SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Презентация
Задбалкански котловини,Витоша и
     Средна гора
  Географско положение
  Между Стара планина на север и Средна гора и
 Витоша на юг се разполага”огърлицата” на
 Задбалканските котловини.Техните най-ниски
 части са заети от плодородни
 полета:Софийско,Карловско,Казанлъшко,Сливен-
 ско и др.Балканът ги закриля от студените северни
 ветрове,затова и те са по-топли.
Природа
  Най-голяма е Софийската котловина.През нея от
юг на север протича река Искър.На юг тя е
оградена от високата планина Витоша,която е
привлекателна за туристите през всички сезони на
годината.Горите и са прохладни през лятото,а
потоците –студени,бистри и скокливи.Нейният
най-висок връх е Черни връх/2290м/.От Витоша
извира река Струма.В планината се срещат много
редки растения и затова е обявена за природен
парк.
Витоша
Средна гора
 На изток от Витоша и на юг от Задбалканските
котловини се разполага планината Средна гора.Тя
не е висока,а полегатите и склонове са заети от
стари букови и дъбови гори,сред които бродят
елени и сърни.Богата е на медни руди.Планината е
свързана с нашата история.В месността Оборище
се взема решение за избухване на Априлското
въстание.Най-високият и връх е връх Богдан.
Средна гора
Трудова дейност
  В селищата от котловините е развита
промишлената дейност.Тук се намират
предприятия за получаване на метали,за
изработване на машини,платове,кожени
изделия,козметика,консерви и др.От горите се
добива дървесина,от която се изработват мебели.
 През котловините преминава важен шосеен и
железопътен път,свързващ София с Бургас.
Трудова дейност на хората
 Почвите в Задбалканските полета са
плодородни.Там най-добре виреят маслодайни
култури.Карловското и Казанлъшкото поле се
наричат още”Долината на розите”.Розовото масло
се продава скъпо на международните пазари и е
основен поминък на хората от този край.От него се
произвеждат най-хубавите парфюми.От
лавандулата и ментата се произвеждат ценни
растителни масла.
Розовата долина
Сливенско поле
 В Сливенското поле
богата реколта дават
прасковите.
Туризъм
 В този край на България се развива и
туризма.За това благоприятстват
многобройните минерални извори,красивата
природа на Витоша и Средна гора.Добре
развит е зимният туризъм.Витоша предлага
чудесни условия за развитие на зимните
спортове.Изградени са много ски писти и
влекове.
Селища
  Възрожденски градове    Курортни центрове
   Копривщица,Пана-        Хисаря,Павел
  гюрище,Карлово,Ка-     баня,Стрелча и др.
  лофер,Клисура
Карлово,Панагюрище,Сопот
Копривщица
Хисаря
По-големи градове
  Казанлък е стар град със    Сливен е стар занаятчийски
  занаятчийски и културни     град.Тук е открита първата
  традиции.Наричат го       фабрика за производство
  “градът на розите”.Тук се    на платове още
  намира Институтът на      през1834г.Той е важен
  розата.Край Казанлък е     индустриален център.Над
  известната тракийска      града в Стара планина е
  гробница.            красивият природен
                  парк”Сините камъни”.
Казанлък
Казанлъшка гробница
Сливен
София
  Софииското поле е най-гъсто населената
  част на България.Тук се намира столицата
  София.Тя има дълга и интересна
  история.Девизът на София,изписан върху
  герба и ,е “Расте,но не старее”.Населението
  на столицата е повече от 1 милион жители и
  продължава да расте.Най-често гражданите
  на София почиват в природния парк
  Витоша.       .
София
София
Изготвил презентацията:
  Анелия Ст. Шопова- начален учител в
    ОУ”Проф.Димитър Димов”
        гр.Ловеч

More Related Content

What's hot

7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаAneliya Shopova
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна областDani Parvanova
 
природни области в българия най важно
природни области в българия най важноприродни области в българия най важно
природни области в българия най важноDani Parvanova
 
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Природни паркове и резервати
Природни паркове и резерватиПриродни паркове и резервати
Природни паркове и резерватиPavlin Pavlov
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнинаDani Parvanova
 
рило – родопската област
рило – родопската областрило – родопската област
рило – родопската областDani Parvanova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
7. Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора - ЧО, 4 клас, Булвест
 
България през XIV век
България през XIV векБългария през XIV век
България през XIV век
 
