Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prisma | Presentatie klankbordgroep 17 mei 2010

865 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prisma | Presentatie klankbordgroep 17 mei 2010

 1. 1. Prisma scenariodenkenlokaal niveau<br />Jacqueline van Leeuwen<br />Anita Caals<br />Prisma veldanalyse cultureel erfgoed<br />
 2. 2. Opzet<br />Algemene bevindingen<br />Bevindingen per locatie<br />Over de methode van het scenariodenken<br />
 3. 3. Algemene bevindingen<br />Toekomstverkenning (geen voorspelling)<br />Onzekere trends als uitgangspunt<br />Extreme scenario’s schrijven<br />Beweging naar het midden: kansen en bedreigingen die futureproofwaren<br />Noden en behoeftes gekoppeld aan de kansen en bedreigingen<br />
 4. 4. Algemene bevindingen<br />17 scenario’s die herbruikbaar zijn<br />Gevarieerde discussies over erfgoed in 2020<br />Groepen met duidelijk eigen profiel<br />
 5. 5. Algemeen<br />48 deelnemers in totaal<br />Gemiddelde leeftijd 43 jaar<br />
 6. 6. Algemeen<br />
 7. 7. Algemeen<br />
 8. 8.
 9. 9. Meest genoemde trends<br />Individualisering – gemeenschapsvorming (5/5)<br />Cultureel conservatief – cultureel progressief (4/5)<br />Globalisering – Lokaal accent (4/5)<br />Meer of minder vrije tijd (4/5)<br />Technopolis – back to basics (3/5)<br />Multicultuur-monocultuur (3/5)<br />
 10. 10. Algemene noden en behoeften<br />Onderscheid roerend en onroerend erfgoed ongedaan maken<br />Nood aan voldoende infrastructuur voor behoud en beheer (depots)<br />Versterken beleid t.a.v. privébezit, aanpassen van topstukkendecreet (eventueel lokale lijst met topstukken)<br />Beter gestructureerde erfgoededucatie in het onderwijs<br />
 11. 11. Algemene noden en behoeften<br />Meer linken tussen erfgoedsector en onderzoek, zowel m.b.t. inhoud als m.b.t. een kritische blik<br />Vrijwilligers koesteren en goed ondersteunen<br />Nood aan netwerking en expertisedeling<br />Oog blijven hebben voor minder evidente vormen van erfgoed: aanbod blijven in vraag stellen en actualiseren<br />
 12. 12. Bevindingen per locatie<br />Leuven<br />Brugge<br />Brussel<br />Mechelen<br />Kempens karakter<br />
 13. 13.
 14. 14. Leuven<br />13 Deelnemers<br />Gemiddelde leeftijd: 44 jaar<br />
 15. 15. Leuven<br />
 16. 16. Leuven<br />Landelijk erkend: KADOC, Resonant<br />
 17. 17. Leuven<br />Cultureel conservatisme<br />Robot metrode knop<br />Samenhorigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid<br />Technologie<br />Back to basics<br />11001110100<br />Hippie vooruit! <br />Culturele progressief<br />
 18. 18. Kansen en bedreigingen<br />Kansen<br />Nadruk op een collectief geheugen<br />Familiaal of in gezinsverband omgaan met erfgoed<br />Bewaarinstellingen blijven overeind<br />Onderzoek krijgt veel kansen<br />
 19. 19. Kansen en bedreigingen<br />Bedreigingen<br />Te selectief omgaan met erfgoed<br />Grote exclusiviteit van onderzoek<br />Object raakt buiten publieksbereik<br />Verschraling van de inhoud van erfgoed<br />Geen actualisering of creativiteit<br />Te sterke identiteitsvorming<br />
 20. 20. Leuven: noden en behoeften<br />Algemeen beleid m.b.t. erfgoed<br />Minder aansturing door de overheid: goed begrepen subsidiariteit nodig<br />Meer vertrouwen in expertise van de sector<br />Nood aan rationalisering sector om doelgerichter in te zetten op uitvoering basisfuncties<br />Netwerk opzetten over overkoepelende strategiebepaling: meer bottum-up<br />Nood aan doordacht beleid met goede selectiecriteria<br />
 21. 21. Leuven: noden en behoeften<br />Meer aandacht voor kwaliteitszorg<br />Evaluatie gebeurt nu louter op basis van aantallen, ook kwalitatieve gegevens meenemen<br />Internationale benchmarking versterken<br />Inzetten op alle expertise (vrijwillig en professioneel)<br />
 22. 22. Leuven: noden en behoeften<br />Nood aan sensibilisering rond erfgoed naar privé-eigenaars en anderen<br />Aandacht in de media: gesubsidieerde cultuurzender<br />Aandacht hebben voor breedte van erfgoed (ook minder voor de hand liggende vormen van erfgoed)<br />Thematische verbreding in functie van leefwereld gezinnen (bv; kinderliedjes)<br />
 23. 23.
