Successfully reported this slideshow.

Tự Kỷ, Tăng động, chậm nói: Nguyên nhân và giải pháp từ phân tích dịch tễ

3

Share

1 of 40
1 of 40

Tự Kỷ, Tăng động, chậm nói: Nguyên nhân và giải pháp từ phân tích dịch tễ

3

Share

Download to read offline


CÀNG SỚM CÀNG TỐT?
TẠI SAO?

TỐT NGHĨA LÀ THẾ NÀO?

VÀ VÌ SAO CÓ THỂ TIN LÀ CHỮA ĐƯỢC!!!!!!!

CÓ KHÁ NHIỀU QUAN ĐIỂM ĐÚNG SAI NÊN TRƯỚC HẾT CẦN BẺ GIẢ ĐỊNH BAN ĐẦU VÀ NIỀM TIN SAI LÀ KHÔNG CHỮA ĐƯỢC BẰNG CÁC CÂU HỔI HIỂN NHIÊN VỀ THỰC TẾ TA ĐANG LÀM ĐÃ.

Bắt đầu bằng câu hỏi:
Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM!

Và khi là lối sống, cảm xúc thì làm gì có nguyên nhân cố định. Và lý thuyết rối loạn genes, não không đủ giải thích được đặc trung của tự kỷ.

Chìa khóa giúp trẻ tự kỷ là trẻ tự kỷ chỉ thiếu kỹ năng,và có kỹ năng bth là hết tự kỷ, hiểu vậy, nhận ra, giúp càng sớm càng tốt!

Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì?

Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi

Tự kỷ có thể thay đổi hay cố định bẩm sinh? Vai trò tốt của phát hiện sớm, gd sớm là gì? Nếu nhân vai trò đó lên 1000 lần thì sao?

Bỏ vip do bẩm sinh đi, nó có nguyên nhân đó vì. 1. Bố mẹ thấy lạ cho đi khám sao bác sĩ lại khuyên về TĂNG TĂNG tương tác? VÀ 2. Cơ chế giáo dục đặc biệt là gì, cơ chế của tương tác là gì mà lại có thể giúp trẻ?

Trẻ vip: não hoàn thiện nhanh sau sinh, giai đoạn này rất quý, cần phát hiện sớm, loại bỏ nguyên nhân& NHANH NHANH tăng tương tác!

Đừng giống như Mỹ, Mỹ gọi là khuyết tật vì nó không tìm ra, cảm thấy cụ thể, không lượng hóa được, nên họ không gọi là bệnh, nhồi đầu nhau là không khỏi, nên họ dị ứng từ chữa hay cứu.

Việt Nam ư? Họ đang bí, đang bảo không chữa được như Mỹ. Nhưng Việt Nam coi là bệnh, và nhiều mẹ cố xin giấy bệnh để nhận trợ cấp đó thôi. Sorry, trong y học, đã là bệnh thì sẽ có nguyên nhân, giải pháp hay chữa được!!!

CÂU TRẢ LỜI CHO PHỔ TỰ KỶ: HÀM 4 BIẾN VÀ NHỮNG CHÌA KHÓA HIỆU QUẢ TRONG CAN THIỆP

• Ngẫm từ sự khác nhau về giới tính: bé trai gấp 4 lần bé gái

• Ngẫm từ các hành vi và cơ chế của hành vi: phản xạ có điều kiện

• Ngẫm từ sự khác nhau về vùng miền: thành phố cao hơn ở quê rất nhiều

• Ngẫm từ sự đa dạng của vấn đề, đa dạng đến mức người ta gọi là Phổ ( trả rộng như cầu vồng)

• Ngẫm từ nguyên tắc và hệ giá trị đã được học: trong phật giáo và tôn giáo, triết học, đạo đức, tâm lý, đắc nhân tâm: làm đúng thì được việc và tất cả cùng vui.


CÀNG SỚM CÀNG TỐT?
TẠI SAO?

TỐT NGHĨA LÀ THẾ NÀO?

VÀ VÌ SAO CÓ THỂ TIN LÀ CHỮA ĐƯỢC!!!!!!!

