Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nooit Genoeg 4

498 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nooit Genoeg 4

 1. 1. Verzamelaars en verzamelingen : naar een eigen kerntakendebat ?
 2. 2. Verzamelen, een gedeelde cultureel-erfgoedgemeenschap
 3. 3. Erfgoeddecreet : professionele verzamelveld Individu en vereniging : cultureel-erfgoedgemeenschappen Eerste stappen : inventarisatie en structurering (HV, VV, SVVF, Tapis Plein, …) Noodzaak tot gestructureerd overleg tussen bovenstaande organisaties Expertise ten dienste stellen van professionele veld
 4. 4. Verzamelen, een maatschappelijke realiteit
 5. 5. Immense cultureel-erfgoedgemeenschap, waarvan de samenstellende onderdelen zich van elkaar niet bewust zijn Valorisatie door erfgoedgemeenschappen en expertisecentra Bijzondere aandacht voor creatie en bevordering communicatie Vademecum voor de verzamelaar (juridisch, erfrechtelijk, decretaal, wettelijk kader) Verder zetten Helpdesk Lokaal Erfgoed en Vlaanderen Verzamelt
 6. 6. Verzamelaars, ongekende human resources
 7. 7. Verzamelaar als eerder teruggetrokken type Immense know-how en expertise Bruikbare, maar niet openlijk toegankelijke oplijsting (privacy en beveiliging) Ontdubbelen verzamelingen en expertises
 8. 8. Verzamelingen, een contextueel probleem
 9. 9. Groot minpunt veel verzamelingen : compleet gebrek aan historische of maatschappelijke context Dikwijls enkel een typologische benadering – instrumentele waarde Aanzetten van private collectievormers om de culturele biografie van elk object vast te leggen in relatie tot zijn omgeving Gedegen opleiding, noodzakelijk instrumentarium, correcte vraagstelling aanbieden
 10. 10. Verzamelingen, beweeglijke reserves
 11. 11. “ Algemeen volkskundige musea” niet meer mogelijk : steeds meer perioden,objecten en samenlevingsvormen Steeds meer vraag naar maatschappelijke relevantie en snelheid van inspelen op verandering Eigen reserves zijn hiervoor ontoereikend Belang van een gesloten databank van private verzamelingen
 12. 12. Verzamelingen, het levenseinde
 13. 13. Als probleem aangevoeld door verzamelaars : Wat na ons ? Uiteentrekken of als verzameling blijven bestaan ? Verkoop of schenking ? Netwerk van contacten met erkende en niet-erkende musea en depots, met verenigingen, cultuurbeleidscoördinatoren en erfgoedcellen opbouwen
 14. 14. In vogelvlucht : gestructureerd overleg gedegen inventarisatie vormende ondersteuning onderlinge communicatie

×