Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คู่มือ อบรม Joomla! 3.x

คู่มือ อบรม Joomla 3.x โดย พิศาล เชื้อชาติไชย บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ใช้ได้กับ joomla 3.x www.colorpack.co.th

คู่มือ อบรม Joomla! 3.x

 1. 1. www.colorpack.co.th 3
 2. 2. พิศาล เชื้อชาติไชย (บู) 
 Project Manager - ColorPack Creations Co., Ltd. www.facebook.com/chueachatchai www.colorpack.co.th www.joomlachannel.com
 3. 3. ทำเว็บเพื่ออะไร
 4. 4. เข้าใจเป้าหมายของเว็บที่ทำ การวางแผนที่ดี ออกแบบให้ใช้งานง่าย
 5. 5. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. เมื่อมาแล้วเขาจะได้อะไรกลับไป ? 3. เมื่อมาแล้วอยากให้เขาจะทำอะไรกับเว็บเรา ? 1. คนกลุ่มไหนที่เราต้องการให้มาเว็บเรา ?
 6. 6. เพิ่มคนเข้าเว็บ
 7. 7. Joomla! เป็นระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บ หรือ CMS (Content management system) ที่ เป็น Open Source ที่เขียนด้วยภาษา PHP และ ใช้ฐานข้อมูล MySQL
 8. 8. - ใช้ง่าย (ต้องเรียนรู้) - เปิดเผยโค้ด Open Source - รองรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ - ฟรี (ถ้าลงมือทำเอง) - ลิขสิทธิ์เป็นแบบ GNU/GPL ทำไมเลือก joomla!
 9. 9. ใครใช้ Joomla! บ้าง
 10. 10. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์โดยทั่วไป 1. จดชื่อโดเมน (Domain Name) 2. เช่าพื้นที่เก็บเว็บ (Hosting) 3. ออกแบบเว็บไซต์ ตามแผนงาน 4. Upload เว็บขึ้น hosting 5. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก 6. Update และพัฒนาเว็บไซต์
 11. 11. IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ internet เช่น 203.146.102.112 203.150.3.242 192.168.1.1 10.107.1.1
 12. 12. ชื่อโดเมน คือ ชื่อเรียกเสมือน เช่น www.webmaster.or.th เป็นชื่อโดเมนของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ชื่อโดเมนนั้นมีความ สำคัญมาก เพราะบ่งบอกประเภทของหน่วยงาน และสถานที่จด ทะเบียนการใช้งาน
 13. 13. Install Joomla! การติดตั้งจูมล่า
 14. 14. Site Name = ชื่อของเว็บ อาจใส่ชื่อ องค์กร กลุ่ม Description = ข้อความอธิบายเว็บ ใส่ข้อความอธิบายว่าเว็บทำเกี่ยวกับอะไร
 15. 15. Admin Email = ใส่อีเมลของผู้ดูเล Admin Username = ชื่อที่ใช้ login * อย่าใช้ คำว่า admin Admin Password = ใส่รหัสผ่าน * เพื่อความปลอดภัยควรใส่ อย่างน้อย 8 ตัว Confirm Password = ใส่รหัสผ่าน อีกครั้ง * ใส่ให้เหมือนช่องแรก
 16. 16. Joomla! Article Manager การจัดการเนื้อหา
 17. 17. สร้าง Category ตาม Sitemap คิด SiteMap ขั้นตอนการทำงาน ใส่เนื้อหาตาม Category สร้างเมนูเพื่อแสดง เนื้อหา ในCategory
 18. 18. หน้าแรก Category Sub Category ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง Article ข่าวบันเทิง1 ข่าวบันเทิง1 ข่าวบันเทิง1 ข่าวบันเทิง1 ท่องเที่ยว บทความ 1 บทความ 1 คอมพิวเตอร์ บทความ บทความ 1 บทความ 1 ประกาศ ข่าวบันเทิง ข่าว Home Site Map