CÓ KHÁ NHIỀU QUAN ĐIỂM ĐÚNG SAI NÊN TRƯỚC HẾT CẦN BẺ GIẢ ĐỊNH BAN ĐẦU VÀ NIỀM TIN SAI LÀ KHÔNG CHỮA ĐƯỢC BẰNG CÁC CÂU HỔI HIỂN NHIÊN VỀ THỰC TẾ TA ĐANG LÀM ĐÃ.

Bắt đầu bằng câu hỏi:
Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM!

Và khi là lối sống, cảm xúc thì làm gì có nguyên nhân cố định. Và lý thuyết rối loạn genes, não không đủ giải thích được đặc trung của tự kỷ.

Chìa khóa giúp trẻ tự kỷ là trẻ tự kỷ chỉ thiếu kỹ năng,và có kỹ năng bth là hết tự kỷ, hiểu vậy, nhận ra, giúp càng sớm càng tốt!

Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì?

Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi

Tự kỷ có thể thay đổi hay cố định bẩm sinh? Vai trò tốt của phát hiện sớm, gd sớm là gì? Nếu nhân vai trò đó lên 1000 lần thì sao?

Bỏ vip do bẩm sinh đi, nó có nguyên nhân đó vì. 1. Bố mẹ thấy lạ cho đi khám sao bác sĩ lại khuyên về TĂNG TĂNG tương tác? VÀ 2. Cơ chế giáo dục đặc biệt là gì, cơ chế của tương tác là gì mà lại có thể giúp trẻ?

Trẻ vip: não hoàn thiện nhanh sau sinh, giai đoạn này rất quý, cần phát hiện sớm, loại bỏ nguyên nhân& NHANH NHANH tăng tương tác!

Đừng giống như Mỹ, Mỹ gọi là khuyết tật vì nó không tìm ra, cảm thấy cụ thể, không lượng hóa được, nên họ không gọi là bệnh, nhồi đầu nhau là không khỏi, nên họ dị ứng từ chữa hay cứu.

Việt Nam ư? Họ đang bí, đang bảo không chữa được như Mỹ. Nhưng Việt Nam coi là bệnh, và nhiều mẹ cố xin giấy bệnh để nhận trợ cấp đó thôi. Sorry, trong y học, đã là bệnh thì sẽ có nguyên nhân, giải pháp hay chữa được!!!

CÂU TRẢ LỜI CHO PHỔ TỰ KỶ: HÀM 4 BIẾN VÀ NHỮNG CHÌA KHÓA HIỆU QUẢ TRONG CAN THIỆP

• Ngẫm từ sự khác nhau về giới tính: bé trai gấp 4 lần bé gái

• Ngẫm từ các hành vi và cơ chế của hành vi: phản xạ có điều kiện

• Ngẫm từ sự khác nhau về vùng miền: thành phố cao hơn ở quê rất nhiều

• Ngẫm từ sự đa dạng của vấn đề, đa dạng đến mức người ta gọi là Phổ ( trả rộng như cầu vồng)

• Ngẫm từ nguyên tắc và hệ giá trị đã được học: trong phật giáo và tôn giáo, triết học, đạo đức, tâm lý, đắc nhân tâm: làm đúng thì được việc và tất cả cùng vui.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Tự Kỷ, Tăng động, chậm nói: Nguyên nhân và giải pháp từ phân tích dịch tễ

