Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Meslekte birlik ismmo adayları

1,282 views

Published on

ISMMMD Meslekte Birlik Adayları

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Meslekte birlik ismmo adayları

 1. 1. MESLEKTE BİRLİK GRUBUiSMMMO ADAYLARIMESLEKTE BİRLİK GRUBUSEÇİM 2013BİRLİKTE BAŞLADIKBİRLİKTE BAŞARIYORUZ
 2. 2. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDeğerli Meslek Mensupları,22. Genel Kurula giderken, mesleğimizin hak ettiği itibar ve saygınlığını kazanması içinmuhasebeye ve muhasebeciye dair her şeyin yeniden ele alınması, başta meslek kanu-numuz olmak üzere tüm düzenlemelerin çağdaş dünya ülkelerindeki evrensel standart-lara göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Bu zorlu ancak bir o kadar da anlamlı olan mücadelemizde siz değerli meslektaşlarımı-zı, öncelikle, üzerinizdeki yılgınlık ve ümitsizliği bir kenara bırakarak bu çaba ve gay-retlerimize destek vermeye davet ediyoruz. Bize vereceğiniz bu destekle mesleğimizinher türlü problemini hem Türkiye kamuoyunun gündemine hem de siyasetçinin önünetaşıyacak güce ve beceriye sahibiz.Bugüne kadar “siyasi muhalefet” yöntemini kendilerine tarz olarak benimseyenlerinmesleği getirdikleri nokta ortadadır. Bugünden sonra da gidecekleri hiçbir yer yoktur.Bu nedenle yeni bir yol, yeni bir misyon ve yeni bir vizyona ve uzlaşı kültürüne ihtiyaçvardır.Değerli Meslektaşlar,Büyüyen ve gelişen ülkemizde meslek mensubu, mükellef ve mali idare olarak birbiriile çatışan değil, bir paydaşlık anlayışı içinde hareket etme yönteminin meslektaşa çokdaha fazla katkı sunacağının bilincindeyiz. Çünkü yıllardır sürdürülen çatışma kültü-rünün mesleğimize ve meslektaşlarımıza bir katkısı olmamış, adeta meslektaşlarımızüzerinde mutsuzluk, umutsuzluk ve isteksizlik kaynağı olmuştur.Mesleğin ve meslektaşın sorunlarını bilen ve meslek adına çözüm üretecek her biribirbirinden kıymetli genç, dinamik ve alanlarında gerekli bilgi ve donanıma sahip arka-daşlarımızla size ve mesleğimize sahip çıkmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız.“GELİN, EL BİRLİĞİYLE MESLEĞİMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRELİM”MESLEKTE BİRLİK GRUBU
 3. 3. HAKKIMIZDAMeslekte Birlik; Meslek mensupları arasında mesleki dayanışmayı tesis etmek, mesleki gelişimiamaç edinmek,mesleki sorunlara çözüm geliştirmek, mesleğimizi uluslararası standartlaraçıkartmak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla 1989 yılında kurulmuş, etikdeğerlere bağlı, bir sivil toplum örgütüdür.Meslekte Birlik, gelişmiş dünya standartlarında yapılan bir meslek ve uluslararası alandarekabet edebilecek bilgi ve özgüvene sahip bir meslektaş için etkileşim alanındaki tümilgili taraflarla diyaloğu ve uzlaşıyı ilke edinmektedir.DEĞERLERİMİZ• ADALET• ŞEFFAFLIK• HESAP VEREBİLİRLİK• KATILIMCI• ÇÖZÜM ODAKLI• SÜREKLİ GELİŞİM MERKEZLİ• SOSYAL OLAYLARA DUYARLI• DİNAMİK VE DEĞİŞİME AÇIK• İDEOLOJİK SAPLANTILARDAN UZAK• UZLAŞI VE DİYALOĞU ÖNEMSEYENBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZ
 4. 4. YÖNETİM KURULU ASİL1 Mustafa ÇAYA2 Yrd. Doç. Dr. Zekeriya DEMİR3 Dr. Abdülkadir ŞAHİN4 Turan KORKMAZ5 Ahmet ÖZAD6 Dr. Mete AKYOL7 Kenan KÜLSOY8 Burçak YILMAZ9 Harun GEYLANİYÖNETİM KURULU YEDEK1 Halil Erdem GÜLTEKİN2 Oğuz ALPER3 Reşat ERDEM4 Gültekin ERDEM5 Emine MERCİMEK DÜMBÜL6 Mehmet Ali DOĞAN7 İsmail SEVİNÇ8 Gülcan GÜMÜŞ9 Turan AĞDİSİPLİN KURULU ASİL1 Fuat ÇİFTÇİ2 Yavuz BAL3 Haşim İSKENDER4 Hüseyin YAKUPÇEBİOĞLU5 Hamit ŞAHİNDİSİPLİN KURULU YEDEK1 Caner SÜRMELİ2 Yıldırım ACAR3 Sema ÖZBEK YAYDENETLEME KURULU ASİL1 Dr. Adnan GÜN2 Fahrettin UÇER3 Ayşe DEMİRHANDENETLEME KURULU YEDEK1 Abdullah ÖNEMİSTANBUL MESLEKTE BİRLİKİSMMMO ADAY LİSTESİBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZ
