Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?

565 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Øyvind Aarvig: Hvordan blir livet i framtidens byer?

 1. 1. Øyvind AarvigProsjektleder – Framtidens byerMiljøverndepartementet
 2. 2. Framtidens byer 2008-2014•  Utgangspunkt i klimamelding/klimaforlik 07/08•  Toppmøte 2008: intensjonsavtale, 2009: bindende avtale + intensjonsavtale med næringslivsorganisasjonene•  Hovedmål å redusere klimagassutslipp og utvikle strategier for å møte klimaendringene.•  Delmål å bedre det fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling Skien Oslo framtidensbyer.no 2
 3. 3. ..og næringslivet •  KS Bergen •  NHO •  Virke •  FNO08.04.2010 framtidensbyer.no Stavanger 3
 4. 4. Politisk møte Administrativt møte Programledelse Koordinering Faglig støtte MD INFO Nettverk 1 Nettverk 2 Nettverk 3 Nettverk 4 Areal og Stasjonær Forbruks- transport energi mønster/ Klima- i byregioner i bygg avfall tilpasning BYENE/byområdene framtidensbyer.no 416.10.2008
 5. 5. Bredere og bedre involvering av næringslivet•  Deltakelse i Eliaden i juni 2012 m bl a•  Diverse prosjekter/samarbeid•  Utarbeidelse av elektronisk brosjyre framtidensbyer.no 5
 6. 6. framtidensbyer.no 6
 7. 7. framtidensbyer.no 7
 8. 8. Utvikling av måleverktøy•  KVIKKT: Effektregnskap for reduksjon av klimagassutslipp (KS/Civitas)•  Klimagassregnskap for kommuner og statlige etater•  Klimakalkulator for avfall (Bergfald)•  Bymiljøindikatorer (SSB)•  Modul for utearealer til klimagassregnskapsmodell (Statsbygg/Civitas)•  Utvikling av klimagassregnskap for områder (Ecobox/FutureBuilt)•  Rapporteringssystem/følgeevaluering framtidensbyer.no 8
 9. 9. PROSJEKT- OG EKSEMPELDATABASE PÅ NETTProsjekt- og eksempeldatabase på nett lanseres ultimo september Databasen: Bruksområder: • Utarbeides med utgangspunkt i • Gir mulighet for å hente ut ulike det Excel-baserte typer rapporter (prosjektrapporter, rapporteringsskjema (data kan årsrapporter, samlerapporter, importeres fra Excel) nettbaserte rapporter, word, etc.) • Gir mulighet for å legge inn alle • Gir mulighet for å enkelt finne og relevante data om et prosjekt vise fram eksempler. Databasen blir søkbar på tema og stikkord • Byene får brukertilgang, og kan legge inn data om sine prosjekter • Oversiktlig rapporteringsverktøy – både for den enkelte by, og for programmet som helhet • Inkluderer viktige indikatorer, slik at det blir enkelt å rapportere på dette
 10. 10. Prosjekter og tiltak•  Innovasjon, samarbeid, utvikling, erfaringsoverføring•  Leverandørutviklingsprogrammet - NHO•  KlimaGIS•  Pilotprosjekter og forbildeprosjekter: •  FutureBuilt og Framtidens bygg, 36 prosjekter •  Områdeutvikling/bydeler•  Energisparekontrakter (EPC)•  Smart City/klimagate•  Framtidsbilder – animasjon – Strømsø, Drammen framtidensbyer.no 10
 11. 11. Framtidsbilder: Strømsøframtidensbyer.no 13
 12. 12. 8/30/12 framtidensbyer.no 14
 13. 13. Framtidens bygg:- Møllestua barnehage, Kristiansand, toveis strømleveranse- Europan 10, Svartlamoen, Trondheim, boliger m.m.-  Rosenvang, Stavanger, boliger-  Husabøryggen, Stavanger, boliger-  Rådalslien bofellesskap, Bergen-  Sollien barnehage, Bergen-  Sommerslyst skole, Tromsø, rehab/ nybygg 8/30/12 framtidensbyer.no 15
 14. 14. Områdeutvikling•  Samarbeid med Lavenergiprogrammet og NAL|Ecobox: www.arkitektur.no/•  FutureBuilt - forbildeprosjekter: www.futurebuilt.no/ Strømsø, Drammen• Brøset, Trondheim Furuset, Oslo framtidensbyer.no 16
 15. 15. framtidensbyer.no 17
 16. 16. 17.03.2011 framtidensbyer.no 18
 17. 17. Prosjekter og tiltak –forts.•  Infrastrukturprosjekt, Haakonsvern, Forsvarsbygg•  Felles IKT-plattform for BA-næringen og planlegging•  Miljøvennlig transport i næringslivet•  Energiledelse og energieffektivitet•  Fjernvarme•  Håndtering av overvann•  Siemens/Bellona: Smart City Trondheim, Bergen, Oslo•  Smart City Bærum framtidensbyer.no 19
 18. 18. 03.07.2012SmartCity event 2012- Bærum har ambisiøse mål om reduksjon avklimautslipp. Gjennom smarte løsninger, smarte reiser,-  smarte kontorer og smarte bygg kan vi sammen mednæringslivet og innbyggerne-  bidra til redusert energibruk og klimautslipp- innen bygg og transport, sa ordfører Lisbeth HammerKrog på den internasjonale- konferansen i Amsterdam om Smart Cities. framtidensbyer.no 20
 19. 19. Hva nå?•  Framtiden er her allerede: ü  Fjernstyring av varmeanlegg med tlf/over nett ü  Sensorer i veggene som registrerer fuktnivå ü  Diverse apper ü  Sanntidsinformasjon om kollektivtrafikk ü  BIM og Building Smart og GIS ü  Solceller integrert i glass og fasader ü  Takbelegg og vinduer som renser NOX fra lufta ü  Velferdsteknologi og energistyring i hjemmet framtidensbyer.no 21
 20. 20. Holmenkollen T-banestasjon renser Oslo-luftaStasjonsbygningen på Holmenkollen T-banestasjon. (Foto: Pilkington)Glass som renser lufta for skadelig nitrogenoksid, er etter hvert blitt en realitet. Holmenkollen T- framtidensbyer.no 22banestasjon har tatt den innovative teknologien i bruk.
 21. 21. Ja, hva nå?•  Får vi mer av det samme eller noe helt annet?•  Framtidens byer fortsetter ut 2014. Mange tiltak og prosjekter vil fortsette etter det.•  Nye prosjekter og nye samarbeidspartnere ønskes!•  Eksempeldatabasen videreføres etter 2014•  Deretter: Nye programmer – nye samarbeids- og kommunikasjonsformer – nye generasjoner?
 22. 22. Vinnerkonsept: vinn-vinn-løsninger•  Bærekraftige løsninger = tredobbel bunnlinje (økonomi, sosialt og miljø)•  Lønnsomme investeringer – lavthengende frukter•  Langsiktige løsninger – store effekter•  Framtidens byer – en utprøvings- og formidlingsarena – nasjonalt og internasjonalt•  Og husk: Å tenke på fremtiden vil si å tjene dagen i dag (Max Tau) Takk for meg – aar@md.dep.no framtidensbyer.no 24

×