Cabang cabang falsafah

7,553 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
484
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cabang cabang falsafah

 1. 1. CABANG-CABANG FALSAFAH Ea Jun Sen Vanitha a/p Balakrishnan Nurul Amirah binti Mas`ud Aminah Cenderakasih binti Suhaimee
 2. 2. Cabang-Cabang Falsafah Metafizik Cabang- CabangAksiologi Epistemologi
 3. 3. ASAL-USUL ISTILAH METAFIZIK  Istilah ini berasal daripada nama tajuk Meta ta physica dalam karya Prinsip Pertama.  Oleh sebab tajuk itu bermakna ‘ selepas fizik’, maka pengertian metafizik ialah perkaitan perkara yang keluar daripada fizik.
 4. 4. METAFIZIK • Satu cabang falsafah Apakah yang mengkaji tentangmaksudnya? perkara-perkara seperti sifat realiti. • Persoalan-persoalanMengikut yang jauh melampui Kamus penyiasatan saintifik
 5. 5. Cabang Falsafah MetafizikMengkaji realiti dengan mempersoalkan perkara seperti :- Apa dia alam semesta? Adakah Tuhan wujud? Apakah itu kehidupan? Apa dia pemikiran?
 6. 6. Rumusan daripada persoalan- persoalan tersebut:- Memang tidak dapat menafikan bahawapersoalan-persoalan tersebut sukar untuk kita mencari jawapan dengan hanya merujuk kepada dapatan-dapatan eksperimen atau kajian saintifik.
 7. 7. Bagi pengetahuan anda,Ahli metafizik sentiasa berusaha mengetahuimakna apabila kita kata kewujudan sesuatu.  Epistemologi  Aksiologi
 8. 8. Apa itu PerkembanganEpistemologi EpistemologiEPISTEMOLOGI Merupakan cabang bidang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan Teori-teori Epistemologi
 9. 9. Bagaimana kita Apakah kaitannya buktikandengan pembelajaran ? kesahihannya ? MEMPERSOALKAN Apa dia ilmu ? Bagaimana memperolehi ilmu ?
 10. 10. Merupakan pendekatan kepada Idealitik dan Metafizik yang bertentangan.Wujudnya pada Mula berkembang Mazhab bersama-samaMaterialisme dan dengan Empirilisme Idealisme dan Rasionalisme. PERKEMBANGAN
 11. 11. PERKEMBANGAN EPISTEMOLGI Mazhab Matearilisme Mazhab Idealistik menekankan pendekatan menekankan penguasaan ilmu daripada kefahaman ilmu daripada kesedaran kepada kesedaran . kepada kefahaman. pendapat ahli: memandang pendapat ahli : ilmu ilmu sebagai sesuatu didapati daripada persepsi secara refleksi pemikiran rasional yang pasif.pengalaman yang subjektif - Teori mereka tidak dapat - Menolak ilmu sebagai menghuraikan masalah ilmu refleksi otak manusia. rasional dengan tepat.
 12. 12. TEORI-TEORI EPISTEMOLOGIMaterialisme Dialektikal menganggap pelaksanaanteori pada tempat pertama. mengguna pendekatan dialektik. proses interaksi antara tesis + antesis = sintesis. mula daripada interaksi abstrak untuk selesaikanperkara yang lebih saintifik.
 13. 13. TEORI EPISTEMOLOGIMATERIALISME EMPIRISISME RASIONALISME DIALEKTIKAL
 14. 14. Materialisme dialektikal. Teori epistemologi yang berlandaskan materialisme dialektikal menggunkan pendekatan dialektik . Dialektik ialah sesuatu sains mengenai bentuk-bentuk pemikiran kita sejauh mana ia tidak terhad kepada masalah-masalah kehidupan seharian tetapi berusaha untuk mencapai pemahaman mengenai proses-proses yang lebih rumit dan mendesak. pendekatan diakletik merujuk proses interaksi antara tesis,antitesis untuk menghasilkan sintesis untuk menyelesaikan masalah proses ilmu secara saintifik tentang masalah sumber,proses,tujuan dan fungsi ilmu.
 15. 15. EMPIRISISME Aliran falsafah yang menyatakan bahawa semuapengetahuan diperolehi atau berdasarkanpengalaman.Merupakan huraian falsafah secara sistematikyang berkembang dibawah konteks revolusi sainsabad ke 17.Ia juga menyatakan bahawa semua kenyataanberkenaan pengetahuan terhadap dunia hanyaboleh di sahkan oleh pengalaman.Aliran fikiran empirisisme yang disokongoleh Locke, George Berkeley, dan David Humeyang menggunakan persepsi yang diperolehidaripada pengalaman sensori sebagai ilmu yangbenar.