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
6. Старопланинска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
преходна област
преходна областпреходна област
преходна област
 
3 март
3 март3 март
3 март
 
природни области в българия най важно
природни области в българия най важноприродни области в българия най важно
природни области в българия най важно
 
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, БулвестВъзрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
Възрожденският град - ЧО, 3 клас, Булвест
 
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
8.Тракийско - Странджанска област - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
 
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
11. Българско черноморско крайбрежие - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Природни паркове и резервати
Природни паркове и резерватиПриродни паркове и резервати
Природни паркове и резервати
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
рило – родопската област
рило – родопската областрило – родопската област
рило – родопската област
 
хайдушки песни
хайдушки песнихайдушки песни
хайдушки песни
 
Старите столици на България
Старите столици на БългарияСтарите столици на България
Старите столици на България
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, БулвестВярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
Вярванията и съкровищата на траките - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 

Similar to задбалкански котловини,витоша и средна гора

Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblastdanielaas
 
Staropl Oblast
Staropl OblastStaropl Oblast
Staropl Oblastdanielaas
 
Традиции и иновации в малката обществена библиотека
Традиции и иновации в малката обществена библиотекаТрадиции и иновации в малката обществена библиотека
Традиции и иновации в малката обществена библиотекаGlob@l Libraries - Bulgaria Program
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
рила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планинирила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планиниAneliya Shopova
 
София столица на нашата страна
София столица на нашата странаСофия столица на нашата страна
София столица на нашата странаGeorgios Vezirev
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
history of Lakatnik village pdf
history of Lakatnik village pdfhistory of Lakatnik village pdf
history of Lakatnik village pdfstooki12
 
History of Lakatnik
History of LakatnikHistory of Lakatnik
History of Lakatnikstooki12
 
history of lakatnik
history of lakatnikhistory of lakatnik
history of lakatnikstooki12
 
Тhe Rose Valley
Тhe Rose ValleyТhe Rose Valley
Тhe Rose Valleyma6ito
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиеAneliya Shopova
 
защитени територии в плевенска и ловешка област
защитени територии в плевенска и ловешка областзащитени територии в плевенска и ловешка област
защитени територии в плевенска и ловешка областHrizantema Stefanova
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 

Similar to задбалкански котловини,витоша и средна гора (20)

Magniti
MagnitiMagniti
Magniti
 
Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblast
 
Staropl Oblast
Staropl OblastStaropl Oblast
Staropl Oblast
 
Град Сливен
Град СливенГрад Сливен
Град Сливен
 
Традиции и иновации в малката обществена библиотека
Традиции и иновации в малката обществена библиотекаТрадиции и иновации в малката обществена библиотека
Традиции и иновации в малката обществена библиотека
 
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, БулвестТрудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест
 
рила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планинирила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планини
 
София столица на нашата страна
София столица на нашата странаСофия столица на нашата страна
София столица на нашата страна
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
 
екип 1
екип 1екип 1
екип 1
 
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопадиKrushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
Krushuna's Waterfalls - Крушунски водопади
 
history of Lakatnik village pdf
history of Lakatnik village pdfhistory of Lakatnik village pdf
history of Lakatnik village pdf
 
History of Lakatnik
History of LakatnikHistory of Lakatnik
History of Lakatnik
 
history of lakatnik
history of lakatnikhistory of lakatnik
history of lakatnik
 
Тhe Rose Valley
Тhe Rose ValleyТhe Rose Valley
Тhe Rose Valley
 
българско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежиебългарско черноморско крайбрежие
българско черноморско крайбрежие
 
защитени територии в плевенска и ловешка област
защитени територии в плевенска и ловешка областзащитени територии в плевенска и ловешка област
защитени територии в плевенска и ловешка област
 
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, БулвестKултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Kултурни забележителности на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Sofia
SofiaSofia
Sofia
 

More from Aneliya Shopova

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животниAneliya Shopova
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетатаAneliya Shopova
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатаAneliya Shopova
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми мартAneliya Shopova
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животаAneliya Shopova
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудатаAneliya Shopova
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпетAneliya Shopova
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елхаAneliya Shopova
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гораAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държаваAneliya Shopova
 

More from Aneliya Shopova (20)

групиране на животни
групиране на животнигрупиране на животни
групиране на животни
 
водното богатство на платетата
водното богатство на платетатаводното богатство на платетата
водното богатство на платетата
 
