Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG

39,647 views

Published on

Đề tài tốt nghiệp "KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG"
Định dạng word + powpoint.
liên hệ luanvan84@gmail.com va forum http://luanvan.forumvi.com

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mình nhận làm báo cáo thực tập, luận văn cho các bạn sinh viên, chi phí sinh viên, làm trực tiếp hoặc online nếu xa, các bạn liên hệ qua SDT/ ZALO - 0917193864
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG

 1. 1. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN Đề tài: KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG GVHD : TS. Ngô Hà Tấn SVTH : Vũ Tú Uyên Lớp : 32K06.3 Đà Nẵng 06/2010 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
 2. 2. KẾT CẤU LUẬN VĂN <ul><li>Phần I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN. </li></ul><ul><li>Phần II: THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG. </li></ul><ul><li>Phần III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG . </li></ul>
 3. 3. VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG <ul><li>Tiền thân là nhà máy cán thép Miền Trung - một đơn vị trực thuộc Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung. </li></ul><ul><li>Ngày 03/12/2008: tách ra khỏi Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung để trở thành Công Ty Cổ Phần Thép Miền Trung với sự góp vốn của 3 cổ đông lớn là Công Ty TNHH An Hưng Tường (50%), Công Ty Cổ Phần Kim Khí Miền Trung (30%) và Công Ty Thép Đà Nẵng (20%). </li></ul><ul><li>Tên giao dịch đối ngoại: CSC </li></ul><ul><li>Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng </li></ul><ul><li>Hoạt động chính: sản xuất và kinh doanh thép các loại, gia công các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại. </li></ul>
 4. 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY Ban kiểm soát Phòng Kinh doanh - thị trường
 5. 5. BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY K ế toán tr ư ở ng K ế toán v ậ t t ư , th ành ph ẩ m và n ợ ph ả i tr ả Nh â n vi ê n c â n xe K ế toán tiêu th ụ v à n ợ ph ả i thu ( kiêm k ế toán ngân hàng) K ế toán t ổ ng h ợ p K ế toán ti ề n m ặ t (kiêm th ủ qu ỹ )
 6. 6. PHẦN II KHÁI QUÁT VỀ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG
 7. 7. QUY TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN MẶT TRỰC TIẾP HOẶC THÔNG QUA NGÂN HÀNG VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN CHỊU CHO KHÁCH HÀNG <ul><li>Xác nhận nhu cầu </li></ul><ul><li>Chào hàng </li></ul><ul><li>Tiếp nhận đơn đặt hàng </li></ul><ul><li>Soạn thảo và ký kết hợp đồng </li></ul><ul><li>Xác nhận đơn đặt hàng </li></ul><ul><li>Lệnh xuất hàng </li></ul><ul><li>Xuất hàng </li></ul><ul><li>Viết hoá đơn GTGT </li></ul><ul><li>Ký hoá đơn GTGT </li></ul><ul><li>Ra cổng </li></ul>
 8. 9. QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN MÀ HÀNG HOÁ ĐƯỢC GỬI LẠI TẠI KHO CÔNG TY <ul><li>Khách hàng yêu cầu Phòng KDTT làm lệnh xuất hàng (trên lệnh đó mục ghi chú ghi là hàng gửi kho) </li></ul><ul><li>Mẫu lệnh xuất hàng: </li></ul>
 9. 10. QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN MÀ HÀNG HOÁ ĐƯỢC GỬI LẠI TẠI KHO CÔNG TY <ul><li>Phòng KTTC kiểm tra lệnh xuất hàng nếu phù hợp thì xuất HĐ GTGT gửi lại Phòng KDTT </li></ul><ul><li>Phòng KDTT xem xét, ký, gửi cho khách hàng một liên. Khách hàng căn cứ vào hoá đơn GTGT làm “Giấy đề nghị gửi kho” gửi lại cho Phòng KDTT </li></ul><ul><li>Phòng KDTT căn cứ vào giấy đề nghị gửi kho làm “Biên bản gửi hàng”. Biên bản này được lập thành 4 liên giao cho khách hàng, Phòng KDTT, Phòng KTTC v à thủ kho </li></ul>
 10. 11. QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN MÀ HÀNG HOÁ ĐƯỢC GỬI LẠI TẠI KHO CÔNG TY <ul><li>Khi khách hàng đến nhận hàng gửi kho thì cùng với biên bản gửi hàng và giấy giới thiệu nhận hàng chuyển qua Phòng KDTT để viết “Phiếu nhận hàng gửi kho” gồm 3 liên: giao cho khách hàng, Phòng KDTT và Phòng KTTC. </li></ul><ul><li>Mẫu phiếu nhận hàng gửi kho: </li></ul>