 5. 5. SMMM MUSTAFA ÇAYAİSMMMO Başkan Adayı1970 Ordu - Kumru doğumlu olan Çaya, Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Muhase-be ve Finans Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre yurt dışında yatırım danışmanlığı görevinde bulundu.1997 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak özel sektörde çalışmaya başladı. İstanbul Mali Müşavirler ve Mu-hasebeciler Derneği’nde Yönetim Kurulu başkanlığı yapmakta olan Çaya, 23. Dönem Milletvekili adayıolmuştur.İki çocuk babası olan Çaya, İngilizce, Rusca ve Arapça bilmektedir.YÖNETİM KURULUASİLBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZ
 6. 6. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZYÖNETİM KURULUASİL
 7. 7. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDr. ABDÜLKADİRŞAHİNKimdir:1970 Karaman doğumlu olan Şahin, 1992 yılında İstanbul Üniversitesiİşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1995 yılları arasında İstanbulÜniversitesi Para - Banka Bilim Dalında yüksek lisans eğitimi alan Şahin,2007 yılında İstanbul Üniversitesi Muhasebe-Denetim Bilim Dalında dok-torasını tamamlayarak doktor unvanı aldı.1993 yılında mesleki kariyerine başlayan Şahin, Türk vergi uygulamaları,muhasebe, denetim, uluslararası muhasebe standartları ve yönetim mu-hasebesi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdi. Gerek şirketiçi gerekse şirketlere sunulan eğitim çalışmalarında eğitmen ve üniver-sitede öğretim görevlisi olarak yer aldı. Yönetici ortak olduğu bağımsızdenetim firmasında kariyerini sürdürmekte olan Şahin, Türkiye Muha-sebe Uzmanları Derneği üyesi ve TÜRMOB delegesi ve SPK BağımsızDenetim Lisans Belgesi sahibidir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Şahin,İngilizce bilmektedir.Yrd. Doç. Dr.ZEKERİYA DEMİRKimdir:1968 Samsun Bafra doğumlu olan Demir, İlk, orta ve lise eğitimini, Baf-ra’da tamamladı. 1992 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölü-münü bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi’nde başladığı lisansüstüçalışmalarını 1995 yılında tamamlayarak, yüksek lisans derecesi ve dok-tora çalışmalarını 2003 yılında tamamlayarak doktor ünvanını aldı.Çalışma hayatına 1996 yılında bir denetim şirketinde başlayan Demir,daha sonra çeşitli şirketlerde iç denetçi, mali işler direktörlüğü ve ge-nel müdür olarak çalıştı.2005 yılında, TMSF tarafından Nergis Holding vebağlı şirketlerine denetçi olarak atandı ve 2008 yılına kadar bu görevi yü-rüttü. 2007 yılında kendi şirketini kuran Demir, hemen akabinde altı aysüreyle Güney Afrika’da dil eğitimi aldı. 2009 yılından itibaren KırklareliÜniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde öğretim üyesi ve dekan yardım-cısı olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kırklareli Üniversitesi’nde Bologna Koor-dinatörü, Balkan Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Avrupa Araştırmave Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve TÜRMOB delegesidir.2000 yılında, SMMM ruhsatı alan Demir, 2005 yılında Aile ŞirketlerindeKurumsallaşma Sertifikası ve 2011 yılında da SPK Bağımsız Denetim Li-sansı almıştır. Akademik ilgi alanları arasında aile şirketlerinde kurum-sallaşma, uluslararası muhasebe ve denetim standartları, muhasebe hi-leleri, uluslararası finans ve özel askeri şirketler yer almaktadır.İngilizce ve Arnavutça bilen Demir, evli ve iki çocuk babasıdır.YÖNETİM KURULUASİL
