Successfully reported this slideshow.

Cultureel Project Graffiti Voor Iedereen!

1,446 views

Published on

Esmée Angel, Thomas Donceel, Ana Lacerda, Katleen Peeters

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cultureel Project Graffiti Voor Iedereen!

 1. 1. Graffiti voor iedereen!? Esmée Angel, Thomas Donceel, Ana Lacerda, Katleen Peeters
 2. 2. Concept <ul><li>Sociaal-cultureel project </li></ul><ul><li>Graffiti = bindmiddel </li></ul><ul><ul><li>Werkmiddel om elkaar te leren begrijpen en kennen via workshops </li></ul></ul><ul><ul><li>Verfraaiing ‘blinde vlekken’ in de stad of een gebouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Uiting van een specifieke kunstvorm </li></ul></ul>
 3. 3. Doelstellingen <ul><li>55+ in contact brengen met element jeugdcultuur </li></ul><ul><li>Marginale karakter graffiti ombuigen </li></ul><ul><li>Aantonen 55+ zijn actieve mensen die openstaan voor nieuwe ervaringen </li></ul><ul><li>Verfraaiing gangen en wachtruimte ACHG </li></ul>
 4. 4. Doelgroep <ul><li>“ De jeugd van tegenwoordig is alleen maar crapuul” </li></ul><ul><li>Fons, 64 jaar </li></ul><ul><li>“ Die oude mensen zitten toch maar heel de dag in de zetel te kaarten” </li></ul><ul><li>Kenny, 17 jaar </li></ul>
 5. 5. Invulling project <ul><li>Rondleiding in Antwerpen </li></ul><ul><ul><li>door Arno Arnouts </li></ul></ul><ul><li>Workshop in Leuven </li></ul><ul><ul><li>door Waf Protasjlof </li></ul></ul><ul><li>Presentatie kunstwerken in ACHG en Seniorama </li></ul>
 6. 6. Partners <ul><li>Seniorama vzw </li></ul><ul><ul><li>Contactpersoon: Marlies Van Mechelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Vereniging voor 55+ met culturele activiteiten </li></ul></ul><ul><li>ACHG van KULeuven </li></ul><ul><ul><li>Contactpersonen: prof. dr. Bert Aertgeerts en An Stockmans </li></ul></ul><ul><ul><li>Gangen en wachtruimte om te verfraaien </li></ul></ul>
 7. 7. Foto’s locatie
 8. 8. Medewerkers <ul><li>Arno Arnouts </li></ul><ul><ul><li>Gids tijdens rondleiding Antwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>Graffitideskundige </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring met graffitiprojecten </li></ul></ul><ul><li>Waf Protasjlof </li></ul><ul><ul><li>Workshopbegeleider </li></ul></ul><ul><ul><li>Graffitikunstenaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring met graffitiworkshops </li></ul></ul>
 9. 9. Marketing <ul><li>Posters en flyers </li></ul><ul><li>Contactblad ACHG </li></ul><ul><li>Ledentijdschrift Seniorama </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Pers </li></ul>
 10. 10. Actie Uitvoerder Maart April Mei Juni Juli Printen flyers/posters Ana 1 maart Distributie flyers/posters Esmée/Ana Thomas/Katleen ACHG/Seniorama 15 maart Online bericht plaatsen Ana/Katleen 15 maart 15 mei ten laatste 3 juli Bericht contactblad ACHG Katleen 15 maart 15 mei 3 juli Bericht ledentijdschrift Seniorama Katleen 15 maart 15 mei 3 juli Persbericht opstellen en versturen Esmée/Katleen 20 mei Telefonisch contact pers Esmée/Katleen 15 en 22 juni Opening voor de pers Esmée/Katleen Ana/Thomas vanaf 25 juni ten laatste 3 juli Archiveren persberichten Esmée 8 juli Evaluatie Esmée/Katleen Ana/Thomas 3 juli
 11. 12. Decreten <ul><li>Participatiedecreet </li></ul><ul><li>Hoofdstuk IV, Afdeling II , art. 19 </li></ul><ul><li>“ Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse Regering jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten of om initiatieven die uitgaan van die kansen groepen te valoriseren. De projecten worden opgezet door een vereniging zonder winstoogmerk.” </li></ul>
 12. 13. Leuven <ul><li>Art. 3 van het projectsubsidiereglement </li></ul><ul><li>“ Sociaal- artistieke projecten: sociaal- artistieke projecten zijn laagdrempelige werkingen waar collectieve processen opgezet worden met groepen en individuen die zich in een situatie van (sociaal-) culturele achterstelling bevinden; begeleid door deskundige kunstenaars en/of educatieve, culturele of sociale werkers, met als doelstelling om via participatie en/of toeleiding naar de kunsten, de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen en hun culturele competentie te verhogen waarbij de actieve participatie en interactie voorop staan.” </li></ul>
