Globalizacja Lustyk Wrzosek Zielona

4,986 views

Published on

Praca Uczennic 1FLO

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Globalizacja Lustyk Wrzosek Zielona

 1. 1. Kulturowaglobalizacja
 2. 2. Spis treści✦ Co to jest globalizacja?✦ Globalizacja, czyli dominacja korporacji✦ Globalizacja kultury✦ Pozytywne aspekty globalizacji✦ Negatywne aspekty globalizacji✦ Globalizacja w Polsce✦ Wpływ mediów na globalizację
 3. 3. Co to jestglobalizacja? Powrót
 4. 4. Co to jest globalizacja?✦ Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Powrót
 5. 5. Cechy globalizacji✦ Główną cechą globalizacji – cechą, którą można jednocześnie traktować jako przyczynę globalizacji – jest brak barier lub małe bariery dla takich przepływów jak:✦ przepływy towarowe✦ przepływy usługowe✦ przepływy kapitałowe✦ przepływy ludzkie✦ przepływy informacyjne, w tym również wiedzy Powrót
 6. 6. Globalizacja, czyli dominacja korporacji Powrót
 7. 7. Globalizacja, czylidominacja korporacji Dziś, większa część współczesnych społeczeństw, na procesy globalizacyjne reaguje z dużym niepokojem o dzień jutrzejszy. W światowej gospodarce dominują dziś korporacje, które rozstrzygają o wielu różnych sprawach, wykraczając szeroko w swoim oddziaływaniu ponad sprawy gospodarcze. Można powiedzieć bez specjalnego ryzyka, że to korporacje w największym stopniu decydują o losach naszego świata. Przykładami korporacjisą: McDonald’s, The Coca-Cola Company, Intel, Microsoft czy General Motors Corporation. Powrót
 8. 8. Globalizacja kulturowa Powrót
 9. 9. Globalizacja kulturowa✦ Globalizacja to problem złożony, funkcjonujący na wielu różnych płaszczyznach wciąż nie do końca poznany. W sferze kultury globalizacja dokonuje się na dwa sposoby. Z jednej strony to homogenizacja, zwłaszcza, jeśli chodzi o kulturę popularną promującą te same dla wszystkich wartości, te same wzory konsumpcji, ale również to dywersyfikacja, doprowadzająca do wyodrębniania się i tworzenia nacjonalizmów, poszukiwania odrębności, budowania tożsamości (często opartej na konstruowanej tradycji). Globalizacja to ani nie tylko homogenizacja, ani nie tylko dywersyfikacja — to dwie strony tego samego medalu, które wspólnie prowadzą do tworzenia nowej jakości, a być może w przyszłości do tworzenia nowego światowego, ale wewnętrznie zróżnicowanego ładu społecznego. Powrót
 10. 10. Globalizacja kultury ✦ Globalizacja kultury to jedna z najgroźniejszych form globalizacji. Jej skutki można zaobserwować w życiu codziennym. Jest to na przykład narzucenie innym społecznościom swoich kultur i obrzędów np. obchodów Hallowen’u czy Walentynek, również muzyki o charakterze totalnym (np. pop, techno) czy nawet sportu: golf, krykiet, polo. W słownictwo zaczyna wchodzić globalizacja rozpowszechniając słowa weekend, lunch. Nietrudno zauważyć, że przez ostatnie 20 lat do naszego kraju zaczęły na szeroką skalę przenikać z Zachodu (szczególnie z Ameryki) przeróżne mody, stopniowo wypierając zastane PRL-owskie szare normy, np. bary mleczne zostały zastąpione przez McDonaldy, popularne stały się produkty takie jak coca-cola, wiele rzeczy robiono w zachodnim stylu, co bez trudu można zauważyć porównując chociażby polskie filmy z lat 70. z tymi z lat 90. (np. komedie „Sami swoi” czy „Nie lubię poniedziałku” z „Killer”).  Powrót
 11. 11. Pozytywne skutki globalizacji Powrót
 12. 12. Pozytywne skutki globalizacji✦ Wzrost produkcji✦ Poprawienie sytuacji materialnej kraju a tym samym jej mieszkańców.✦ Postęp technologiczny, który ułatwia kontakty międzyludzkie, poprawia organizację pracy, warunki bytowania, a także usprawnia wszelkie miejsca służące człowiekowi, którego dobro stawiane jest w dzisiejszych czasach na pierwszym miejscu. Swobodny przepływ kapitału i rozwój handlu zagranicznego przyczynia się do poprawienia sytuacji wielu krajów. Zagraniczni przedsiębiorcy zatrudniają ludzi do pracy, zmniejszającym tym samym stopę bezrobocia. Powrót
 13. 13. Pozytywne skutki globalizacji✦ Konsumenci mogą nabywać coraz lepsze towary po korzystnych cenach, mając możliwość wyboru.✦ Korzyści polityczne czyli szerzenie się na wszystkie państwa świata ustroju, w którym obywatele biorą aktywny udział w życiu publicznym✦ Tworzenie międzynarodowych organizacji, które mają na celu pomoc państwom a także zapewnienie odpowiedniego poziomu światowej gospodarce, są to m.in. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu.✦ Nowe metody sterowania życiem publicznym w skali światowej globalnego zarządzania, usprawnienie działania organów władzy. Powrót
 14. 14. Negatywne skutki globalizacji Powrót
