MER UT AV IT- Hvordan vil fri programvare påvirke morgendagens løsninger<br />Oslo 11. februar 2010<br />Espen Sjøvoll<br />
KORT OM EDB<br />VIKTIGE TRENDER FOR OFFENTLIG FORVATLNING<br />MER UT AV IT – FOR OFFENTLIG SEKTOR<br />FRI PROGRAMVARE S...
Kort om EDB<br />Nøkkeltall2009<br />Omsetning NOK 7.5 mrd<br />Total ordrebacklog NOK 13 mrd<br />Balansert omsetning<br ...
Ansatte ogomsetningSfordeling<br /> Omsetning pr forretningsområde<br />6,000 ansatte<br />Omsetning pr sektor<br />
MER UT AV IT FOR OFFENTLIG SEKTOR<br />
ER åpneløsninger en forretningsmulighet i detnorskemarkedet?<br />2008<br />2008<br />2010<br />2009<br />
Ina Innbygger<br />Norske kommuner skal dekke et vidt spekter av behov hos innbyggerne – gjennom hele døgnet og hele året ...
SAMTIDIG SOM SYKEFRAVÆRET ØKER<br />Samfunnet har hatt økende sykefravær siste 5 år<br />Kommunene har høyest sykefravær –...
EFFEKTIVISERING ER KRITISK FOR Å MØTE UTFORDRINGENE DE KOMMENDE ÅRENE<br />Det blir langt flere eldre og relativt færre ti...
offentlig sektor i Norge faller etter andre land i Europa på ITK-bruk<br />Utviklingen av elektroniske tjenester skjer ras...
KOMMUNER UTNYTTER IKKE DE STORE EFFEKTIVISERINGSMULIGHETENE IKT GIR<br />Kun 13% av innbyggerne bruker nettet til kommunal...
… Noe som også viser seg i praksis<br />Aftenposten 21. januar 2010<br />
VERDISKAPING PR VOKSEN PERSON (deflatert med innenlandske priser)<br />Ca +25% siste tiår<br />Kilde: Ecowin / First Secur...
ÅRSAK:<br /><ul><li> Gode fellesløsninger (effektiv felles infrastruktur)
 Kraftig økt selvbetjening (Nettbank, Mobilbank)
 Økt automatisering (AvtaleGiro)</li></ul>PRODUKTIVITET I BANK (1) – sett opp mot produktivitet i Norge<br />Ca +75% siste...
ÅRSAK:<br />PRODUKTIVITET I BANK (2) – sett opp mot produktivitet i Norge<br />&gt; +250% siste tiår<br /><ul><li>Gode fel...
 Økt bruk av BPM og automatisering
 Økt selvbetjening (produkter som åpner for selvbetjening)</li></ul>Kilde: Norges Bank, FNH, Ecowin, First Securities<br />
Offentlige virksomheter ønsker åpenhet<br />
Offentlige myndigheter ønsker åpenhet<br />”Det er ei politisk målsetjing om meir bruk av fri programvare i offentleg sekt...
behov for nytenking i offentligsektor<br />
MER UT AV ITÅPEN KILDEKODE INITIATIV<br />Selvbetjent LAB<br />Testing og evaluering av ulike OS komponenter<br />Benchmar...
En styringskomité er etablert for å sette retning på initiativet
Målsetting om å dele kostnader og verdier gjennom å samarbeide om ulike F&U aktiviteter rundt Åpen Kildekode</li></li></ul...