 8. 8. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZTURANKORKMAZKimdir:1959 Malatya doğumlu olan Turan Korkmaz, Marmara Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, 1994 yılından itibaren İstanbulBakırköy de SMMM olarak faaliyetini sürdürmektedir. Sermaye piyasasıkurulundan alınmış, bağımsız denetim lisansı ve gayrimenkul değerle-me uzmanlığı lisansına sahip olan Korkmaz, halen TÜRMOB delegesi veİSMMMO Danışma Meclisi üyesidir. İstanbul Mali Müşavirler ve Muhase-beciler Derneği ile yüksek öğrenim öğrencilerine burs hizmeti veren Ya-şam Destek Derneğinde aktif olarak faaliyette bulunmaktadır. Muhasebemesleği üzerine eleştirel bir çalışma olan “Biraz da Kendi Muhasebemi-zi Yapsak” başlıklı yayınlanmış kitabı bulunan Korkmaz’ın ağırlıklı olarakmesleki konuları ele aldığı değişik ortamlarda yayınlanmış çok sayıda ma-kalesi bulunmaktadır. Korkmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.AHMETÖZADKimdir:1970 Trabzon Araklı doğumlu olan Özad, Marmara Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2003 -2013yılları arasında İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Meslek-te Birlik Yönetim ve İcra Kurulu üyeliğinde bulunan Özad, 1998 yılındanbu yana Gaziosmanpaşa da serbest muhasebeci mali müşavir olarakfaaliyet göstermektedir. Ahmet Özad evli ve bir çocuk babasıdır.YÖNETİM KURULUASİL
 9. 9. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZKENANKÜLSOYKimdir:1969 Trabzon doğumlu olan Külsoy, ilk ve orta öğretimini Trabzon’datamamladı.1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden me-zun oldu. 2000 yılında mesleğe adımını attı ve mesleki alanda eğitimfaaliyetlerine katıldı. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bö-lümünü 2003 yılında, İşletme fakültesini de 2006 yılında başarıyla bitirdi.Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu, yönetici ve üyelikleri bulunanKülsoy, halen Meslekte Birlik Yönetim Kurulu üyeliği ve Genç Araklı Der-neği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bekar olan Kül-soy, mesleki faaliyetini Beşiktaş’ta sürdürmektedir.Dr. METEAKYOLKimdir:1975 Iğdır doğumlu olan Mete Akyol, Gazi Üniversitesi İktisat Fakülte-si’nden 1997 yılında mezun oldu. 2004 – 2007 yıllarına Ahmet YeseviÜniversitesi Ekonomi Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans,2007 - 2011 yılları arasında ise Yönetim Organizasyon Dalı’nda doktoraeğitimini tamamlayan Akyol, doktor ünvanını aldı.2009 yılından beri mesleki faaliyetini bağımsız olarak sürdürmektedir.Bilirkişi olarak da görev yapmakta olan Akyol aynı zamanda Masa TenisiFederasyonu İstanbul İl Hakemidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.YÖNETİM KURULUASİL
 10. 10. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZBURÇAKYILMAZKimdir:1969 İstanbul Üsküdar doğumlu olan Yılmaz, 1995 yılında Anadolu Üni-versitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.1995 yılında mesleki kariyerine babası, mali müşavir Cengiz Mazlum’unyanında başladı. 2009 yılına kadar babasıyla çeşitli firmalarda Türk vergiuygulamaları, muhasebe denetimi, uluslararası muhasebe standartlarıve yönetim muhasebesi konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleriverdi. 2009 yılından itibaren kendi ofisini açan Yılmaz, mesleki faaliyeti-ni Pendik’te sürdürmektedir.Evli ve iki çocuk sahibi olan Yılmaz, İngilizce bilmektedir.HARUNGEYLANİKimdir:1974 yılında Bitlis’te doğan Geylani, İlk ve orta öğretimini Siirt’ in Baykanilçesinde tamamladı.1995 yılında İstanbul’a yerleşen Harun Geylani Anadolu Üniversitesi İşlet-me Fakültesini bitirdi. Çeşitli firmalarda muhasebe müdürlüğü yaptı. Ha-len İstanbul Esenlerde serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmaktadır.İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği (Meslekte Birlik) Yö-netim Kurulu üyeliği ve Geylani Kültürünü Yaşatma Derneği (GEKÜYAD)Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.Orta derecede İngilizce ve Arapça bilen Harun Geylani, evli ve üç çocukbabasıdır.YÖNETİM KURULUASİL
 11. 11. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDENETLEME KURULUASİL
