Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Stvaranje jugoslavije

  1. 1. СТВАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
  2. 2. • ЈУГОСЛОВЕНСКА ИДЕЈА – идеја о држави Јужних Словена, настала у Србији средином 19. века, раширила се међу Хрватима, Словенцима и Србима у Аустоугарској. • Децембар 1914. НИШКА ДЕКЛАРАЦИЈА – ратни циљ Краљевине Србије, ослобођење земље и свих Јужних Словена
  3. 3. • ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОДБОР – удружење политичара и јавних личности Хрвата, Срба и Словенаца из Аустроугарске. Подржано од српске владе радило на упознавању европских држава о стварању југословенске државе. Најзначајније личности Анте Трумбић и Франо Супило.
  4. 4. Анте Трумбић Франо Супило
  5. 5. • Јул 1917. КРФСКА ДЕКЛАРАЦИЈА - договор српске владе и Југословенског одбора о уређењу државе Срба, Хрвата и Словенаца – уставна, парламентарна и наследна монархија са Карађорђевићима на челу. Потписници Крфске декларације
  6. 6. • НАРОДНО ВИЈЕЋЕ - политичко представништво Словенаца, Хрвата и Срба који су живели у Аустроугарској. Створено је октобра 1918. године у Загребу. • Народно вијеће је 29. октобра 1918. године прогласило Државу Счпвенаца, Хрвата и Срба од територије Аустроугарске на којој су ти народи живели.
  7. 7. • 25. новембра 1918. године Новосадска скупштина прогласила је уједињење Српске Војводине (Баната, Бачке и Барање) са Краљевином Србијом. • 26. новембра 1918. године Подгоричка скупштина прогласила је уједињење Црне Горе са Краљевином Србијом.
  8. 8. Новосадска скупштина
  9. 9. Учесници Подгоричке скупштине
  10. 10. • 1. децембра 1918. године у Београду регент Александар прогласио је уједињење Јужних Словена у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.

×