Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologia i societat

1,436 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tecnologia i societat

  1. 1. TECNOLOGIA I SOCIETAT "Podrem sobreviure a la tecnologia?" Johannes Von Neumann Anna i Teresa
  2. 2. “ Des que l'ésser humà va aparèixer sobre la Terra hi ha tecnologia. De fet, les tècniques utilitzades en l'elaboració d'instruments es prenen com una evidència contundent dels inicis de la cultura humana. En general, la tecnologia ha estat una força poderosa en el desenvolupament de la civilització, més encara quan s'ha forjat el seu vincle amb la ciència. La tecnologia el mateix que el llenguatge, el ritual, els valors, el comerç i les arts és una part intrínseca d'un sistema cultural i els dóna forma i reflecteix els valors del sistema, a més, és una empresa social complexa que inclou no solament la investigació, el disseny i les arts, sinó també les finances, la fabricació, l'administració, el treball, la comercialització i el manteniment en el món actual. En el sentit més ampli, la tecnologia augmenta les possibilitats per canviar el món: tallar, formar o reunir materials; moure objectes d'un lloc a un altre; arribar més lluny amb les mans, veus i sentits. L'ésser humà se serveix de la tecnologia per intentar transformar el món afí que s'adapti millor a les seves necessitats. Aquests canvis poden referir-se a requeriments de supervivència com a aliment, refugi o defensa, o poden relacionar-se amb aspiracions humanes com el coneixement, l'art o el control. Però els resultats de canviar el món són sovint complicats i impredictibles, poden incloure beneficis, costos i riscos inesperats els quals poden afectar a diferents grups socials en diferents moments. Per tant, anticipar els efectes de la tecnologia és tan important com preveure les seves potencialitats.”
  3. 3. En tota la història de la humanitat, l'home a procurat garantir i millorar el seu nivell de vida mitjançant un millor coneixement del món que l'envolta i un domini més eficaç del mateix, és a dir, mitjançant un desenvolupament constant de la ciència i la tecnologia . Avui en dia, estem convençuts que una de les característiques del moment actual és la estreta relació i el condicionament mutu de la societat amb la ciència i la tecnologia. L'ús d'aquesta capacitat té tant avantatges com desavantatges. Avantatges: Els avenços tecnològics han aportat grans beneficis a gairebé tota la humanitat. Avui, la majoria de les persones té accés als béns i serveis que altre temps van ser luxes, gaudits només pels rics, com transport, comunicació, alimentació, sanitat, cura mèdica, entreteniment, etc. Desavantatges: La mateixa conducta que va fer possible prosperar tan ràpid a l'espècie humana, ha plantejat l'home i altres organismes vius de la Terra nous tipus de risc. El creixement de la tecnologia agrícola ha donat com a resultat un gran increment poblacional, però ha imposat enormes exigències als sistemes de sòls i aigües, que són necessaris per continuar amb la gran producció. Els antibiòtics curen la infecció bacteriana, però seguiran funcionant només si s'inventen altres nous abans que sorgeixin soques bacterianes resistents. L'accés a vastos jaciments de combustibles fòssils i l'ús d'ells ha fet que la humanitat depengui d'un recurs no renovable. Segons xifres actuals, la població no serà capaç de sostenir una manera de vida amb base en l'energia que avui ofereix la tecnologia, i les tecnologies alternes poden ser inadequades o presentar riscos inacceptables. Els immensos esforços humans en la mineria i manufactura produeixen béns, però al mateix temps contaminen perillosament rius i oceans, terra i atmosfera. En l'actualitat, els subproductes de la industrialització a l'atmosfera poden estar esgotant la capa d'ozó, la qual protegeix la superfície terrestre dels perillosos raigs ultraviolats, i es pot estar creant una capa de diòxid de carboni, la qual reté la calor i podria incrementar significativament les diverses temperatures mitjana del planeta. Les conseqüències ambientals per una guerra nuclear, entre d'altres desastres, podrien alterar aspectes fonamentals de tota la vida a la Terra.
  4. 4. Des del punt de vista d'altres espècies, la presència humana ha reduït l'extensió de la superfície terrestre disponible per a elles, arrasant grans àrees de vegetació; ha interferit amb les seves fonts d'aliment; ha canviat els seus hàbitats, alterant la temperatura i la composició química en grans extensions de l'entorn mundial; ha desestabilitzat els seus ecosistemes en introduir espècies estranyes, deliberada o accidental; ha reduït el nombre d'espècies vives, i en alguns casos ha modificat les característiques de certes plantes i animals a través de la selecció de cries i en data més recent per mitjà de l'enginyeria genètica. El futur què ens espera , serà determinat en gran part per nosaltres ; l'espècie humana, la mateixa intel·ligència que la va portar a on està millorant molts aspectes de la seva existència i introduint nous riscos en el món és també el seu principal recurs de supervivència.

×