Ragnar Albertsen, Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

675 views

Published on

Landskonferansen foto 2011

Ragnar Albertsen, Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal: Digitalisering i Møre og Romsdal.

Se video av foredraget her: http://vimeo.com/24309006

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ragnar Albertsen, Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal

 1. 1. SEDAK - Senter for digitalisering av kulturarven i Møre og Romsdal<br />Ragnar H. Albertsen - Prosjektleiar, M&R Fylkesbibliotek<br />SEDAK<br />Ei digital fortelling<br />Landskonferanse foto 2011 – Ålesund 11. og 12. mai<br />
 2. 2. SEDAK - Senter for digitalisering av kulturarven i Møre og Romsdal<br />Senter for digitalisering <br />Eit 2-årig prosjekt - Leveringsdato: 1.10.2012<br />
 3. 3. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Initiativ fra Kulturnett Møre og Romsdal ved IKA –som sammen med Fylkesbiblioteket tok invitten fra ABM og søkte om å få være ett av tre fylker som ville bygge opp et regionalt digitaliseringssenter<br />
 4. 4. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />MÅLA<br />OPPGÅVENE<br />RAMMENE<br />
 5. 5. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />BØR JEG?<br />KAN JEG?<br />TØR JEG?<br />
 6. 6. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />MÅL<br />Byggje opp ei teneste for ABM-sektoren<br />Samarbeid med etablerte institusjonar<br />Samarbeid med kommunane<br />Samarbeidmed det frivillige<br />Samarbeidmed næringsliv<br />Eit kulturhistorisk fokus<br />
 7. 7. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE<br />Fylkeskomm.arkiv- Kommunearkiv - Privatarkiv– Bøker – Aviser – Manuskript – Notar – Mikrofilm – Skipsverftarkiv – Arkitektarkiv - Foreiningsarkiv - Historielagsarkiv – Museumsarkiv – Statlege arkiv –Foto– Protokollar - Kart – Plakatar – Blad – Måleri– Gjenstandar… – Film – Video – Lyd - mmm<br />
 8. 8. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 9. 9. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Hovudmålsetjing og innhaldet <br />i handlingsplanen<br />Hovudmålsetjinga var å skape eit handlingsdokument for å gjere ABM institusjonane i M&R i stand til å utføre ønskt digitaliseringsarbeid, sikre kulturarven, og kunne tilby gode digitale tenester og formidle innhaldet til eit stort publikum.<br />Ein vart einig om at handlingsplanen skulle innehalde 10 konkrete mål:<br />
 10. 10. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Hovudmålsetjing og innhaldet <br />i handlingsplanen<br />1. Kartlegge stoda i M&R for å få ei oversikt over det arbeidet som er gjort og kva som er ønskeleg i komande år.<br />2. Gjere registrering av eksisterande katalogar og digitalt innhald i dei ulike institusjonane.<br />3. Kartlegge digital <br />infrastruktur.<br />
 11. 11. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Hovudmålsetjing og innhaldet <br />i handlingsplanen<br />4. Styrke kompetansen.<br />5. Lage digitaliseringsplanar i alle institusjonane.<br />6. Distribusjon av digitalt innhald.<br />7. Samarbeid med institusjonar utanom fylket for at materiale frå M&R skal kunne framstå komplett.<br />8. Utvikle Kulturnett M&R til ein vesentleg aktør som formidlar av regionalt kulturliv og kulturarv.<br />9. Lage strategi for brukarmedverknad.<br />10. Utvikle strategi for samarbeid og tenesteproduksjon<br />
 12. 12. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Hovudmålsetjing og innhaldet <br />i handlingsplanen<br />Først og fremst produksjon av innhald, <br />dvs. digitalisere kjelder og produsere metadata!<br />Oppgjeret etter brannen i 1904 (foto: RAL)<br />
 13. 13. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Fase 1: Innleiande fase<br />Plan, høyring og politiske vedtak<br /> <br />Fase 2: Etableringsfase<br />Kravspesifikasjon og tilsetjing<br />Kontor og scannerrom<br />Reise rundt , sjå og lære!<br /> <br />Fase 3. Prosjektfase<br />Etablere ustyrspark og rammeverk<br />Utarbeide produksjonsløype <br />Digitalisering av materiale<br />Opplæring og kompetansebygging <br />Etablere driftsmodell <br /> <br />Fase 4: Driftsfase<br />Ferdigstilling og presentasjon av prosjektet<br /> <br />
 14. 14. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Produksjonsløypa - Bergen byarkiv<br />
 15. 15. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Produksjonsløypa - Bergen byarkiv<br />Vi skal digitalisere <br />Kven skal gjere<br />alt det andre?<br />Digitaliseringa:<br />20%<br />
 16. 16. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering<br />Digitalisering<br />
 17. 17. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering<br />Policy utvalg<br />Uthenting fra <br />magasin<br />Klargjøre for<br />digitalisering<br />Digitalisering<br />Tilbake eller<br />kasseres<br />Levere til<br />digitalisering<br />
 18. 18. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering<br />Policy utvalg<br />Uthenting fra <br />magasin<br />Klargjøre for<br />digitalisering<br />Digitalisering<br />Tilbake eller<br />kasseres<br />Levere til<br />digitalisering<br />Etterbeh.<br />digital filer<br />OCR/DSA<br />Generere <br />formater<br />Samle til <br />ett objekt<br />Oppdatere<br />metadata<br />Farge-<br />korrigering<br />Bevare<br />digitale filer<br />Bevaring<br />(DSM)<br />
