Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business Angel Seedfund - Michal Olszewski

2,402 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

Business Angel Seedfund - Michal Olszewski

  1. 1. Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006
  2. 2. INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim rynku  Wirtualna Polska Maciej Grabski i Jacek Kawalec  WITTCHEN Jędrzej Wittchen  PKM DUDA Maciej Duda  Enternet (operator serwisu WAPACZ), PRV.PL Maciej Hazubski i Wojciech Przyłęcki  Platforma Mediowa Point-Group S.A. Michał Lisiecki Łączny kapitał zadeklarowany przez inwestorów prywatnych funduszu – 22 mln zł Środki dostępne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.2.3 – 17 mln zł BAS dysponuje łącznie kwotą 39 mln zł www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  3. 3. CEL Celem BAS jest osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu (IRR=24%) z inwestycji w innowacyjne przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju Preferowane branże:  Teleinformatyka (50% portfela) – w szczególności Internet, oprogramowanie, sprzęt, technologie mobilne, usługi, łączność bezprzewodowa, automatyka przemysłowa  Biotechnologia (30% portfela) – w szczególności zastosowania przemysłowe, przetwórstwo żywności, rolnictwo, urządzenia dla biotechnologii, probiotyki  Pozostałe (20% portfela) – usługi, media i reklama, edukacja, rozrywka, handel Założenia strategii inwestycyjnej; ryzyko niepowodzenia na poszczególnych etapach inwestycji: Ryzyko Ryzyko Ryzyko Ryzyko porażki porażki porażki porażki Prawdopodobieństwo pomiędzy pomiędzy pomiędzy pomiędzy sukcesu końcowego rundą D i rundą A i B rundą B i C rundą C i D wyjściem Inwestycje w projekty w fazie seed o wysokim ryzyku i 50% 33% 20% 10% 24% potencjale wzrostu Inwestycje w start-upy o wysokim ryzyku i potencjale 33% 20% 10% 48% wzrostu Inwestycje w projekty w fazie seed o średnim ryzyku i 33% 25% 10% 45% potencjale wzrostu Inwestycje w start-upy o średnim ryzyku i potencjale 25% 10% 68% wzrostu www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  4. 4. ZASADY DZIAŁANIA (I) Fundusz będzie dokonywał inwestycji etapami angażując w kolejnych rundach inwestorów typu business angels i fundusze venture capital. Założenia strategii inwestycyjnej; wartość kolejnych rund finansowania [tys. zł]:  Rodzaj projektu Runda A Runda B Runda C Runda D Inwestycje w projekty w fazie seed o wysokim ryzyku i potencjale 400 2 000 8 000 16 000 wzrostu Inwestycje w start-upy o wysokim ryzyku i potencjale wzrostu 2 000 8 000 16 000 Inwestycje w projekty w fazie seed o średnim ryzyku i potencjale 600 3 000 6 000 wzrostu Inwestycje w start-upy o średnim ryzyku i potencjale wzrostu 3 000 6 000  Maksymalna wysokość inwestycji BAS w jeden podmiot – równowartość €1 mln  Inwestobiorca nie może być spółką posiadającą historię dłuższą niż 3 lata  BAS co do zasady będzie poszukiwał współinwestora z grona Aniołów Biznesu – praktyka znającego branżę inwestobiorcy www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  5. 5. ZASADY DZIAŁANIA (II) – PROCES INWESTYCYJNY Transparentny proces i jasne zasady dokonywania inwestycji mają uczynić BAS bardziej przyjaznym dla potencjalnych inwestobiorców Wstępna Ocena Due Komitet Wsparcie Wyjście z Pozyskiwanie inwestycji Inwestycyjny Etap ocena inwestycyjna Dilligence rozwoju Praca ciągła tydzień 1 tygodnie 2-3 tygodnie 4-6 tydzień 7-8 lata 1-3 do 7 Odpowiedzialny Czas Rada Zarządzający, Business Angels Zarządzający Doradcy Co-inwestorzy, Zarząd Zarząd, Doradcy Nadzorcza Poszukiwanie Wstępna Spotkania z Analiza Decyzja Dostarczenie Utrzymywanie i projektów selekcja biznes wybranymi aspektów: odnośnie wsparcia rozbudowa relacji planów przedsiębior- •Biznesowych inwestycji BAS biznesowego z potencjalnymi cami •Finansowych odbiorcami PR inwestycji, Dokładna •Prawnych Decyzja Monitoring rozwoju śledzenie trendów analiza Uzgodnienie odnośnie Nawiązywanie wybranych wstępnych współinwes- relacji Wprowadzenie Kolejne rundy projektów, warunków torów Przygotowanie, szczegółowych finansowania Działania zakup analiz transakcji wspólnie z rynku zapisów i doradcami, przekształcenie Zamknięcie Poszukiwanie transakcji zbycia term-sheetu w transakcji nabywców spółki Konsultacje z umowę business angel inwestycyjną Decyzja RN Baza Wstępna Term sheet, Raport dla KI Spółka Wzrost wartości Realizacja zysków projektów wycena wyłączność portfelowa spółek Efekt na 5 tyg. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  6. 6. ZASADY DZIAŁANIA www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  7. 7. DLA KOGO STANOWIMY SZANSĘ  Przedsiębiorcy z innowacyjnym pomysłem w branży teleinformatycznej i doświadczeniem w realizacji projektów; po sporządzeniu biznes planu  Pracownicy naukowi jednostek PAN, uczelni wyższych, jednostek badawczo- rozwojowych; po uzyskaniu patentu i określeniu rynku na rozwiązania chronione patentem  Przedsiębiorcy z innych branż – o ile ich biznes ma szansę na szybki i trwały rozwój przy wsparciu BAS  Osoby z doświadczeniem w korporacjach rozpoczynający działalność na własną rękę www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl
  8. 8. Dziękujemy za uwagę Kontakt: biuro@seedfund.pl

×