 15. 15. Negatywne skutki globalizacji✦ Podział świata na dwie części: zintegrowaną i wyizolowaną, czyli krajów rozwijających się i krajów najbiedniejszych (zwłaszcza w Afryce)✦ Migracja ludzi biednych do krajów wysoko rozwiniętych..  likwidacja miejsc pracy w krajach wysoko rozwiniętych ( gdzie ludzi coraz częściej zastępują nowoczesne maszyny) i wyzysk pracowników w wielkich korporacjach.✦ Dążenie do jedności powoduje ograniczenie władzy i częściową utratę suwerenności państw narodowych, przez co zanika tradycja podmiotów życia publicznego a w późniejszym efekcie może przyczynić się to do rozpadu państw narodowych Powrót
 16. 16. Negatywne skutki globalizacji✦ Powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji, w wyniku, czego znaczna część kapitału należy do niewielkiej liczby państw, przodujących na arenie międzynarodowej, stanowiących globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów peryferyjnych✦ Nasilenie się konfliktów etnicznych, ideologicznych i religijnych, szerzenie się ksenofobi i nietolerancji. problemy tożsamości kulturowej, następuje masowa globalizacji kultury. degradacja środowiska, występuje wzmożone ryzyko klęsk ekologicznych - dymy, spaliny, wszelakie zanieczyszczenia z wielkich fabryk przemysłowych, samochodów przyczyniają się do postępującego wyniszczania środowiska, w którym żyjemy Powrót
 17. 17. Globalizacja w Polsce Powrót
 18. 18. Globalizacja w PolsceDużym krokiem w kierunku rozwoju globalizacji wPolsce było wstąpienie do Unii Europejskiej.Jesteśmy świadkami rozwoju XXI w. w Polsce corazczęściej zauważamy zagranicznych inwestorów, a inasze przedsiębiorstwa możemy zauważyć narynkach zagranicznych. Jest to krzepiące zjawiskodające społeczeństwu polskiemu możliwośćrozwoju. Obserwujemy zmniejszający się bilansbezrobocia, co w dużej mierze jest skutkiemstworzenia możliwości legalnej pracy Polakówzagranicą. Gospodarka naszego kraju prężnie sięrozwija, co prowadzi do poprawy bytu obywateli.Globalizacja dała nam swobodę podróżowania orazpopularność turystyki. Powrót
 19. 19. Globalizacja w Polsce✦ Struktura etniczna Polski znacząco różni się od obrazu większości społeczeństw zachodnioeuropejskich. O ile bowiem te ostatnie uznać można za wielokulturowe, o tyle w Polsce nadal mamy do czynienia z dominacją jednej grupy etnicznej. Polska, bowiem nie była dotychczas miejscem interesującym dla dużych grup obcokrajowców szukających nowego miejsca do osiedlenia się na stałe, zaś zmiany granic po II wojnie światowej oraz wymuszone migracje tego okresu spowodowały, iż mniejszości narodowe i etniczne to obecnie mniej niż 3% ogółu ludności Polski. Powrót
 20. 20. Globalizacja w Polsce✦ Błędem jest to, że patrzymy na globalizację z punktu widzenia wysoko rozwiniętego konkurencyjnego kraju. Nie jesteśmy w stanie pokonać konkurencji globalnej. Polskie przedsiębiorstwa to z reguły przedsiębiorstwa małe, słabe, ekonomicznie nie zdolne do udzielania kredytu kupieckiego. Są bezbronne wobec konkurencji, są narażone na konkurencje zewnętrzną. W warunkach wolnej konkurencji przegrywają nie dlatego, że nie są innowacyjne, ale dlatego, że nie są dość silne finansowo by sprostać konkurencji dużych przedsiębiorstw. Powrót
 21. 21. Wpływ mediów na globalizację Powrót
 22. 22. Wpływ mediów na globalizację✦ Media stały się własnością garstki graczy, którzy, mając do dyspozycji szybkie narzędzia komunikacji, decydują w przeciągu kilku minut, jeśli nie sekund, o tym, co pójdzie w świat jako informacja. Wraz z rozwojem techniki dawne powiązania pomiędzy radiem, telewizją i prasą są coraz węższe. Dziennikarze pracują obecnie na wszystkich trzech polach jednocześnie dzięki Internetowi. Powrót
 23. 23. Wpływ mediów na globalizację✦ Obecnie telewizja cyfrowa daje możliwość śledzenia większej ilości kanałów, a więc i programów o lepszej jakości przekazu. Producenci reklamy, publicyści, nadawcy radiowi i telewizyjni będą mogli tworzyć bazę danych ma temat tego, co ich klienci lubią lub czego nie lubią i karmić ich informacją, reklamą, programem w sposób bierny i czynny, tak jak owi klienci będą sobie tego życzyli. Kanały tylko dla dorosłych lub tylko na subskrypcję będą ogólnie dostępne, co stworzy poważne kłopoty dla wszelkich instytucji kontrolnych. Nadawanie przez Internet stanie się rzeczywistością jeszcze w początkach XXI wieku. Powrót
 24. 24. Wpływ mediów na globalizację✦ W przypadku najgorszego scenariusza może się okazać, że wszyscy będziemy pracownikami w domu, siedząc przed komputerem niezależnie od tego, czy jesteśmy studentami, nauczycielami, sprzedawcami, duchownymi. Możemy być zdominowani przez dom jako miejsce naszej pracy.Przy takiej wizji pracy związki zawodowe nie będą miały znaczenia w świecie globalizacji. Zniknie nawet wielość połączeń jak telefon, transmisja naziemna, kabel i połączenie satelitarne w niedalekiej przyszłości wszystko pomieści jeden kabel prowadzący do jednego komputera/telewizora. Powrót
 25. 25. DZIĘKUJEMY!Przygotowały:Luiza Luśtyk,Justyna Wrzosek,Angelika Zielona,kl.I F LO

×