Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2% Z DANE 2011

1,215 views

Published on

Published in: Investor Relations
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2% Z DANE 2011

  1. 1. 2% Z DANE 2011Nadácia +421 www.plus421.org
  2. 2. 2% Z DANEPodľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskoršíchpredpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovejorganizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% znej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedievami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovanýchoprávnených prijímateľov 2% sme aj my, Nadácia + 421.
  3. 3. Nadácia +421 je slovensko-americká nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora a prezentácia Slovenska, slovenskej kultúry a mladých slovenských umelcov v zahraničí prostredníctvom kultúrno-prezentačných podujatí. Nadácia vznikla v roku 2006 a v roku 2007 prebehla jej úspešná registrácia v USA, kde bola zaregistrovaná pod názvom +421 Foundation Inc. Sídlom americkej divízie je New York, kde sa každoročne koná najúspešnejšie a najväčšie podujatie slovenského módneho dizajnu vwww.plus421.org zahraničí - SLOVAK FASHION NIGHT IN NEW YORK.
  4. 4. PROJEKTY NADÁCIEØ  módne a dizajnérske projekty, ktoré predstavujú tvorbu mladých slovenských módnych návrhárov, dizajnérov a stylistov. Podporujú spoluprácu a interakciu s americkou a medzinárodnou produkciouØ  zábavné podujatia predstavujú divadelné, tanečné, literárne a hudobné prezentácie mladých slovenských umelcovØ  propagačné fóra a prezentácie, združujúce lídrov z rôznych sektorov s cieľom stimulovať nové partnerstvá
  5. 5. UNITED STATES SLOVAKIA+421 Foundation USA Nadácia +421 P.O.Box 4114 Slávičie údolie 102/BNew York, NY 10163 81102 Bratislava, Slovakia
  6. 6. KAM POUKÁZAŤ 2%?NADÁCIA +421 je zaevidovaná v Registri nadácií Ministerstva vnútraSlovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/837.Sídlo nadácie:Slávičie údolie 102/B, 811 02 BratislavaIČO: 30803314 / DIČ: 2022181689Číslo účtu: 2625106349/1100, Tatra banka
  7. 7. www.plus421.orgĎAKUJEME!

×