 11. 12. THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG Thủ tục kiểm soát 4 Môi trường kiểm soát 1 Yếu tố đánh giá rủi ro 3 Hệ thống thông tin kế toán 2
 12. 13. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT 1 Quan điểm, phong cách điều hành của Ban lãnh đạo 2 Cơ cấu tổ chức nói chung và tổ chức thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ 3 Chính sách nhân sự 4 Ban kiểm soát 5 Các yếu tố bên ngoài
 13. 14. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ RỦI RO <ul><li>1. Hệ thống thông tin kế toán phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền ở Công ty </li></ul><ul><li>Về chứng từ: </li></ul><ul><li>+ Phiếu thu, giấy báo có </li></ul><ul><li>+ Sổ theo dõi khoản phải thu khách hàng </li></ul><ul><li>+ …. </li></ul><ul><li>Về sổ kế toán và tài khoản kế toán </li></ul><ul><li>Về báo cáo kiểm soát: </li></ul><ul><li>+ Bảng kê chứng từ </li></ul><ul><li>+ Bảng kê hoá đơn bán ra </li></ul><ul><li>+… </li></ul><ul><li>2. Yếu tố đánh giá rủi ro trong hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền ở Công ty </li></ul>
 14. 15. THỦ TỤC KIỂM SOÁT Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ xử lý đơn đặt hàng Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ xét duyệt bán chịu Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ giao hàng và lập hoá đơn Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ thu tiền mặt Thủ tục kiểm soát nghi ệ p vụ thu tiền gửi ngân hàng Thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền ở Công ty Thủ tục kiểm soát nghiệp vụ theo dõi công nợ
 15. 16. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG <ul><li>Nhân viên Phòng KDTT nắm bắt thông tin về nhu cầu thị trường, về các đơn vị có nhu cầu sử dụng sản phẩm. </li></ul><ul><li>Trên cơ sở nhu cầu khách hàng, nhân viên Phòng KDTT gửi chào hàng và tiếp cận khách hàng. </li></ul><ul><li>Sau khi nhận được yêu cầu của bên mua, Phòng KDTT sẽ xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu và thông báo giá, chính sách bán hàng cho khách hàng. </li></ul>
 16. 17. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG <ul><li>Chính sách chiết khấu được Công ty thiết lập rõ ràng và chuẩn xác như sau: </li></ul><ul><li>- Từ 01 tấn đến 50 tấn: CK 0 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 50 tấn đến 100 tấn: CK 50 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 100 tấn đến 200 tấn: CK 70 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 200 tấn đến 300 tấn: CK 90 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 300 tấn đến 400 tấn: CK 120 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 400 tấn đến 500 tấn: CK 160 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Từ 500 tấn trở lên: CK 200 đồng/kg </li></ul><ul><li>- Số tiền giảm giá sẽ được tổng hợp vào cuối tháng, được Phòng KTTC ghi giảm trừ chiết khấu vào hoá đơn bán hàng vào tháng kế tiếp. </li></ul><ul><li>- Khách hàng có sản lượng trên 1000 tấn/tháng hoặc có đơn hàng thanh toán 1 lần trên 500 tấn, Tổng giám đốc xem xét quyết định mức chiết khấu cụ thể . </li></ul>
 17. 18. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ XÉT DUYỆT BÁN CHỊU <ul><li>Công ty thiết lập chính sách bán chịu rõ ràng: bên mua phải bảo đảm thanh toán trả chậm theo các hình thức như bảo lãnh thanh toán của ngân hàng, sổ tiết kiệm gửi tại các ngân hàng… </li></ul><ul><li>Phòng KDTT chịu trách nhiệm đánh giá về khả năng thanh toán của khách hàng. Nếu quyết định bán trả chậm vượt thẩm quyền của Trưởng phòng KDTT thì phải trình Tổng giám đốc duyệt. </li></ul>