 1. 1. Tự Kỷ: Nguyên nhân và giải pháp từ phân tích lối sống!!!!! Xét về dịch tễ, trẻ ở quê trở thành những kẻ xuất chúng về Tự kỷ.
 2. 2. Dịch tễ bảo tự kỷ do lối sống • Xét về dịch tễ, trẻ ở quê trở thành những kẻ xuất chúng về Tự kỷ. Cái này là bằng chứng chắc giúp tôi khẳng định đó là lối sống!!!!! Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 3. 3. Autism is by the boring modern lifestyle • Why is the big difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? Any hidden cause? • Brain chemical imbalances and abnormal neurodevelopment cause various learning or mental issues. Is the imbalance born or created? • If it is born, we should not touch or say about it. If it is created, we should help them vigorously. • So Are autism, depression, ADHD, poor learning, stress, seizures, drugs, violence, PTSD born or created? Why and why not? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 4. 4. Lối sống công nghệ Xét về dịch tễ, trẻ ở quê trở thành những kẻ xuất chúng về Tự kỷ. Cái này là bằng chứng chắc giúp tôi khẳng định đó là lối sống!!!!! Tham khảo • https://edumall.vn/course/tu-ky-tang-dong-cham-noi-moi-lien-he- ngam-giup-chi-ra-nguyen-nhan-phong-va-can-thiep-hieu-qua • https://edumall.vn/course/yeu-con-dung-cach-cach-giup-con-cham- ngoan-khoe-manh--thanh-thao-ngoai-ngu-va-lam-chu-ky-nang-song • https://edumall.vn/course/tuyet-chieu-quan-tri-cam-xuc • Awakenyouwonderfulwe.com • Yeucondungcach.com
 5. 5. Trẻ ở quê trở thành những kẻ xuất chúng về Tự kỷ. • Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & htai, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? • Dịch tễ về tự kỷ, nguyên nhân gì mà trẻ ít bị tự kỷ: gái & trai, quê & thành phố; trong quá khứ & hiện tại? Có hé lộ giải pháp không? Why is the big difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? Any hidden cause? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 6. 6. Abundant & modern but boring lifestyle Why is the big difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? Any hidden cause? Cause & cure of autism: why is the much difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? • Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? • Dịch tễ về tự kỷ, nguyên nhân gì mà trẻ ít bị tự kỷ: gái & trai, quê & thành phố; trong quá khứ & hiện tại? Có hé lộ giải pháp ko? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 7. 7. Abundant & modern but boring lifestyle • Why is the big difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? Any hidden forgotten cause? • Statistic of autism, why is there much difference in the number of kids boys & girls; city & countryside; of the past & present? Cause & cure of autism: why is the much difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 8. 8. Stress do lối sống • Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? Dịch tễ về tự kỷ, nguyên nhân gì mà trẻ ít bị tự kỷ: gái & trai, quê & thành phố; trong quá khứ & hiện tại? Có hé lộ giải pháp không? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 9. 9. Phát hiện sớm – can thiệp • Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! • Khi nghi ngờ, cho đi khám sớm, bác sĩ mà chưa kết luận gì thì chỉ khuyên về tương tác với con nhiều hơn, ít xem tivi, ít dùng điện thoại? • Thế là có ý gì? Có mục đích gì? Có phòng được tự kỷ từ lúc này với những lời khuyên đó không? Vì sao? Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 10. 10. What if it has come from the lifestyle? • Dịch tễ về tự kỷ, nguyên nhân gì mà trẻ ít bị tự kỷ: gái & trai, quê & thành phố; trong quá khứ & hiện tại? Có hé lộ giải pháp không? • Cause & cure of autism: why is the much difference in the number of kids: boys & girls; city & countryside; of the past & present? • We are talking to skills. Many places in the world live poorer and more polluted than yours. But maybe the poor of mind is never measured! • In the changing world with Planck time & quantum physic, our genes and brain fixed or changeable? And How is autism can be fixed? Awakenyouwonderfulwe.com
