Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt
- halvering av byggetiden
v/prosjektleder Bjørn Varegg
Prosjektkonferansen BA 2015...
2015 Ellen Kongshaug
Tønsbergprosjektet 2013-2020
10% billigere, 50% raskere og 0 byggefeil
Vi vil realisere Norges beste ...
2015 Ellen Kongshaug
«Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og alle de engasjerte sjele...
2015 Ellen Kongshaug
Kort om Sykehuset i Vestfold HF (2013)
o Sørge-for-ansvaret for ca 220.000 innbyggere i Vestfold
o År...
2015 Ellen Kongshaug
2015 Ellen Kongshaug
2015 Ellen Kongshaug
Målene
• 50% raskere
– Mindre belastning for nærmiljø og sykehusdrift
– Fra byggeplass til montasjepl...
2015 Ellen Kongshaug
Oppdraget
• Designe et komplett velfungerende sykehus med god
arkitektur og estetikk som løpende kan ...
2015 Ellen Kongshaug
Teknologisk utvikling
• Sensorer som sier fra når noe er galt, vil gjøre det mulig kontinuerlig å mon...
2015 Ellen Kongshaug
Feb 2012
2015 Ellen Kongshaug
Flytter grenser og behandler utenfor sykehuset
Uansett hvor du får akutt
hjerteinfarkt i Norge, er du...
2015 Ellen Kongshaug
Hvordan planlegge for en ukjent fremtid?
En spesialisthelsetjeneste i rask endring:
– der sykdomsbild...
2015 Ellen Kongshaug
Standardisering – et premiss
• For virksomheten
– Jakte på de gode løsningene for funksjon (rom, plan...
2015 Ellen Kongshaug
Fra ON-SITE til OFF-SITE
2015 Ellen Kongshaug
Fra penn og papir og en til en ->
digitale multidisipline arbeidsprosesser og verktøy
Åpen BIM – dage...
2015 Ellen Kongshaug
åpenBIM i tidligfasen – viktig fordi
• Forstå - Eksisterende og nye bygg
• Analysere
– Pasient- og ar...
2015 Ellen Kongshaug
Skisseprosjekt – modeller - konstruksjon
- «et bilde (modell) sier mer en 1000 ord»
2015 Ellen Kongshaug
Skisseprosjekt – konseptmodell
- «hurtig simulering av kost, FDV-kost og CO2»
RESULTAT:
-kostnadsesti...
2015 Ellen Kongshaug
Og nå starter forprosjektet
Konseptmodellen for
RASK OPPSTART NESTE FASE
Digitalisering og klargjørin...
Valg av byggemetodikk
Markedsanalyse
Gjennomførbarhetsstudie
2015 Ellen Kongshaug
AKTIV modellbruk i prosjekter gir «syn»;
innsyn, forståelse og styrker beslutningsevnen
• KVALITET - ...
2015 Ellen Kongshaug
2015 Ellen Kongshaug
Digitalisering
• Digital byggeplass
• Sluttbefaring i modellen før produksjon og utførelse iverksette...
2015 Ellen Kongshaug
Modelleringsprinsippet for
«AS-BUILT»:
«det som er modellert skal
bygges, og det som bygges
skal være...
Er dette FOR hårete mål?
2015 Ellen Kongshaug
Tønsbergprosjektet 2013-2020
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Bjørn Varegg, 27/1-2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Varegg

373 views

Published on

Prosjektpresentasjon ved BA2015 årskonferanse av PL Bjrn Varegg Sykehuset i Vestfold

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150127-BA2015-årskonferanse-ikke et hviket som helst byggeprosjekt v Bjørn Varegg