 18. 19. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ XÉT DUYỆT BÁN CHỊU <ul><li>Phòng KDTT Công ty chịu trách nhiệm chính trong việc lập danh sách khách hàng thường giao dịch và cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, khả năng thanh toán và uy tín trong thanh toán của khách hàng. </li></ul><ul><li>Đối với những khách hàng mới thì yêu cầu khách hàng thế chấp tài sản hoặc ký gửi. </li></ul>
 19. 20. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG VÀ LẬP HOÁ ĐƠN <ul><li>Công ty phải thông báo cho khách hàng về thời gian nhận hàng, số lượng xe để khách hàng chuẩn bị. </li></ul><ul><li>Căn cứ lệnh xuất hàng đã được phê chuẩn, thủ kho xuất hàng cho khách hàng. Lệnh xuất hàng phải được lập thành 2 liên. </li></ul><ul><li>Phòng KTTC chỉ xuất hoá đơn khi có đủ các chứng từ hợp lệ như lệnh xuất hàng, đơn đặt hàng hoặc đơn xin mua hàng (nếu mua số lượng ít), phiếu cân. </li></ul><ul><li>Hoá đơn GTGT được Công ty mua theo mẫu của Bộ Tài Chính phát hành và có đánh số thứ tự liên tục. </li></ul>
 20. 21. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG VÀ LẬP HOÁ ĐƠN <ul><li>Hóa đơn đã phát hành được lên bảng kê để ghi nhận doanh thu ngay trong tháng và số liệu ghi nhận doanh thu của mỗi tháng được đối chiếu với bảng kê khai thuế GTGT đầu ra. </li></ul><ul><li>Hoá đơn phải có chữ ký của người bán hàng, người mua hàng, thủ trưởng đơn vị và được lập thành 3 liên. </li></ul><ul><li>Nếu nhân viên kế toán lập hoá đơn bị sai sót phải huỷ thì phải viết “Biên bản huỷ hoá đơn”, nêu rõ số seri hoá đơn huỷ, lý do huỷ. Biên bản này phải được lập thành 2 bản. </li></ul><ul><li>Trường hợp hoá đơn bị sai sót nhưng đã giao cho khách hàng mới phát hiện thì phải làm “Biên bản điều chỉnh hoá đơn” </li></ul>
 21. 22. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG VÀ LẬP HOÁ ĐƠN <ul><li>Sau khi các chứng từ đã được nhập vào máy xong thì được để vào cặp hồ sơ riêng để tránh nhầm lẫn. </li></ul><ul><li>Mẫu hoá đơn GTGT: </li></ul>
 22. 23. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT <ul><li>Khách hàng nộp tiền hàng thì kế toán tiền mặt lập phiếu thu thành 2 bản. Các phiếu thu này đều được đánh số thứ tự trước. </li></ul><ul><li>Thủ quỹ kiểm tra tiền nếu đầy đủ sẽ đóng dấu “đã thu tiền” lên 2 bản này. Đồng thời trên hoá đơn thủ quỹ sẽ đóng dấu đỏ nếu khách hàng mua trả tiền mặt ngay thời điểm mua. </li></ul><ul><li>Sau khi nhận tiền từ khách hàng, thủ quỹ sẽ cất tiền trong két sắt và chỉ có thủ quỹ giữ chìa khoá của két sắt này. </li></ul><ul><li>Khi trong két có lượng tiền nhiều hơn quy định, thủ quỹ gửi lượng tiền dôi ra vào ngân hàng để kiếm lãi. </li></ul>
 23. 24. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT <ul><li>Phiếu thu là chứng từ để thủ quỹ ghi vào sổ quỹ. Đến cuối kỳ, kế toán tiền mặt phải in bảng kê thu tiền để đối chiếu với sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ. </li></ul><ul><li>Mẫu phiếu thu: </li></ul>
 24. 25. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG <ul><li>Khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cho Công ty, ngân hàng sẽ phát giấy báo có về Phòng KTTC. </li></ul><ul><li>Kế toán ngân hàng phân loại giấy báo theo từng ngân hàng giao dịch và sắp xếp giấy báo theo số thứ tự liên tục ghi trên giấy báo. Căn cứ vào giấy báo có này, kế toán ngân hàng sẽ cập nhật vào TK TGNH vào máy. </li></ul><ul><li>Hàng tháng, kế toán ngân hàng tiến hành đối chiếu số dư tiền gửi tại ngân hàng và số dư TK TGNH trên sổ sách Công ty. Cuối quý, Trưởng phòng KTTC và đại diện có thẩm quyền của ngân hàng thực hiện xác nhận số dư giữa Công ty và ngân hàng. </li></ul>
 25. 26. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THU TIỀN GỬI NGÂN HÀNG <ul><li>Mẫu giấy báo có: </li></ul>
