Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6. Pengurusan Tamadun

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. Pengurusan Tamadun

 1. 1. PENGURUSAN PENTADBIRAN
 2. 2. TAMADUN HWANG HO
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>China mengamalkan pemerintahan monarki di mana raja mempunyai kuasa mutlak. </li></ul><ul><li>Kedudukan rajanya juga meningkat apabila kerajaannya berjaya meluaskan kuasa dan membentuk empayar. </li></ul><ul><li>Gelaran Maharaja mula digunakan. </li></ul><ul><li>Maharaja China dibantu oleh golongan birokrasi untuk memerintah empayar. </li></ul><ul><li>Golongan birokrasi terdiri dari pegawai kerajaan yang dilantik oleh Maharaja. </li></ul>
 4. 4. TAMADUN CHINA <ul><li>DINASTI SHANG </li></ul><ul><li>DINASTI CHOU </li></ul><ul><li>DINASTI HAN </li></ul><ul><li>DINASTI CHIN </li></ul>
 5. 5. DINASTI SHANG <ul><li>Satu sistem pemerintahan beraja yang berwibawa dan berkuasa mutlak telah wujud di China. </li></ul><ul><li>Raja mempunyai kuasa tertinggi memerintah satu golongan tentera yang besar. </li></ul><ul><li>Beliau juga dapat menguruskan tenaga buruh supaya menjalankan projek-projek umum dan menyumbangkan bijirin kepada negara. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Pemerintahan beraja ini dikuasai oleh golongan bangsawan mengikut sistem turun-temurun dan berjaya pula memerintah kawasan masing-masing. </li></ul><ul><li>Mereka memusatkan kuasa kepada sesebuah bandar. </li></ul><ul><li>Semua pembesar menjadi tuan tanah. </li></ul>
 7. 7. PEMBESAR TEMPATAN <ul><li>Oleh itu, mereka dikehendaki taat setia kepada raja dan kerajaan. </li></ul><ul><li>Mereka mesti mengikut raja: </li></ul><ul><ul><li>Pergi berperang </li></ul></ul><ul><ul><li>menjaga sempadan </li></ul></ul><ul><ul><li>membayar cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>mengurus tenaga buruh supaya dapat menjadi askar dalam masa perang dan bekerja dalam projek-projek umum dalam masa aman. </li></ul></ul>
 8. 8. DINASTI CHOU <ul><li>Mengamalkan sistem feudal secara berleluasa. </li></ul><ul><li>GOLONGAN BANGSAWAN </li></ul><ul><ul><li>merupakan pembesar kedua selepas raja </li></ul></ul><ul><ul><li>berkuasa mutlak mentadbir wilayah masing-masing </li></ul></ul><ul><ul><li>mentadbir dengan menubuhkan beberapa jabatan untuk mengawasi hal-hal seperti : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kewangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pasukan bersenjata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>undang-undang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menyimpan rekod. </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Lama-kelamaan, golongan pembesar ini menjadi pentadbir yang berwibawa dan bercita-cita tinggi. </li></ul><ul><li>Sikap tamak ini telah menimbulkan persaingan untuk menguasai wilayah lain. </li></ul><ul><li>Akibatnya, Dinasti Chou mulai lemah dan berada dalam keadaan huru-hara dari abad ke-8 hingga ke-2 SM. </li></ul>
 10. 10. DINASTI HAN <ul><li>Satu sistem perkhidmatan awam dibentuk untuk melantik pegawai kerajaan. </li></ul><ul><li>Pemerintah Han juga memperkenalkan Peperiksaan Awam China. </li></ul><ul><li>Rakyat yang berpendidikan dan lulus peperiksaan awam boleh dilantik sebagai pegawai kerajaan . </li></ul><ul><li>Undang-undang dan sistem pemerintahan pada zaman ini adalah berasaskan kepada falsafah Confucius (pemerintahan melalui teladan). </li></ul>