 11. 11. Giúp, chữa khi phân tích rõ lối sống: • Thiếu yếu tố 1: đứa trẻ sẽ rất rối loạn, có thể trẻ ở trại mồ côi thiếu 1. • Thiếu 2: trẻ ở các nhà bạo lực, đồng bóng kém hạnh phúc, trẻ sẽ rất gắt tính, phản ứng thoái quá hay cục tính. Thiếu 3: trẻ ở thành phố thiệt thòi, ở quê kém cả 1,2, 4 nhưng lại mạnh yếu tố 3. trẻ ở quê ít tự kỷ nhưng lại bị vấn đề khác do vẫn trong môi trường stress, nhiều áp lực và thiếu yêu thương. Thiếu 4 gọi là sự yêu mù quáng, nhà nào cũng có,cắt đứt cơ hội học, làm của con. trẻ thiếu kỹ năng tự chăm sóc bản thân và sinh tồn toàn diện. Trẻ ở quê ít bị giám sát hơn, tự do học chơi hơn nên có kỹ năng sinh tồn, thích nghi tốt hơn nhưng kỹ năng đó khó đem lại cuộc sống thành công. con giống cha, giống mẹ, đứa trẻ mà bị bỏ rơi, đi theo động vật sẽ có bản năng của con vật, trên thế giới có: đứa được nuôi bởi mèo, chó sói, khỉ, cừu….. Nó giải thích được sự phân bố bệnh của trẻ ở thành phố và quê, giữa trẻ nam và trẻ nữ. hay còn gọi là đặc thù giới tính giải quyết stress. Tình yêu, căng thẳng, kết nối thiên nhiên, xã hội và khó khăn cần thiết.
 12. 12. Challenges for psychologists of Harvard, Karolinski, Yale, Princeton • I challenge Harvard, Karolinski, Yale, Princeton, NUS, Tokyo... medical schools or whatever licensed psychologist. • In the changing world with Planck time, our genes, brain fixed or changeable? Then is Autism fixed or changeable or curable? What if it can be cured? • Why Harvard Psychologists, countless Ph. Ds said autism cannot be cured, reduced or saved? • Then they advise it is gifted. Awakenyouwonderfulwe.com
 13. 13. CÀNG SỚM CÀNG TỐT? • Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân. • Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! • Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 14. 14. Dịch tễ làm tôi TIN LÀ CHỮA ĐƯỢC!!!!!!! • Tự kỷ: phân bố quê & phố, trai & gái, quá khứ & hiện tại, cơ chế của phát hiện sớm & can thiệp có hé lộ gì về nguyên nhân và điều trị? • Đừng giống như Mỹ, Mỹ gọi là khuyết tật vì nó không tìm ra, cảm thấy cụ thể, không lượng hóa được, nên họ không gọi là bệnh, nhồi đầu nhau là không khỏi, nên họ dị ứng từ chữa hay cứu. • Việt Nam ư? Họ đang bí, đang bảo không chữa được như Mỹ. Nhưng Việt Nam coi là bệnh, và nhiều mẹ cố xin giấy bệnh để nhận trợ cấp đó thôi. Sorry, trong y học, đã là bệnh thì sẽ có nguyên nhân, giải pháp hay chữa được!!!! NÊN TRƯỚC HẾT CẦN BẺ GIẢ ĐỊNH BAN ĐẦU VÀ NIỀM TIN ĐÃ. • Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi Awakenyouwonderfulwe.com
 15. 15. Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! • Chìa khóa giúp trẻ tự kỷ là trẻ tự kỷ chỉ thiếu kỹ năng,và có kỹ năng bth là hết tự kỷ, hiểu vậy, nhận ra, giúp càng sớm càng tốt! • Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì? Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi Dịch tễ làm tôi TIN LÀ CHỮA ĐƯỢC!!! Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 16. 16. TỰ KỶ PHÒNG VÀ CHỮA ĐƯỢC!!! • Bỏ vip do bẩm sinh đi, nó có nguyên nhân đó vì. 2. Cơ chế giáo dục đặc biệt là gì? 1. Bố mẹ thấy dấu hiệu lạ cho con nhỏ dưới 2 tuổi đi khám, tại sao bs lại khuyên về TĂNG TĂNG tương tác? • Trẻ vip: não hoàn thiện nhanh sau sinh, giai đoạn này rất quý, cần phát hiện sớm, loại bỏ nguyên nhân& NHANH NHANH tăng tương tác! • Tự kỷ có thể thay đổi hay cố định bẩm sinh? Vai trò tốt của phát hiện sớm, gd sớm là gì? Nếu nhân vtrò đó lên 1000 lần thì sao? CÀNG SỚM CÀNG TỐT Awakenyouwonderfulwe.com
