Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tecnologia educativa

488 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tecnologia educativa

 1. 1. La tecnologia educativa <ul><li>Anna i Teresa </li></ul>«La informació no és educació; la informació no es necessàriament coneixement encara que el coneixement es basa en la informació» (Scriven, 1981)
 2. 2. QUÈ ÉS LA TECNOLOGIA EDUCATIVA? <ul><li>La tecnologia educativa és l’ús pedagògic de tots els instruments i equips generats per la tecnologia, com mitjà de comunicació, els quals poden ser utilitzats en processos pedagògics, a fi de facilitar el procés d'ensenyament-aprenentatge. L’evolució de la tecnologia educativa que com disciplina va néixer a Estats Units la dècada dels 50 del segle passat, ha donat lloc a diferents enfocaments o tendències que hem conegut. </li></ul>
 3. 3. ETAPES DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA <ul><li>Tradicionalment s’identifiquen tres etapes del desenvolupament de la tecnologia educativa fins als anys vuitanta: </li></ul><ul><li>La primera era concebuda com “ajuda d’aprenentatge” en la que es pretenia la introducció i l’ensenyança dels nous instruments i màquines . </li></ul><ul><li>La segona també era plantejada com “ajuda d’aprenentatge” i ocorria l’aula a través de metodologies ben dissenyades. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>La tercera era referida a la Te com “un enfocament sistemàtic de l’educació”. Aquesta s'entén com un conjunt de procediments que basats en el coneixement científic permetien dissenyar i desenvolupar programes educatius de manera sistemàtica i racional. Al llarg d’aquesta, s’havien publicat manuals entorn la Tecnologia Educativa que a part de les lògiques variants, coincidien en oferir un cos de coneixements suficientment coherents i sòlits sobre com organitzar les variables que inciten a un aprenentatge amb el fi de planificar ambients i processos instructius dirigits per tal d’aconseguir els objectius educatius. </li></ul>
 5. 5. TÒPICS
 6. 7. NOVES APORTACIONS A L'EDUCACIÓ <ul><li>Aproximar-se a una conceptualització científica, sistemàtica i actualitzada de la Tecnologia Educativa. </li></ul><ul><li>Generar espais destinats a la discussió de coneixements tecnològics i pedagògic que promoguin en els alumnes la lectura crítica i la pràctica responsable. </li></ul><ul><li>Conèixer: quan, com i per quina s'utilitza cada recurs didàctic. </li></ul><ul><li>Promoure la investigació i el rastrejo bibliogràfic. </li></ul><ul><li>Arribar al concepte de autoeducació com única via d'aprenentatge significatiu. </li></ul><ul><li>Conscienciar a l'alumne sobre les possibilitats laborals que ofereix l'Educació No-Formal. </li></ul>
 7. 8. IMPACTE EDUCATIU <ul><li>Noves competències tecnològiques </li></ul><ul><li>Ús que hi té en l’educació: </li></ul><ul><li>- Medi d’expressió i creació </li></ul><ul><li>- Canal de comunicació </li></ul><ul><li>- Instrument per a processar informació </li></ul><ul><li>- Font d’informació </li></ul><ul><li>- Organització i gestió dels centres, tutoria </li></ul><ul><li>- Recurs interactiu per a l’aprenentatge i oci </li></ul><ul><li>Necessitat de formació continua </li></ul><ul><li>Nous entorns d’aprenentatge virtual </li></ul>
 8. 9. EFECTES POSITIUS <ul><li>Proporcionen una base concreta per al pensament conceptual. </li></ul><ul><li>Tenen un alt grau d'interès per als estudiants. </li></ul><ul><li>Fan que l’aprenentatge sigui més permanent. </li></ul><ul><li>Ofereixen una experiència real que estimula l’activitat per part dels alumnes. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Desenvolupen continuïtat de pensaments </li></ul><ul><li>Contribueixen a l’augment dels significats. </li></ul><ul><li>Proporcionen experiències que s’obtenen mitjançant materials i medis. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>«Los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer» </li></ul><ul><li>Ralph Waldo Emerson </li></ul>

×