 13. 14. Vlaams-Brabant <ul><li>Art. 2 van het subsidiereglement </li></ul><ul><li>“ - Sociaal- cultureel werk: activiteiten op basis van niet commerciële doelen, in de sfeer van de vrije tijd, die de ontplooiing van jeugd en volwassenen en hun maatschappelijke participatie wil bevorderen. Personen nemen er vrijwillig deel aan, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding; </li></ul><ul><li>- Functies eigen aan het sociaal- cultureel werk, inclusief jeugdwerk: ontmoeting, permanente groepsvorming, spel en recreatie, creativiteit, amateurkunsten, vorming, kadervorming, dienstverlening en werken aan maatschappelijke veranderingen; </li></ul><ul><li>- Sociaal- culturele projecten: projecten in het sociaal- cultureel werk voor en door jeugd en/of volwassenen.” </li></ul>
 14. 15. Koning Boudewijnstichting <ul><li>Oproep: Veroudering van de bevolking en verhoudingen tussen generaties </li></ul><ul><li>“ De Koning Boudewijnstichting heeft in 2006, 2007 en 2008 via projectoproepen ondersteuning geboden aan projecten die meer, betere en wederkerige relaties tussen generaties stimuleren. Ze wou zo intergenerationele projecten, die ertoe bijdragen dat generaties elkaar leren kennen en waarderen, stimuleren om zo het groeiende potentieel van ouderen aan te wenden en hen een betekenisvolle, sociale rol te laten spelen.” </li></ul>
 15. 16. Begroting Categorie Omschrijving Inkomsten Uitgaven Partners - bijdrage ACHG 500,00 Deelnemers - inschrijvingsgeld 100,00 Subsidie - stad Leuven 592,06 Promotiemateriaal - flyers en posters 0 0 - bevestigingsmateriaal (plakband en duimspijkers) 2,48 Educatieve uitstap - treinreis 113,40 - rondleiding 0 0 Workshop - workshop 220,00 - vervoerskosten graffitikunstenaar 38,00 - materiaal (MDF-platen, grondverf en materiaal, ophangsysteem) 411,64 - beschermingsmateriaal (latexhandschoenen, maskers, grondbeschermer, duct tape) 138,64 - spuitbussen 41,00 - catering (borden, bestek, tassen, servetten, gebak) 0 0 Fotoreportage - fotograaf 0 0 - kaders en ontwikkeling 46,72 Receptie - drank en hapjes 150,18 Onvoorziene kosten - meerkost materiaal, prijsstijgingen 30,00 TOTAAL 1192,06 1192,06
 16. 17. Praktische uitwerking <ul><li>Initiatief </li></ul><ul><ul><li>Voorstel + brainstorming </li></ul></ul><ul><li>Definitie </li></ul><ul><ul><li>Evolutie van 1-daagse workshop naar 2-daags initiatief </li></ul></ul><ul><li>Ontwerp </li></ul><ul><ul><li>Zoeken naar partners en medewerkers </li></ul></ul>
 17. 18. Praktische uitwerking <ul><li>Voorbereiding </li></ul><ul><ul><li>Opstellen van marketingplan, begroting, subsidiedossier, draaiboek </li></ul></ul><ul><li>Realisatie </li></ul><ul><ul><li>23 en 26 juni 2009 </li></ul></ul><ul><li>Nazorg </li></ul><ul><ul><li>Evaluatie project met partners en medewerkers </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback deelnemers </li></ul></ul>
 18. 19. Maand Actie Uitvoerder Februari Subsidiedossier Esmée/Katleen Definitief ontwerp flyer/ poster Ana Contact partners Katleen Tussentijdse evaluatie organisatoren Esmée/Ana/Thomas/Katleen Maart Flyers printen ACHG Distributie flyers/posters Esmée/Ana/Thomas/Katleen/ ACHG/Seniorama Online bericht opstellen en plaatsen Ana/Katleen Bericht contactbladen ACHG en Seniorama Katleen Contact partners Katleen Tussentijdse evaluatie partners Esmée/Ana/Thomas/Katleen Partners April Openen inschrijvingen Seniorama Contact partners Katleen Mei Persbericht opstellen en versturen Esmée Materiaal bestellen Thomas Bericht contactbladen ACHG en Seniorama Katleen Persbericht opstellen en versturen Esmée/Katleen Contact partners Katleen Tussentijdse evaluatie organisatoren Esmée/Ana/Thomas/Katleen Tussentijdse evaluatie partners Esmée/Ana/Thomas/Katleen Partners
 19. 20. Juni Sluiten inschrijvingen Seniorama Online bericht opstellen en plaatsen Ana/Katleen Telefonisch contact pers Esmée Materiaal ophalen Ana/Thomas/Katleen Panelen voorbereiden Ana/Thomas/Katleen Treintickets bestellen Ana Ophalen catering Thomas Receptie voorbereiden Esmée/Ana/Thomas/Katleen ACHG/Seniorama Contact partners Katleen Juli Panelen ophangen Technische dienst ACHG Eindbericht contactbladen ACHG en Seniorama Katleen Archiveren persberichten Esmée Eindverslag Ana/Katleen Eindevaluatie organisatoren Esmée/Ana/Thomas/Katleen Eindevaluatie partners Esmée/Ana/Thomas/Katleen ACHG/Seniorama
 20. 21. Afsluiter <ul><li>Zijn er nog vragen? </li></ul>

×