 24. 24. Brugge<br />11 deelnemers<br />Gemiddelde leeftijd: 42,7<br />Expertencommissie: enkel professionele spelers<br />
 25. 25. Brugge<br />Landelijk erkend: tapis plein en Groeningemuseum?<br />
 26. 26. Brugge<br />Secularisering<br />Kopen zonder God<br />Feel free and feelgood<br />Sterke consument<br />Zwakke consument<br />De Brugsche renaissance leeft <br />Land van melk en honing<br />Religieus reveil<br />
 27. 27. Kansen en bedreigingen<br />Kansen:<br />Erfgoed wordt dynamischer<br />Behoud en beheer van religieus erfgoed<br />Beleving en belang van volkskunde<br />Mecenaat en private collecties<br />Toerisme<br />Onderzoek<br />
 28. 28. Kansen en bedreigingen<br />Bedreigingen:<br />Commercialisering van het erfgoed<br />Handel in kunstwerken, voor elite, los van de context<br />Selectie van erfgoed<br />Vervaging en vervlakking (en popularisering)<br />Heemkunde onder druk<br />
 29. 29. Brugge: <br />Verhalen rond erfgoed: publiekswerking draait rond beleving, maar ook risico dat erfgoed los van de context komt te staan:<br />Nood aan frisse nieuwe aanpak voor volkskunde<br />Mondelinge geschiedenis meer kansen geven<br />Integratie van allochtonen in heemkunde, hen betrekken bij verhaal van de locatie<br />Toeristische communicatie draait rond een te beperkt segment van erfgoed<br />Zorgen dat we een divers verhaal kunnen brengen<br />
 30. 30. Brugge<br />Elitarisering en privatisering erfgoed:<br />Decretale ondersteuning van het mecenaat en privécollecties, maar wel publieke toegankelijkheid vragen<br />Erfgoedspelers moeten een breed spectrum aanbieden en zo een open blik behouden voor alle soorten erfgoed<br />Democratisch houden van de toegangsprijzen<br />
 31. 31. Brugge<br />Structuur rond erfgoed:<br />Nood aan meer competente mensen<br />Nood aan meer middelen, maar dit mag niet ten koste gaan van creativiteit!<br />Netwerking! Krachten van onderuit bundelen, gezamenlijke visies formuleren.<br />
 32. 32.
