Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt presentatie 20_mei

627 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt presentatie 20_mei

 1. 1. Stephanie Agten<br />Charlotte Dejan<br />Anneke Lens<br />Judith Leterme<br />
 2. 2. Structuur van de presentatie<br />Presentatie en realisatie van het project<br />Krachtlijnen<br />Communicatie en promotie<br />Subsidiedossier<br />Swot-analyse<br />Bronnenlijst<br />
 3. 3. Verdeling functies<br />Judith : projectleider<br />Anneke : communicatie en marketing<br />Charlotte en Stephanie : budget en subsidiedossier<br />
 4. 4. Culture BITES is een Vlaams rondreizend cultuurfestival voor jongeren van 15 tot 18 jaar<br />
 5. 5. 1 Presentatie van het project<br />Doelgroep : jongeren van 15 tot 18<br />Kleinere gemeenten<br />Rondreizend project<br />3 cultuurpijlers: muziek, film en improvisatie<br />Gratis<br />Peter Lieven Scheire<br />
 6. 6. 1.1 Concrete invulling van het festival<br />14u – 18u : drie workshops <br />18u – 20u : eten + tonen kortfilms<br />20u30 : optreden improvisatiegezelschap<br />21u30 : optreden muziekgroep<br />Aansluitend fuif met DJ<br />
 7. 7. 1.2 Realisatie van het project<br />Rondreizend project in kleinere gemeentes<br />Doelgroep: gezinnen  jongeren<br />Pilootproject in Gingelom<br /> Enquêtes<br /> Contact met de dienst Vrije Tijd<br />
 8. 8. 1.3 Programma voor Gingelom<br />14u – 18u<br />workshop animatiefilm via Villa Basta<br />workshop improvisatie met The Lunatics<br />DJ-workshop via Graffiti Jeugddienst<br />18u – 20u: Vlaamse kortfilms via Delicatessen + frietjes<br />20u30: improvisatie-optreden door The Lunatics<br />21u30: muziekoptreden The Sore Losers<br />22u30 - ...: afsluitende fuif met DJ <br />
 9. 9. Locatie: 't Maanhof in Gingelom (Borlo)<br />Dinsdag 28 juni 2011<br />
 10. 10. 2 Krachtlijnen<br />2.1 Meerwaarde en originaliteit<br />Doelgroep<br />Samenwerking met de gemeentelijke cultuurdienst<br />Kleinere gemeenten <br />Overkoepelend Vlaams karakter<br />Interactieve workshops<br />
 11. 11. 2 Krachtlijnen<br />2.2 Relatie met de verschillende decreten<br />Participatiedecreet<br />Kunstendecreet<br />Decreet Lokaal Cultuurbeleid<br />
 12. 12. 3 Communicatie & promotie<br />4P's:<br /><ul><li>Product
 13. 13. Prijs
 14. 14. Plaats
 15. 15. Promotie</li></li></ul><li>3.1 Product, prijs en plaats<br />Doelgroep: marktonderzoek & enquêtes<br />Programma hierop gebaseerd<br />Gratis: toegankelijkheid<br />Rondtrekkend in Vlaanderen<br />Proefproject: Gingelom (Borlo)<br />
 16. 16. 3.2 Promotie<br />Promotie gebaseerd op het AIDA-principe<br />Attention<br />Interest<br />Desire<br />Action<br />
 17. 17. 3.2.1 Aandacht<br />Opvallende huisstijl in CMYK<br />Uniforme huisstijl in alle communicatie<br />Peter Lieven Scheire zorgt voor ruchtbaarheid<br />Communicatiekanalen: een goede mix tussen oud en nieuw<br />Hoge inzet op sociale media  Jeugddienst Gingelom<br />Veroorzaken van word of mouth<br />
 18. 18. 3.2.2 Interesse<br />Kwaliteitsgarantie door bekende en vertrouwenswaardige sponsors, partners en peter. <br />
 19. 19. 3.2.3 Drang & actie<br />Drang: Verlangen door mooi ontwerp door grafisch ontwerper<br />Actie: Veel informatie beschikbaar via verschillende kanalen<br />
 20. 20. 3.3 Partners en sponsors<br />NATIONAAL<br />Katholieke Universiteit Leuven: Akkoord<br />Cera: Akkoord<br />KBC: Akkoord<br />MAKS!: Akkoord<br />Villa Basta: Akkoord<br />Vlaamse Overheid: Akkoord<br />Drankenhandel: Akkoord<br />Netlog: Afgewezen<br />Villanella: Afgewezen<br />JOETZ (Zap Magazine): Afgewezen<br />LOKAAL<br />KBC kantoor Gingelom: Akkoord<br />’t Maanhof: Akkoord<br />Gemeente Gingelom: Akkoord<br />BNP Paribas Gingelom: Afgewezen<br />
 21. 21. 3.4 Communicatieplan<br />
 22. 22. 3.5 Communicatiekanalen<br />
 23. 23. 3.5 Communicatiekanalen<br />
 24. 24. Website<br />
 25. 25. Website<br />
 26. 26. Website<br />
 27. 27. Website<br />
 28. 28. 4 Subsidiedossier<br />Basisdocument<br />Projectvoorstelling <br />Doelstellingen en doelgroep<br />Fasering<br />Samenwerking <br />Promotie<br />Begroting<br />Bijlage<br />
 29. 29. 4.1 Begroting – Kosten (1)<br />
 30. 30. 4.1 Begroting – Kosten (2)<br />
 31. 31. 4.1 Begroting - Inkomsten<br />
 32. 32. 4.2 Subsidieaanvragen<br />Gemeente Gingelom <br />Provincie Limburg<br />Vlaamse Gemeenschap<br />Agentschap Sociaal & Cultuur werk<br />Koning Boudewijnstichting<br />
 33. 33. 5 Swot-analyse<br />Sterktes<br />Overkoepelende Vlaamse karakter<br />Duidelijke doelgroep<br />Marktonderzoek<br />Nauwe samenwerking met de gemeente<br />Zwaktes<br />Beperkte doelgroep<br />Uitstraling lokale initiatieven<br />
 34. 34. 5 Swot-analyse<br />Kansen<br />Samenwerking met gemeenten<br />Cultuur in de eigen gemeente beleven<br />Samenwerking met partnerorganisaties <br />Bedreigingen<br />Moeilijke doelgroep<br />Te lage opkomst<br />Concurrentie <br />
 35. 35. 6 Bronnenlijst<br />Internetbronnen<br />Vlaamse overheid (www.sociaalcultureel.be)<br />Gingelom (www.gingelom.be)<br />Provincie Limburg (www.limburg.be)<br />LOCUS (www.locusnet.be)<br />VVSG (www.vsg.be)<br />Grafitti Jeugddienst vzw (www.grafitti-jeugddienst.be)<br />Villa Basta (www.villabasta.be)<br />Bonebookings (www.bonebookings.be)<br />Bookingsagent Sore Losers (www.peterverstraelen.com)<br />’t Maanhof (www.maanhof.com)<br />Maks! (www.maks.be)<br />Koning Boudewijnsstichting (www.kbs-frb.be)<br />Cultuurnet (www.cultuurnet.be)<br />Decreten<br />Participatiedecreet<br />Kunstendecreet<br />Decreet van Lokaal Cultuurbeleid<br />Boeken<br />Colbert, François, et al. (2001) Marketing Culture and the Arts. 2nd ed. Paul & Co Pub Consortium, 2001. <br />Kor, Rudy (2006) Werken aan projecten. Aandacht voor mens en methode.Kluwer, 2006.<br />
 36. 36. Bedankt voor jullie aandacht<br />

×