AVELAB prosjekter<br />Noen prosjekter gjennomført eller pågår, med eksterne oppdragsgivere og interessenter:<br />Evaluer...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb

1,545 views

Published on

Foredrag om EDBs tilnærming til bruk av fri programvare og hvordan vi tror løsninger kan leveres ved bruk av andre måter å tilnære seg markedet.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fri Programvare Og Morgendagens LøSninger Software11feb

 1. 1. MER UT AV IT- Hvordan vil fri programvare påvirke morgendagens løsninger<br />Oslo 11. februar 2010<br />Espen Sjøvoll<br />
 2. 2. KORT OM EDB<br />VIKTIGE TRENDER FOR OFFENTLIG FORVATLNING<br />MER UT AV IT – FOR OFFENTLIG SEKTOR<br />FRI PROGRAMVARE SOM FORRETNINGSSTRATEGI<br />MER UT AV IT<br />
 3. 3. Kort om EDB<br />Nøkkeltall2009<br />Omsetning NOK 7.5 mrd<br />Total ordrebacklog NOK 13 mrd<br />Balansert omsetning<br />IT Drift 56%<br />Løsninger B&F og Offentlig 17%<br />Applikasjonstjenester 27%<br />Nordisk ledelse<br />Nr 1 i Norge og Nr 5 i Sverige<br />Nr 2 innen Outsourcing<br />Nr 1 innen Bank & Finans løsninger<br />Nr 1 i Olje & Gass tjenester<br />Sverige1329<br />Oslo3086<br />Danmark107<br />USA13<br />Ukraina828<br />ContinentalEurope og UK100<br />India711<br />Singapore3<br />
 4. 4. Ansatte ogomsetningSfordeling<br /> Omsetning pr forretningsområde<br />6,000 ansatte<br />Omsetning pr sektor<br />
 5. 5. MER UT AV IT FOR OFFENTLIG SEKTOR<br />
 6. 6. ER åpneløsninger en forretningsmulighet i detnorskemarkedet?<br />2008<br />2008<br />2010<br />2009<br />
 7. 7. Ina Innbygger<br />Norske kommuner skal dekke et vidt spekter av behov hos innbyggerne – gjennom hele døgnet og hele året – på tvers av ulike livsfaser, <br />kulturer og forutsetninger<br />Blir<br />pensjonist<br />Trenger<br />omsorg<br />Blir<br />ufør<br />Trenger <br />lege<br />Trenger <br />feiing<br />Driver<br />idretts-<br />lag<br />Arbeids-<br />løs…<br />Spr<br />svine-<br />influensa<br />Skal <br />flytte<br />Bygger <br />hus<br />Bygger <br />garasje<br />Søker <br />barne-<br />hage<br />Samlivs-<br />brudd<br />Trenger<br />økonomisk<br />råd<br />Skole-<br />start!<br />Får <br />barn!<br />Trenger <br />retts-<br />hjelp<br />Enslig <br />forsørger<br />Natur-<br />skade!<br />Ny <br />jobb!<br />Gifter <br />seg<br />Etablerer<br />bedrift<br />Trenger <br />sertifikat<br />Trenger <br />bevilling<br />
 8. 8. SAMTIDIG SOM SYKEFRAVÆRET ØKER<br />Samfunnet har hatt økende sykefravær siste 5 år<br />Kommunene har høyest sykefravær – Det tilsvarer mer enn 40.000 heltids-stillinger i 2009<br />Til sammenligning: EDB i 2009: 3,5% (totalt sykefravær)<br />
 9. 9. EFFEKTIVISERING ER KRITISK FOR Å MØTE UTFORDRINGENE DE KOMMENDE ÅRENE<br />Det blir langt flere eldre og relativt færre til å gjøre jobben<br />Det vil forventes over 1 million nordmenn over 67 år i 2030 mot 630 000 i 2008<br />Kilde: SSB’s befolkningsfremskrivninger<br />