 19. 19. เพิ่ม Category สร้างหมวดหมู่ใหม่ หากต้องการดูหมวดหมู่ทั้งหมด คลิ๊กที่ Category Manager
 20. 20. ใส่ชื่อของหมวดหมู่ บันทึก ใช้แสดงใน URL
 21. 21. เพิ่ม หมวดหมู่ย่อย เลือกหมวดหมู่หลัก เพื่อกำหนดให้หมวดหมู่นี้ เป็นหมวกย่อยของหมวดใด
 22. 22. เพิ่ม เนื้อหา สร้างเนื้อหาใหม่
 23. 23. ใส่ชื่อเนื้อหา ใส่เนื้อหา เลือกหมวด แสดงในหน้าแรก
 24. 24. เอดิเตอร์ ลิงก์ไปยังเนื้อหา อื่นๆ ใส่รูป แบ่งหน้า อ่านต่อ เปิด/ปิด เอดิเตอร์
 25. 25. เพิ่ม link บทความ คลิ๊กเพื่อใส่ ลิงก์ไปยัง เนื้อหาที่เลือก
 26. 26. ใส่รูปในเนื้อหา เลือกรูป จัดรูป ใส่รูปลงเนื้อหา
 27. 27. ใส่ปุ่มอ่านต่อ ปุ่มอ่านต่อ ( read more) จะแสดงในหน้ารวม เนื้อหาใน หมวดหมู่ เป็นการตัดข้อความ ในหน้ารวมให้สั้น หากอยากอ่าน เพิ่มให้คลิ๊กอ่านต่อ
 28. 28. ใส่ปุ่มอ่านต่อ
 29. 29. Joomla! Content Editor เพิ่มความสามารถในการทำงานเนื้อหา
 30. 30. www.joomlacontenteditor.net
 31. 31. การติดตั้ง JCE
 32. 32. การติดตั้ง JCE
 33. 33. การตั้งค่าใช้งาน JCE
 34. 34. การใช้งาน JCE ลิงก์ไปยังเนื้อหา อื่นๆ หรือไฟล์ ใส่รูป อ่านต่อ
 35. 35. การจัดการรูปใน JCE สร้างโฟลเดอร์ อัพโหลดรูป ใส่รูปใน เนื้อหา จัดรูปซ้ายขวา
 36. 36. การจัดการลิ้งค์ใน JCE ลิ้งค์ไปส่วนอื่น ของเว็บเรา หรือ เว็บอื่น เลือกไฟล์ ใส่ลิ้งค์ใน เนื้อหา ใส่ข้อความ
 37. 37. การจัดการลิ้งค์ใน JCE ใส่ลิ้งค์ สร้างโฟลเดอร์ อัพโหลดไฟล์
 38. 38. Joomla! Menu Manager การจัดการเมนู
 39. 39. àเÁม¹นÙู
 40. 40. รายการ เมนู รายการเมนู ใช้ช่วยกรอง เมนูหลัก
 41. 41. แก้ไขเมนูหน้าแรก ใส่ชื่อเมนู
 42. 42. คอลัมพ์ 1 คอลัมพ์ 2 คอลัมพ์3
 43. 43. สร้างเมนู ใหม่ คลิ๊กสร้างใหม่ ใส่ชื่อเมนู เลือกชนิดเมนู
 44. 44. เลือกชนิดของเมนู เลือกชนิดเมนู ว่าจะให้แสดงอะไร แบบไหน
 45. 45. สร้างเมนู ไปหา Category เลือกหมวดหมู่
 46. 46. สร้างเมนูไปหา Category เป็นเมนูย่อย เลือกเมนูหลัก
 ข่าวบันเทิงจะเป็นเมนู ย่อยของข่าว
 47. 47. สร้างเมนูไปหา Category เป็นเมนูย่อย
 48. 48. สร้างเมนูไปหา Category เป็นเมนูย่อย
 49. 49. สร้างเมนูไปหา Category เป็นเมนูย่อย
 50. 50. Joomla! Module Manager การจัดการโมดูล
 51. 51. Module Manager โมดูล ใน Joomla เป็ นตัวตัวแสดงผล บนหน้าเว็บ มี 2 แบบ 1.โมดูลของ คอมโพเน้น
 2.โมดูล ที<แสดงผลได้ด้วยตัวอง
 52. 52. Module Manager โมดูลของ คอมโพเน้น
 โมดูลประเภทนีB จะอาศัยข้อมูลจาก คอมโพเน้นมาแสดงผล หากคอมโพเน้นไม่มีข้อมูล โมดูลก็ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ ตัวอย่าง โมดูล แสดงเนืBอหาล่าสุด จะนําข้อมูลจาก Component Content มาแสดง
 โมดูล แสดงเมนู จะนําข้อมูลจาก Component Menu มา แสดง
 โมดูล แสดงกระทู้ล่าสุด จะนําข้อมูลจาก Component Webboard มาแสดง