 11. 11. DINASTI CHIN <ul><li>Undang-undang yang ketat telah diperkenalkan oleh Han Fei Tsu iaitu seorang pendokong falsafah Legalisme (pemerintahan melalui undang-undang lebih berkesan daripada pemerintahan teladan). </li></ul><ul><li>Beliau berpendapat tingkah laku manusia dapat dikawal melalui kekerasan dan undang-undang yang ketat. </li></ul><ul><li>Falsafah Legalisme berbeza daripada falsafah Confucius yang mengatakan pemerintahan melalui teladan adalah lebih baik. </li></ul>
 12. 13. PERINGKAT TAMADUN AWAL <ul><li>ditadbir oleh seorang pemimpin daripada golongan pendeta. </li></ul><ul><li>PENDETA </li></ul><ul><ul><li>Pemerintahannya adalah berkuasa mutlak dan sangat dihormati oleh rakyat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugas-tugas pemerintahan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengawal pembinaan baru menetapkan piawai timbangan dan ukuran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengawasi sistem tulisan, bentuk bangunan, pelan jalan dan sebagainya. </li></ul></ul></ul>
 13. 14. SELEPAS TAMADUN AWAL <ul><li>mengamalkan sistem pemerintahan monarki dan pemerintahan mutlak. </li></ul><ul><li>Kedudukan raja di India semakin meningkat apabila kerajaannya berjaya meluaskan kuasa dan membentuk empayar. </li></ul><ul><li>Raja menggelarkan dirinya sebagai Maharaja. </li></ul><ul><li>Empayar Maurya di India merupakan sebuah empayar yang cekap dan tersusun. </li></ul>
 14. 15. RAJA <ul><li>ketua pentadbir kepada kerajaan. </li></ul><ul><li>ketua hakim </li></ul><ul><li>penasihat </li></ul><ul><li>penggubal undang-undang </li></ul><ul><li>ketua tertinggi dalam angkatan tentera </li></ul><ul><ul><li>di mana kuasa raja adalah tidak terhad.  </li></ul></ul>
 15. 16. RAJA <ul><li>akan melantik penasihat-penasihat untuk dijadikan pembantu dalam urusan pentadbiran misalnya: </li></ul><ul><ul><li>untuk menjatuhkan hukuman,raja akan berbincang dengan penasihat beliau. </li></ul></ul><ul><li>Terdapat juga majlis menteri sebagai tambahan kepada penasihat-penasihat raja. </li></ul><ul><ul><li>Jumlah menteri adalah tidak ditentukan dan ia bergantung kepada keadaan. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Raja akan menghadiri mesyuarat jemaah menteri. </li></ul></ul></ul>
 16. 17. PENTADBIRAN HARIAN <ul><li>terdapat 13 jabatan yang mengendalikan urusan yang berkaitan. </li></ul><ul><li>Setiap jabatan mempunyai seorang pengawas. </li></ul><ul><li>Terdapat juga kelas-kelas pegawai yang akan membantu raja di dalam kecemasan. </li></ul><ul><li>Kelas-kelas ini dikenali sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Mantri </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantri Parishad . </li></ul></ul><ul><li>Di samping itu, terdapat juga jawatan seperti </li></ul><ul><ul><li>Pegawai Daerah, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pesuruhjaya Bandaran </li></ul></ul><ul><ul><li>dan badan-badan yang mengendalikan hal-ehwal ketenteraan. </li></ul></ul>
 17. 18. MANTRI
 18. 19. PEGAWAI DAERAH <ul><li>Pegawai Daerah bertanggungjawab dalam </li></ul><ul><ul><li>urusan memungut cukai, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengukur tanah </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawasi kerja-kerja pengairan </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawal paras air </li></ul></ul><ul><ul><li>mendaftar kelahiran dan kematian </li></ul></ul><ul><ul><li>mengawasi pengeluaran barang perdagangan, penipuan perdagangan, denda dan hal-ehwal orang asing. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 19. 20. TAMADUN MESOPOTAMIA TAMADUN MESIR PENTADBIRAN PUSAT WILAYAH
