Pere Navarro a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)

273 views

Published on

Els recursos energètics forestals i dels conreus energètics
Coenercat, Congrés d'Energia de Catalunya

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pere Navarro a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)

 1. 1. Els recursos energètics forestals i dels conreus energètics Congrés d’Energia de Catalunya Lleida, 26 de Novembre de 2013 Pere Navarro Mireia Codina i Palou Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa Centre Tecnològic Forestal de Catalunya Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
 2. 2. Tipus de biomassa sòlida • Restes forestals: biomassa forestal primària (BFP) – Tractaments silvícoles (arbres petits, torts, capçades...) • Indústries forestals: biomassa forestal secundària – Primera transformació (escorça, costers, serradures...) – Segona transformació (retalls, encenalls...) • Conreus i restes agrícoles: – Poda d’espècies llenyoses – Cultiu d’espècies herbàcies (palla) • Indústries agroalimentàries (closques fruits secs, pinyols, clofolla arròs, marro cafè...) • Altres conreus energètics llenyosos Transformades i posades al mercat, poden tenir la mateixa forma, però el seu origen és diferent i, per tant, també els costos de transformació i les seves implicacions socioeconòmiques
 3. 3. Origen Biomassa vegetal? Forestal-Agrària • Primària – Agrícola: blat, soja, colza... – Forestal:aprofitaments forestals, prevenció d’incendis, altres – Cultius energètics: agraris i forestals
 4. 4. Origen Biomassa vegetal? Forestal-Agrària • Restes – Industria agrària: restes d’esporgues, closques, clofolles... – Industria forestal-Biomassa Forestal Secundaria: restes, serradures, costers...
 5. 5. Sector forestal a Catalunya Catalunya és un país de boscos Cobertes Terrenys forestals Superfície (ha) % 2.060.174 64 16.924 1 Terrenys agrícoles 972.347 30 Zones urbanitzades 165.794 5 Aigües continentals Total 3.215.239
 6. 6. Sector forestal a Catalunya • Superfície forestal Catalunya: 2.060.174 ha • Superfície forestal privada: 1.576.664 ha (77%) • Superfície forestal pública: 483.510 ha (23%) – – – – Estat o CA – UP: 3,5% Estat o CA – No UP: 1,5% Entitats locals – UP: 16% Entitats locals – No UP: 2%
 7. 7. Sector forestal a Catalunya • Creixement: El ritme d’aprofitaments 2.950.000 m3/any forestals és molt • Aprofitaments: inferior al creixement 750.000 m3/any dels boscos, • Balanç (excedents anuals): Sols aprofitem el 25% 2.060.000 m3/any
 8. 8. Sector forestal a Catalunya Mercat1 Tipus de biocombus tible Estella Pèl·lets Producció (tones) 196.3022 9.000 Consum a Catalunya (Tones) 61.302 5.000 Exportació (tones) 135.000 4.000 Representa aprox. un 26% dels aprofitaments actuals 1 Famadas F., 2013. Dossier Tècnic nº63. Biomassa (II) 2 No es considera l’autoproducció
 9. 9. Beneficis de l’ús de la biomassa forestal
 10. 10. Gestió forestal sostenible Actuacions a bosc Incidència directa: disminució del risc d’incendi com a conseqüència de l’extracció de combustible Incidència indirecta: percepció del bosc com a font de treball i riquesa
 11. 11. Beneficis ambientals • Ús d’una energia renovable provinent d’una gestió forestal sostenible • Balanç neutre d’emissions de CO2 (efecte hivernacle) • Baix contingut en sofre (pluja àcida) • Balanç energètic positiu • Prevenció d’incendis forestals • Recuperació cendres per fertilització
 12. 12. Beneficis socials • Per a la mobilització de 10.000 t50, es poden crear els següents llocs de treball: – Directes = 11,5 • Tallada i desembosc: 9,5 • Transport: 1 • Estellat: 1 – Indirectes i induïts = 12 En total podria suposar 0,8 MW tèrmics és un lloc de treball
 13. 13. Beneficis econòmics • Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh inferior a combustibles fòssils) • • • • Major estabilitat de preus Disminueix la dependència energètica externa Valor afegit local Dóna sortida a un producte poc valoritzat que complementa els actuals aprofitaments de la fusta • Única producció planificable i especialitzada en producció d’energia
 14. 14. Beneficis econòmics
 15. 15. Valor afegit local Costos de producció associats al manteniment i dinamització de l’economia rural Pràcticament tot el valor afegit de l’estella queda al territori
 16. 16. Formes comercialitzables
 17. 17. Llenya Forma cilíndrica o cònica, molt heterogènia •Humitat variable •Relativament econòmica (130€/t) •PCI: 3-3,5 kWh/kg •Cendres <1,5%
