Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI    MAKLUMAT       AHLI KUMPULAN 3:          YUSSALINA BINTI MOHD YUSOP  LB110...
OBJEKTIF PEMBELAJARANDI AKHIR PEMBELAJARAN , PELAJAR DAPAT :• MEMAHAMI DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT• MENGETAHUI ISU-ISU SEM...
SUMBER ISU SEMASA
DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMATAPA ITU TEKNOLOGI MAKLUMAT?
DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT• Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, ...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN     PENDIDIKAN        PERNIAGAAN             ...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN            PENGENALAN• Pada asalnya, teknologi ini wujud s...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN            PENGENALAN• Peranannya sebagai agen perubahan t...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN             PENGENALAN• Contohnya penggunaan rangkaian ‘in...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN  Aspek Fizikal      Aspek Sosial     Aspek Ekonomi     ...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN  Aspek Fizikal     Aspek Sosial     Aspek Ekonomi     ...
ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN  Aspek Fizikal    Aspek Sosial    Aspek Ekonomi       ...
BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT                   >>>PENDIDIKAN        KOMUNIKASI       PERUBATAN
BIDANG PENDIDIKAN             PENGENALAN• (Kementerian Pelajaran Malaysia,2003) menggariskan 3 dasar utama IC...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN1. Komunikasi• Mail Elektronik (E-mel) merupakan antara perkhidmatan internet yang digunakan...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN2. Perolehan Maklumat• Terdapat banyak maklumat yang menarik dan pelbagai untuk guru dan pel...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN3. Penyiaran Maklumat• Guru dan pelajar boleh menyiarkan bahan-bahan dalam internet.• Proses...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN4.  Pembelajaran interaktif dalam talian  E- Learning• Satu teknologi yang digunakan secar...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN• UPSI - laman portal myupsi.upsi.edu.my -(melancarkan urusan pembelajaran)         ...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKANE-learning berasaskan kepada :1) CBT- Computer Based Training• merupakan pengaplikasian kompo...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN2) WBT- Web Based Training• E-pembelajaran yang berasaskan kepada teknologi web dan  Interne...
APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN3) E-Learning secara masa nyata atau bukan masa nyata.• proses pengajaran dan pembelajaran be...
KESAN POSITIF          BIDANG PENDIDIKANPenggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat :• meningk...
KESAN NEGATIF           BIDANG PENDIDIKAN•  Kepakaran guru yang terhad•  Kekurangan khidmat sokongan•  Masala...
BIDANG KOMUNIKASI
DEFINISI KOMUNIKASI• Melibatkan percakapan atau perbualan dan penulisan yang bertujuan menyampaikan mesej daripada satu p...
MEDIUM KOMUNIKASIMedia Sosial    Blog Chatroom     ForumSidang Video   Mesej
MEDIA SOSIAL
CHAT ROOM
SIDANG VIDEO
BLOG
FORUM
MESEJ
KESAN MEDIUM KOMUNIKASI    KESAN POSITIF    KESAN NEGATIF
KESAN POSITIF1. Memudahkan perhubungan• Rakyat Malaysia yang berada di dalam atau di luar negara atas urusan pelajaran at...
KESAN POSITIF2. Komunikasi yang lebih efektif• Penggunaan blog, media sosial (facebook, twitter dan myspace) dan forum me...
KESAN POSITIF
KESAN POSITIF• Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak menggunakan media sosial .• Rakyat bebas untuk b...
KESAN POSITIF3. Berkongsi pendapat dan info terkini• Blog dan forum adalah medium yang terbaik untuk bertukar pendapat da...
KESAN NEGATIF1. Membuang masa• Remaja pada masa kini banyak menghabiskan masa mereka di laman sosial sehingga lupa akan t...
KESAN NEGATIF2. Penyebaran Maklumat Yang Kurang Tepat• Laman sosial dan forum dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah da...
KESUKARAN DAN MISKONSEPSI     VIDEO
ICT DALAM PERUBATAN           >>>   TELEPERUBATAN     THIS     iPHER
TELEPERUBATAN1)Teleperubatan (Online Doctor)•  Sistem yang menghubungkan doktor, pentadbir, penyedia  perkhidmatan dan ...
KESAN POSITIF TELEPERUBATAN• Pendekatan awal menghadapi saat kecemasan boleh dilakukan serta merta ke atas pesakit dengan...
KESAN POSITIF TELEPERUBATAN• Membantu doktor mengenali penyakit dengan menggunakan alatan peralatan diagnostik• Mempercep...
KESAN NEGATIF TELEPERUBATAN1.  Faktor geografi serta aksesibiliti•  Penduduk luar bandar kurang terdedah dengan segala ...
