Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EDB Sak og Arkiv Brukerkonferanse 2009 - Roadmap Og Demo Public

1,066 views

Published on

Espen Sjøvolls presentasjon på ESA Brukerkonferansen 2009

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

EDB Sak og Arkiv Brukerkonferanse 2009 - Roadmap Og Demo Public

 1. 1. ESA – Nye kravNye muligheter<br />Espen Sjøvoll, 9. november 2009<br />
 2. 2. DB AK OG RKIV<br />E<br />A<br />S<br />E<br />spen<br />S<br />jøvolls<br />nsvar<br />A<br />
 3. 3. Førsteinntrykketfrakundedialogen<br />lendig<br />E<br />S<br />idrumpa og<br />A<br />vleggs<br />
 4. 4. For å blimindresidrumpastartet vi å<br />ksperimentere med<br />E<br />S<br />osialemedier for <br />llesomerinterresert<br />A<br />
 5. 5.
 6. 6. 7<br />E<br />n<br />S<br />uper<br />A<br />rbeidsflate for møter<br />Førstesteg I fornyelsener ESA 7<br />
 7. 7. Arbeidsflatetilpassetmøtesekretærer<br />… demo straks<br />
 8. 8. ESA 7 -Elektroniskplandialog<br />- Kartetsominngangsporttilsaksinfo<br />Koblingav kart og<br />Saksinformasjon<br />Bruker<br />ESA for tilleggsinfo i kartet<br />Fremdriftsplanfra ESA<br />Saksdokumenterfra ESA<br />
 9. 9. 7<br />E<br />nkelt å<br />S<br />pare tid med<br />A<br />utomatisk PDF konvertering<br />Nymodul under utviklingtil ESA 7<br />
 10. 10. 7<br />E<br />DB kantilby<br />S<br />entral drift og vedlikeholdav<br />A<br />plikasjonen<br />Utvikler ESA som en under utvikling<br />
 11. 11. Hvorgår ESA videre? <br />E<br />t behov for<br />S<br />trategiske<br />vklaringer<br />A<br />
 12. 12. Utviklingsplaner for EDB Sak og Arkiv<br />ESA 9 er ESA med ny Noark 5 arkivkjerne, som fri programvare tilpasset Noark5<br />ESA 8 er nytt grensesnitt for saksflyt og dokument-fangst.<br />Prosjektet startet sept -09, lansering sommer 2010<br />EDB jobber med å etablere et bredt konsortium for en fri Noark 5 Arkivkjerne<br />
 13. 13. 8<br />E<br />nklere<br />S<br />aksbehandling med<br />A<br />rbeidsflyt<br />
 14. 14. Visningavmøter og versjon 0.1 - ESA 8<br />
 15. 15. 8<br />t<br />E<br />S<br />tyringsverktøy for<br />A<br />lle<br />
 16. 16. 8<br />t<br />E<br />S<br />ystem med<br />A<br />mbisjoner<br />

×