 10. 10. offentlig sektor i Norge faller etter andre land i Europa på ITK-bruk<br />Utviklingen av elektroniske tjenester skjer raskere i EU enn i Norge.<br />Vi ligger fremdeles over snittet i Europa med en tolvte plass, men er de siste to årene blitt tatt igjen både av våre nordiske naboland og flere land på kontinentet som Frankrike, Irland, Estland og Slovenia. <br />Norge er blant de tre ledende landene når det gjelder universell utforming av offentlige elektroniske tjenester<br />Det hevdes at en desentralisert offentlig forvaltning og svak sentral styring kan være årsak til utviklingen. <br />
 11. 11. KOMMUNER UTNYTTER IKKE DE STORE EFFEKTIVISERINGSMULIGHETENE IKT GIR<br />Kun 13% av innbyggerne bruker nettet til kommunal kontakt (telefon er vanligst)<br />60% av kommunene har ikke undersøkt hvilke gevinster IT-investeringer kan gi<br />Nær 80% mangler planer for digital kompetanseheving blant kommunens ansatte og ledere <br />Kilde: Mandagmorgen / KS / Zapera – juni 2008<br />
 12. 12. … Noe som også viser seg i praksis<br />Aftenposten 21. januar 2010<br />
 13. 13. VERDISKAPING PR VOKSEN PERSON (deflatert med innenlandske priser)<br />Ca +25% siste tiår<br />Kilde: Ecowin / First Securities / OECD<br />
 14. 14. ÅRSAK:<br /><ul><li> Gode fellesløsninger (effektiv felles infrastruktur)
 15. 15. Kraftig økt selvbetjening (Nettbank, Mobilbank)
 16. 16. Økt automatisering (AvtaleGiro)</li></ul>PRODUKTIVITET I BANK (1) – sett opp mot produktivitet i Norge<br />Ca +75% siste tiår<br />Kilde: Norges Bank, FNH, Ecowin, First Securities<br />
 17. 17. ÅRSAK:<br />PRODUKTIVITET I BANK (2) – sett opp mot produktivitet i Norge<br />&gt; +250% siste tiår<br /><ul><li>Gode fellesløsninger (scoring, etc) i bunn
 18. 18. Økt bruk av BPM og automatisering
 19. 19. Økt selvbetjening (produkter som åpner for selvbetjening)</li></ul>Kilde: Norges Bank, FNH, Ecowin, First Securities<br />
 20. 20. Offentlige virksomheter ønsker åpenhet<br />
 21. 21. Offentlige myndigheter ønsker åpenhet<br />”Det er ei politisk målsetjing om meir bruk av fri programvare i offentleg sektor”<br />FAOS – <br />Fellesarkitektur i <br />Offentligsektor<br />
 22. 22. behov for nytenking i offentligsektor<br />
 23. 23. MER UT AV ITÅPEN KILDEKODE INITIATIV<br />Selvbetjent LAB<br />Testing og evaluering av ulike OS komponenter<br />Benchmarking mot lisensierte og mer proprietære produkter<br />Community / Portal (www.avelab.no)<br />Kilde til kunnskap og erfaringsutveksling<br />Rapporter fra F&U aktivitetene i Lab’en skal publiseres<br /><ul><li>Samarbeidsmodell
 24. 24. En styringskomité er etablert for å sette retning på initiativet
 25. 25. Målsetting om å dele kostnader og verdier gjennom å samarbeide om ulike F&U aktiviteter rundt Åpen Kildekode</li></li></ul><li>Hva er EDB sitt forretningsmessige motiv for å starte opensourceinitativer?<br />Vi tror på lønnsom forretning rundt opensource løsninger og verktøy<br />Etterspørselen i markedet underbygger dette<br />Store virksomhetskritiske løsninger tar i bruk opensource elementer<br />Bygge opp solid, kollektiv kompetanse<br />Hittil vært på individuelle spesialister og i begrensede team miljøer<br />Brukerstyrt – dvs. våre kunder velger hva som er prioriterte behov<br />Motiverende for medarbeidere<br />Det er lov å leke seg med ”bleedingedge” teknologi<br />Tiltrekker oss riktig spisskompetanse<br />Litt rebellsk satsing i historisk sette et ”traust” miljø<br />AVELAB Forretningsmodell<br />