 53. 53. Module Manager โมดูลของที<แสดงผลด้วยตัวเอง
 โมดูลประเภทนีB จะสามารถแสดงผลได้ด้วยตัวเอง เช่น โมดูล แสดงราคาน้ํามัน เป็ นโมดูลที<แสดงผลโดยการดึงหน้า ราคาน้ํามันมาจากเว็บบริษัทน้ํามัน โมดูล Custom HTML เป็ นโมดูลที<เรา ใส่ข้อความรูปภาพลง ไปในโมดูลได้เลย

 54. 54. Module Manager ชื่อโมดูล ตำแหน่งที่ แสดง
 55. 55. สร้างโมดูลใหม่
 56. 56. เลือกโมดูลที่จะใช้
 57. 57. การตั้งค่าโมดูล ส่วนของ Toolbar 1 ชื่อโมดูล 2 ส่วนรายละเอียดโมดูล 3 กำหนดตำแหน่ง 4 สถานะขอโมดูล 5
 58. 58. โมดูลสามารถนำไปแสดงตามตำแหน่งของเทมเพลต เลือกตำแหน่งที่จะแสดง โมดูล
 59. 59. New Module ส่วนการตั้งค่าแสดงผล ส่วนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า แต่ละโมดูลไม่ เหมือนกัน ต้องศึกาาวิธิการตั้งค่าของ แต่ละโมดูล 1. เลือก Category ที่ต้องการให้โมดูล
 ดึงมาแสดง 2. จำนวนเนื้อหาที่ต้องการให้แสดง 3. แสดงเนื้อหาที่เป็น Featured หรือไม่ 4. ลำดับที่ต้องการให้แสดง 5. ผู้เขียนที่ต้องการให้แสดง
 60. 60. New Module On All Page คือ แสดงทุกหน้า No Page คือไม่แสดง Only on the pages selected คือ เฉพาะหน้าที<เลือก On all pages except those selected คือ แสดง หน้าที<ไม่ได้เลือก ส่วนของการกำหนดเชื่อมโยงเมนู ส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าให้โมดูล ไปแสดงที่ เมนูไหนบ้าง
 61. 61. Module Position คือ ตําแหน่งต่างๆบนแทมเพลต โดย ชื<อของตําแหน่งจะแตกต่างกันไป แล้ว แต่คนทําแทมเพลต
 1 ตําแหน่ง สามารถวางได้หลายโมดูล
 62. 62. Module Position
 63. 63. เรียกดู Module Position
 64. 64. เรียกดู Module Position
 65. 65. เรียกดู Module Position
 66. 66. User Viewing Access Levels Public = ทุกคน Registered = เฉพาะสมาชิก Special = ผู้มีหน้าที่ Access คือการจำกัดการเข้าถึง Guest = กลุ่ม Guest Super User = กลุ่ม ผู้ดูแล
 67. 67. User Group กลุ่ม Special Manager = สามารถเข้าหลังบ้านได้ แต่ไม่สามารถใช้งาน คอมโพเน้นได้ Author = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของตัวเอง ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Administrator = สามารถเข้าหลังบ้านทํางานได้ทุกอย่าง ยกเว้น Global Configuration Editor = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของคนอื<น ได้ แต่ไม่สามารถเผยแพร่ Publisher = สามารถเขียนบทความได้ แก้ไขบทความของ คนอื<นได้ สามารถเผยแพร่ บทความได้ กลุ่มทำงานส่วนหลังบ้าน กลุ่มทำงานหน้าเว็บ
 68. 68. User Manager User Manager เป็นส่วนของการ จัดการสมาชิก จะแสดงรายชื่อ สมาชิกทั้งหมด และสามารถเพิ่ม สมาชิกใหม่ได้จากที่นี่