THIS2) Total Hospital Information System (THIS)• Hospital moden berasaskan Information and Communication Technology (ICT)...
KESAN POSITIF THIS•  Memberi perkhidmatan yang cepat dan selesa kepada  pelanggan•  Menjadikan pegawai/kakitangan hosp...
iPHER3)  iPHER(Kad Rekod Kesihatan Elektronik Peribadi)•  Diperkenalkan oleh Malaysia Healthcare(MHC) yang   merupaka...
KESAN POSITIF iPHER• Memudahkan urusan rekod kesihatan pesakit dengan pihak hospital• Dokumentasi rekod-rekod perubatan d...
KESAN NEGATIF iPHER• Kejadian penggodaman yang menukar data pesakit• Merosakkan sistem klinikal• Penyalahgunaan rekod kesi...
KESIMPULAN• Kesimpulannya, manusia masih perlu menjalankan aktiviti tertentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh tek...
TERIMA KASIH……..   (“,)/     AHLI KUMPULAN 3:        YUSSALINA BINTI MOHD YUSOP  LB110193        N...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

isu semasa teknologi maklumat

38,501 views

Published on

sharing is caring

Published in: Technology
 • Be the first to comment

isu semasa teknologi maklumat

 1. 1. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT AHLI KUMPULAN 3: YUSSALINA BINTI MOHD YUSOP LB110193 NOOR AZLINA BINTI ABD AZIZ LB110070 MARHAIZAN BINTI SULAIMAN LB110049 SITI SUJIMAH BINTI OMAR LB110174
 2. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARANDI AKHIR PEMBELAJARAN , PELAJAR DAPAT :• MEMAHAMI DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT• MENGETAHUI ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN.• MENGENALPASTI KESAN ICT DALAM BIDANG PENDIDIKAN• MENGENALPASTI KESAN ICT DALAM BIDANG KOMUNIKASI• MENGENALPASTI KESAN ICT DALAM BIDANG PERUBATAN
 3. 3. SUMBER ISU SEMASA
 4. 4. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMATAPA ITU TEKNOLOGI MAKLUMAT?
 5. 5. DEFINISI TEKNOLOGI MAKLUMAT• Teknologi maklumat boleh ditakrifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat.• Maklumat tersebut boleh wujud dalam pelbagai bentuk samada bentuk fizikal contohnya kertas dan buku, bentuk suara, paparan visual, pergerakan atau dalam bit.
 6. 6. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN PENDIDIKAN PERNIAGAAN PERDAGANGANHIBURAN ISU-ISU SEMASA PELANCONGAN KOMUNIKASI PERUBATAN
 7. 7. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN PENGENALAN• Pada asalnya, teknologi ini wujud sebagai satu perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis maklumat untuk tujuan yang berlainan.• Contohnya bagi ketenteraan, perbankan, pengiklanan, pemberitahuan, telekom unikasi dan sebagainya. Namun lama kelamaan aplikasinya telah berkembang ke hampir semua sektor urusan harian kita.
 8. 8. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN PENGENALAN• Peranannya sebagai agen perubahan tidak pernah berkurang tetapi semakin bertambah lebih-lebih lagi dengan kewujudan komputer.• pengaruh yang lebih mendalam ke atas kehidupan manusia.• Teknologi maklumat akan membezakan sebuah negara maju dengan sebuah negara sedang membangun.• Tanpa kecanggihan teknologi maklumat kita tidak akan dapat menarik masuk pelabur asing ke negara kita.
 9. 9. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN PENGENALAN• Contohnya penggunaan rangkaian ‘internet’ telah dan berupaya menyebabkan perubahan yang besar ke atas aspek fizikal, ekonomi dan sosial melalui globalisasi tanpa sempadan lagi.• Sebagai contoh, anda kini boleh bermastautin di Malaysia tetapi menjalankan perniagaan melalui internet di Germany dan menerima pembayaran di Amerika Syarikat.
 10. 10. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN Aspek Fizikal Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Fizikal• Contoh , corak penggunaan ruang bandar, rangkaian lalulintas dan pengangkutan, ruang ‘virtual office’ dan sebagainya.• Konsep pejabat "virtual office" atau juga beroperasi melalui aplikasi SOHO daripada rumah-rumah persendirian, lama kelamaan ruang-ruang pejabat konvensional yang bercirikan kaki tangan, alatan perabot, tempat kerja, tempat letak kereta pekerja, sewa ruang pejabat dan juga apa-apa saja yang berkenaan akan terhakis dan mungkin juga pupus suatu hari nanti.
