Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Residus tecnològics

1,295 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Residus tecnològics

 1. 1. Residus tecnològics<br /> “Una llei natural que oblidem és que la versatilitat intel·lectual és la compensació pel canvi, el perill i la inquietud. Un animal en perfecta harmonia amb el seu medi ambient és un perfecte mecanisme”<br />Herbert George Wells<br />
 2. 2. Tots sabem que l'avanç de la tecnologia és realment una carrera que es realitza a una velocitat exagerada. Cada dia nous models de telèfons mòbils, ordenadors, consoles, etc. Apareixen al mercat sense pensar massa amb els models antics que encara tenen un bon estat i per tant un bon funcionament, ja que la societat vol posseir el model més innovador. Aquesta necessitat d'estar a l'última està generant en els últims anys un gran augment de les escombraries electròniques.<br />
 3. 3. Fins fa uns anys la generació d’escombraries electròniques no suposava cap tipus de problema preocupant, ja que els aparells eren molt cars i les persones aguantaven el vell el màxim temps possible. En aquests últims anys que els preus han anat baixant, canviar l’ordenador, el mòbil, l’Mp3... No ha suposat cap gran inversió econòmica però si, està suposant un gran problema per al nostre planeta. L’augment de les escombraries electròniques cada cop més, esta essent espectacular degut als vell i inservibles aparells que al cap d’uns dies d’utilitat acaben al contenidor de les escombraries.<br />
 4. 4. La qüestió de que cal fer amb aparells electrònics que no s’utilitzen és, un problema que comença a percebre’s degut al desconeixement, per part dels usuaris, que molts mòbils i ordenadors contenent elements altament tòxics, els quals a l’entrar en contacte amb el medi ambient poden causar d’anys irreversibles en la nostra salut. Tot hi això, el més preocupant és que el 90% d’aquests materials acaba en abocadors on s'incineren, tot hi contenir nombrosos components tòxics utilitzats en la seva fabricació altament perjudicantsper a l’ésser humà i per a l’equilibri ecològic del medi ambient.<br />Alguns exemples en són:<br />El liti de les bateries<br />El plom de les soldadures, pantalles i bateries,<br />El mercuri en llums fluorescents dels monitors <br />El brom de les carcasses i aïllaments plàstics<br />El cadmi de les tintes d’impressora, monitors, bateries, etc<br />
 5. 5. En som conscients…?<br />Que els espanyols generem unes 200.000 tones d'escombraries electròniques. <br />Que les escombraries electròniques creixen a raó d'un ritme del 4 % i a Europa es produeixen entre sis i set milions de tones d'aquest tipus d'escombraries. <br />Que alguns dels components dels nostres ordinadors són substàncies tòxiques, plom, crom, cobalt o mercuri altament contaminants per a persones i medi ambient. <br />Que el 70% dels metalls pesats que contaminen els abocadors provenen de les nostres escombraries electròniques. <br />Que els països del primer món manen les seves escombraries electròniques, per a ser manipulada, a països en vies de desenvolupament. <br />Que els grans cementiris d'escombraries electròniques es troben en la Xinesa o en l'Índia. <br />Que la majoria d'aparells són fabricats en països on les normatives de seguretat són menys exigents. <br />
 6. 6. Sembla que ara que ens hem acostumat a reciclar els nostres residus sòlids, també ens hauríem d'acostumar a portar les nostres escombraries electròniques als punts de recollida corresponents, hem de pensar que alguns dels components d'aquests petits aparells tenen una llarga i contaminant existència.<br />S’hauria d’exigir als que jeràrquicament estan dalt de tot, que obliguessin a complir als fabricants o empresaris les normatives existents. S’haurien de poder instal·lar punts de recollida on poder dipositar les nostres escombraries electròniques, evitant llençar-les al contenidor de residus sòlids. <br />Finalment, si tots aportéssim la nostra participació podríem aconseguir més fàcilment que les escombraries electròniques siguin tractades i reciclades com el nostre medi ambient es mereix. <br />
 7. 7. OBJECTIUS<br />OBJECTIU GENERAL: <br /><ul><li>Donar a conèixer l'impacte ambiental que genera les escombraries tecnològiques i motivar a les persones a reduir, reciclar i reutilitzar les deixalles tecnològiques. </li></ul>OBJECTIUS ESPECÍFICS: <br /><ul><li>Conscienciar a les persones dels danys que estan provocant les deixalles tecnològiques.
 8. 8. Ensenyar a les persones a manejar les deixalles tecnològiques perquè no se segueixi deteriorant el medi ambient i la salut publica.
 9. 9. Incentivar a les persones a reduir, reciclar, i reutilitzar les deixalles tecnològiques.</li></li></ul><li>
 10. 10. IMPLICACIONS SOCIALS<br />És important conèixer que les deixalles poden causar complicacions o danys greus al nostre medi ambient, ja que cada dia es van tornant més perjudicants per a la nostra salut, cal saber com reciclar articles que ja no són de la nostra utilitat o com conservar-los per a no causar danys als altres, ja que no ens adonem però, perjudiquem la salut publica. <br />L'ideal seria que les escombraries, les deixalles... no existissin i que el concepte d'escombraries i deixalles desaparegués, assolint una millor vida per a tots. Gracies al bon ús d'aquestes deixalles podríem facilitar l’ajuda a les poblacions d'escassos recursos, així les societats no tindrien problemes ni haurien conflictes i posseirien una millor qualitat de vida. <br />
 11. 11. El més pràctic és reduir la quantitat de residus, canalitzar-los adequadament i reintegrar els cicles al lloc de producció, assolint tot això podríem evitar múltiples perills per a la humanitat i la naturalesa. <br />La sobreexplotació dels recursos naturals i l'increment de la contaminació, amenacen la capacitat regenerativa dels sistemes naturals. <br />
 12. 12. IMPLICACIONS CULTURALS<br />Els residus tecnològics s’han tornat un gran problema ambiental per als propis habitants de tots els països.<br />Arribat aquest moment com éssers humans racionals que som, hem de tenir en compte el fet de no deixar-nos portar per la cultura consumista de fa unes dècades i considerar els aspectes negatius naturals a tot avanç tecnològic, no solament amb la finalitat d'evitar danys a la societat, sinó com una responsabilitat personal que hem de complir pel bé de tothom. <br />
 13. 13. CONSEQÜÈNCIES MEDI AMBIENTALS<br />Col·locar aquest tipus de residus en les escombraries, és posar en risc la salut de les persones i del medi, degut al fet que contenen certs components perillosos. Aquests com hem nombrat en un principi els podem trobar en el plom, en tubs…<br />Mentre el mòbil, el monitor i el televisor estan en la seva carcassa no generen riscos de contaminació. Però quan es barregen amb la resta de les escombraries i es trenquen, aquests metalls tòxics es desprenen i poden resultar mortals.<br />

×