 19. 19. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Nasjonalbiblioteket:Produksjonslinje for digitalisering<br />Policy utvalg<br />Uthenting fra <br />magasin<br />Klargjøre for<br />digitalisering<br />Digitalisering<br />Tilbake eller<br />kasseres<br />Levere til<br />digitalisering<br />Etterbeh.<br />digital filer<br />OCR/DSA<br />Generere <br />formater<br />Samle til <br />ett objekt<br />Oppdatere<br />metadata<br />Farge-<br />korrigering<br />Bevare<br />digitale filer<br />Indeksere<br />meta og OCR<br />Definere<br />Auau-policy<br />Kople til<br />NBdigital<br />Bevaring<br />(DSM)<br />
 20. 20. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Filformatar - Standardar<br />TIF-filar på 60-70 MB – treng vi det?<br />Avtalar - Åndverkslov – Rettar– treng vi!<br />
 21. 21. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Utstyr<br />Dokumentskanning ved Bergen byarkiv<br />
 22. 22. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Bolsønes 300 Survivar Offshore standby/rescue vessel<br />
 23. 23. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 24. 24. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Utstyr<br />Filmskanner<br />kr 200.000<br />
 25. 25. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 26. 26. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 27. 27. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 28. 28. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />
 29. 29. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Kjeldene<br />MÅLA<br />RAMMENE<br />Musespist skulearkiv (foto: RAL)<br />
 30. 30. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Kjeldene<br />Harald får opplæring og hjelp av døvetolken<br />
 31. 31. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE – Ålesund kommune 1914<br />
 32. 32. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE – Ålesund 1914<br />
 33. 33. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE – Ålesund 1914<br />
 34. 34. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE – Ålesund 1914<br />
 35. 35. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />TIDSTEST<br />
 36. 36. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />TIDSTEST<br />Protokoll 1852 – 1868<br />Protokoll 1868 – 1880<br />Protokoll 1880 – 1888<br /> <br />
 37. 37. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Eitt dagsverk: <br />1000 HM :20cm<br />= 5000 :200d<br /> 25 årsverk?<br />Må automatiserast !<br />
 38. 38. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Produksjonsmål:<br />150.000 filer i prosjektperioden<br />1000 filer pr. «digital dag»<br />25.000 filar til nå<br />5 konkrete oppdrag:<br />Møteprotokoller 1914<br />Brannvaktprotokoller<br />Thurn-Christensenarkivet<br />Sunnmøre Historielag<br />Aasentunet<br />
 39. 39. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Produkt:<br />Pr. mai 2011:<br />Ca. 1 TB rådata<br />
 40. 40. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Økonomi:<br />ABM midlar kr 500.000<br />Fylkesplanmidlarkr 1.300.000<br />«Spleislaget» kr 300.000<br /> SUM Kr 2.100.000<br />
 41. 41. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Økonomi:<br />For å kjøpe utstyr og bygge infrastruktur til å starte digitalisering treng SEDAK tilskott frå <br />ABM-institusjonane i Møre og Romsdal. <br />ABM-institusjonanene bidreg med om lag 20% av investeringskostnadene og får digitaliseringstenester tilbake i prøveperioden. <br />
 42. 42. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Økonomi:<br />«Spleislaget»<br />Ei utfordring å betale for ei fellesteneste.<br />Eigarskap og medverknad er viktig<br />I Handlingsplanen står at permanent drift av senteret må finansierast gjennom ein kombinasjon av offentlege og private midlar. Vi har nytta omgrepet “sjølvfinansierande” sidan det ikkje føreligg vedtak om faste løyvingar til vidare drift ut over prosjektperioden. “Prosjektbasert finansiering” er truleg eit betre omgrep. <br />
 43. 43. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Prisar:<br />Kostnadane for å nyttiggjere seg tenester ved senteret i prosjektperioden vil vere kr 3.-5.- pr side av bokleg materiale, eller kr 300-400 pr. time - eller fastpris om det er ønskjeleg. <br />Tenestene frå SEDAK skal vere rimeleg å nytte for ABM-sektoren.<br />
 44. 44. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Vi er ikkje aleine – mange er rimelege<br />
 45. 45. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />«Jeg kan kopiere DAT og MD kassetter i alle formater, digitalisere lydkassetter, lydbånd og video 8 bånd. Men jeg får etter hvert nytt utstyr for å håndtere andre formater for video. Jeg er av den oppfatning at slikt arbeid bare gjøres en gang for framtiden. Derfor er det svært viktig at kvaliteten er så bra som mulig på digitaliseringsarbeidet.»<br />Jeg vil også nevne at jeg skjøter og reparerer gammelt lyd og videomateriale.<br />Arne Torvik, Torvikbukt i Gjemnes kommune<br />«Digitalisering av verneverdig materiale krever at man lagrer filene i et filformat som kan videreføres i fremtidige lagringsmedier på en sikker måte uten kvalitetstap.»<br />
 46. 46. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Kva skal styre vala våre? <br />Sentrale mål og lokale ønskjer<br />Vi skal lytte, samarbeide, foreslå, hjelpe<br />Byggje kunnskap, finne løysningar, spleise<br />«SEDAK» skal vereeinreiskap for Jonny og ein post på Eide kommune sin årsplan og budsjett!<br />
 47. 47. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />OPPGÅVENE – ……………………..<br />Jonny si ønskeliste<br />
 48. 48. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />MÅLA<br />RAMMENE<br />
 49. 49. SEDAK - Landskonferansen i fotobevaring, Ålesund 2011<br />Tekst og fotos: Ragnar H. Albertsen<br />Takk for meg!<br />

×