Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DARUJTE 2% z dane

454 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DARUJTE 2% z dane

  1. 1. 2% Z DANE 2012www.plus421.org
  2. 2. 2% Z DANEPodľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov v znení neskoršíchpredpisov môžete poskytnúť 2% z vašej dane vybranej neziskovejorganizácii. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či 2% znej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo ich váš daňový úrad prevedievami určenej neziskovej organizácii. Jedným zo zaregistrovanýchoprávnených prijímateľov 2% sme aj my, Nadácia + 421.
  3. 3. Nadácia +421 je slovensko-americká nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora a prezentácia Slovenska, slovenskej kultúry a mladých slovenských umelcov v zahraničí prostredníctvom kultúrno-prezentačných podujatí. Nadácia vznikla v roku 2006 a v roku 2007 prebehla jej úspešná registrácia v USA, kde bola zaregistrovaná pod názvom +421 Foundation Inc. Sídlom americkej divízie je New York, kde sa každoročne koná najúspešnejšie a najväčšie podujatie slovenského módneho dizajnu vwww.plus421.org zahraničí - SLOVAK FASHION NIGHT IN NEW YORK.
  4. 4. PROJEKTY NADÁCIEØ  módne a dizajnérske projekty, ktoré predstavujú tvorbu mladých slovenských módnych návrhárov, dizajnérov a stylistov. Podporujú spoluprácu a interakciu s americkou a medzinárodnou produkciouØ  zábavné podujatia predstavujú divadelné, tanečné, literárne a hudobné prezentácie mladých slovenských umelcovØ  propagačné fóra a prezentácie, združujúce lídrov z rôznych sektorov s cieľom stimulovať nové partnerstvá
  5. 5. UNITED STATES SLOVAKIA+421 Foundation USA Nadácia +421 P.O.Box 4114 Slávičie údolie 43New York, NY 10163 811 02 Bratislava, Slovakia
  6. 6. KAM POUKÁZAŤ 2%?NADÁCIA +421 je registrovaná v Registri nadácií Ministerstva vnútraSlovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/837.Sídlo nadácie:Slávičie údolie 43, 811 02 BratislavaIČO: 30803314 / DIČ: 2022181689Číslo účtu: 2625106349/1100, Tatra BankaIBAN - SK87 1100 0000 0026 25 10 6349SWIFT A BIC - TATR SK BX
  7. 7. Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanieročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.1. Do 15.02.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov nadaň2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to jemaximálna suma, ktorú môžete v prospech našej nadácie poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne3,32 €.4. Potom vyplňtevyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2%zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Nadácie +421,prijímateľa Vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené.   5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášhobydliska alebo zašlite na našu adresu do sídla v Bratislave do 15.04.2013.6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Nadácie +421Poznámky:- Do kolónky ROK sa píše 2012.- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.- Číslo účtu našej nadácie nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet Nadácie +421prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
  8. 8. www.plus421.orgĎAKUJEME!

×