ESA informasjonsdager<br />19-27 mai 2010<br />Espen Sjøvoll<br />
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
Førsteinntrykketfrakundedialogen<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />lendig<br />E<br />S<br />idrumpa og...
7<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />E<br />n<br />S<br />uper<br />A<br />rbeidsflate for møter<br />Fø...
Utviklingsplaner for EDB Sak og Arkiv<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />ESA 9 er ESA med ny Noark 5 ark...
8<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />E<br />nklere<br />S<br />aksbehandling med<br />A<br />rbeidsflyt<...
Hvablesagt og hvaergjort?<br />ESA 7 med plandialog og papirløsemøter<br />Fri programvarearkivkjerne<br />ESA brukersosia...
Helpdesk og kommunikasjon (1) <br />EDB Helpdesk funksjonen må forbedres.<br />EDB helpdesk har beklageligvis hatt stort s...
Helpdesk og kommunikasjon (2)<br />Det må gis informasjon til kundene om feil og mangler i løsningen. <br />Dokumentasjon ...
Jobber med en wiki-løsning for ESA<br /> Page 11<br />EDB 2010<br />
Vi utvider med flereansatte<br /> Page 12<br />EDB 2010<br />
Elektronisk arkiv og NOARK-5<br />Riksarkivet krever ikke oppgraderinger av eksisterende Noark4 til Noark5<br />N5 for nya...
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
SkjermbildefraegenpresentasjonfraSandefjordkommune<br /> Page 15<br />EDB 2010<br />
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
Papirløsemøter i ESA 7 – Klæbukommune<br /> Page 17<br />EDB 2010<br />Video tilgjengeligpå<br />http://www.adressa.no/tv/...
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA...
Viktigenyheter i ESA 8<br />Videreførerrolle-basertearbeidsflater<br />Måletergodeløsninger for saksbehandler e<br />Fokus...
Skjermbildefra demo<br /> Page 22<br />EDB 2010<br />
 Page 23<br />EDB 2010<br />Velkommen til Brukerkonferansen 4-5 november i Oslo<br />
EDB 2010<br /> Page 24<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon ESA informasjonsdager våren 2010

1,282 views

Published on

Presentasjon fra informasjonsmøtene om EDB Sak Arkiv gjennomført i mai 2010- Møtene ble gjennomført i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Dendialogenjegharhatt med kundeneiløpetav mitt førstehalvårsomleder for ESA harværtblandet. Vi harbådefornøyde og misfornøydekunder. Løsningenhar med seg en langhistorie og vi har med ESA 7 en løsning med trebrukergrensesnitt, hvormyeopplevessom “ganske 1999”. EDB hari mange århatt et budskapom at “nåkommerdet store endringer” – uten at detheltharblittlevertiforholdtilforventningene. Uttalelsenefra de mestfrustretekundeneer at ESA erElendig, Sidrumpa og Avleggs.
 • EDB lanserte ESA 7 nåisommersom
 • EDB tokimidtenavseptemberinitiativtil å etablere en arkivkjerne for Noark 5 somåpenkildekode. Arkivkjerneerfunksjonaliteten for lagring og arkiveringavdokumenter. EDBs konsernledelsegodkjenteisluttenavseptember å utviklenyttbrukergrensesnitt for ESA – utviklingav ESA 8. Vi byggerviderepåerfaringeneframøtemodulentil å flytte all eksisterende Web-funksjonalitettilnyteknologi, og myeav Windows funksjonaliteten. Utviklingenerrettet mot å gjøredetenkelt for ulike roller å fåoversikt og utføre sine arbeidsoppgaver. I førstefaseerdet en heltnymåte å jobbe med byggesaksbehandling med nysaksgangfra a til å. I tilleggkommernaturlignokgenerellsaksbehandling. I senerefaserutvider vi med ytterligerenyeprosesserisenerefaser. Nårdisse to smelter sammen, Noark 5 arkivkjerne og nyttbrukergrensesnitt og måte å håndterearbeidsoppgavervildetutgjøre en nyversjon med en oppgradertarkitektur for programvaren. Brukergrensesnittet I ESA 8 erment å skulledekkebåde en Noark 4 kjerne og en Noark 5 kjerne.
 • Basertpåerfaringene med nyttbrukergrensesnittlanserer vi ESA 8 somplattformen for all funksjonalitet i ESA fremoverOppgaveorientertbrukergrensesnittForbedretmåte å tenkearbeidsflytServerbasertedokumentmaler – ikkemakroerRapporterArkivfunksjoner
 • Presentasjon ESA informasjonsdager våren 2010