 26. 26. AVELAB prosjekter<br />Noen prosjekter gjennomført eller pågår, med eksterne oppdragsgivere og interessenter:<br />Evaluering , testing og kompetansebygging på Open Source basert portal og publiseringsplattform – EZPublish http://ez.no/<br />Evaluering og testing av Open Source basert ”cloud” teknologi for bruk i selvbetjent virtualisering av driftsmiljø - http://www.eucalyptus.com/<br />Evaluering av Sugar CRM for B2C i telecom virksomhet ,http://www.sugarcrm.com/crm/<br />Mobilisering av utviklingsmiljø for Open Source basert Noark 5 kjerne utviklingsprosjekt <br />Testing av alternativ til Oracle Portal som mellomvare plattform til stor, virksomhetskritisk innbyggerportal med Min ID støtte<br />Gjennomført<br />Gjennomført<br />Pågår<br />Pågår<br />Planlagt<br />
 27. 27. EDB harinviterttildugnadom N5 åpenkjerne<br />Ca 1/3 avnorskekommunersamtandreoffentligeetaterbruker i dag EDB Sak og Arkiv<br />Den løsningensomerbasertpåmeståpenhet i dag<br />En felles Noark-komponent gir leverandørene mulighet til å fokusere høyere i verdikjeden. <br />Samfunnet har mer igjen for en felles komponent enn at EDB gir bort vår kjerne<br />
 28. 28. Økosystemrundt en Noark 5 komponent<br />En åpen N5 kjernemuliggjør at mange parterbyggernyfunksjonalitetsombruker en fellesarkivkomponent<br />Kjernenerfritttilgjengelig, <br />Modulersombyggesutenpåkanvære gratis ellerbetalbare<br />Kundeeidemodulerkanenkelt deles med andrevirksomheter i offentligsektor<br />En åpen N5 utviklingssky<br />Software-selskap<br />Brukere<br />N5 arkivkjerne<br />Community<br />
 29. 29. 2012 - ESA basert på FRI PROGRAMVARELevert både lokal og sentraldriftet <br />Arkivkjernen på Noark 5 er en felleskomponent som åpen programvare i offentlig sektor <br />ESA bruker N5 Open source i neste version (9.0)<br />Inklusive andre åpen source komponenter i løsningsarkitekturen <br />EDB’s fokus på verdiskapende tjenester (rødt) sammen med partnere<br />ESA* BPO <br />SERVICES<br />ESA* LIVE<br />BASIC<br />ESA* LIVE PREMIUM <br />ESA* WEBSERVICES & 3rd PARTY CONNECTORS<br />ESA*<br /> STORE<br />ESA* BUSINESS PROCESSES (CSS)<br />COMMUNITY SERVICES<br />ESA*<br />PORTALS<br />PROF. SERVICES<br />ESA*<br />EVENTS<br />CRM BPM ECM<br />ARCHIVE<br />CORE (OSS)<br />(SLA)<br />(OSS)<br />Gratis tjeneste<br />Betalbare tjenester<br />
 30. 30. MER UT AV IT -ÅPEN KILDEKODE SOM FORRETNINGSMODELL<br />FORRETNINGMODELL<br />KUNDEFORDEL<br />Utviklingskostnadene på felles komponenter deles mellom leverandører<br />Mobilisering av studenter og andre frivillige til utvikling og feilretting<br />Rikere tilgang på funksjonalitet<br />EDB tilbyr tjenester på toppen av en standard plattform<br />EDB tilby helhetlige løsninger til kunder basert på en kombinasjon av egenutviklet og innkjøpt (eller fri) programvare<br />Åpne standarder =bedre samhandling mellom produkter fra ulike leverandører <br />Forvaltning av åpen kildekode med garanterte Gevinstsvartider mot betaling<br />Innføringsprosjekter<br />Realiseringsprosjekter<br />Vesentlig redusert kost ved sentraldrift<br />Lavere kost på standardfunksjonalitet =<br />Økt innbyggerverdi<br />

×