 69. 69. User Manager สมาชิกยังไม่เปิดใช้งาน 1 สมาชิกยังไม่ยืนยันตัวตน 2 แสดงกลุ่มที่สังกัด 3 ปุ่มสร้างสมาชิกใหม่ 4
 70. 70. User Manager
 71. 71. สร้าง User Menu ที่ Menu Manager เป็นการ เพิ่ม กลุ่มเมนูใหม่ นอกเหนือจาก MainMenu
 72. 72. สร้าง User Menu ชื่อของกลุ่มเมนู 1 ชื่อชนิดของเมนู 2 รายละเอียด 3
 73. 73. สร้าง User Menu จะเห็นว่าเรามีกลุ่มเมนูใหม่ ขึ้นมาแล้ว
 74. 74. สร้าง เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 75. 75. สร้าง เมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมนู แก้ไข้ข้อมูล ส่วนตัว จะแสดงก็ต่อ เมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบแล้ว
 76. 76. สร้าง เมนู เขียนบทความ
 77. 77. สร้าง เมนู เขียนบทความ เมนู เขียน บทความ จะแสดงก็ ต่อเมื่อ สมาชิก Login เข้าสู่ระบบ เป็นสมาชิกระดับ
 78. 78. สร้าง User Menu ชื่อเมนู 1 Access ของเมนู 2 ชนิดของเมนู 3
 79. 79. สร้าง Module User Menu 1 Module Manager 2 คลิ๊ก New 3 เลือกชนิดโมดูล Menu
 80. 80. สร้าง Module User Menu โมดูลเมนูสมาชิก จะแสดง เฉพาะ ที่ Login (4) แล้ว และดึงเมนู User Menu มา แสดง (2)
 81. 81. User Access View Public Registered Special
 82. 82. Joomla! Extensions การจัดการส่วนเสริมของ Joomla!
 83. 83. ส่วนเสริมของ Joomla! joomla! เป็น ระบบจัดการเนืBอหา ที<สามารถเพิ<ม ความสามารถได้ โดยติดตัBง ส่วนเสริมเข้าไป ซึ<ง ส่วนเสริมของจูมล่า จะแบ่งออกเป็น
 • Components • Modules • Plugins • Templates • Languages
 84. 84. ส่วนเสริมของ Joomla!
 85. 85. Joomla! Component C คอมโพเน้น ถือเป็นส่วนเสริมใหญ่ที3สุด เรียกได ้ว่าเป็น โปรแกรมขนาดเล็ก ในจูมล่าอีกทีก็ได ้ คอมโพเน้นต่าง ๆ จะถูกพัฒนาขึJนมาเพื3อทํางานเฉพาะ ด ้าน และการทํางานของคอมโพเน้นท์จะอยู่ที3ส่วนของ หลังบ ้าน (back end) เป็นหลัก การแสดงผลของคอมโนเน้นท์ที3ด ้านหน้าเว็บไซต์นัJน จะ สามารถทําได ้โดยการสร ้างเมนูไปหาคอมโพเน้นท์ และ การทําโมดูลเพื3อเรียกใช ้งานคอมโพเน้นท์ ตัวอย่างเช่น Content (com_content) เป็นคอมโพเน้น ที3ใช ้แสดงเนืJอหา โดยคนเข ้าเว็บจะเห็นเนืJอหา ส่วนผู้ ดูแลก็เพิ3มแก ้ไขเนืJอหาที3หลังบ ้าน
 86. 86. Joomla! Module M โมดูล เป็นส่วนเสริมเล็กๆ ที3แสดงเป็นกล่องๆ ส่วนใหญ่ใช่ประกอบตกแต่งเว็บ โดยจะอาศัยข ้อมูลจาก คอมโพเน้นมาแสดงผล หากคอมโพเน้นไม่มีข ้อมูล โมดูล ก็ไม่สามารถแสดงข ้อมูลได ้
 
 ตัวอย่างเช่น โมดูล แสดงเนืBอหาล่าสุด ( mod_articles_latest) จะนําข้อมูลจาก Component Content มาแสดง แต่ก็มีโมดูลบางตัว จะสามารถแสดงผลได ้ด ้วยตัวเอง เช่น โมดูล Custom HTML เป็นโมดูลที3เรา ใส่ข ้อความ รูปภาพลงไปในโมดูลได ้เลย