 17. 17. Autism ccept it - But parents afraid of it • Do you notice that the fluctuation of autistic symptoms depends on the changing of the surrounding environment? Why is that? • Then they still try to find the early test, early diagnosing, early intervention??????? • But millions of parents afraid of it. Why should autism be diagnosed as soon as possible? What can early diagnosis help fixed autism: make worse, better or nothing? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 18. 18. Accept it - But millions of parents afraid of it • In the changing world with Planck time, our genes, brain fixed or changeable? Then is Autism is fixed or changeable or reducible? • Do you notice that the fluctuation of autistic symptoms depends on the changing of the surrounding environment? Why is that? In the changing world with Planck time, are genes, brain fixed or changable? Then how may Autism be fixed or changble or curable? Why should autism be diagnosed as soon as possible? What can early diagnosis help fixed autism: make worse, better or nothing? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 19. 19. Autism is not fixed • Do you notice that the fluctuation of autistic symptoms depends on the changing of the surrounding environment? Why is that? • Why should autism be diagnosed as soon as possible? What can early diagnosis help fixed autism: make worse, better or nothing? In the changing world with Planck time, our genes, brain fixed or changeable? Then is Autism is fixed or changeable or curable? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 20. 20. TỰ KỶ PHÒNG VÀ CHỮA ĐƯỢC!!!!!!! • Trẻ vip: não hoàn thiện nhanh sau sinh, giai đoạn này rất quý, cần phát hiện sớm, loại bỏ nguyên nhân& NHANH NHANH tăng tương tác! Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng & chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! Nếu có kỹ năng như trẻ khác, như anh em chúng, chúng sẽ không bị tự kỷ nữa! Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 21. 21. Không có thuốc cho tự kỷ – vậy con hay dùng thuốc gì? • Thuốc chỉ cho các triệu chứng của stress trong ăn, ngủ, nôn, chơi... Nặng quá thì dùng. Y học chưa có thuốc tự kỷ. Vì là kỹ năng mà. Và cô giáo đặc biệt chỉ làm con vui học hơn thôi. Thiếu là ta không hiểu hết nên có ca hiệu quả, và có nhiều ca không. • Ngày vui thì con ít triệu chứng hơn rõ. Do đó hãy dùng vui ít phải dùng thuốc hơn mà. Và theo luật tiền thức, theo khả năng vô tận của não, vui não tự làm lành thì sao? Awakenyouwonderfulwe.com
 22. 22. Accept their differences The environment can make autistic kids stress or not: it is the process of interaction! Sorry, I just see if needed medications for symptoms, these symptoms are just symptoms of stress. Stress comes from a lack of understanding of each other, then unwanted conflict. If you do not agree with cure, or something else, when people accept their differences, they will live better or suffer less the symptoms? What do you think? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 23. 