 12. 12. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDr. ADNANGÜNKimdir:1965 İstanbul Beyoğlu Bedrettin doğumlu olan Adnan Gün, BeyoğluFirüzağa İlköğretim Okulu ve Beyoğlu Fındıklı Lisesi mezunudur. Eski-şehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bö-lümü’nden mezun olan Gün, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü İktisat Ana Bilim Dalı, Para-Banka Bölümü yüksek lisans ve İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı İktisat TeorisiBölümünde doktora eğitimini tamamladı.Kariyerine Şekerbank T.A.Ş.’nde müfettiş yardımcısı olarak başladı ve de-vamında bankanın İstanbul’daki çeşitli şubelerinde şube müdürü olarakgörevler aldı. 2003 yılı başından itibaren reel sektörde değişik firmalar-da mali ve idari işler Yöneticiliklerinde bulundu. 2006 yılı başından itiba-ren de iş hayatını mali müşavir olarak sürdürmektedir. Mali müşavirlikhizmetlerine ilave olarak danışmanlık, part time öğretim görevliliği vebaşta Asliye Ticaret Mahkemeleri olmak üzere, bankacılık, finans, vergive mali mevzuat konularında muhtelif mahkemelerde bilirkişilik faali-yetlerinde de bulunmaktadır.Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansı sahibi olan Gün, İstanbulMali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, İstan-bul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu üyesive TÜRMOB delegesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Adnan Gün, iyiderecede İngilizce bilmektedir.FAHRETTİNUÇERKimdir:DENETLEME KURULUASİLFahrettin Uçer 1972 Van doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversi-tesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Uçer, bir süre özel sektörde çalış-tıktan sonra 2003 yılından itibaren Beyazıt’ta başladığı mali müşavirlikmesleğine halen serbest olarak Bakırköy de devam etmektedir. Çeşitlisivil toplum kuruluşlarında ve düşünce topluluklarında aktif görevlerdebulunmanın yanı sıra mesleğin tarihsel serüveni ve toplumsal rolü konu-larında çalışmalar yapmaktadır.
 13. 13. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZAYŞEDEMİRHANKimdir:1972 Antalya doğumlu olan Ayşe Demirhan, 1992 yılında Anadolu Üniver-sitesi Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezunoldu.1993 yılında stajer olarak başladığı mesleğe çeşitli firmalarda görevaldıktan sonra 1998 yılından beri kendi bürosunda devam etmektedir.Türkiye Meslekte Birlik Platformu üyesi ve TÜRMOB delegesidir. Siyasi ça-lışmaları da bulunan Demirhan evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bil-mektedir.DENETLEME KURULUASİL
 14. 14. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDİSPLİN KURULUASİL
 15. 15. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZFUATÇİFTÇİKimdir:1966 Ağrı doğumludur. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuolan Çiftçi, 1989 yılında Eminönü bölgesinde mesleğe başladı. Meslekiçalışmalarını halen Bağcılar bölgesindeki ofisinde sürdürmektedir.2004 Yerel seçimlerinde Küçükçekmece İlçesi Belediye Başkan adayıolan Fuat Çiftçi, 1984 yılından beri halk oyunlarında çalışmalarını sürdür-mektedir. Oynama ve tanıtma alanında yirmibeşe yakın ülkede ülkemizitemsil eden Çiftçi, dünya ikinciliği derecesini kazanmıştır.Medya ve iletişim alanındaki çalışmalarının yanı sıra gazete, dergi veinternet sitelerinde yayınlanmış makalesi bulunmaktadır. Meslek yasasıçıktığından beri meslekte birlik grubunda hizmeri bulunan Çiftçi halenmerkez muhasiplik görevini sürdürmektedir. Birçok sivil toplum kurulu-şunda aktif olarak görev yapan Çiftçi, Atakent 1.Etap 1.Bölge Toplu YapıBaşkanıdır. Evli dört çocuk babasıdır.YAVUZBALKimdir:DİSİPLİN KURULUASİL1978 İstanbul doğumlu olan Bal, 1999 yılında Marmara Üniversitesi MYOMuhasebe Bölümü’nden, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fa-kültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında stajer olarak başladığı çalışmahayatının son yedi yılında yöneticilik yaptı ve 2007 yılında kendi muha-sebe ofisini kurdu. Halen muhasebe ofisini işletmekte birlikte Fatih Üni-versitesi Muhasebe Vergi Uygulamaları Bölümü’nde öğretim görevlisiolarak çalışmaktadır. Yönetim muhasebesi, kurumsallaşma ve çalışmastandartları konuları özel ilgi alanını oluşturmaktadır. Bal evli ve iki ço-cuk babasıdır.