 87. 87. Joomla! Plugin P ปลัRกอิน เป็นส่วนเสริมที3ทํางานอยู่เบืJองหลัง เสริมการทํางานของคอมโพเน้น เราจะไม่เห็นรูปร่าง ชัดเจนของปลัTกอินนัก ยกตัวอย่างเช่น 
 
 ปลัTกอิน Search - Content จะทําหน้าที3ไปค ้นหา ข ้อมูลใน Content (com_content) เมื3อมีคนพิพม์คํา ค ้นหา หากปิด ปลัTกอิน ตัวนีJก็จะค ้นหาไม่เจอ 
 ปลัTกอิน Authentication - Joomla จะทําหน้าที3 ตรวจสอบ เมื3อมีคน Login ว่า User Name กับ Password ตรงกันหรือไม่ หากปิด ปลัTกอิน ตัวนีJก็จะไม่ สามารถ loginได ้
 88. 88. Joomla! Plugin T แทมเพลต เป็นส่วนเสริมที3เป็นเหมือน หน้ากากของเว็บ ที3กําหนดสี ขนาดตัวอักษรเป็นตัว กําหนดการแสดงผลที3หน้าเว็บ รูปร่างหน้าตาของ เว็บไซต์ ว่าสามารถวางโมดูลไว ้ตําแหน่งใดๆได ้บ ้าง แทมเพลตมีการวางตําแหน่งและชื3อตําแหน่งแตกต่าง กันไปแล ้วแต่คนสร ้างแทมเพลต
 89. 89. Joomla! Plugin L ภาษา เป็นส่วนเสริมที3แสดงเมนู คําอธิบายในจูมล่าเป็น ภาษาต่างๆได ้
 90. 90. Joomla! Extension Install เมนูจัดการส่วนเสริม 1 ใช้เลือกไฟล์แล้วติดตั้ง 2 ใส่โฟลเดอร์บนเว็บเพื่อติด ตั้ง 3 ใส่ URL เพื่อติดตั้ง 4
 91. 91. Joomla! Contact Manager การจัดการ การติดต่อ
 92. 92. การจัดการการติดต่อ ระบบจัดการการติดต่อในจูมล่า ใช้สร้างฟอร์มในการติดต่อและแสดง ข้อมูลการติดต่อ สามารถแบ่งหมวดหมู่ของผู้ติดต่อ
 93. 93. สร้าง รายชื่อผู้ติดต่อ สร้าง Category ในการติดต่อ ขั้นตอนการทำงาน - การติดต่อ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลการติดต่อ
 94. 94. การจัดการการติดต่อ - เพิ่มหมวดหมู่
 95. 95. การจัดการการติดต่อ - เพิ่มหมวดหมู่
 96. 96. การจัดการการติดต่อ - เพิ่มผู้ติดต่อ
 97. 97. การจัดการการติดต่อ - เพิ่มผู้ติดต่อ
 98. 98. การจัดการการติดต่อ - สร้างเมนู * การสร้างเมนู จะนำไปไว้กลุ่มเมนูไหนขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บ ไม่จำเป็นต้องเป็น Mainmenu
 99. 99. การจัดการการติดต่อ - สร้างเมนู List All Contact Categories = แสดง รายการหมวดหมู่การติดต่อทั้งหมด List Contacts in a Category = แสดงรายชื่อ ผู้ติดต่อในหมวดหมู่ที่เลือก Single Contact = แสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ คนใดคนหนึ่ง Featured Contacts = แสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่ ถูกเลือกให้เป็น Featured Contacts
 100. 100. การจัดการการติดต่อ - เมนูแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด
 101. 101. การจัดการการติดต่อ - สร้างแสดงรายชื่อในหมวด
 102. 102. การจัดการการติดต่อ - เมนูไปยังผู้ติดต่อ 1คน
 103. 103. Joomla! Weblink Manager การจัดการเว็บลิงค์
 104. 104. การจัดการเว็บลิงค์ ระบบจัดการเว็บลิงค์ เป็ นระบบเอาไว้ รวบรวมเว็บลิงค์ที<น่าสนใจ ที<เกี<ยวข้อง กับเว็บเรา สามารถสร้างหมวดหมู่ได้
 105. 105. สร้าง รายการเว็บลิงค์ สร้าง Category ของเว็บลิงค์ ขั้นตอนการทำงาน - เว็บลิงค์ สร้างเมนูเพื่อแสดง ผลเว็บลิงค์
 106. 106. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างหมวดหมู่