 11. 11. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN Aspek Fizikal Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Sosial• Meliputi cara dan corak berinteraksi, pergerakan manusia, aktiviti manusia, cara hidup manusia, kualiti hidup manusia, taraf kesihatan manusia dan lain-lain.• Salah satu kesan yang ketara adalah pergantungan kepada bekalan elektrik. Ini adalah kerana tanpanya segala peralatan teknologi maklumat tidak dapat berfungsi, kecuali jenis yang menggunakan tenaga alternatif misalnya tenaga solar, angin, ombak, biojisim dan sebagainya.
 12. 12. ISU-ISU SEMASA TEKNOLOGI MAKLUMAT PADA MASA HADAPAN Aspek Fizikal Aspek Sosial Aspek Ekonomi Aspek Ekonomi• Pergantungan yang lebih membimbangkan adalah dari segi kuasa ekonomi melalui pemindahan modal antarabangsa dalam jumlah yang besar.• Contohnya , Pada tahun 1998, negara kita telah dikejutkan dengan “penyangak matawang antarabangsa Yahudi George Soros”. George Soros adalah merupakan seorang Yahudi kaya yang bergiat aktif untuk menjatuhkan ekonomi dan politik mana-mana negara yang menjadi musuh kepada Amerika Syarikat dan Israel.
 13. 13. BIDANG TEKNOLOGI MAKLUMAT >>>PENDIDIKAN KOMUNIKASI PERUBATAN
 14. 14. BIDANG PENDIDIKAN PENGENALAN• (Kementerian Pelajaran Malaysia,2003) menggariskan 3 dasar utama ICT dalam pendidikan.• Pertama - literasi ICT untuk semua pelajar• Kedua - mengutamakan peranan dan fungsi ICT sebagai kurikulum dan alat p&p.• Ketiga - penggunaan ict untuk meningkatkn produktiviti• Penggunaan ICT dalam P&P bermaksud menggunakan ICT secara terancang, bersesuaian, dan berfikrah bagi suatu proses peningkatan kecekapan serta keberkesanan P&P.
 15. 15. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN1. Komunikasi• Mail Elektronik (E-mel) merupakan antara perkhidmatan internet yang digunakan dengan meluas.• Melalui penggunaan e-mel juga, guru dengan pelajar - kumpulan perbincangan untuk bersoaljawab, bincang soalan dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan
 16. 16. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN2. Perolehan Maklumat• Terdapat banyak maklumat yang menarik dan pelbagai untuk guru dan pelajar dalam internet.• Maklumat-maklumat ini sentiasa dikemaskini -maklumat yang dipaparkan sentiasa terkini dan tepat• Maklumat-maklumat yang boleh diakses -memudahkan guru dan pelajar mencari maklumat
 17. 17. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN3. Penyiaran Maklumat• Guru dan pelajar boleh menyiarkan bahan-bahan dalam internet.• Proses penyiaran melalui internet adalah lebih cepat dan murah berbanding dengan saluran tradisional.• Hasil kerja pengajar dan pelajar boleh dihantar ke internet• Dapat membuat penilaian terhadap sesuatu pengajaran yang dibangunkan
 18. 18. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN4. Pembelajaran interaktif dalam talian E- Learning• Satu teknologi yang digunakan secara meluas dalam pendidikan• Adalah pembelajaran jarak jarak jauh (distance learning) yang memanfaatkan teknologi komputer• E-learning membolehkan pelajar untuk belajar melalui komputer dan juga sebagai suatu bentuk pembelajaran berasaskan web
 19. 19. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN• UPSI - laman portal myupsi.upsi.edu.my -(melancarkan urusan pembelajaran) E-Learning Computer Web BasedBased Training- Training-WBT CBT E-learning secara nyata atau bukan nyata
 20. 20. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKANE-learning berasaskan kepada :1) CBT- Computer Based Training• merupakan pengaplikasian komponen multimedia dalam komputer• Kelebihan CBT adalah ianya boleh digunakan tanpa perlu mengakses internet.• material yang disediakan dalam CBT adalah lebih berkualiti tinggi• Melalui CBT juga tiada interaksi lansung antara pengajar dan pelajar
 21. 21. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN2) WBT- Web Based Training• E-pembelajaran yang berasaskan kepada teknologi web dan Internet (atas talian)• e-pembelajaran yang diaplikasikan oleh UPSI bagi memudahkan kelancaran proses pembelajaran dan interaksi antara pihak pentadbir, pensyarah dan juga pelajar iaitu portal pendidikan dan beberapa rangkaian daripada myupsi.upsi.edu.my untuk ke myguru• contoh WBT e-learning - laman sesawanghttp://ccel.upsi.edu.my
