Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja METIS GROUP

602 views

Published on

Jesteśmy kancelarią doradczą funkcjonującą na rynku od 2009 roku. W trakcie naszej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych utwierdzając swoją silną pozycję na rynku.

W naszej pracy łączymy wiedzę z doświadczeniem, cierpliwie dążymy do wyznaczonych celów, systematycznie rozwijamy konkurencyjność, aby ostatecznie zyskać zadowolenie naszych klientów. Ich sukcesy przyciągają kolejnych klientów! Wartości którymi się kierujemy to: ambicja, rzetelność, wiedza, kreatywność i uczciwość.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja METIS GROUP

 1. 1. 2 Cierpliwie słuchamy klienta, 
 drobiazgowo analizujemy rynek, kreatywnie tworzymy strategię, rozważnie planujemy jej wprowadzenie
 i surowo oceniamy inwestycję.
 2. 2. Jesteśmy kancelarią doradczą funkcjonującą na rynku od 2009 roku. W trakcie naszej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów doradczych utwierdzając swoją silną pozycję na rynku. Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści i doświadczeni managerowie.
 3. 3. Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. - Winston Churchill
 4. 4. Specjalizujemy się w świadczeniu usług doradczych w zakresie opracowania: 1. Biznes planów. 2. Strategii rozwoju.
 Ważnym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa inwestycji deweloperskich.
 5. 5. II. Biznes plany. Strategie rozwoju Skuteczna realizacja celów rozwoju firmy 1. Analizujemy rynek i konkurencję. 2. Budujemy trwałą przewagę konkurencyjną. 3. Wyznaczamy cele strategiczne 
 i proces ich realizacji. 4. Realizujemy strategię rozwoju na podstawie wyznaczonego harmonogramu, budżetu i odpowiedzialności. 5. Zdobywamy nowych klientów, rozwijamy kontakty biznesowe, budujemy sojusze. Celem strategii rozwoju jest zwiększenie przychodów firmy poprzez skuteczniejsze zdobywanie nowych klientów, rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej, poprawę efektywności zarządzania, restrukturyzacje kosztów i zwiększenie motywacji pracowników. Przygotowujemy i wdrażamy strategię rozwoju.
 6. 6. ETAP 1: Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa. str. 6 ETAP 2: Diagnoza strategiczna rynku i konkurencji. jakości inwestycji. str. 7 ETAP 3: Analiza finansowa przedsiębiorstwa i konkurencji. str. 8 ETAP 6: Pozycja strategiczna firmy, wizja, misja, cele strategiczne oraz proces ich realizacji. str. 11 ETAP 5: Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej firmy- warsztaty. str. 10 ETAP 7: Model i metody rozwoju firmy, plan ich realizacji i kluczowe czynniki sukcesu firmy. str. 12 ETAP 9: Strategia marketingowa- kierunek i metody zdobywania nowych klientów. str. 14 ETAP 8: Mapa procesów biznesowych i optymalizacja struktury pracy. str. 13 ETAP 4: SWOT- szanse i zagrożenia dla realizacji strategii- warsztaty z pracownikami. str. 9 Wprowadzenie strategii rozwoju Zdobywanie zleceń Coaching pracowników II. Wprowadzenie strategii rozwoju. I. Przygotowanie strategii rozwoju.
 7. 7. Biznes plany 1. Analizujemy rynek i konkurencję. 2. Przygotowujemy model biznesowy inwestycji. 3. Określenie celów inwestycyjnych. 4. Rozliczamy źródła przychodów 
 i kosztów inwestycji. 5. Opracowujemy kompleksową analizę finansową statyczną i dynamiczną. 6. Przygotowujemy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz strukturę organizacyjną inwestycji, cele krótko 
 i długo terminowe. 7. Wyznaczamy strategię marketingową. Celem biznes planu jest kompleksowe przygotowanie produktu, który wpisuje się w rynek i oczekiwania klientów. Biznes plan jest narzędziem do zarządzania inwestycją w każdym jej obszarze aż do momenty osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych. Tworzymy przewagę konkurencyjną inwestycji
 8. 8. Realizacja inwestycji 1. Analizujemy rynek i konkurencję. 2. Przygotowujemy projekt koncepcyjny 
 w kilku opcjach aranżacji terenu. 3. Przygotowujemy biznes plan inwestycji. 4. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia. 5. Wybieramy generalnego wykonawcę. 6. Przygotowujemy proces realizacji inwestycji i nim zarządzamy. 7. Organizujemy i kontrolujemy procesem sprzedaży mieszkań. 8. Uzyskujemy pozwolenie na użytkowanie. 9. Rozliczamy inwestycję. Wspieramy inwestora doświadczeniem 
 i umiejętnościami w zakresie przygotowania 
 i realizacji projektów deweloperskich. Jako zarządzający projektem bierzemy odpowiedzialność za skuteczną realizację. 
 Rzetelnie dążymy do wyznaczonego celu, którym jest stopa zwrotu z inwestycji. Kompleksowa obsługa realizacji inwestycji budowlanej
 9. 9. Projekt wykonawczy Projekt budowlany + wizualizacje inwestycji Koncepcja architektoniczna Zarządzanie procesem inwestycyjnym Analiza rynku + program funkcjonalno użytkowy Biznes plan (studium wykonalności)
 10. 10. Siedziba firmy: ul. Jana Kochanowskiego 4/8 60-844 Poznań NIP 781.176.37.93 kancelaria@metisgroup.pl Przeczytaj więcej o naszej działalności i usługach na stronie internetowej: www.metisgroup.pl

×