23. Challenge psychologists of Harvard, Karolinski, Yale, Princeton… • The world is changing. Nothing is constant, it changes so quickly that we have to use the quantum equation with Planck time (the very tiny tiny tiny part of a second) • In the changing world with Planck time, our genes, brain fixed or changeable? Then is Autism fixed or changeable or curable? What if it can be cured? Why should autism be diagnosed as soon as possible? What can early diagnosis help fixed autism: make worse, better or nothing? What if she has all these normal social skills and communication skills and has autism, what is the remaining symptoms? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 24. 24. Conditioned responses = NLP • What if they can have normal communication and social skills? Sorry, I see these are just learnable skills? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 25. 25. CẢM XÚC LÀ HỆ SỐ MŨ CỦA HÀM KỸ NĂNG • Cảm xúc tích cực là hệ số mũ giúp học hiệu quả. • Cảm xúc tiêu cực ví như hệ số của căn làm giảm hiệu quả học tập. Thử mà xem: Ăn cỗ, con ốm - Đi học, con ốm - Đi học mà sợ và lo, bất an • Với vui, nhiệt huyết, đam mê, tò mò, hứng thú, háo hức (như đứa trẻ).... cái này chỉ cảm được, không đo đếm được. • Học tiếng anh 8 năm cấp 2, cấp 3 chỉ khác nhau cái này, chả phải học thêm, phố hay quê. Cái không đo được nhưng cảm thấy được giúp cho việc đánh giá có làm chủ được kỹ năng không thôi. Lượng thời gian học, chơi và được nhân bội lên bởi cảm xúc Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 26. 26. Trẻ tự kỷ chỉ hay dùng thuốc triệu chứng của stress Hãy liệt kê triệu chứng cấp tính, mãn tính của stress lên hành vi, học tập, tập trung, tương tác, ăn, ngủ... rồi xem nó giống phổ tự kỷ không? Trong y học thì liệt kê tác dụng của hormone: cortisone, adrenalin và noradrenalin thì bạn sẽ hiểu phổ của các hormones của stress này ảnh hưởng lên cơ thể thế nào Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 27. 27. Giải quyết vấn đề tự kỷ: Vấn đề có, 4 yếu tố: 1. Con là chủ thể: có đặc điểm và nhu cầu tâm sinh lý nhất định. 2. Khách thể: bố mẹ, thầy cô: điểm mạnh, điểm yếu trong việc dạy và rèn trẻ nói, kỹ năng. 3. Môi trường sống: yếu tố thiên nhiên, số lượng và thời gian tương tác và năng lượng hay vui nhộn của môi trường. Cái này cần check kỹ, vì thành phố sạch nhưng có lẽ quá nhàm chán với trẻ so với ở quê, ít thứ vui, sinh vật sống, cây, vườn và vật nuôi như ở quê. Trẻ quê đói nhưng tỷ lệ tự kỷ/1000 dân rất hiếm. 4. Bản chất của tương tác: con với bố mẹ, con với người khác, với thầy cô và ace: có khích lệ, động viên, theo nhân tâm và truyền cảm hứng không? Nên nhớ: bố mẹ, thầy cô, ông bà cảm thấy thế nào: khó chịu, cáu bực, hay vui vẻ trong tương tác, đứa trẻ cũng cảm thấy vậy, nhưng mức độ lớn hơn rất nhiều. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 28. 28. Quậy phá do khó chịu: hành vi dẫn dắt bởi cảm xúc Trẻ quậy phá hay đánh bạn có thể 1. Ức chế bên trong (do không thỏa mãn thứ trẻ muốn) 2. Xem nhiều phim đánh nhau, bạo lực, hay sống ở nơi nhiều bạo lực: hành vi bắt chước do mirror neuron trong não. Sống ở Vùng chửi bậy, trẻ cũng chửi bậy. 3. Lặp lại chúng tin là vậy, thứ cần làm, hay môi trường kích thích, khơi gợi cơn nóng giận của trẻ. Có đánh bạn, trong đầu chúng, do môi trường rèn, vẫn tin là đúng. Nên nhớ: bố mẹ, thầy cô, ông bà cảm thấy thế nào: khó chịu, cáu bực, hay vui vẻ trong tương tác, đứa trẻ cũng cảm thấy vậy, nhưng mức độ lớn hơn rất nhiều. Vì cảm xúc lan truyền bạn không rõ, và trẻ cần ng lớn, cần sự bảo vệ, yêu thương và là một cá thể cực yếu đuối. Chúng lệ thuộc hoàn toàn vào người chúng cần. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 29. 29. Thuốc -tự kỷ? Chỉ là tâm lý. Bác sĩ test chuẩn đoán nhưng gia tâm lý sẽ làm việc với trẻ. Thất bại tâm lý sẽ dẫn đến bệnh lý và chỉ có thuốc cho triệu chứng. Và đa phần thuốc này giải quyết hậu quả của stress. Nên nhớ: bố mẹ, thầy cô, ông bà cảm thấy thế nào: khó chịu, cáu bực, hay vui vẻ trong tương tác, đứa trẻ cũng cảm thấy vậy, nhưng mức độ lớn hơn rất nhiều. Vì cảm xúc lan truyền bạn không rõ, và trẻ cần ng lớn, cần sự bảo vệ, yêu thương và là một cá thể cực yếu đuối. Chúng lệ thuộc hoàn toàn vào người chúng cần. Awakenyouwonderfulwe.com
 30. 30. Vì sao nhiều trẻ/ trẻ tự kỷ hay có hành vi nhút nhát? Xuất phát từ NHU CẦU! Vấn đề là thiếu kỹ năng hay chậm kỹ năng thôi. Khi ở mẹ, ở nhà, con thấy an toàn, mạnh dạn và tương tác hơn. Khi ra ngoài thì con chưa đủ nhận thức để thấy an toàn như ng lớn. Cần khích lệ, động viên, cho con bồi đắp kỹ năng qua tương tác bên ngoài, mời con của bạn bè, anh em, hx đến chơi, tương tác dần cho con rạn ra. Hoặc mẹ cũng dắt con đi ra ngoài nhiều hơn, càng làm, được chơi, được khen, đó là khích lệ lớn để con thay đổi góc nhìn cũ. Cũng như gái mới lấy chồng: chỉ chơi với chồng là chính, ăn, chơi, ngồi khép nép, cần có thời gian để tìm hiểu, sau 3 hay 5 năm thì ngồi trên phản giữa quát ầm ầm. Và cũng như sinh viên năm 1 nhát hơn năm 2, 3, là do ít hiểu môi trường, cần thời gian cho tìm hiểu và thích nghi. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 31. 31. Đích cao nhất của can thiệp có thể đạt được • Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! • Chìa khóa giúp trẻ tự kỷ là trẻ tự kỷ chỉ thiếu kỹ năng,và có kỹ năng bth là hết tự kỷ, hiểu vậy, nhận ra, giúp càng sớm càng tốt! • Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì? • Dạy con học nhanh mọi thứ: sinh động, ghép nối, huy động các giác quan, hài hước, ấn tượng mạnh, con tham gia và vui (tiếng anh thiếu nhi dạy theo lối này) Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 32. 32. Thuốc hay kỹ năng cho tự kỷ? • Hãy liệt kê triệu chứng cấp tính, mãn tính của stress lên hành vi, học tập, tập trung, tương tác, ăn, ngủ... rồi xem nó giống phổ tự kỷ không? • Chỉ là tâm lý. Chuyên gia tâm lý sẽ làm việc với trẻ. Thất bại tâm lý sẽ dẫn đến bệnh lý và chỉ có thuốc cho triệu chứng. • Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi. Và trẻ chỉ thiếu kỹ năng tương tác. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 33. 33. Lối sống, tại sao và như thế nào? • Tự kỷ có thể thay đổi hay cố định bẩm sinh? Vai trò tốt của phát hiện sớm, gd sớm là gì? Nếu nhân vai trò đó lên 1000 lần thì sao? • Bỏ vip do bẩm sinh đi, nó có nguyên nhân đó vì. 1. Bố mẹ thấy lạ cho đi khám sao bs lại khuyên về TĂNG TĂNG tương tác? 2. Cơ chế gd đb là gì? • Không có 36 tháng tuổi nào nói, tương tác tốt đi test tự kỷ cả. Bỏ qua genes, não đi."Nói" trong tầm tay của bố mẹ Kể kỹ về lối sống của con: ở đâu: phố, thị trấn hay quê, bố mẹ làm gì, ai hay tương tác với con, gia đình hạnh phúc k? Ăn uống có kỹ không? Ngày ngày con chơi với những ai, con có vấn đề gì, trở ngại gì chính? Xem các câu trả lời có quan hệ gì với nhau không? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 34. 34. An nhàn dạy con nói Không có 36 tháng tuổi nào nói, tương tác tốt đi test tự kỷ cả. Bỏ qua genes, não đi."Nói" trong tầm tay của bố mẹ. Inbox email: duyvan64@gmail.com nhé. Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì? Bạn thấy con có dấu hiệu lạ khi con mấy tháng tuổi, và với trẻ dưới 2 tuổi khi có biểu hiện lạ, đi khám, đi test, bác sĩ sẽ thường khuyên gì? Hãy tham khảo các mẹ khác và ngẫm sâu về cơ chế nhé. Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 35. 35. NHU CẦU và Phản Xạ Có Điều Kiện Vấn đề là thiếu kỹ năng hay chậm kỹ năng thôi. Khi ở mẹ, ở nhà, con thấy an toàn, mạnh dạn và tương tác hơn. Khi ra ngoài thì con chưa đủ nhận thức để thấy an toàn như ng lớn. Cần khích lệ, động viên, cho con bồi đắp kỹ năng qua tương tác bên ngoài, mời con của bạn bè, anh em, họ đến chơi, tương tác dần cho con rạn ra. Hoặc mẹ cũng dắt con đi ra ngoài nhiều hơn, càng làm, được chơi, được khen, đó là khích lệ lớn để con thay đổi góc nhìn cũ. Cũng như gái mới lấy chồng: chỉ chơi với chồng là chính, ăn, chơi, ngồi khép nép, cần có thời gian để tìm hiểu, sau 3 hay 5 năm thì ngồi trên phản giữa quát ầm ầm. Và cũng như sinh viên năm 1 nhát hơn năm 2, 3, là do ít hiểu môi trường mới, sang năm họ lại ân cần hdan em năm 1.
 36. 36. Phát hiện sớm và tự can thiệp • Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì? Cách nào để có thể tự phát hiện sớm, phòng& chữa sớm tự kỷ cho con không? Vì đã có ca ổn hoàn toàn, con cần nhất bố mẹ, và hay ở SỚM! • Chìa khóa giúp trẻ tự kỷ là trẻ tự kỷ chỉ thiếu kỹ năng,và có kỹ năng bình thường, nói và tương tác tốt là hết tự kỷ, hiểu vậy, phân tích giúp nhận ra và điều chỉnh càng sớm càng tốt! Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 37. 37. Kỹ năng, cảm xúc & hành vi – trong ngoài tương đồng • Theo kinh nghiệm của bạn, xin hỏi: bạn thấy trẻ có dấu hiệu không ổn từ khi trẻ được mấy tháng, vài dấu hiệu cơ bản là gì? • Và theo bạn, nếu con có khả năng gì thì sẽ hết các biểu hiện đó? Giúp con thế nào? Bài tập cho bố mẹ: liệt kê hàng ngày từ 10 đến 20 ý tưởng nhằm giải quyết vấn đề: “ làm thế nào để giúp con? Để cải thiện cho con một cách hiệu quả? Và để cho con có kỹ năng” quan sát, và chọn ra 2 hay 3 ý tưởng hay, rẻ, hiệu quả cao nhé. 1 năm bạn thành chuyên gia vì bạn có hàng ngàn ý tưởng có thể giúp con. Đừng cười vì ngây ngô hay lố bịch, cái gì bạn nghĩ là ngây ngô, lố bịch mà lại giúp con thì thế giới đang làm đó. Đề cao tính an toàn và vui!!! Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 38. 38. Khi thấy hành vi, cần phân tích: NHU CẦU, cảm xúc, niềm tin và Phản Xạ Có Điều Kiện • Vì sao con nhát. • Vì sao nhiều trẻ hay có hành vi nhút nhát? • Vì sao trẻ tự kỷ hay nhát? • Vì sao con hay kiễng chân? • Vì sao con hay có hành vi lạ? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com
 39. 39. Có kỹ năng = Khỏi rồi đó • Nhớ khi dạy kỹ năng cho vip: hiểu nhu cầu tâm sinh lý, đáp ứng, vui chơi, tăng cường tương tác và VUI VUI VUI - lượng đổi chất đổi • Tự kỷ có thể thay đổi hay cố định bẩm sinh? Vai trò tốt của phát hiện sớm, gd sớm là gì? Nếu nhân vtrò đó lên 1000 lần thì sao? • Bỏ vip do bẩm sinh đi, nó có NN đó vì. 1. Bmẹ thấy lạ cho đi khám sao bs lại khuyên về TĂNG TĂNG tương tác? 2. Cơ chế gd đb là gì? • Trẻ vip: não hoàn thiện nhanh sau sinh, giai đoạn này rất quý, cần phát hiện sớm, loại bỏ nguyên nhân& NHANH NHANH tăng tương tác! Test mà điểm cao là khỏi rồi đó: lưu ý mắt, năng lương, cảm xúc trong hành vi của con.
 40. 40. Adaptibility from conditioned reflexes Key for Autism, ADHD, Depression, mental problems are in: How you speak your native language fluently? Why you have your religions, taboos, rituals, and name? Awakenyouwonderfulwe.com Yeucondungcach.com

×