 16. 16. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZHAŞİMİSKENDERKimdir:1968 Karasu –Sakarya doğumlu olan Haşim İskender, 1990 yılında Ulu-dağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’ndenmezun oldu.Yurt dışı lisans eğitiminde sonra 1994 yılında mesleki kariyerine bankamüfettişi olarak başladı. 1999 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavirlikfirmasında 5 yıl süre denetim görevinde çalışan İskender, 2004 tarihin-den itibaren Türkiye’nin önde gelen firmalarından birinin mali ve idariişler müdürü olarak görev yapmaktadır. Muhasebe, denetim, uluslara-rası muhasebe standartları, insan kaynakları ve finansman yönetimi ko-nularında uzman derecesinde bilgiye sahip olan İskender, bazı vakıf vederneklerde aktif görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.HÜSEYİNYAKUPÇEBİOĞLUKimdir:DİSİPLİN KURULUASİL1975 Trabzon doğumlu olan Yakupçebioğlu, 1998 yılında Adnan Menderes Üni-versitesi İktisat bölümü’nde mezun oldu. 1998 yılında meslek hayatına Küçükçek-mece bölgesinde başladı ve halen Bahçelievler bölgesinde ortağı olduğu denetimve mali müşavirlik şirketinde sürdürmektedir. 2002 yılından beri bilirkişilik yapanYakupçebioğlu, halen TÜRMOB delegesi olup, bazı STK’larda yönetim kurulu üyeli-ği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Yakupçebioğlu, İngilizce bilmektedir.
 17. 17. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZHAMİTŞAHİNKimdir:1972 Amasya doğumlu olan Şahin, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İş-letme Fakültesi’nden mezun oldu. Mesleğini 2000 yılından itibaren sür-düren Şahin, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nde Denetim ve İcra Kuruluüyesidir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Şahin Arapça, İngilizce ve Almancayıorta derecede bilmektedir.DİSİPLİN KURULUASİL
 18. 18. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZYÖNETİM KURULUYEDEK
 19. 19. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZHALİL ERDEMGÜLTEKİNKimdir:Halil Erdem 1977 İstanbul doğumludur. 2004 yılında Anadolu Üniver-sitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Bazı dershanelerde kısa süreeğitmenlik yapan Erdem, Okan Üniversitesi’nde Muhasebe ve DenetimAlanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.2003 yılından beri muhasebe mesleğini sürdürmekte ve muhasebe si-yasetini yakından takip etmektedir. Erdem 2010-2013 dönemi İSMMMOMeslek Yasası Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamandaİSMMMD’nin (Meslekte Birlik Grubu) Şişli İlçe Başkanlığını yapmaktadır.Çeşitli sosyal derneklerde görev alan Erdem’in, Filistin Platformu Yöne-tim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.OĞUZALPERKimdir:YÖNETİM KURULUYEDEK1978 Üsküdar doğumlu olan Alper, 2002 yılında Ankara Üniversitesi 2004yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.2004 yılında mesleki kariyerine başlayan Alper, çeşitli şirketlerde muha-sebeci/yönetici olarak çalıştı. 2008 yılında Mali Müşavir, 2012 yılında SPKBağımsız Denetçisi ve İstanbul Adliyesi Ceza ve Hukuk Mahkemeleri Bi-lirkişisi oldu. Özellikle vergi denetimi ve inşaat muhasebesi alanlarındahizmet verdi. 2013 yılından itibaren kendi ofisini açarak serbest çalış-maya başladı. 2011 yılından itibaren İSMMMD (Meslekte Birlik) YönetimKurulunda görev alan Alper, Önder ve Mazlumder üyesidir. Evli ve ikiçocuk sahibidir.
