Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kunskapslotsen

466 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kunskapslotsen

  1. 1. Utveckla din organisations personalarbete i samarbete med Stockholms universitets studenter Under våren 2011 kommer studenterna vid PAO-programmet (Personal, arbete och organisation) att skriva sina examensuppsatser. De uppmunt- ras att göra detta i samarbete med företag eller organisationer. Kun- skapslotsen anordnar därför tillsammans med PAO-programmet och Sveriges HR Förening ett studentforum där du som företagsrepresentant bjuds in för att träffa studenter. Ni får då tillfälle att diskutera potentiella uppsatsämnen och hur de kan hjälpa din organisation att utvecklas. Studenterna har god beteendevetenskaplig kompetens efter fem termi- ners studier och kan skriva uppsatser inom exempelvis följande ämnes- områden: Organisationsförändringar• Motivation och motivationsmodeller• Ledarskap• Stress och hälsa• Internutbildning och kompetensutveckling• Ni bjuds även på en spännande föreläsning av Christian Bergenstråhle på temat sociala medier och hur de påverkar HR-funktionen. Behöver ditt företag öka kunskapen om hur motivation, kompe- tensutveckling, hälsa eller ledarskap påverkar era medarbetare? Har ditt företag genomfört organisationsförändringar och har ni behov av att ta reda på mer om hur detta uppfattats i organisa- tionen? Nu finns möjligheten att ta hjälp av studenter från Stock- holms universitet. Tid: Onsdag den 17 november kl. 16-18.30 Plats: Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 8, Geovetenskapens hus (Hus U), Nordenskiöldsalen. Cirka 100 meters promenad från T-banestation Universitetet. Anmälan: Senast den 8 november till Lotta Grahn, lotta@staforum.se, tel. 08-674 76 03 Obs, begränsat antal platser. Mer info och program på nästa sida >>
  2. 2. Program 16.00 -17.15 Presentation och mingel med studenter från PAO-programmet Kunskapslotsen och medverkande företag 17.15 -18.00 Vad kan sociala medier göra – och hur påverkar detta HR-funktionen? Christian Bergenstråhle - Savetime Sweden AB 18.00 -18.30 Fortsatt mingel Har du frågor? För frågor om ämnesval/studenternas kompetens, kontakta Lotta Stern, lotta. stern@sofi.su.se, tel. 08-16 43 65 eller Lena Wilhelmsson, lena.wilhelmson@ ped.su.se, tel. 08-16 23 21 För frågor om Kunskapslotsen, kontakta Lotta Grahn, lotta@staforum.se, tel. 08- 674 76 03 Christian Bergenstråhle har arbetat med kommunikation i snart 15 år, de senaste 3,5 åren i det egna bolaget Savetime Sweden AB. Specialistkompetensen ligger inom sponsring och sociala medier – fokus ligger både på strategi och kreativitet. Christian Bergenstråhle Kunskapslotsen är ett projekt inom EU:s regionala utvecklingsfond. Projektets syfte är att öka samverkan och kunskapsöverföringen mellan akademi och små och medelstora företag i Stock- holmsregionen. Under projektiden 2008-2010 arbetar vi med att matcha företagens utvecklings- behov med akademins kompetens och samverkansbehov. Läs mer på www.kunskapslotsen.se Varmt välkomna! Låter detta intressant? Anmäl er senast 8 november. Inför studentforumet behöver ni förbereda en eller flera projektidéer som ni skickar in i samband med anmälan. Ni behöver även förbereda en kort (max 3 minuter) muntlig presentation av ert företag och dess utvecklingsbehov.

×