 107. 107. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างหมวดหมู่
 108. 108. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเว็บลิงค์
 109. 109. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเว็บลิงค์
 110. 110. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนู * การสร้างเมนู จะนำไปไว้กลุ่มเมนูไหนขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บ ไม่จำเป็นต้องเป็น Mainmenu
 111. 111. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนู List All Weblink Categories = แสดงรายการ หมวดหมู่เว็บลิงค์ทัBงหมด List Weblink in a Category = แสดงรายชื<อ เว็บลิงค์ในหมวดหมู่ที<เลือก Submit a Web Link = เมนูให้สมาชิกส่งเว็บ แนะนํา
 112. 112. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนูเว็บลิงค์
 113. 113. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนูเว็บลิงค์
 114. 114. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนูเว็บลิงค์
 115. 115. การจัดการเว็บลิงค์ - สร้างเมนูเว็บลิงค์
 116. 116. Joomla! Newsfeeds Manager การจัดการ Newsfeeds
 117. 117. การจัดการ Newsfeeds Newsfeeds เป็นระบบเอาไว้รวบรวม ข่าวจากเว็บที<น่าสนใจ โดยจะดึง ชื<อ ข่าว เนืBอหาบางส่วนมาแสดงที<เว็บเรา ได้
 118. 118. สร้าง รายการ Newsfeed สร้าง Category Newsfeeds ขั้นตอนการทำงาน - Newsfeeds สร้างเมนูเพื่อแสดง Newsfeeds
 119. 119. การจัดการ Newsfeeds - สร้างหมวดหมู่
 120. 120. การจัดการ Newsfeeds - สร้างหมวดหมู่
 121. 121. การจัดการ Newsfeeds - สร้าง Feed
 122. 122. การจัดการ Newsfeeds - สร้าง Feed
 123. 123. การจัดการ Newsfeeds - หาข่าวที่ปล่อย Feed
 124. 124. การจัดการ Newsfeeds - หาข่าวที่ปล่อย Feed
 125. 125. การจัดการ Newsfeeds - สร้าง Feed
 126. 126. การจัดการ Newsfeeds - สร้างเมนู * การสร้างเมนู จะนำไปไว้กลุ่มเมนูไหนขึ้นอยู่กับเจ้าของเว็บ ไม่จำเป็นต้องเป็น Mainmenu
 127. 127. การจัดการ Newsfeeds - สร้างเมนู List All News Feeds Categories = แสดง รายการหมวดหมู่ News Feeds ทัBงหมด List News Feeds in a Category = แสดงราย ชื<อ News Feeds ในหมวดหมู่ที<เลือก Single News Feeds = แสดงข่าว News Feeds เดียว
 128. 128. การจัดการ Newsfeeds - สร้างเมนู
 129. 129. การจัดการ Newsfeeds - สร้างเมนู
 130. 130. การจัดการ Newsfeeds - สร้างเมนู
 131. 131. Joomla! Banner Manager การจัดการป้ายโฆษณา
 132. 132. สร้าง รายการ Banner สร้าง Category Banner ขั้นตอนการทำงาน - Banner สร้างModule
 เพื่อแสดง Banner สร้าง Clients * เพราะลักษณะการแสดงผลของแบนเนอร์ ต้องนำไปแสดงตามจุดต่างๆ จึงอาศัยโมดูลใน การแสดง
 133. 133. www.colorpack.co.th การจัดการ Banner Banner เป็นคอมโพเน้นที่ใช้ จัดการ ป้ายโฆษณา สามารถกำหนด ให้จำนวนครั้งในการแสดงได้ สามารถแสดงตาม tag ได้ และ สามารถแสดงได้หลายจุดบนหน้า
 134. 134. การจัดการ Banner - สร้าง Clients
 135. 135. การจัดการ Banner - สร้าง Clients
 136. 136. การจัดการ Banner - สร้าง หมวดหมู่
 137. 137. การจัดการ Banner - สร้าง หมวดหมู่