 18. 18. Estella Fragments de fusta de petita dimensió, obtinguts per tall mecànic, de forma irregular •Humitat 20 – 40%bh •Preu: 30 – 120 €/t •PCI: 3.500 kWh/t30 •Cendres < 1%
 19. 19. Pèl·lets Serradures comprimides a altes temperatures, forma cilíndrica (8 – 12 mm) •Humitat ~ 10%bh •PCI: 4,7 - 5 kWh/kg •Preu: 150 -200€/t •Cendres <0,5%
 20. 20. Briquetes Serradures comprimides que assoleixen altes temperatures, forma cilíndrica, 50-80 mm diàmetre •Humitat ~10%bh •PCI: 4,7-5 kWh/kg •Cendres <0,5%
 21. 21. Altres potencials •Estella i pèl·let torrefactat •Biocarburants •Productes derivats de les biorefineries i bioproductes •Etc…. Encara hi ha molt de camí per recòrrer…..
 22. 22. Cadena de Valor de l’estella Aprofitament Transformació biocombustible Transport Subministrament Comerç i consum
 23. 23. Procés productiu pèl·lets 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. (Escorçat i estellat) Trituradora i molí Assecat Pel·letitzat mitjançant premsa Refredament Garbellat i classificat Emmagatzematge i empaquetatge
 24. 24. Aspectes importants de qualitat • UNE-EN 15234-1 Assegurament de la qualitat i traçabilitat. • UNE-EN 14961, Especificacions tècniques dels biocombustibles sòlids (1- terminologia, 2Pèl·lets, 4- Estella..). • UNE-EN 14774 de determinació d’humitat. • UNE-EN 14918 determinació del poder calorífic inferior. • I altres...
 25. 25. PCI i la humitat La humitat és el factor que més influeix en el PCI, ja que com més humitat conté el biocombustible, més baixa serà la quantitat de calor aportada Variació teórica del poder calorífic inferior segons la humitat de l'estella Poder calorífic inferior (kWh/t) 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 5 10 15 20 25 30 Humitat % (base humida - contingut de aigua) 35 40 45
 26. 26. Conreus energètics llenyosos
 27. 27. Característiques cultius • Adaptació a les condicions mediambientals locals major productivitat • Alta productivitat de biomassa amb baixos costos de producció • Resistent a plagues i malalties • Balanç econòmic positiu • Balanç energètic positiu • Fàcil gestió i ús de maquinària agrícola tradicional • Respectuós amb el medi ambient
 28. 28. Fases del cultiu • • • • • • • Preparació del terreny Plantació (Control males herbes) (Reg) (Abonat) (Renovellament) Recol·lecció
 29. 29. Plantació
 30. 30. Reg
 31. 31. Control males herbes
 32. 32. Recol·lecció
 33. 33. •Espècies
 34. 34. Característiques espècies • • • • • • • Elevat creixement juvenil Producció de brots Poc deteriorament de la soca Capacitat de créixer en plantacions denses Resistència a algunes malalties Alt contingut en energia Algunes espècies, filtres verds
 35. 35. • Pollancre: Espècies amb reg – Alts requeriments d’aigua i nutrients – Possibilitat de cultius mixtes – Producció esperable: 6-20 tms/ha/any • Paulònia: – – – – – – Plantació d’estaques amb arrels o cultiu in-vitro Costos inicials elevats deguts al preu de la planta Es necessita reg de suport, però amb necessitats menors que el pollancre No es recomana torns molts curts degut al buit que es forma al tronc Possibilitat de cultius mixtes Producció esperable: 40 tms/ha/any • Salze: – – – – Cultivat a països europeus més freds i humits Resisteix malament la sequera A Espanya, no assoleix grans produccions Producció esperable: 8-18 tms/ha/any
 36. 36. • Plataner: Espècies sense reg – Plantació d’estaques amb arrels – Costos inicials elevats deguts al preu de la planta i intensa preparació del terreny – Potser és necessari el reg de suport els primers anys – Possibilitat de cultius mixtes – Producció esperable: 11 – 30 tms/ha/any • Robínia: – – – – – Creix bé en sòls pobres i zones amb baix règim pluviomètric Fixadora de nitrogen Invasora Possibilitat de cultius mixtes Producció esperable: 4 - 6 tms/ha/any • Eucaliptus: – – – – No necessita reg Creix bé en sòls pobres Filtre verd Producció esperable: 15 – 20 tms/ha/any
 37. 37. Idees • Hi ha disponibilitat de fusta i biomassa forestal. • Es pot augmentar via conreus energètics llenyosos. • Important!, aspectes relacionats amb la qualitat. • La biomassa és una alternativa més a l’auto producció energètica. • Hi ha molts exemples d’èxit d’instal·lacions municipals Funciona.
 38. 38. Gràcies per la seva atenció Pere Navarro Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Centre Tecnològic Forestal de Catalunya www.ctfc.cat Butlletí INFOBIOMASSA infobio.ctfc.cat

×