 16. 16. Ahli empirisisme menekankan minda manusiaibarat kain kosong (empty tablets) tetapi akanmenerima corak yang mewarnainya. Corak ini akanmembentuk imej-imej yang seterusnya melahirkanfikiran-fikiran teretentu.-Ilmu berpunca dari pancaindera, atau dari luar,bukannya dari akal fikiran-Aliran fikiran empirisisme yang disokongoleh Locke, George Berkeley, dan David Humeyang menggunakan persepsi yang diperolehidaripada pengalaman sensori sebagai ilmu yangbenar.
 17. 17. Rasionalisme•Suatu kaedah penyelidikan dan ujikaji yangmenyatakan bahawa akal adalah sumberutama pengetahuan.•Descartes merupakan tokoh utama dalam aliranfikiran rasionalisme Eropah abad ke-17 yangkemudian disokong oleh Spinoza serta Leibniz,tetapi ditentang oleh aliran fikiran empirisisme .
 18. 18.  Bertentangan dengan empirisisme secara teorinya, ia menafikan pengalamaan pancaindera sebagai sumber pengetahuan. Pengetahuan diperolehi tanpa pemerhatian dan eksperimen . Hanya melibatkan proses berfikir dan membuat kesimpulan.
 19. 19. •Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialahkepercayaan terhadap kemampuan dan autoritiakal fikiran (alasan) untuk menyingkap ilmu dankebenaran.•Rasionalismemengukur bahawa daya intelekyang wujud secara semulajadi dalam diri manusiamampu mencari kebenaran.•Rasionalisme menganggap akal sebagai sumbertertinggi untuk mendapat kebenaran danmencapai segala ilmu pengetahuan.
 20. 20. Konflik Rasionalisme danEmpirisisme-Perbahasan antara ahli rasionalisme dan ahliempirisisme menumpukan kepada kemungkinanilmu dilahir secara semulajadi.Kemungkinan ilmu diperolehi secara priori melaluipenaakulan tanpa pengalaman dahulu atauposteriori,iaitu ilmu didapati dari pengalaman.
 21. 21.  Immanuel Kant (1724-1804) menggabungkan emipirisisme dan rasionalisme dalam teori epistemologi beliau. Kedua-dua unsur rasionalisme dan empirisisme sebagai dua sumber yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Bagi Kant, kedua-dua sumber adalah benar dari sudutnya masing- masing.
 22. 22. Kant dianggap aliran epistemologi yangbersifat sederhana, yang cuba membentuksintesis antara rasionalisme dan empirisisme.Kant menegaskan dalam bukunya, Critique ofPure Reason,Tanpa organ-organ deria manusia,kita tidakdapat mengenal pasti kesan dan kesedaranbenda yang terwujud, tetapi tanpa kefahamankita tidak dapat membentuk konsepdaripadanya.
 23. 23.  Proses memperolehi ilmu menggabungkan sesuatu yang melibatkan persepsi,imaginasi dan kefahaman yang berinteraksi dengan proses penaakulan. Struktur mengorganisasi konsep asas tidak boleh diperolehi daripada pengalaman sahaja. Tetapi ia perlu digunakan untuk membolehkan kita menginterpretasikan pengalaman secara keseluruhan.
 24. 24. Merupakan kajian terhadap nilai AksiologiCabang Cabang Etika Estetika
 25. 25. Cabang Etika Dikenali sebagai falsafah moral juga Mengaji tentang nilai-nilai moral, prinsip moral, tingkah laku dan sifat murninya. Dalam istilah Yunani ethos bermaksud adat resam dan kelakuan.
 26. 26. Etika normatif Metaetika Mengkaji dan  Mengkaji tentang kegunaan mencadang prinsip- konsep asas seperti betul dan salah, baik dan jahat. prinsip yang sesuai.  Dapat digunakan untuk Sering menimbulkan memppersoalkan peranan soalan “bagaimana etika dalam kehidupan dan seseorang patut asas logikal kapada sistem bertindak, secara moral”. etika . Cabang etika
 27. 27. Estetika Mengkaji tentang nilai-nilai mengenai kecantikan dan kesenian. Yunani ( persepsi deria )Plato Membezakan seni dari segi kecantikan yang ideal dengan objek yang cantik .
 28. 28. Aristotle Menganggap kecantikan adalah direka untuk dalam kehalusan dan keharmonian dalam produk tersebut.Orang Yunani Seni adalah sesuatu yang berkaitan dengan lukisan, seni pahat, dan sastera serta dikenali sebagai seni halus.
 29. 29. Immanuel Kant  Seni itu bukan semata-mata persepi kecantikan intrinsiknya, tetapi juga penglibatan penilaian yang subjektif.Sebenarnya, ada banyak perbezaan terhadapkonsep nilai etika dan estetika.Di dalamkebanyakan sistm organisasi sosial kelakuan etikabiasa dipandang sebagai penyempurnaan kendiri.Oleh sebab itulah, kita kena menjagakan moral dantatasusila kendiri supaya orang lain menerimaprinsip-prinsip kebaikan daripada kita.

×