  1. 1. ESA informasjonsdager<br />19-27 mai 2010<br />Espen Sjøvoll<br />
  2. 2. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”<br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter”<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8 <br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  3. 3. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”, <br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter”<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8 <br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  4. 4. Førsteinntrykketfrakundedialogen<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />lendig<br />E<br />S<br />idrumpa og<br />A<br />vleggs<br />
  5. 5. 7<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />E<br />n<br />S<br />uper<br />A<br />rbeidsflate for møter<br />Førstesteg i fornyelsener ESA 7<br />
  6. 6. Utviklingsplaner for EDB Sak og Arkiv<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />ESA 9 er ESA med ny Noark 5 arkivkjerne, som fri programvare tilpasset Noark5<br />ESA 8 er ny versjon med nytt grensesnitt for saksflyt og dokument-fangst.<br />Prosjektet startet sept -09, lansering sommer 2010<br />EDB jobber med å etablere et bredt konsortium for en fri Noark 5 Arkivkjerne<br />
  7. 7. 8<br />Tilbakeblikkfra<br />Brukekonferansen 2009<br />E<br />nklere<br />S<br />aksbehandling med<br />A<br />rbeidsflyt<br />
  8. 8. Hvablesagt og hvaergjort?<br />ESA 7 med plandialog og papirløsemøter<br />Fri programvarearkivkjerne<br />ESA brukersosialemedier<br />Nyttsaksbehandlergrensesnitt<br />Bedretilpassetbyggesaker<br />Automatisk PDF konvertering<br />Serverbasertdokumentproduksjon<br />Erklartilbrukidag<br />Harstoppetlittopp KS/DIFI/FAD<br />Kommer med merfagligetjenester /“matnyttige” løsninger<br />Kommer i høst med ESA 8<br />En del av ESA 8<br />Nymodul i ESA 8<br />Nymodul i ESA 8<br />Page8<br />EDB 2010<br />
  9. 9. Helpdesk og kommunikasjon (1) <br />EDB Helpdesk funksjonen må forbedres.<br />EDB helpdesk har beklageligvis hatt stort sykefravær i 1H 2010<br />1. linje brukerstøtte ble overført til en større brukerstøttetjenste i mars 2010 <br />Reduserer sårbarhet, og vil kunne besvare <br />For enkle henvendelser (sluttbrukerhenvendelser) vil 1. linje kunne gi bistand<br />(Gjen-)innført rutine for ticket-nr<br />Har startet styrking av 2. linje brukerstøtte – effekt i 2H 2010<br />Kan brukere få tilgang til ”sin helpdesk” for å se sine problemer?<br />EDBs standard brukerstøtteverktøyerikkesattopptil å la kundenfølge sin egensakpånett<br />Fellesverktøybrukesogsåav Bank og industrikundersomavsikkerhetshensynsperrer for en påloggbar helpdesk<br />Vi setter opp alternative løsninger for bedredelingavinformasjon<br />Wiki løsning<br />Feedback-løsingintegrert i ESA 8<br /> Page 9<br />EDB 2010<br />
  10. 10. Helpdesk og kommunikasjon (2)<br />Det må gis informasjon til kundene om feil og mangler i løsningen. <br />Dokumentasjon på alle work-arounds med mer må være tilgjengelig.<br />Kan det opprettes et diskusjonsforum for ESA slik at det er lettere for kunder å finne utav feil og mangler og eventuelt løsningene på dette.<br />Det vedlikeholdes en ”kjente feil oversikt” ved hver release<br />Vi jobber med hvordan denne kan bli med ”leservennlig” <br />Kjente feil opptrer normalt under ulike forutsetninger. Dette tas også med i en revidert oversikt<br />Det kan oppstå feil i ulike kundemiljø som ikke var kjent fra EDB <br />– disse vil normalt adresseres i leveransen, eventuelt rettes i neste versjon avhengig av alvorlighet<br />EDB har vurdert ulike løsninger som kan diskuteres<br />Muligheter presentert senere<br /> Page 10<br />EDB 2010<br />
  11. 11. Jobber med en wiki-løsning for ESA<br /> Page 11<br />EDB 2010<br />
  12. 12. Vi utvider med flereansatte<br /> Page 12<br />EDB 2010<br />
  13. 13. Elektronisk arkiv og NOARK-5<br />Riksarkivet krever ikke oppgraderinger av eksisterende Noark4 til Noark5<br />N5 for nyanskaffelser<br />N5 kan gi bedre fagsystemstøtte<br />Krever integrasjonsgrensesnitt som pr nå ikke er definert av Riksarkivet<br />Sterkere krav rundt logging / sikring mot endringer<br />Utfordringer til arkivene<br />Stille de relevante kravene<br />Krav om at fagsystem skal tilfredsstille Noark-standarden<br />Husk Noark er ingen tvangstrøye, venne seg av med noen rigide N4-krav<br />
  14. 14. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter”<br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8 <br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  15. 15. SkjermbildefraegenpresentasjonfraSandefjordkommune<br /> Page 15<br />EDB 2010<br />
  16. 16. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter”<br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8 <br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  17. 17. Papirløsemøter i ESA 7 – Klæbukommune<br /> Page 17<br />EDB 2010<br />Video tilgjengeligpå<br />http://www.adressa.no/tv/index.jsp?id=9860<br />
  18. 18. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter”<br /> Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8 <br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  19. 19. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”, v/Hilde Haughem<br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter” v/Tone Fjeller<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8<br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  20. 20. 10.00 - 10.30 Velkommen og ESA i dag <br />v/ Espen Sjøvoll, leder Enhet for Innbyggerdialog<br /> 10.30 – 11.30       ESA 7 <br />Ny modul for plansaker til innbyggere, publikum, saksbehandler ”Plandialog”, v/Hilde Haughem<br />Ny modul for møtesekretærer ”Møte/Utvalgsmodul på web”<br />Ny modul for politikere ”Papirløse møter” v/Tone Fjeller<br />11.30- 12.30        Lunsj<br /> 12.30 – 14.00      ESA 8<br />v/ Espen Sjøvoll og Tone Fjeller<br />Agenda<br />
  21. 21. Viktigenyheter i ESA 8<br />Videreførerrolle-basertearbeidsflater<br />Måletergodeløsninger for saksbehandler e<br />Fokuspåoppgaver & arbeidsflyt<br />Størrefleksibilitet for tilpassing<br />Byggesakshåndtering<br />Effektiviseringavrutiner<br />XML dokumentproduksjon – avskaffermakroer<br />Krever Office 2007, eller Open Office V3<br />Automatiseringav PDF-produksjon for arkivering<br /> Page 21<br />EDB 2010<br />
  22. 22. Skjermbildefra demo<br /> Page 22<br />EDB 2010<br />
  23. 23. Page 23<br />EDB 2010<br />Velkommen til Brukerkonferansen 4-5 november i Oslo<br />
  24. 24. EDB 2010<br /> Page 24<br />

  ×