 20. 21. TAMADUN MESOPOTAMIA
 21. 22. TAMADUN MESOPOTAMIA <ul><li>Terbahagi kepada 2 iaitu: </li></ul><ul><ul><li>Pentadbiran Pusat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentadbiran Wilayah </li></ul></ul>
 22. 23. TAMADUN MESOPOTAMIA <ul><li>Zaman Dinasti Awal </li></ul><ul><li>Zaman Ur ke-3 </li></ul><ul><li>Hammurabi </li></ul><ul><li>Assyria </li></ul>
 23. 24. PENTADBIRAN PUSAT <ul><li>Negara kota di Sumeria mempunyai struktur pentadbiran yang teratur dan di ketuai oleh raja. </li></ul><ul><li>Pada zaman Dinasti Awal, ketua negara kota dikenali sebagai Ensi yang bermaksud gabenor atau Lugal . </li></ul>
 24. 25. <ul><li>Raja dipilih oleh dewa negara kota dan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. </li></ul><ul><li>Sebagai ketua pemerintah, raja memainkan peranan sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Panglima tentera </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua hakim </li></ul></ul><ul><li>Bagi melicinkan urusan pentadbiran,raja dibantu oleh: </li></ul><ul><ul><li>Pesuruhjaya </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua penyelia </li></ul></ul><ul><ul><li>Jurutulis </li></ul></ul>
 25. 26. <ul><li>Pada zaman Ur ke-3,terdapat sistem pemerintahan yang kuat dimana raja merupakan pemerintah mutlak. </li></ul><ul><li>Pegawai tertinggi di peringkat pusat pada Zaman Ur ialah: </li></ul><ul><ul><li>Sukkah-Mah </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memainkan peranan sebagai canselor. </li></ul></ul></ul><ul><li>Raja-raja melantik Ensi-ensi untuk mentadbir wilayah. </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Semasa pemerintahan Hammurabbi, langkah-langkah diambil bagi mengukuhkan kerajaan pusat ialah dari segi; </li></ul><ul><ul><li>Sosial </li></ul></ul><ul><ul><li>Pentadbiran </li></ul></ul><ul><ul><li>Keagamaan </li></ul></ul><ul><li>Hammurabi menggunakan dasar kekerasan dan kesederhanaan untuk menangani masalah dalam negara. </li></ul><ul><li>Gabenor-gabenor di provinsi dikawal ketat dan segala tindakan mereka harus dimaklumkan dengan kerajaan pusat. </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Semasa pemerintahan Assyria, raja merupakan pemerintah mutlak dan bertanggungjawab dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. </li></ul><ul><li>Raja melantik para pentadbir dari golongan bangsawan seperti; </li></ul><ul><ul><li>Gabenor provinsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul><ul><ul><li>Panglima perang </li></ul></ul>
 28. 29. <ul><li>Penasihat kepada kerajaan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan adalah seperti; </li></ul><ul><ul><li>Ketua Komander </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengawas Istana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemegang Mohor Diraja </li></ul></ul>
 29. 30. PENTADBIRAN WILAYAH <ul><li>Pada zaman Ur, empayar Ur dibahagikan kepada 40 wilayah yang ditadbir oleh Ensi. </li></ul><ul><li>Wilayah-wilayah tidak mempunyai kuasa autonomi dalam bidang pemerintahan dan tertakluk kepada kerajaan pusat. </li></ul><ul><li>Ensi (gabenor)dilantik oleh raja dan baginda mempunyai kuasa untuk menukar Ensi ini dari satu wilayah ke wilayah yang lain. </li></ul>
 30. 31. <ul><li>Raja melantik Sakkana di bandar-bandar seperti: </li></ul><ul><ul><li>Uruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Mari </li></ul></ul><ul><ul><li>Der </li></ul></ul><ul><li>Sakkana memainkan peranan sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Gabenor </li></ul></ul><ul><ul><li>Panglima tentera </li></ul></ul>
