Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada qualitat i marca setembre 2013

318 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada qualitat i marca setembre 2013

 1. 1. Qualitat del Biocombustible i marca de garantia DBOSQ Isart Gaspà Setembre 2013 Projecte BTCII http://www.biomasstradecentre2.eu El contingut d’aquesta presentació només compromet al seu autor i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Unió Europea. Ni la EACI ni la Comissió Europea són responsables de la utilització que es podrà fer de la informació que hi figura
 2. 2. Biocombustible Pèl·lets Llenya Estella Briquetes Formes de comercialització habituals
 3. 3. Estella Cal determinar la qualitat? A què ens referim quan parlem de qualitat?
 4. 4. Perquè demanar una qualitat Una caldera per a una estella determinada La mida de l’estella determina la potència Grans centrals vs petits consumidors La humitat de l’estella en determina l’eficiència Font: Norgesvel (The Royal Norwegian Society for Development
 5. 5. Partícules fines Partícules grolleres Clor provinent de les parts verdes de la planta poden causar petrificats que s’enganxen a les calderes Com afecta a la combustió una estella gran o petita?
 6. 6. Afecta al maneig i manteniment de les calderes Partícules grolleres i bis sens fi Grau d’automatització de les calderes Comerç És un producte que no es va a veure abans de comprar-ho. Si tots sabem les especificacions per als biocombustibles és més fàcil comerciar amb ells i evitar mals entesos.
 7. 7. Maquinària i equipament Estelladores i calderes fan i consumeixen un tipus de producte Sistemes d’ajuda com els garbells Les calderes tenen un cert grau d’adaptació Debat etern entre productors i instal·ladors Resposta: Quina estella tens al costat de casa? I quines calderes vols alimentar?
 8. 8. La normativa ajuda a conèixer el producte Normativa Europea EN, Austríaca ÖNORM (superada legalment) i pròximament ISO •Normativa per agafar les mostres •Normativa per realitzar els anàlisis •Normativa per classificar l’estella segons els anàlisis
 9. 9. Classificació segons EN 14961 1. Biomassa llenyosa: Arbres, matolls i arbustos. 2. Biomassa herbàcia: Plantes amb tija no llenyosa 3. Biomassa de fruits: Parts de la planta que contenen les llavors. 4. Conjunts i mescles: Intencionat (conjunt), no intencionat (mescla). Origen matèria prima
 10. 10. 1. Biomassa llenyosa Procedent del bosc: Fusta de bosc, parcs i plantacions i boscos de creixement ràpid - Arbre sencer - Arbre sencer amb arrels - Tronc sencer - Residus de tala - Soques Subproductes i residus d’indústries de fusta (tractats o no) Fusta usada: Restes de fusta post-consum. Conjunts i mescles Font Frondoses o coníferes, arbustos i conjunts i mescles
 11. 11. Procés de producció Tallada de l’arbre Emmagatzematge de l’estella Subministrament Transport de l’estella Desembosc (arbre sencer o esbrancat) Transport de l’arbre (sencer o esbrancat) Emmagatzematge de l’arbre Estellat a pati Estellat a pista o carregador
 12. 12. Un cop finalitzat el procés, es corrobora la qualitat amb els anàlisis Propietats a determinar: Granulometria, Humitat, Poder calorífic, Cendres, Densitat aparent, Clor, Sofre...
 13. 13. • Normes de referència: – Austríaca (per l’abundància de calderes d’aquest origen): ÖNORM M 7133 – Europea (d’obligada referència): UNE-EN 14961-1 i UNE-EN 14961-4 Granulometria
 14. 14. ÖNORM M 7133 Mida de l’estella Classe estella Rangs permesos segons tamisat Valors extrems de les partícules màx. 20% 60-100% màx. 20% màx. 4% Secció Longitud G30 >16 mm 16-2,8mm 2,8-1 mm <1 mm 3 cm2 8,5 cm G50 >31,5 mm 31,5-5,6 mm 5,6-1 mm <1 mm 5 cm2 12 cm G100 > 63 mm 63-11,2 mm 11,2-1 mm <1 mm 10 cm2 25 cm
 15. 15. EN 14961-1 i EN 14961-4 Classe estella Part principal, mín. 75% en pes Secció màxima P16A 3,15 – 16 mm 1 cm² P16B 3,15 – 16 mm 1 cm² P31,5 8 – 31,5 mm 2 cm² P45A 8 – 45 mm 5 cm² P45B (restes de tallada) 3,15 – 45 mm 5 cm² P63 8 – 63 mm 10 cm² P63 (restes de tallada) 3,15 – 63 mm 10 cm² P100 16 – 100 mm 18 cm² P100 (restes de tallada) 3,15 – 100 mm 18 cm²
 16. 16. Humitat Base humida (contingut de aigua - wassergehalt – moisture content wet basis – humidité sur masse brute) Base seca (humitat – feuchtigkeit – moisture content dry basis – humidité sur base sèche) Segons els forestals Segons els industrials fabricants de les calderes X 100
 17. 17. Determinació de la humitat (mètode de referència) •Assecat en estufa a 105 + 2ºC Fins a pes constant
 18. 18. Contingut energètic Poder Calorífic Inferior 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 0 10 20 30 40 50 Humitat (bh) kWh/t
 19. 19. Cendres Diàmetre del arbre i quantitat d’escorça per unitat de superfície. • Contaminació amb sòl, plàstics... • Additius inorgànics. • Tractaments químics com pintura, conservants... Font: Eija Alakangas, 2005
 20. 20. Marca de Garantia
 21. 21. 1. Qualitat i la traçabilitat 2. Divulgació de l’estella forestal 3. Promoció de l’estella de proximitat
 22. 22. DBOSQ Producte Objectiu Procés adequat per a obtenir el producte desitjat Producte Passos lògics del productor Venta (Publicitat)
 23. 23. Matèria prima d’origen conegut • Promoció de l’ús d’estella de proximitat o Km 0. • Ajuda a la gestió dels boscos de la comarca o regió pròxima • Petjada de Carboni per a Ajuntaments • Potenciar llocs de feina locals En base a avisos de tallada, notificacions, controls de bàscula de camions... Marca de Garantia
 24. 24. Control de qualitat Marca de Garantia
 25. 25. Assegurament de la qualitat •Identificació del punts crítics en el procés de producció Punts en que les propietats del material es poden avaluar fàcilment • Elecció dels punts crítics de control Punts en que hi ha major potencial de millora de qualitat Controls: interns (visuals o control instrumental) i externs (pressa de mostra i anàlisis).
 26. 26. Marca de garantia Resum • Origen geogràfic • Documentar les etapes del procés. • Controls en la qualitat del producte (Segons normes EN/ISO de biocombustibles) • Assessoraments • Comunicació i divulgació: Jornades, webs...
 27. 27. Marca de garantia
 28. 28. Gràcies per la seva atenció Isart Gaspà isart.gaspa@ctfc.cat Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/ Laboratori Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa http://afib.ctfc.cat/?cat=37&lang=cat Centre Tecnològic Forestal de Catalunya http://www.ctfc.cat/ Butlletí INFOBIOMASSA http://infobio.ctfc.cat/

×