Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha

  • Be the first to comment

Swot ve pest anali̇zi̇ züleyha

  1. 1. SWOT VE PEST ANALİZİ
  2. 2. GÜÇLÜ YÖNLERİ 1- Kuruluşundan bu yana sektörde tanınmış bir marka olmayı başarmış 2-Tasarımları uzman kişilerce hazırlanıp büyük begeni toplamaktadır 3-Daha çok genç nüfusa hitap eder. 4-Sermaye gücü oldukça büyüktür 5-Güçlü bir marka imajı oluşturulmustur
  3. 3. ZAYIF YÖNLERİ 1-Fiyat bakımından toplumun her kesimine hitap etmiyor 2-Ülkedeki diğer markalara göre popülaritesi azdır 3-Daha çok genç nüfusa hitap etmesi dolayısıyla tercih edilirliği daha az.
  4. 4. FIRSATLAR 1-Ürün çeşitliliği 2-Kampanyalar 3-Fiyatlarda büyük oynamaların söz konusu olmaması 4-Gelişmiş sermaye gücü
  5. 5. Tehditler 1-Her yaş grubuna hitap eden rakipleri 2-Uygun fiyatlı ürün pazarının geniş olması 3-Tekstil sektöründeki büyük gelişim 4-Zevkler
  6. 6. POLİTİK - Çevre duyarlılığı -Tüketici koruma eğilimi -Vergi politikaları ve oranları EKONOMİK -Faiz oranları -Enflasyon -İşsizlik -Kurlar -Gelir dagılımı -Ekonomik istikrar
  7. 7. SOSYAL -Nüfus artış hızı -Nüfus dağılımı -Sosyal değişim eğilimleri -Tüketim alışkanlıkları ve değişimi TEKNOLOJİK -Araştırma, geliştirme faliyetlerinin durumu -Gelişen teknolojinin etkisi -Teknoloji transferi
  8. 8. SWOT VE PEST ANALİZİ ÖĞRENCİNİN; Adı:Züleyha Soyadı:TİRYAKİ Bölümü: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1. Sınıf (i.ö.) Öğretmenin: Adı-Soyadı: Yard. Doç. Dr. Cengiz ERDAL

×