 31. 32. <ul><li>Setiap wilayah dikehendaki membayar ufti tahunan dan jumlah ufti ini ditetapkan menerusi perundingan yang dilakukan oleh emissary dari wilayah-wilayah tersebut. </li></ul><ul><li>Ensi-ensi dari wilayah selatan dikehendaki membekalkan binatang ternakan untul dikorbankan dalam upacara-upacara keagamaan. </li></ul>
 32. 33. <ul><li>Semasa pemerintahan Hammurabi, gabenor-gabenor wilayah diawasi dan dikawal oleh kerajaan pusat. </li></ul><ul><li>Hammurabi memberikan hak memungut cukai dan mengadili kes-kes kecil kepada Assembley of Elders yang ditubuhkan di peringkat wilayah. </li></ul>
 33. 34. <ul><li>Pada zaman Assyria, gabenor-gabenor di peringkat wilayah diberikan sedikit kelonggaran dalam bidang pentadbiran. </li></ul><ul><li>Gabenor-gabenor wilayah dilantik oleh raja daripada golongan bangsawan. </li></ul>
 34. 35. TAMADUN MESIR
 35. 36. PENTADBIRAN PUSAT <ul><li>Firaun adalah sebagai ketua negara. </li></ul><ul><li>Firaun dibantu oleh satu rangkaian pagawai tinggi di peringkat pusat dan wilayah. </li></ul><ul><li>Antara pagawai penting di peringkat kerajaan pusat: </li></ul><ul><ul><li>Wazir </li></ul></ul><ul><ul><li>Canselor </li></ul></ul><ul><ul><li>Wizurai Nubia </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelia-penyelia jabatan kerajaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pegawai-pegawai istana </li></ul></ul>
 36. 37. WAZIR <ul><li>Pegawai yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan berpengaruh di Mesir. </li></ul><ul><li>Pada zaman Kerajaan Baharu, 2 orang wazir dilantik untuk menjalankan pentadbiran di Mesir Utara dan Mesir Selatan. </li></ul><ul><li>Jawatan wazir diwarisi daripada kalangan anggota sesebuah keluarga berdasarkan merit dan pengaruh keluarga tersebut. </li></ul>
 37. 38. TUGAS-TUGAS SEORANG WAZIR <ul><li>Memeriksa laporan perangkaan mengenai binatang ternakan. </li></ul><ul><li>Mencatatkan pembekalan barang-barang makanan. </li></ul><ul><li>Memeriksa tangki air </li></ul><ul><li>Mengawasi kerja-kerja menebang pokok dan membina terusan </li></ul>
 38. 39. <ul><li>Memilih dan melantik kakitangan yang berkhidmat di istana diraja. </li></ul><ul><li>Memeriksa akaun-akaun dan memberikan resit. </li></ul><ul><li>Merekrut pengawal keselamatan raja. </li></ul><ul><li>Menjalankan tugas sebagai ketua hakim. </li></ul>
 39. 40. CANSELOR <ul><li>Pegawai yang menguruskan hal ehwal ekonomi negara yang kompleks. </li></ul><ul><li>TUGAS UTAMA: </li></ul><ul><ul><li>Menetapkan jumlah cukai yang perlu dibayar </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan barang-barang cukai dalam perbendaharaan/gudang raja. </li></ul></ul><ul><li>Selain itu, </li></ul><ul><ul><li>Menentukan gaji yang dibayar kepada para pekerja estet diraja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Membayar gaji kepada anggota tentera darat dan laut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bertindak sebagai pengerusi hal ehwal ekonomi rumah berhala yang mempunyai tanah pertanian yang luas. </li></ul></ul>
 40. 41. WIZURAI <ul><li>Dilantik untuk mentadbir jajahan takluk Mesir di Nubia. </li></ul><ul><li>Wizurai Nubia dikenali sebagai royal son of Kush </li></ul><ul><li>Mengetuai organisasi pentadbiran dan politik. </li></ul><ul><li>Beliau adalah ketua bagi satu organisasi yang dibentuk berdasarkan jentera politik di ibu kota. </li></ul><ul><li>Bidang kuasanya tertumpu pada aspek polisi awam. </li></ul>