 26. 27. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THEO DÕI CÔNG NỢ <ul><li>Kết thúc giai đoạn giao hàng, kế toán bán hàng theo dõi công nợ phải thu khách hàng (Sổ chi tiết công nợ, Sổ tổng hợp công nợ). Sổ tổng hợp công nợ được lập trên cơ sở sổ chi tiết công nợ nhằm tổng hợp công nợ phải thu khách hàng để theo dõi việc thu hồi nợ của Công ty. </li></ul><ul><li>Cuối quý, số dư cuối kỳ trên sổ tổng hợp công nợ phải khớp với sổ tổng hợp tài khoản 131. </li></ul>
 27. 28. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THEO DÕI CÔNG NỢ
 28. 29. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THEO DÕI CÔNG NỢ
 29. 30. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THEO DÕI CÔNG NỢ <ul><li>Tại phòng KDTT nhân viên phụ trách bán hàng cũng mở sổ theo dõi công nợ. Đối chiếu công nợ được tiến hành giữa nhân viên phòng KDTT và kế toán bán hàng vào hàng tháng. </li></ul><ul><li>Đối chiếu công nợ giữa khách hàng và Công ty tiến hành khi khách hàng có thắc mắc về công nợ của mình hay Công ty lập báo cáo giữa năm hay kết thúc niên độ. </li></ul>
 30. 31. THỦ TỤC KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ THEO DÕI CÔNG NỢ
 31. 32. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý VỀ KIỂM SOÁT CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG ĐIỀU KIỆN KẾ TOÁN BẰNG MÁY VI TÍNH Ki ểm soát thông tin đầu ra Ki ểm soát xử lý dữ liệu K iểm soát nhập dữ liệu Ki ểm soát nguồn dữ liệu
 32. 33. PHẦN III ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIẺM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG. Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG
 33. 34. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY ƯU ĐIỂM 1. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Phong cách lãnh đạo Cơ cấu tổ chức, chính sách nhân sự Ban kiểm soát Các yếu tố bên ngoài
 34. 35. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY NHƯỢC ĐIỂM 1. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Sự trung thực, giá trị đạo đức Năng lực của nhân viên, Phân chia quyền hạn, trách nhiệm Ban kiểm soát Các yếu tố bên ngoài
 35. 36. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY ƯU ĐIỂM NHƯỢC ĐIỂM 2. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN
 36. 37. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY Ưu điểm đối với các thủ tục kiểm soát 3. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC KIỂM SOÁT TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Xử lý đơn đặt hàng Chuyển giao hàng hoá và lập hoá đơn Ghi sổ nghiệp vụ bán hàng Nghiệp vụ thu tiền
 37. 38. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY Nh ược điểm đối với các thủ tục kiểm soát 3. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC KIỂM SOÁT TRONG CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN Xử lý đơn đặt hàng Chuyển giao hàng hoá và lập hoá đơn Ghi sổ nghiệp vụ bán hàng Nghiệp vụ thu tiền
 38. 39. Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MIỀN TRUNG <ul><li>Hoàn thiện môi trường kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền. </li></ul><ul><li>Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền. </li></ul><ul><li>Hoàn thiện thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền. </li></ul><ul><li>Hoàn thiện các báo cáo và phân tích phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền. </li></ul>
 39. 40. <ul><li>Ho àn thiện môi trường kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền </li></ul><ul><li>Thấu hiểu những </li></ul><ul><li>mong muốn của </li></ul><ul><li>nhân viên </li></ul><ul><li>Hành động </li></ul><ul><li>Khởi xướng và </li></ul><ul><li>yêu cầu xây dựng </li></ul><ul><li>phát triển </li></ul><ul><li>bầu văn hoá </li></ul>- Giải thích nội dung và ý nghĩa của việc phân chia trách nhiệm - Phổ biến, huấn luyện về trách nhiệm kiểm soát trong công việc. - Đánh giá công việc định kỳ <ul><li>Kiểm toán nội bộ phải </li></ul><ul><li>có đầy đủ thẩm quyền </li></ul><ul><li>Bộ phận kiểm toán nội bộ </li></ul><ul><li>phải duy trì thái độ độc lập </li></ul><ul><li>trong quá trình thực hiện </li></ul><ul><li>công việc </li></ul><ul><li>Kiểm toán viên nội bộ </li></ul><ul><li>phải báo cáo trực </li></ul><ul><li>tiếp lên Tổng giám đốc </li></ul>Xây dựng văn hoá Công ty Đưa nội dung kiểm soát vào chương trình huấn luyện Xây dựng bộ máy kiểm toán
