoršíchpredpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovejorganizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% znej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedievami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovanýchoprávnených prijímateľov 2% sme aj my, Nadácia + 421.
 3. 3. Nadácia +421 je slovensko-americká nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora a prezentácia Slovenska, slovenskej kultúry a mladých slovenských umelcov v zahraničí prostredníctvom kultúrno-prezentačných podujatí. Nadácia vznikla v roku 2006 a v roku 2007 prebehla jej úspešná registrácia v USA, kde bola zaregistrovaná pod názvom +421 Foundation Inc. Sídlom americkej divízie je New York, kde sa každoročne koná najúspešnejšie a najväčšie podujatie slovenského módneho dizajnu vwww.plus421.org zahraničí - SLOVAK FASHION NIGHT IN NEW YORK.
 4. 4. PROJEKTY NADÁCIEØ  módne a dizajnérske projekty, ktoré predstavujú tvorbu mladých slovenských módnych návrhárov, dizajnérov a stylistov. Podporujú spoluprácu a interakciu s americkou a medzinárodnou produkciouØ  zábavné podujatia predstavujú divadelné, tanečné, literárne a hudobné prezentácie mladých slovenských umelcovØ  propagačné fóra a prezentácie, združujúce lídrov z rôznych sektorov s cieľom stimulovať nové partnerstvá
 5. 5. UNITED STATES SLOVAKIA+421 Foundation USA Nadácia +421 P.O.Box 4114 Slávičie údolie 102/BNew York, NY 10163 81102 Bratislava, Slovakia
 6. 6. KAM POUKÁZAŤ 2%?NADÁCIA +421 je zaevidovaná v Registri nadácií Ministerstva vnútraSlovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/837.Sídlo nadácie:Slávičie údolie 102/B, 811 02 BratislavaIČO: 30803314 / DIČ: 2022181689Číslo účtu: 2625106349/1100, Tatra bankaIBAN - SK87 1100 0000 0026 25 10 6349SWIFT A BIC - TATR SK BX
 7. 7. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku2012:1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázaťv prospech našej nadácie, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne3,32 € pre našu nadáciu.2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1prijímateľa. Údaje o našej nadácií, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na našej stránke.3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajnedo 31.3.2012) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, abypreviedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech našej nadácie.Poznámky:- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľovprevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. - Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotnétlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava- Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu
 8. 8. Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojhozamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň zpríjmov.1. Do 15.02.2012 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to jemaximálna suma, ktorú môžete v prospech našej nadácie poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32€.4. Potom vyplňtevyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumuzodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údajeNadácie +421, prijímateľa Vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené.5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2012 na daňový úrad podľa Vášhobydliska alebo zašlite na našu adresu do sídla v Bratislave do 15.04.2012.6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Nadácie +421Poznámky:- Do kolónky ROK sa píše 2011.- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.- Číslo účtu našej nadácie nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Nadácie +421prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
 9. 9. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2012:1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jednéhoprijímateľa je 8,30 €.2. Vypočítajte si Vaše 1,5 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázaťv prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5 % (2%), musí však byť splnená podmienkaminimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.3.POZOR!a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012(zvyčajne do 31.3.2012) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inejorganizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane - vyznačí v daňovom priznaní, žepoukazuje iba 1,5 % z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2011 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2012(zvyčajne do 31.3.2012) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inejorganizáciim, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (2%) z danev prospech 1 prijímateľa. Údaje o našej nadácií, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na našejstránke.5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená naposlednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete vich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad(zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy,ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.Poznámky: - Číslo účtu našej nadácie nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet nadácie prevádzajú daňové úrady, nieVy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. -tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.
 10. 10. www.plus421.orgĎAKUJEME!

×