 20. 20. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZREŞATERDEMKimdir:1962 Erzurum-Olur doğumlu olan Reşat Erdem, 1988 yılında AnadoluÜniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.1988 yılında mesleki kariyerine özel firmalarda muhasebe yardımcılığıyaparak başladı.Muhasebe şefliği, müdür yardımcılığından sonra Alarko Holding’e bağlıAlkent projesinde muhasebe müdürlüğü yaptı.1999 yılında mali müşavir olarak kariyerine devam etti. 2001 yılında ba-ğımsız çalışmaya karar veren Erdem, mali müşavirlik bürosu açarak faa-liyete başladı.Halen Avcılar’da iş hayatına devam eden Erdem, evli ve iki çocuk ba-basıdır.GÜLTEKİNERDEMKimdir:YÖNETİM KURULUYEDEK1968 Sivas Koyulhisar doğumlu olan Gültekin Erdem, üniversite öğreni-mini İstanbul’da tamamladı.1992 yılından itibaren mesleki alanda çalışmaya başladı ve halen bumeslek alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Erdem iş hayatı boyuncabirçok eğitimlere katıldı, sertifika ve belgeler aldı. Çeşitli dernek, vakıf,spor klübü, federasyon ve sivil toplum platformlarında başkanlık, yöne-tim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İSMMMO İş Hukuku Komitesigörevi ile Meslekte Birlik Kağıthane İlçe Başkanlığı devam etmektedir.Evli ve bir çocuk babası olan Erdem, İngilizce bilmektedir.
 21. 21. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZEMİNE MERCİMEKDÜMBÜLKimdir:1975 Trabzon doğumlu olan Mercimek, 1998 yılında Karaelmas Üni-versitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında SMMM bel-gesini alıp serbest çalışmaya başladı. Mercimek, evli ve bir çocukannesidir.MEHMET ALİDOĞANKimdir:YÖNETİM KURULUYEDEK1967 Gümüşhane doğumlu olan Mehmet Ali Doğan, 1987 yılında İTÜ.Düzce Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü’nden mezun oldu.2005 yılından itibaren Bağcılar Bölgesinde mali müşavir olarak faaliye-tine devam etmekte olan Mehmet Ali Doğan, 2011-2013 dönemindeİSMMMO da İç Denetim Komitesi üyeliği ve TÜRMOB delegesi görevle-rinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kurumlarında başkanlık yapmış olanDoğan, Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) üyesidir. Evli ve üççocuk babasıdır.