 138. 138. การจัดการ Banner - สร้าง Banners
 139. 139. การจัดการ Banner - สร้าง Banners
 140. 140. การจัดการ Banner - สร้าง Banners
 141. 141. การจัดการ Banner - สร้าง โมดูล
 142. 142. การจัดการ Banner - สร้าง โมดูล
 143. 143. การจัดการ Banner - สร้าง โมดูล
 144. 144. การจัดการ Banner - สร้าง โมดูล
 145. 145. Joomla! Search Manager การจัดการสถิติคำค้น
 146. 146. การจัดการ สถิติคำค้น
 147. 147. การจัดการ สถิติคำค้น - เปิดการเก็บสถิติ คลิ๊กที่ Options เพื่อตั้งค่า
 148. 148. การจัดการ สถิติคำค้น - เปิดการเก็บสถิติ
 149. 149. การจัดการ สถิติคำค้น - เปิดการเก็บสถิติ เมื่อเราเปิดระบบสถิติคำค้นแล้ว หากมีคนมาค้นหาข้อมูลในเว็บเรา ระบบจะเก็บคำค้นและ สถิติ ว่ามีคำไหนบ้าง ค้นกี่ครั้ง ค้นแล้วเจอ กี่บทความ เพื่อให้เจ้าของเว็บนำไปวิเคราะห์ความสนใจ ของคนเข้าเว็บ * หากเว็บมีคนเข้าเยอะ การเก็บสถิติจะมีการใช้พื้นที่ในฐานข้อมูลมากขึ้น
 150. 150. Joomla! Language Manager การจัดการภาษา
 151. 151. การจัดการภาษา - การติดตั้งภาษาเพิ่ม
 152. 152. การจัดการภาษา - การติดตั้งภาษาเพิ่ม
 153. 153. การจัดการภาษา - การติดตั้งภาษาเพิ่ม
 154. 154. การจัดการภาษา - การตั้งค่าภาษาหลัก หน้าเว็บ
 155. 155. การจัดการภาษา - การตั้งค่าภาษาหลัก หน้าเว็บ
 156. 156. การจัดการภาษา - การตั้งค่าภาษาหลัก ผู้ดูแล
 157. 157. การจัดการภาษา - การตั้งค่าภาษาหลัก ผู้ดูแล
 158. 158. Joomla! Template Manager การจัดการเทมเพลต
 159. 159. การจัดการเทมเพลต เทมเพลต เป็ น รูปร่างหน้าตาของ เว็บไซต์ที<เราเห็นทัBงหมด ทัBงลักษณะ ตัวอักษร สี และรูปแบบการจัดวาง โมดูล เทมเพลตจึงเปรียบเหมือน บ้าน พร้อมอยู่ที<รอการตกแต่ง ด้วยโมดูล ต่างๆ
 160. 160. การจัดการเทมเพลต - การตั้งค่าเทมเพลตหลัก เทมเพลตที่มีรูปดาวอยู่คือเทมเพลตที่เราใช้งานเป็นเทมเพลตหลักอยู่ หากต้องการเปลี่ยนให้คลิ๊กที่รูปดาวสีขาว
 161. 161. การจัดการเทมเพลต - การติดตั้งเทมเพลต
 162. 162. การจัดการเทมเพลต - การติดตั้งเทมเพลต
 163. 163. การจัดการเทมเพลต - การติดตั้งเทมเพลต
 164. 164. การจัดการเทมเพลต - การติดตั้งเทมเพลต
 165. 165. การจัดการเทมเพลต - การตั้งค่าเทมเพลตหลัก
 166. 166. การจัดการเทมเพลต - การตั้งค่าเทมเพลตหลัก
 167. 167. การจัดการเทมเพลต - การดูตำแหน่งโมดูล
 168. 168. การจัดการเทมเพลต - การดูตำแหน่งโมดูล
 169. 169. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง เมื่อเราเปลี่ยนเทมเพลตแล้ว ตำแหน่งโมดูลจะเปลี่ยนไป ตามเทมเพลตนั้น ชื่อเรียกจะไม่เหมือนกัน เมื่อเรารู้ตำแหน่ง โมดูลของแต่ละแทมเพลตแล้ว ให้ มาเปลี่ยนตำแฟน่งของ โมดูลให้ตรงกับเทมเพลตที่เราใช้งาน
 170. 170. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง
 171. 171. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง เลือกตำแหน่งของ เทมเพลตที่เราใช้งาน ในรูปใช้เทมเพลต Yoo_master2
 172. 172. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง โมดูล Main menu จะถูกแสดงในตำแหน่งที่ชื่อ menu ของเทมเพลต 