 22. 22. APLIKASI ICT DALAM PENDIDIKAN3) E-Learning secara masa nyata atau bukan masa nyata.• proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara serentak kedudukan fizikal pengajar dan pelajar adalah sangat jauh dari segi jaraknya• Pembelajaran secara tidak nyata pula adalah seperti penggunaan CD- ROM seperti yang diterangkan dalam jenis CBT
 23. 23. KESAN POSITIF BIDANG PENDIDIKANPenggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat :• meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran• tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran• P & P lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan• mempertingkatkan kualiti pengajaran• mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang terkini dengan lebih cepat
 24. 24. KESAN NEGATIF BIDANG PENDIDIKAN• Kepakaran guru yang terhad• Kekurangan khidmat sokongan• Masalah isi kandungan dalam internet• Masalah maklumat yang tidak tepat• Masalah mencari maklumat• Masalah hakcipta• Masalah menghasilkan pembelajaran secara talian• Kekurangan peralatan• Pelajar menjadi pasif dan kurang berkomunikasi
 25. 25. BIDANG KOMUNIKASI
 26. 26. DEFINISI KOMUNIKASI• Melibatkan percakapan atau perbualan dan penulisan yang bertujuan menyampaikan mesej daripada satu pihak kepada pihak yang lain. • Pihak yang menerima mesej itu pula akan memproses mesej yang diterima itu.• Komunikasi tidak terhad secara "face to face" saja, malah komunikasi secara virtual atau maya seperti chatting,e-mail dan video confrence juga adalah dikategorikan sebagai komunikasi lisan.
 27. 27. MEDIUM KOMUNIKASIMedia Sosial Blog Chatroom ForumSidang Video Mesej
 28. 28. MEDIA SOSIAL
 29. 29. CHAT ROOM
 30. 30. SIDANG VIDEO
 31. 31. BLOG
 32. 32. FORUM
 33. 33. MESEJ
 34. 34. KESAN MEDIUM KOMUNIKASI KESAN POSITIF KESAN NEGATIF
 35. 35. KESAN POSITIF1. Memudahkan perhubungan• Rakyat Malaysia yang berada di dalam atau di luar negara atas urusan pelajaran atau perniagaan dapat berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai pada bila-bila masa (24/7).• Mereka boleh berhubung menggunakan e-mail, chatting ataupun yang video kamera (web cam) dengan kos yang lebih rendah berbanding dengan menggunakan telefon.• Teknologi komunikasi yang terkini ini menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Penyebaran maklumat dan komunikasi berlaku dengan lebih pantas dan dalam waktu yang serentak.
 36. 36. KESAN POSITIF2. Komunikasi yang lebih efektif• Penggunaan blog, media sosial (facebook, twitter dan myspace) dan forum menjadi medium yang popular untuk menyampaikan maklumat.• Golongan muda zaman kini menjadikan laman sosial untuk menyebarkan maklumat terkini terutamanya kepada rakan- rakan mereka.• Dengan cara ini maklumat dan info terkini lebih mudah untuk disampaikan dan lebih menyeluruh.
 37. 37. KESAN POSITIF
 38. 38. KESAN POSITIF• Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak menggunakan media sosial .• Rakyat bebas untuk bertanyakan soalan kepada Perdana Menteri Malaysia dan mereka akan dapat mengetahui perkembangan terkini pemimpin negara dengan membaca status beliau di laman sosial
 39. 39. KESAN POSITIF3. Berkongsi pendapat dan info terkini• Blog dan forum adalah medium yang terbaik untuk bertukar pendapat dan mendapatkan info terkini.• Remaja masa kini lebih berminat menggunakan forum untuk mencari maklumat terkini dan saling berkongsi pendapat mereka dengan rakan yang hanya dikenali di alam maya.
 40. 40. KESAN NEGATIF1. Membuang masa• Remaja pada masa kini banyak menghabiskan masa mereka di laman sosial sehingga lupa akan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan tanggungjawab sebagai seorang muslim.• Pelajar-pelajar menghabiskan masa yang lama di hadapan komputer dan tidak bergaul dengan masyarakat sekeliling.
 41. 41. KESAN NEGATIF2. Penyebaran Maklumat Yang Kurang Tepat• Laman sosial dan forum dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan berita yang kurang tepat• Berita atau maklumat yang palsu juga dikirimkan melalui e-mail dan tersebar secara meluas dan tujuan untuk mengaibkan individu tertentu.• Kadangkala blog juga dijadikan medium untuk menaburkan fitnah dan memecah-belahkan masyarakat di Malaysia.• Ancaman dan ugutan juga disebarkan melalui medium komunikasi yang boleh menjejaskan keamanan negara.