 41. 42. JABATAN-JABATAN KERAJAAN <ul><li>Terdapat 6 jabatan kerajaan yang dikenali sebagai six great houses. </li></ul><ul><li>Jabatan kerajaan yang paling penting ialah: </li></ul><ul><ul><li>JABATAN PERBENDAHARAAN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ditadbir oleh 2 orang penyelia yang bertindak sebagai agen kepada Wizurai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengeluarkan bijirin-bijirin dan barang-barang yang berlebihan ke stor-stor ke setiap daerah untuk diagihkan kepada pegawai-pegawai rendah dan pekerja-pekerja awam. </li></ul></ul></ul>
 42. 43. PEGAWAI-PEGAWAI ISTANA <ul><li>Terdapat sekumpulan pegawai istana terdiri daripada: </li></ul><ul><ul><li>Ketua Pengurus Firaun </li></ul></ul><ul><ul><li>Chamberlain </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelia Istana </li></ul></ul>
 43. 44. <ul><li>Ketua Pengurus Firaun </li></ul><ul><ul><li>Mentadbir estet diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Menguruskan pentadbiran diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Merancang ekspedisi diraja </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendidik putera puteri diraja </li></ul></ul><ul><li>Chamberlain </li></ul><ul><ul><li>Mengawasi dan menguruskan makanan, minuman dan tempat penginapan raja. </li></ul></ul><ul><li>Penyelia Istana </li></ul><ul><ul><li>Menjaga penghuni-penghuni wanita dalam istana </li></ul></ul>
 44. 45. <ul><li>Pegawai-pegawai lain yang rapat dengan raja ialah kerani. </li></ul><ul><li>Kerani </li></ul><ul><ul><li>Mengawasi kerja-kerja pembinaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memulihara bangunan-bangunan lama </li></ul></ul>
 45. 46. PENTADBIRAN WILAYAH <ul><li>Mesir </li></ul><ul><ul><li>Utara - 20 wilayah </li></ul></ul><ul><ul><li>Selatan – 22 wilayah </li></ul></ul><ul><li>Ditadbir Nomarch . </li></ul><ul><li>Mereka berasal daripada keturunan ketua-ketua suku yang mentadbir wilayah pada zaman pradinasti. </li></ul><ul><li>Siapa Nomarch ? </li></ul>
 46. 47. NOMARCH <ul><li>Pemimpin meterial dan spiritual sesebuah provinsi. </li></ul><ul><li>Bertindak sebagai: </li></ul><ul><ul><li>Pentadbir </li></ul></ul><ul><ul><li>Hakim </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketua pendeta </li></ul></ul>
 47. 48. <ul><li>Pada zaman pemerintahan Kerajaan Lama , Nomarch dilantik oleh Firaun dan terletak di bawah penguasaan Firaun. </li></ul><ul><li>Menjelang Dinasti ke-6, kebanyakan Nomarch mengisytiharkan diri sebagai pemerintah bebas ekoran keruntuhan kerajaan pusat. </li></ul>
 48. 49. <ul><li>Pada Kerajaan Baharu, Firaun berjaya mengukuhkan kuasa dan melemahkan pengaruh golongan bangsawan. </li></ul><ul><li>Pada zaman ini, pegawai tinggi di peringkat wilayah ialah Datuk Bandar . </li></ul><ul><li>TUGAS PENTING DATUK BANDAR ; </li></ul><ul><ul><li>Membuat tafsiran cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengumpul dan menyimpan hasil cukai </li></ul></ul><ul><ul><li>Menghantar laporan kepada Wazir </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengadili kes-kes kecil dan mewujudkan keamanan di bandar </li></ul></ul>
 49. 50. <ul><li>MEDJAY </li></ul><ul><ul><li>Pegawai penguatkuasa undang-undang yang dilantik daripada kalangan suku nomad dari Nubia. </li></ul></ul><ul><li>KAPTEN </li></ul><ul><ul><li>mengetuai pasukan polis dan tentera di sesebuah bandar. </li></ul></ul><ul><ul><li>bertanggungjawab meronda dan mengawal kubur-kubur diraja dan kawasan sempadan negara. </li></ul></ul>
 50. 51. TAMAT TERIMA KASIH JOM,JAWAB SOALAN!!!

×