 40. 41. 2. Ho àn thiện công tác đánh giá rủi ro liên quan đến chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Xác định mục tiêu Nhận diện rủi ro Phân tích, Đánh giá Giải pháp Hạn chế <ul><li>M ục tiêu bán </li></ul><ul><li>hàng: đúng, đủ, </li></ul><ul><li>kịp thời </li></ul><ul><li>Mục tiêu thu </li></ul><ul><li>tiền: đúng, đủ, </li></ul><ul><li>kịp thời </li></ul><ul><li>Mục tiêu của </li></ul><ul><li>ghi nhận, báo </li></ul><ul><li>cáo: đúng, đủ, </li></ul><ul><li>kịp thời, ngắn </li></ul><ul><li>gọn, dễ hiểu. </li></ul><ul><li>R ủi ro xuất phát từ nội bộ doanh nghiệp </li></ul><ul><li>- Rủi ro từ bên ngoài. </li></ul><ul><li>R ủi ro </li></ul><ul><li>cạnh tranh </li></ul><ul><li>Rủi ro </li></ul><ul><li>tài chính </li></ul><ul><li>Rủi ro </li></ul><ul><li>điều hành </li></ul><ul><li>N âng cao trình </li></ul><ul><li>độ nhân viên </li></ul><ul><li>Trao dồi kiến </li></ul><ul><li>thức cho nhân </li></ul><ul><li>viên </li></ul><ul><li>Năng cao năng </li></ul><ul><li>lực sản xuất </li></ul>
 41. 42. 3. Ho àn thiện thủ tục kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền -Phòng KTTC và KDTT tiến hành đối chiếu công nợ khách hàng, thời gian trả chậm của từng khách hàng. -Cần phải trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi và do kế toán tổng hợp thực hiện. -Kế toán tổng hợp phải được Tổng giám đốc phê duyệt mới được xoá sổ nợ phải thu khó đòi. -Tuy ển dụng thêm nhân viên để tách biệt nhiệm vụ kế toán tiền mặt và thủ quỹ. -Phiếu thu nên được lập thành 3 liên. -Kế toán ngân hàng nên thường xuyên kiểm tra tài khoản của Công ty tại các ngân hàng. <ul><li>L ệnh xuất hàng nên được lập thành 3 liên. </li></ul><ul><li>Thành lập bộ phận gửi hàng độc lập. </li></ul><ul><li>Kiểm tra sự đầy đủ của bộ chứng từ gốc từng nghiệp vụ bán hàng. </li></ul><ul><li>Kiểm tra, đối chiếu chứng từ trước khi cập nhật. </li></ul><ul><li>Quy định thời gian nhận và cập nhật chứng từ vào phần mềm. </li></ul>- Thi ết kế sổ tiếp nhận yêu cầu khách hàng. - Thành lập bộ phận tín dụng riêng chịu trách nhiệm phê duyệt hạn mức tín dụng. Theo dõi công nợ Thu tiền Giao hàng và lập hoá đơn Xử lý đơn đặt hàng
 42. 43. 4. Hoàn thiện các báo cáo và phân tích phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền <ul><li>BÁO CÁO CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG: </li></ul><ul><li>Liệt kê tất cả nghiệp vụ bán hàng, thanh toán với người mua, tổng số nợ còn phải thu. </li></ul><ul><li>Đối chiếu với người mua, phát hiện sai sót hoặc gian lận của kế toán, nhắc nợ người mua và khuyến khích người mua thanh toán sớm. </li></ul>
 43. 44. 4. Hoàn thiện các báo cáo và phân tích phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền <ul><li>BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG: </li></ul><ul><li>Báo cáo phân tích khoản phải thu của từng khách hàng theo những mốc thời gian quá hạn nợ, giúp cho bộ phận tín dụng xem xét uy tín của người mua để có biện pháp đòi nợ thích hợp. </li></ul><ul><li>Là căn cứ để kế toán tổng hợp phân tích và xác định nợ phải thu khó đòi và căn cứ để xem xét bán chịu cho khách hàng. </li></ul>
 44. 45. 4. Hoàn thiện các báo cáo và phân tích phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền <ul><li>BÁO CÁO DOANH THU – CHI PHÍ: </li></ul><ul><li>Giúp cho Ban quản trị có cái nhìn tổng quát doanh thu bán hàng trong một kỳ kinh doanh. </li></ul><ul><li>Đánh giá được hiệu quả của từng hợp đồng từ đó điều chỉnh lại chi phí hay tăng thêm giá bán. </li></ul>
 45. 46. CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN!

×