 42. 42. KESUKARAN DAN MISKONSEPSI VIDEO
 43. 43. ICT DALAM PERUBATAN >>> TELEPERUBATAN THIS iPHER
 44. 44. TELEPERUBATAN1)Teleperubatan (Online Doctor)• Sistem yang menghubungkan doktor, pentadbir, penyedia perkhidmatan dan pesakit• Kaedah capaiannya berkait rapat dengan komputer peribadi,• komputer riba dan telefon bimbit• Aplikasi utama teleperubatan termasuk klinikal, pendidikan, pentadbiran, penyelidikan, penilaian atau pemeriksaan pesakit, diagnosis (telediagnosis) dan perundingan (telekonsultasi).
 45. 45. KESAN POSITIF TELEPERUBATAN• Pendekatan awal menghadapi saat kecemasan boleh dilakukan serta merta ke atas pesakit dengan bantuan doktor menerusi telefon atau internet• Rawatan dan rundingan perubatan jarak jauh antara doktor pakar dengan doktor dan doktor dengan pesakit boleh dilakukan• Membolehkan pengesahan dan pengumuman penyakit berjangkit di lakukan
 46. 46. KESAN POSITIF TELEPERUBATAN• Membantu doktor mengenali penyakit dengan menggunakan alatan peralatan diagnostik• Mempercepatkan pencapaian visi penjagaan kesihatan di Malaysia untuk melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang sihat.
 47. 47. KESAN NEGATIF TELEPERUBATAN1. Faktor geografi serta aksesibiliti• Penduduk luar bandar kurang terdedah dengan segala kecanggihan teknologi• Menyukarkan pesakit untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang sepatutnya dan tentu sekali membawa kepada lebih banyak masalah lain2. Kos• Kos pelaksanaan sistem amat tinggi kerana ia perlu sentiasa dinaik taraf dan dinilai bagi memberikan tahap ketepatan dan kepercayaan yang tinggi
 48. 48. THIS2) Total Hospital Information System (THIS)• Hospital moden berasaskan Information and Communication Technology (ICT)• Juga dikenali sebagai paperless hospital• Menerapkan budaya kerja berasaskan ICT didalam urusan klinikal, sokongan klinikal, urusan pentadbiran dan pengurusan kewangan• Antara hospital yang terlibat ialah Hospital Putrajaya, Hospital Selayang dan Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru
 49. 49. KESAN POSITIF THIS• Memberi perkhidmatan yang cepat dan selesa kepada pelanggan• Menjadikan pegawai/kakitangan hospital yang celik ICT dan mahir IT• Dapat berkongsi data dan maklumat• Proses pemindahan data secara automatik• Meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan kualiti kerja pegawai/kakitangan
 50. 50. iPHER3) iPHER(Kad Rekod Kesihatan Elektronik Peribadi)• Diperkenalkan oleh Malaysia Healthcare(MHC) yang merupakan Syarikat Penyedia Pelancongan Kesihatan• Rekabentuk sebesar kad kredit dengan kemudahan USB• Digunakan untuk merekod data pesakit.
 51. 51. KESAN POSITIF iPHER• Memudahkan urusan rekod kesihatan pesakit dengan pihak hospital• Dokumentasi rekod-rekod perubatan dapat di perolehi segera apabial menjalani rawatan di dalam atau luar negara.• Mudah di bawa kemana sahaja tanpa memerlukan akses internet.• Pesakit tidak perlu lagi membawa segala rekod perubatan yang ada ketika menjalani rawatan di luar negara kerana mengandungi pelbagai data
 52. 52. KESAN NEGATIF iPHER• Kejadian penggodaman yang menukar data pesakit• Merosakkan sistem klinikal• Penyalahgunaan rekod kesihatan
 53. 53. KESIMPULAN• Kesimpulannya, manusia masih perlu menjalankan aktiviti tertentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh teknologi maklumat misalnya makan, rehat, berekreasi, bersukan dan sebagainya. Perubahannya cumalah dari segi cara aktiviti tersebut dijalankan dan apakah batasan serta halangan yang wujud akibat gelombang maklumat yang mempengaruhinya.
 54. 54. TERIMA KASIH…….. (“,)/ AHLI KUMPULAN 3: YUSSALINA BINTI MOHD YUSOP LB110193 NOOR AZLINA BINTI ABD AZIZ LB110070 MARHAIZAN BINTI SULAIMAN LB110049 SITI SUJIMAH BINTI OMAR LB110174

×