 33. 33. Brussel<br />7 Deelnemers<br />Gemiddelde leeftijd: 38<br />Enkel professionele spelers, erfgoedsector en cubelco’s<br />
 34. 34. Brussel<br />
 35. 35. Brussel<br />
 36. 36. Brussel<br />Vrije markt<br />Ieders eiland<br />Globalisering<br />Lokale focus<br />De wereld is er voor u<br />Overheidssturing<br />
 37. 37. Kansen en bedreigingen<br />Kansen:<br />Veel aandacht voor lokaal erfgoed<br />Netwerking tussen actoren<br />Professionalisering<br />Profiliering<br />
 38. 38. Kansen en bedreigingen<br />Bedreigingen:<br />Lokaal erfgoed verdwijnt<br />Minder kansen voor heemkundige kringen<br />Waarde cultureel erfgoed an-sich<br />Gebrek aan passie<br />Vrijheidsbeperking<br />
 39. 39. Brussel: noden en behoeften<br />Specifiek m.b.t. Brusselse context:<br />Cultureel communautair samenwerkingsakkoord<br />Meer afstemming tussen verschillende subsidieerders in Brussel<br />Terminologie: actuele en accurate inhoud voor beleidsmensen – ook in een Franse vertaling!<br />Hoe een eenheidsverhaal brengen in een versnipperde gemeenschap?<br />
 40. 40. Brussel: noden en behoeften<br />Veel aandacht voor lokale tradities, maar ook risico dat deze verdwijnen in de toekomst:<br />Lokale tradities houden niet op bij een andere taal of een gemeentegrens!<br />Netwerk van lokale partners opzetten voor behoud en beheer van lokale tradities<br />Ondersteunen van lokale spelers en vrijwilligers<br />Cubelco’s kunnen hierin een rol spelen, zij hebben vaak meer zicht op methodieken gemeenschapsopbouw<br />
 41. 41. Brussel: noden en behoeften<br />Profilering en professionalisering erfgoed als kans:<br />Profileren van erfgoed op een aantrekkelijke manier: vertrekken vanuit het herkenbare: geen saai imago meer<br />Profilering van erfgoed bij andere spelers (vaag begrip)<br />Professionelen meer samenbrengen: cubelco’s meer achtergronden geven over erfgoed<br />Professionaliseren: tools, expertise stimuleren, reflectie<br />
 42. 42.
 43. 43. Mechelen<br />8 deelnemers<br />Gemiddelde leeftijd: 40 jaar<br />
 44. 44. Landelijk erkende organisaties: Sportimonium, het Firmament, heemkunde Vlaanderen<br />Mechelen<br />
 45. 45. Mechelen<br />
 46. 46. Cultureel conservatisme<br />Mechelen<br />De grootste familie van Vlaanderen<br />Het West-Vlaams Limburgergevoel<br />Individualisme<br />Gemeenschapsvorming<br />Zegen of gesel?<br />De wereld aan/van mijn voeten<br />Culturele openheid<br />
 47. 47. Kansen en bedreigingen<br />Kansen:<br />Nieuwe deontologische code<br />Toenemend bewustzijn waarde erfgoed<br />Zelfontplooiing<br />Aandacht voor bewaring<br />Geschiedenis in het onderwijs<br />Duurzame consumptie<br />Weinig verlies aan lokale bronnen<br />
 48. 48. Kansen en bedreigingen<br />Bedreigingen:<br />Vervlakking en Disneygehalte<br />Geen ruimte voor objectief wetenschappelijk verhaal<br />Selectieve bewaring<br />Cultureel erfgoed als deel van participatief democratisch proces verdwijnt<br />
 49. 49. Mechelen: noden en behoeften<br />cultureel erfgoed als deel van gemeenschapsvorming en participatie<br />Doordringen in andere maatschappelijke domeinen om erfgoed op een meer natuurlijke manier in het dagelijks leven te integreren<br />Op maat van verschillende niches werken<br />Individuele insteken (digitaal) mogelijk maken en valoriseren<br />
 50. 50. Mechelen: noden en behoeften<br />Nood aan creativiteit en innovatie om vervlakking tegen te gaan:<br />Nood aan losse structuren, die zich kunnen vernieuwen: niet te veel regeltjes<br />Overheid als gids die zelfontplooiing mogelijk maakt<br />Competitiviteit en zelfregularisering in de sector<br />Niet over-professionaliseren<br />Laagdrempelig expertise uitwisselen<br />
 51. 51. Mechelen: noden en behoeften<br />Mentaliteitswijziging<br />Nood aan deontologische code van onderuit, los van politieke beleidsdomeinen<br />De omgang met erfgoed kan meer experimenteel<br />Goed beleid rond digitaliseren, inspiratie vanuit andere domeinen<br />
 52. 52.