 1. 1. Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v/prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 – «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015
 2. 2. 2015 Ellen Kongshaug Tønsbergprosjektet 2013-2020 10% billigere, 50% raskere og 0 byggefeil Vi vil realisere Norges beste sykehusbygg raskere, rimeligere og til høyere kvalitet enn hva alle andre tilsvarende prosjekter har oppnådd 2018 Somatikk ca 31.000 kvmPsykiatri ca 12.000 kvm
 3. 3. 2015 Ellen Kongshaug «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og alle de engasjerte sjelene som har lagt ned et enormt arbeid for at vi har kunnet komme dit vi er i dag, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) på en pressekonferanse da statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram onsdag formiddag. “Det er ikke et hvilket som helst prosjekt. Det er et prosjekt som er gjort veldig spennende. Halvering av byggetiden er målet”. Det skaper store forventninger til Sykehuset i Vestfold som skal eie og drive dette fram. For Vestfolds befolkning er det en stor dag.
 4. 4. 2015 Ellen Kongshaug Kort om Sykehuset i Vestfold HF (2013) o Sørge-for-ansvaret for ca 220.000 innbyggere i Vestfold o Årsverk : 3 954 o Innleggelser: 38 489 o Polikliniske konsultasjoner: 333 213 o Dagpasienter: 23 838 o Fødsler: 2 142 o Antall senger: Somatikk 450, psykiatri 190 o Kvm sykehusbygg: ca 154.500 o Budsjett 2013: ca 4,2 milliarder kroner. -> Administrerende direktør: Stein Kinserdal (98.000 kvm på sykehustomten i Tønsberg)
 5. 5. 2015 Ellen Kongshaug
 6. 6. 2015 Ellen Kongshaug
 7. 7. 2015 Ellen Kongshaug Målene • 50% raskere – Mindre belastning for nærmiljø og sykehusdrift – Fra byggeplass til montasjeplass • 10% rimeligere – Markedsutvikling materialer, lønninger  – Standardisering og industrialisering – God planlegging - LEAN • 0 byggefeil – Sluttbefaring i modell – Ingen BH initierte endringer etter sluttbefaring i modellen ÅpenBIMogmultidisiplærBIMiallefaser
 8. 8. 2015 Ellen Kongshaug Oppdraget • Designe et komplett velfungerende sykehus med god arkitektur og estetikk som løpende kan tilpasses endringer i pasientbehandlingen. • Nye bygg skal: – planlegges godt – bygges på PC – Produseres i fabrikk – «off-site» – Monteres på plassen
 9. 9. 2015 Ellen Kongshaug Teknologisk utvikling • Sensorer som sier fra når noe er galt, vil gjøre det mulig kontinuerlig å monitorere hjemmeboende pasientgrupper samt tilby raskere og bedre hjelp ut fra behov
 10. 10. 2015 Ellen Kongshaug Feb 2012
 11. 11. 2015 Ellen Kongshaug Flytter grenser og behandler utenfor sykehuset Uansett hvor du får akutt hjerteinfarkt i Norge, er du tryggere enn «midt i London»! mer prehospitaltI hjemmet
 12. 12. 2015 Ellen Kongshaug Hvordan planlegge for en ukjent fremtid? En spesialisthelsetjeneste i rask endring: – der sykdomsbildet endres, – teknologien gir nye muligheter, – endret oppgave og funksjonsfordeling pågår, – og økt spesialisering med mer tverrfaglig behandling inne på sykehuset.  Bygget skal understøtte organisatoriske endring og nye behov!
 13. 13. 2015 Ellen Kongshaug Standardisering – et premiss • For virksomheten – Jakte på de gode løsningene for funksjon (rom, planløsning og drift) og repetere de. – Øker kvaliteten i behandlingen • For bransjen – Gjenkjenning og repetisjon av løsninger – Industriell produksjon – Fra byggeplass til montasjeplass • For alle: – Å kunne realisere et stort gevinstpotensial i både planlegging og gjennomføring av prosjektet. Byggherren utfordrer og mobilisere til gevinst. Alle vinner!
 14. 14. 2015 Ellen Kongshaug Fra ON-SITE til OFF-SITE
 15. 15. 2015 Ellen Kongshaug Fra penn og papir og en til en -> digitale multidisipline arbeidsprosesser og verktøy Åpen BIM – dagens og fremtidens teknologi Illustrasjon: Inge Aarseth SiV HF
 16. 16. 2015 Ellen Kongshaug åpenBIM i tidligfasen – viktig fordi • Forstå - Eksisterende og nye bygg • Analysere – Pasient- og arbeidsflyt - optimalisering – Byggbarhet og gode løsninger for teknikk og funksjon? – Areal, rom og volum – nøkkeltall og sammenlikninger – Investeringskostnader , økonomisk bærekraft, livsløpsnytte • Telle – hvilke rom, hvor og hvor mange, kvm til funksjoner? – Trygghet for at med skissert løsning samsvarer med romgrammet • Se – Det tredje språket! – Minimere misforståelser – mobiliserer kunnskap Tidligfasen -> Fasene som benyttes for å finne det rette prosjektet!
 17. 17. 2015 Ellen Kongshaug Skisseprosjekt – modeller - konstruksjon - «et bilde (modell) sier mer en 1000 ord»
 18. 18. 2015 Ellen Kongshaug Skisseprosjekt – konseptmodell - «hurtig simulering av kost, FDV-kost og CO2» RESULTAT: -kostnadsestimat -
 19. 19. 2015 Ellen Kongshaug Og nå starter forprosjektet Konseptmodellen for RASK OPPSTART NESTE FASE Digitalisering og klargjøring for industrialisering…….
 20. 20. Valg av byggemetodikk Markedsanalyse Gjennomførbarhetsstudie
 21. 21. 2015 Ellen Kongshaug AKTIV modellbruk i prosjekter gir «syn»; innsyn, forståelse og styrker beslutningsevnen • KVALITET - bedre – Modeller bidrar til bedre beslutningsunderlag, som muliggjør raskere beslutninger – Modeller muliggjør innovasjon/nytenking – vise at det er mulig • TID - kortere – Modeller bidrar til bedre beslutningsunderlag, som muliggjør tidsreduksjon – Modeller muliggjør innovasjon/nytenking – vise at det er mulig • KOST - lavere – Modeller bidrar til bedre beslutningsunderlag, som muliggjør kostnadsreduksjon – Modeller muliggjør innovasjon/nytenking – vise at det er mulig • MILJØ – mindre avtrykk – Modeller bidrar til bedre beslutningsunderlag, som muliggjør økt bærekraft – Modeller muliggjør innovasjon/nytenking – vise at det er mulig
 22. 22. 2015 Ellen Kongshaug
 23. 23. 2015 Ellen Kongshaug Digitalisering • Digital byggeplass • Sluttbefaring i modellen før produksjon og utførelse iverksettes. • Digitale arbeidsprosess med bruk av åpenBIM for å sikre bedre prosjekteringskvalitet, legge til rette for industrialisering og sikre «null-feil». • Modellbasert fremdriftsplanlegging (4D) og modellbasert kalkyle (5D) • «AS-BUILT»-modellen er et sentralt utgangspunkt for FDVU-BIMen. • FDVU-BIM skal ivareta virksomhetens behov for videre drift av bygget med tilstrekkelig detaljgrad og nøyaktighet. Illustrasjon: Lars Chr Christensen, MulitBIM
 24. 24. 2015 Ellen Kongshaug Modelleringsprinsippet for «AS-BUILT»: «det som er modellert skal bygges, og det som bygges skal være modellert».
 25. 25. Er dette FOR hårete mål?
 26. 26. 2015 Ellen Kongshaug Tønsbergprosjektet 2013-2020 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Bjørn Varegg, 27/1-2015

×