 173. 173. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง
 174. 174. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง
 175. 175. การจัดการเทมเพลต - การปรับโมดูลให้ตรงตามตำแหน่ง
 176. 176. Joomla! Backup การสำรองข้อมูล
 177. 177. การสำรองข้อมูล - Backup การสำรองข้อมูล หรือ Backup เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ การทำเว็บ มีความเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลสูญหายอยู่ตลอดเวลา การ สำรองข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ การวางแผนการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับ เจ้าของเว็บ ว่าจะทำการสำรอง เป็น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายวัน *เมื่อทำการสำรองข้อมูลแล้วให้โหลดมาเก็บ อย่าทิ้งไว้บนเว็บ
 

 178. 178. การสำรองข้อมูล - Backup คอมโพเน้นที่เราจะใช้สำรองข้อมูลคือ Akeeba backup จากเว็บ http://akeebabackup.com/
 179. 179. การสำรองข้อมูล - ติดตั้ง Akeeba Backup
 180. 180. การสำรองข้อมูล - ติดตั้ง Akeeba Backup
 181. 181. การสำรองข้อมูล - ติดตั้ง Akeeba Backup
 182. 182. การสำรองข้อมูล - ติดตั้ง Akeeba Backup
 183. 183. การสำรองข้อมูล - ติดตั้ง Akeeba Backup
 184. 184. การสำรองข้อมูล - ตั้งค่า Akeeba
 185. 185. การสำรองข้อมูล - Akeeba Backup หากเว็บมีขนาดใหญ่เกิน 1GB ให้ใช้ JPA
 186. 186. การสำรองข้อมูล - Backup
 187. 187. การสำรองข้อมูล - Backup Progress
 188. 188. การสำรองข้อมูล - Backup Completed หากอยู่หน้าแรกของ akeeba เข้ามาจาก iconนี้
 189. 189. การสำรองข้อมูล - Download Backup Download Backup ลงมาเก็บ
 190. 190. Joomla! Restore การกู้คืนข้อมูล
 191. 191. การกู้คืนข้อมูล - Restore การกู้คืน ข้อมูลจาก Akeeba Backup ให้เราแตกไฟล์ ที่เราสำรองไว้ จากนั้นนำโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด ไปไว้บน Server ที่ต้องการติดตั้ง แล้วเรียกหน้าเว็บ
 192. 192. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 193. 193. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 194. 194. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 195. 195. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 196. 196. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 197. 197. การกู้คืนข้อมูล - Restore
 198. 198. การกู้คืนข้อมูล - Restore

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • ssuser7cd18e

  Jul. 21, 2016
 • PuPiyanart

  Aug. 3, 2016
 • subinpimjong

  Sep. 6, 2016
 • saravutsuktam

  Sep. 16, 2016
 • Tyw2011

  Oct. 3, 2016
 • chokchok1

  Nov. 9, 2016
 • weerapolthee

  Dec. 8, 2016
 • LelBubbleBase

  Jan. 18, 2017
 • MisterkRedShirt

  Feb. 7, 2017
 • PoopaFine

  Mar. 21, 2017
 • imooma

  Jul. 17, 2017
 • busyrosesandee

  Aug. 14, 2017
 • ssusercf2c92

  Aug. 15, 2017
 • nungruthai2513

  Dec. 27, 2017
 • benjawanjanmung

  Jan. 5, 2018
 • saplay2534

  Jan. 29, 2018
 • ParotPanna

  Jan. 4, 2019
 • ssuser9f42db

  Nov. 11, 2019
 • suer7

  Nov. 19, 2019
 • oksiri

  Aug. 1, 2020

คู่มือ อบรม Joomla 3.x โดย พิศาล เชื้อชาติไชย บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ใช้ได้กับ joomla 3.x www.colorpack.co.th

Views

Total views

24,464

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

114

Actions

Downloads

2,829

Shares

0

Comments

0

Likes

64

×