Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats complements verbals

 • Login to see the comments

Activitats complements verbals

 1. 1. ActivitatsComplements Verbals
 2. 2. Exercici 1 Troba en les oracions proposades els elements sintàctics següents: CC temps, CD, CI, Atribut, CC lloc, Cpredicatiu, CC causa, CRV.• a) En Jordi insisteix sempre en aquesta idea.• b) Donaran una condecoració als antics alumnes en aquesta sala.• c) La meva més gran il·lusió és anar amb globus.• d) En Pau es va posar vermell per culpa teva.
 3. 3. Solució 1:Els elements sintàctics trobats són:• a) En Jordi insisteix sempre (CC temps) en aquesta idea (CRV).• b) Donaran una condecoració (CD) als antics alumnes (CI) en aquesta sala (CC lloc).• c) La meva més gran il·lusió és anar amb globus (Atr).• d) En Pau es va posar vermell (CPred) per culpa teva (CC causa).
 4. 4. Exercici 2 Completa les oracions següents amb els elements que sindiquen. No toblidis de marcar quin tipus de complement és el que has afegit:• a) LAnna insisteix... (CRV, CC quantitat)• b) Un dia daquests donaran... (CI, CD)• c) La fantasia principal és... (CN, Atr)• d) En Pere es va quedar (CC temps, CPred)• e) Sha oblidat... (CRV, subjecte) f) No tinc... (CC lloc, CD)
 5. 5. Solució 2:(Resposta lliure. Solució orientativa)Les oracions completades amb els elements indicats són:• a) LAnna insisteix molt (CC) en aquesta idea (CRV).• b) Un dia daquests donaran un premi (CD) a làvia (CI).• c) La fantasia principal de lEnric (CN) és fer un viatge al Pol (Atr).• d) En Pere es va quedar calb (CPred) en dos dies (CC temps).• e) En Ramon (subjecte) sha oblidat de saludar-me (CRV).• f) No tinc iogurts (CD) a la nevera (CC lloc).
 6. 6. Exercici 3 Troba en les oracions proposades els següents elements sintàctics: CC lloc,CC instrument, C predicatiu, CRV, CC manera, CI, CD, Atribut.• a) La tutora ha demanat una autorització a les famílies.• b) Ha accedit a la plaça sense gaire esforç.• c) Sembla més fàcil patinar sobre gel amb aquests patins.• d) Latleta va arribar desfet a la meta.
 7. 7. Solució 3: Els elements sintàctics trobats són:• a) La tutora ha demanat una autorització (CD) a les famílies (CI).• b) Ha accedit a la plaça (CRV) sense gaire esforç (CC manera).• c) Sembla més fàcil (Atr) patinar sobre gel amb aquests patins (CC instrument).• d) Latleta va arribar desfet (CPred) a la meta (CC lloc).
 8. 8. Exercici 4 Completa les oracions següents amb els elements que sindiquen. No toblidis de marcar quin tipus de complement és el que has afegit:• a) Han arribat... (Subjecte, CC temps)• b) Tothom ha deixat... (CI, CD)• c) Sempre ha pensat... (CC manera, CRV)• d) És fantàstic... (CC lloc, Atr)• e) Va arribar a la meta... (CPred, subjecte) f) No podem... (CC manera, CD)
 9. 9. Solució 4: (Resposta lliure. Solució orientativa) Les oracions completades amb els elements indicats són:• a) Els trens (subjecte) han arribat a les nou (CC temps).• b) Tothom ha deixat un telèfon (CD) a la direcció (CI).• c) Sempre ha pensat en tu (CRV) amablement (CC manera).• d) És fantàstic nedar (Atr) sota la lluna (CC lloc).• e) El ciclista (subjecte) va arribar esgotat (CPred) a la meta.• f) No podem treballar (CD) sense casc (CC manera).
 10. 10. Exercici 5 Completa les oracions següents amb els elements que sindiquen. No toblidis de marcar quin tipus de complement és el que has afegit:• a) Un home ha agafat... (CD, CN)• b) Passen... (CC temps, subjecte)• c) La Maria sembla... (CC temps, Atr)• d) Lempresa es complau... (CC manera, CRV)• e) Han telefonat... (CI, subjecte)• f) El turista caminava pel Parc Güell... (CPred, CN)
 11. 11. Solució 5: (Resposta lliure. Solució orientativa) Les oracions completades amb els elements indicats són:• a) Un home de confiança (CN) ha agafat el càrrec (CD).• b) Avui (CC temps) passen pocs trens (subjecte).• c) La Maria sembla trista (Atr) aquesta tarda (CC temps).• d) Lempresa es complau de convidar-vos (CRV) expressament (CC manera).• e) Els tutors (CI) han telefonat a les alumnes (CI). f) El turista japonès (CN) caminava distret (CPred) pel Parc Güell.

×