Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politik dan pembinaan negara bangsa

674 views

Published on

TITAS PISMP

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Politik dan pembinaan negara bangsa

  1. 1. DISEDIAKAN OLEH : ALEXSON LAYANG PPISMP PJM JUN 2016
  2. 2.  Banyak pusat perdagangan dan kerajaan islam  Peruntukan tentang kuasa-kuasa perundangan,pentadbiran dan kehakiman yang tertinggi iaitu mengikut politik Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam piagam madinah (sahifah madinah)
  3. 3. NEGARA .
  4. 4. Kedaulatan negara dengan rakyat yang hidup dalam harmoni walaupun mereka terpisah dari segi bangsa, kepercayaan, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Negara yang berdaulat yang didiami oleh satu bangsa.
  5. 5. 9  Malaysia kini adalah sebuah negara bangsa berbentuk persekutuan yang terdiri daripada komponen 14 buah negeri.  Kewujudan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa sebenarnya merupakan lanjutan daripada kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal.  Kerajaan-kerajaan Melayu tersebut juga merupakan kesinambungan daripada beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud di Alam Melayu seperti Srivijaya, Temasik, Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau-Lingga dan sebagainya.

×