 53. 53. Kempens karakter<br />9 deelnemers<br />Gemiddelde leeftijd: 53 jaar<br />
 54. 54. Kempens karakter<br />
 55. 55. Kempens karakter<br />
 56. 56. Vrije markt<br />Ieder voor zich<br />Vrije tijd: een koopje<br />Meer vrije tijd<br />Minder vrije tijd<br />Cultuur in vuur en vlam<br />Overheidssturing<br />
 57. 57. Kansen en bedreigingen<br />Kansen:<br />Het tentoonstellen van privébezit<br />Inversteren in cultureel erfgoed<br />Commerciële facetten van erfgoed hebben succes<br />Meer professionalisering<br />Topstukken krijgen alle kansen<br />
 58. 58. Kansen en bedreigingen<br />Bedreigingen:<br />Erfgoedwerkers en vrijwilligers verdwijnen<br />Wie geld heeft, heeft de macht en beslist over het erfgoed<br />
 59. 59. Kempens karakter: noden en behoeften<br />Aandacht voor erfgoed in privébezit:<br />Zicht krijgen op welk erfgoed zich in privébezit bevindt<br />Flexibele mogelijkheden en goede omkadering bieden aan privébezitters om hun bezit te tonen<br />Evenementen en projecten organiseren om privé-eigenaars te motiveren om hun erfgoed te tonen, op maat van de privébezitters<br />
 60. 60. Kempens karakter: noden en behoeften<br />Het vrijwilligerswerk is in gevaar!<br />Andere soort organisatiestructuur nodig: verenigingen met een minder bindend karakter – meer vrijblijvende inzet nodig<br />Wederzijds respect professionelen en vrijwilligers én onderzoekers<br />Vrijwilligers goed ondersteunen en hen ook opleiden<br />
 61. 61. Kempens karakter: noden en behoeften<br />Het vrijwilligerswerk van jongs af aan stimuleren:<br />Scholen betrekken om aan te tonen dat vrijwilligerswerk in erfgoed leuk kan zijn én zinvol is<br />Op scholen meer aandacht voor plaatselijke historiek<br />Uitwisseling van leuke projecten rond jongeren en vrijwilligerswerk stimuleren<br />
 62. 62. Methode<br />
 63. 63. Methode<br />Algemeen<br />Keuze van de trends is heel belangrijk!<br />Knippen en plakken draagt bij tot nieuwe ideeën, maar is niet iedereen gegeven<br />Creadox is een belangrijk risico: na brainstorm kiest men alleen die ideeën uit die in het actuele kraam passen<br />
 64. 64. Methode<br />Negatieve commentaar:<br />Voor de hand liggende uitkomst<br />Lange omweg met veel herhaling<br />Sprong van scenario’s naar noden en behoeftes is erg groot<br />Luchtfietserij? Te abstract.<br />Te vrijblijvend en te subjectief?<br />
 65. 65. Methode<br />Positieve commentaar:<br />Interactiviteit<br />Meer perspectieven en ideeën over kansen en bedreigingen<br />Nieuw licht en nieuwe dingen in vraag gesteld<br />Op korte tijd relevante output<br />Open discussie <br />Leuk om te doen!<br />
 66. 66. Methode<br />Minder geschikt voor vaste groepen die al vaak hebben gediscussieerd over erfgoed?<br />Interessante methode voor kennismaking en verdieping van een eerste discussie?<br />
 67. 67. Vervolg<br />Provinciale sessies (5) afgerond<br />Sessie met jongeren Amusez-vous (12 juni)<br />Vlaamse sessie (16 juni)<br />Rapport en eindverslag (na de zomer)<br />Publicatie scenario’s (na de zomer)<br />

×