пеперуди
пеперудипеперуди
пеперуди
 
птици
птициптици
птици
 
цар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличкатацар соломон и пчеличката
цар соломон и пчеличката
 
честит 8 ми март
честит 8 ми мартчестит 8 ми март
честит 8 ми март
 
всеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам животавсеки ден си пренареждам живота
всеки ден си пренареждам живота
 
притча за пеперудата
притча за пеперудатапритча за пеперудата
притча за пеперудата
 
вечерен тромпет
вечерен тромпетвечерен тромпет
вечерен тромпет
 
успех
 успех успех
успех
 
сурвачки
сурвачкисурвачки
сурвачки
 
чнг
чнгчнг
чнг
 
легенда за коледната елха
легенда за коледната елхалегенда за коледната елха
легенда за коледната елха
 
сложни думи
сложни думисложни думи
сложни думи
 
задбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна горазадбалкански котловини,витоша и средна гора
задбалкански котловини,витоша и средна гора
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
жизнени процеси
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
издигане на българската държава
издигане на българската държаваиздигане на българската държава
издигане на българската държава
 

задбалкански котловини,витоша и средна гора

 • 2. Задбалкански котловини,Витоша и Средна гора Географско положение Между Стара планина на север и Средна гора и Витоша на юг се разполага”огърлицата” на Задбалканските котловини.Техните най-ниски части са заети от плодородни полета:Софийско,Карловско,Казанлъшко,Сливен- ско и др.Балканът ги закриля от студените северни ветрове,затова и те са по-топли.
 • 3. Природа Най-голяма е Софийската котловина.През нея от юг на север протича река Искър.На юг тя е оградена от високата планина Витоша,която е привлекателна за туристите през всички сезони на годината.Горите и са прохладни през лятото,а потоците –студени,бистри и скокливи.Нейният най-висок връх е Черни връх/2290м/.От Витоша извира река Струма.В планината се срещат много редки растения и затова е обявена за природен парк.
 • 5. Средна гора На изток от Витоша и на юг от Задбалканските котловини се разполага планината Средна гора.Тя не е висока,а полегатите и склонове са заети от стари букови и дъбови гори,сред които бродят елени и сърни.Богата е на медни руди.Планината е свързана с нашата история.В месността Оборище се взема решение за избухване на Априлското въстание.Най-високият и връх е връх Богдан.
 • 7. Трудова дейност В селищата от котловините е развита промишлената дейност.Тук се намират предприятия за получаване на метали,за изработване на машини,платове,кожени изделия,козметика,консерви и др.От горите се добива дървесина,от която се изработват мебели. През котловините преминава важен шосеен и железопътен път,свързващ София с Бургас.
 • 8. Трудова дейност на хората Почвите в Задбалканските полета са плодородни.Там най-добре виреят маслодайни култури.Карловското и Казанлъшкото поле се наричат още”Долината на розите”.Розовото масло се продава скъпо на международните пазари и е основен поминък на хората от този край.От него се произвеждат най-хубавите парфюми.От лавандулата и ментата се произвеждат ценни растителни масла.
 • 10. Сливенско поле В Сливенското поле богата реколта дават прасковите.
 • 11. Туризъм В този край на България се развива и туризма.За това благоприятстват многобройните минерални извори,красивата природа на Витоша и Средна гора.Добре развит е зимният туризъм.Витоша предлага чудесни условия за развитие на зимните спортове.Изградени са много ски писти и влекове.
 • 12. Селища  Възрожденски градове  Курортни центрове Копривщица,Пана- Хисаря,Павел гюрище,Карлово,Ка- баня,Стрелча и др. лофер,Клисура
 • 16. По-големи градове  Казанлък е стар град със  Сливен е стар занаятчийски занаятчийски и културни град.Тук е открита първата традиции.Наричат го фабрика за производство “градът на розите”.Тук се на платове още намира Институтът на през1834г.Той е важен розата.Край Казанлък е индустриален център.Над известната тракийска града в Стара планина е гробница. красивият природен парк”Сините камъни”.
 • 20. София  Софииското поле е най-гъсто населената част на България.Тук се намира столицата София.Тя има дълга и интересна история.Девизът на София,изписан върху герба и ,е “Расте,но не старее”.Населението на столицата е повече от 1 милион жители и продължава да расте.Най-често гражданите на София почиват в природния парк Витоша. .
 • 23. Изготвил презентацията:  Анелия Ст. Шопова- начален учител в ОУ”Проф.Димитър Димов” гр.Ловеч