PRINCE2 - Start Up

3,251 views

Published on

Presentation about PRINCE2 start-up process.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRINCE2 - Start Up

 1. 1. PRINCE 2Przygotowanie Projektu (ang. start up)
 2. 2. Podstawy● PRINCE2 to metodyka zarządzania projektem operująca na poziomie zarządczym ● Wyraźnie oddziela aspekty zarządcze od specjalistycznych● PRINCE2 przedstawia zarządzanie projektem za pomocą: ● 7 pryncypiów (zasad) ● 7 tematów ● 7 procesów ● dostosowanie do środowiska projektu
 3. 3. Pryncypia (zasady)● Ciągła zasadność biznesowa● Korzystanie z doświadczeń● Zdefiniowane role i obowiązki● Zarządzanie etapowe● Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji● Koncentracja na produktach● Dostosowanie do warunków projektu
 4. 4. Tematy● Uzasadnienie Biznesowe● Organizacja● Jakość● Plany● Ryzyko● Zmiana● Postępy
 5. 5. Procesy● Przygotowanie Projektu● Zarządzanie Strategiczne Projektem● Inicjowanie Projektu● Sterowanie Etapem● Zarządzanie Dostarczaniem Produktów● Zarządzanie Końcem Etapu● Zarządzanie Końcem Projektu
 6. 6. Procesy PRINCE2 Przed Etap Kolejny(-e) Ostatni etap projektem inicjowania etap(-y) realizacyjny(-e) realizacyjnyZarządzaniestrategiczne ZSP PP IP SE SEZarządzanieoperacyjne ZKE ZKE ZKPDostarczanie ZDP ZDPproduktów
 7. 7. Przygotowanie ProjektuPrzygotowanie Projektu służy do zapewnienia, że zostaną spełnione warunki dla Inicjowania Projektu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie: „czy mamy zasadny i wart realizacji projekt?”
 8. 8. PrzeznaczeniePrzeznaczeniem procesu Przygotowanie Projektu jest zarówno zapobieganie inicjowaniunieprzemyślanych projektów, jak i zezwalanie na inicjowanie projektów zasadnych.
 9. 9. Cele procesu● Istnieje Uzasadnienie Biznesowe dla zainicjowania projektu● Powołano wszystkie organy niezbędne do zainicjowania projektu● Są dostępne wystarczające informacje potrzebne do określenia i potwierdzenia zakresu projektu● Wybrano formułę realizacji projektu● Wyznaczone zostały odpowiednie osoby, które podejmą pracę potrzebne podczas inicjowania projektu● Prace potrzebne do zainicjowania projektu zostały zaplanowane● Nie straci się czasu na inicjowaniu projektu opartego na błędnych założeniach
 10. 10. Działania● Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu● Zgromadzenie dotychczasowych doświadczeń● Zaprojektowanie i mianowanie zespołu zarządzania projektem● Przygotowanie zarysu Uzasadnienia Biznesowego● Wybranie formuły realizacji projektu● Zaplanowanie etapu inicjowania
 11. 11. Przygotowanie Projektu Kierownictwo ZleceniePrzygotowania organizacji ZSP projektu Mianowanie Przewodniczącego i Kierownika Projektu Zgromadzenie Projektowanie i mianowanie Dotychczasowych zespołu zarządzania doświadczeń projektem Wybieranie formuły Przygotowanie zarysu realizacji projektu i Uzasadnienia zestawienie Założeń Biznesowego Projektu Wniosek o Planowanie etapu zainicjowanie inicjowania projektu Przygotowanie Projektu
 12. 12. Struktura zespołu zarządzania projektem Kierownictwo organizacji Komitet Sterujący W zespole zarządzania projektem Główny Główny PrzewodniczącyUżytkownik(-cy) Dostawca(-cy) Ze strony klienta Ze strony dostawcy Linie podległościNadzór Projektu Obsługa zmian Obowiązki Nadzoru Projektu Kierownik Projektu Linie współpracy/pomocy Wsparcie Projektu Kierownik(-cy) Zespołu(-ów) Członkowie zespołu
 13. 13. Założenia Projektu● Definicja Projektu● Zarys Uzasadnienia Biznesowego● Opis Produktu Końcowego Projektu● Formuła Realizacji Projektu● Struktura Zespołu Zarządzania Projektem● Opisy ról
 14. 14. Uzasadnienie Biznesowe● Podsumowanie● Powody podjęcia projektu● Możliwe rozwiązania projektowe● Oczekiwane korzyści● Przewidywane niepożądane skutki● Terminy● Koszty● Ocena inwestycji● Główne ryzyka
 15. 15. Definicja projektu● Tło● Cele projektu (obejmujące docelowe wymagania dotyczące czasu, kosztu, jakości, zakresu, ryzyka oraz korzyści)● Pożądane rezultaty● Zakres projektu i wyłączenia● Ograniczenia i założenia● Tolerancje projektu● Użytkownicy i interesariusze● Interfejsy (punkty styku)
 16. 16. Opis Produktu Końcowego Projektu● Nazwa● Przeznaczenie● Zawartość/skład● Pochodzenie● Wymagane umiejętności wytwórcy● Oczekiwania jakościowe (klienta)● Kryteria akceptacji● Tolerancje projektu● Metoda akceptacji● Obowiązki dotyczące akceptacji

×