 22. 22. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZİSMAİLSEVİNÇKimdir:1963 İstanbul doğumlu olan Sevinç, 1987 yılında A.Ü. İktisat Fakültesi’n-den mezun oldu. 1987 yılında mesleki alanda çalışmaya başladı. 1998yılından itibaren mali müşavirlik mesleğinde faaliyet göstermeye başla-dı. İSMMMD’nin onbeş yıllık asil üyesi olan Sevinç, İngilizce bilmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.GÜLCANGÜMÜŞKimdir:YÖNETİM KURULUYEDEK1973 Karaman Ermenek doğumlu olan Gümüş orta ve lise öğrenimi-ni Ermenek’te tamamladıktan sonra 1994 yılında 19. Mayıs ÜniversitesiMerzifon Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü’n-den mezun oldu. 2004 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakülte-si’nden mezun oldu.1994 yılında muhasebe bürosunda muhasebe elemanı olarak işe baş-ladı, 2002-2010 yılları arasında iki ayrı firmada muhasebe ve personelmüdürlükleri yaptı. 2008 yılında mali müşavirlik ruhsatı aldı. 2011 yılındakendi bürosunu açan Gümüş, halen faaliyet göstermektedir.Bekar olan Gümüş az derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
 23. 23. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZTURANAĞKimdir:1970 Erzurum doğumlu olan Turan Ağ, 2002 yılında Anadolu Üniversite-si İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında mesleki kariyerinebaşlayan Ağ, 2008 yılından beri İstanbul Bahçelievler ilçesinde serbestmuhasebeci mali müşavirlik yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.YÖNETİM KURULUYEDEK
 24. 24. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDENETLEME KURULUYEDEK
 25. 25. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZABDULLAHÖNEMKimdir:1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Abdullah Önem, ilk ve orta öğ-renimini aynı şehirde tamamladı. 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.2005 yılında mesleğe başlayan Önem, 2008 yılında kurucu ortağı olduğuşirkette mesleki kariyerini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babası olanÖnem, İngilizce bilmektedir.DENETLEME KURULUYEDEK
 26. 26. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZDİSPLİN KURULUYEDEK
 27. 27. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZCANERSÜRMELİKimdir:1968 Malatya doğumlu olan Sürmeli, 1986 yılında İstanbul ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 1990 yılından itibaren mesleki alandaçalışmaya başladı. 2000 yılına kadar bağımlı olarak SMMM ve YMM ofis-lerinde mesleki deneyim edindi. 2000 yılında SMMM ruhsatını alarakkendi ofisini kurdu. Halen kendisine ait SMMM ofisinde mesleki faali-yetlerini sürdürmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.YILDIRIMACARKimdir:DİSİPLİN KURULUYEDEK1976 İstanbul doğumlu olan Yıldırım Yahya Acar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Bölümü’nde mezun oldu. Çalışma hayatına 1997 yılın-da Pamukbank Genel Müdürlük bünyesinde FHT olarak başladı. Aynıdönemde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bö-lümü’nden mezun oldu. Bir süre perakende sektöründeki zincir mağa-zalar bünyesinde mali işler müdürlüğü yapan Acar, 2001 yılında bağım-sız olarak Ataşehir ’de ilk ofisini açtı. Bir dönem adli bilirkişilik yapmışolan Acar, halen İSMMMO Müşteri Eğitim Komitesi üyesi ve MeslekteBirlik Ataşehir İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocukbabasıdır.
 28. 28. BİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞLADIKBAŞARIYORUZSEMAÖZBEK YAYKimdir:1973 Sivas - Suşehri doğumlu olan Özbek, Gazi Üniversitesi Orta Ka-deme Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndenmezun oldu.1993 yılında mesleki kariyerine başlayan Özbek, 2002 yılından itibarenkendi firmasında çalışmayı sürdürmekte olup Türk vergi uygulamaları,muhasebe, denetim, uluslararası finansal raporlama ve yönetim muha-sebesi ve ticaret hukuku konularında danışmanlık hizmetleri vermek-tedir. Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansı almış ve yabancısermaye ve yabancı yatırımcılar konusunda uzmanlaşmıştır. Bir çocuksahibi olan Özbek, iyi derecede İngilizce bilmektedir ayrıca Milletlera-rası Ticaret Odası, AITC (Association of International Tax Consultants),AHK (Türk Alman Sanayi Ticaret Odası), İtalyan Ticaret Odası gibi birçokuluslararası üyeliği bulunmaktadır.DENETLEME KURULUASİL
 29. 29. “GELİN, EL BİRLİĞİYLEMESLEĞİMİZİN KADERİNİDEĞİŞTİRELİM”26 Mayıs Pazar GünüLütfü Kırdar Kongre SalonuSaat: 09:00 - 17:00
 30. 30. www.ismmmd.org.trBİRLİKTEBAŞLADIKBİRLİKTEBAŞARIYORUZ
 31. 31. Meslekte Birlik GrubuMolla Gürani Mah.Oğuzhan Cad. No:17 K:4 D:12Fındıkzade, Fatih, İSTANBULTel: 0212 274 76 02Faks: 0212 274 76 03bilgi@ismmmd.org.trwww.ismmmd.org.tr

×